Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 3. februar 2021


Matthew Ward — 3. februar 2021

Lysstyrkernes mission, sikrere ny kurs; amerikansk statsførelse; NESARA's historie; Putin, pave Frans; covid, vacciner; krystallinske celler

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Til alle dem, som er skuffede over, at der ikke blev grebet stort ind for tre uger siden for at befri den amerikanske regering for vidt udbredt korruption, siger vi, vær ikke nedstemte. Lysarbejderstyrkerne har ikke opgivet missionen!

Da de ansvarlige for befrielsen modtog en trussel i sidste øjeblik, som kunne være blevet en national katastrofe, valgte de en sikker kurs, som også vil give tid til modtagelighed hos en bredere befolkning. Utålmodighed med hensyn til nedlukninger og økonomiske problemer vil kunne mindske modstanden mod den nye kurs, som vil få samme udfald som en pludselig og afgørende begivenhed, men i mere sikre etaper.

Regeringsomvæltninger og arrestationer finder sted i mange lande, og Illuminati i USA ved godt, at det samme er i vente for dem de næste få måneder. Vi ved ikke, om sandheden om "pandemien" vil komme ud, før arrestationerne bliver offentligt kendt, men helt sikkert er det, at maskevanviddet, covid-tests og vaccinationer vil få en ende, og alle covid-patienter vil få tilbudt en enkel, effektiv behandling. På ingen måde underkender vi det store tab for de familier, der har mistet et familiemedlem til sygdommen, ved at sige, at de i de fleste tilfælde overholdt deres sjælekontrakt angående deres livslængde.

Kære, når I igen bevæger jer frit rundt, skoler og forretninger er åbnet og kirkegang, sportsbegivenheder og store arrangementer er genoptaget, vil livet ikke vende tilbage til det normale. I vil heller ikke ønske det! Livet, som I kendte det, har været styret af massivt bedrag, grådighed og har været underlagt social konditionering. Det, som stille og roligt skrider fremad i dette øjeblik, er befrielsen af Jordens civilisation.

Vi er blevet spurgt, hvorfor vi lægger så stor vægt på, hvad der sker i USA. Det betyder aldrig, at folk i andre lande er mindre værdige for os - alle sjæle på Jorden er elskede medlemmer af vores universelle familie! Men vi lægger vægt på, hvordan USA styres.

I tidligere budskaber har vi sagt, at Illuminati etablerede sig i Washington DC, sædet for den amerikanske regering, hvorfra de sidenhen har udøvet kontrol over ikke kun det, som sker i USA, men også har stærk indflydelse på, hvad der sker alle andre steder. De er stærkt involveret i Vatikanet og også et London distrikt (City of London) - mørkets triade kunne man kalde det - men i deres globale netværk af dominobrikker må den første brik, der skal vælte, være USA, hvor NESARA - National Economic Security and Reformation Act - kan implementeres. Vigtigheden af denne lov kan ikke overvurderes.

Alle lovens bestemmelser har stor betydning, men den ene, som må gå forud for de andre, er denne: Alle i regeringen må træde tilbage, og en ny regering skal dannes. Dette har intet som helst at gøre med parti politik.

Det er ikke almindeligt kendt, at fra 1871 til i dag har den amerikanske regering drevet Selskabet Amerikas Forenede Stater (eng: ”Corporation of the United States of America”), et selskab ejet af Illuminati, og de dikterer, hvordan det skal drives. Det er langt fra, hvad der var nationens grundlæggeres hensigt, som havde oprettet de nyligt forenede stater som en suveræn nation med en republikansk regeringsform.

Illuminati kender den universelle lov - intet eksisterer uden energi, alt i eksistens har brug for energi til at vokse - og de har vendt hver en sten for at hindre NESARA i at få energi ved at blive kendt. Først var der tavshedsordren udstedt af præsident Clinton, som underskrev loven i 2000 efter ordre fra landets militær. Tavshedsordren forbød lovmæssigt enhver, som kendte til loven, at tale om den, og da den var mørkelagt, var der meget få tanker og følelser til at give den vækstenergi.

Men da ord om NESARA begyndte at dukke op, og at St. Germain og spirituelt udviklede personer på planeten var ophavsmænd til loven, begyndte energien at bygge sig op. Illuminati fremsatte påstanden, at NESARA er en "konspirationsteori". De fandt på den betegnelse, som de knytter til alle informationer, der udstiller dem og deres afskyelige aktiviteter, og de har manipuleret befolkningen til at tro, at hvad end der stemples som "konspirationsteori", er en idé fra tåbelige hoveder.

På grund af dette kneb svævede lovens energi for en tid i et tomrum, men efterhånden som flere og flere folk hørte om den, gav deres tanker og følelser loven momentum, hvorved den energetisk blev styrket. For at modvirke det, skrev Kongressen ”National Economic Stabilization and Recovery Act”. Denne lov fordrejede alvorligt den oprindelige lov og skabte en masse forvirring, og mange skeptikere blev i stedet modstandere.

Illuminati-kontrollerede dommere i den internationale domstol i Haag fandt på den ene udskydelse efter den anden i høringssager indsendt af NESARA's advokater. Denne uvirksomhed sinkede lovens bevægelse, og korruption, undertrykkelse, fattigdom og grusomheder fortsatte.

Kloge hoveder besluttede da, at NESARA ikke kunne udskydes yderligere, og en offentlig bekendtgørelse blev fastsat til den 12. september 2001. Da Illuminati fik kendskab til dette, forårsagede personer på højeste niveau i den amerikanske regering hjulpet af udenforstående personer det infame "9/11 angreb”. Hjernerne bag denne hændelse havde ret: Chokerede og sorgramte borgere ville ikke sætte spørgsmålstegn ved den officielle historie, og betegnelsen konspirationsteori blev knyttet til beviser, der viste, at den officielle historie var falsk.

De andre "demokratisk valgte" regeringsorganer har også brug for at blive udrenset for mørk kontrol, så G blev tilføjet til NESARA for at udvide loven fra national til global. Da den internationale gruppe, der arbejder på at befri verden for mørket, følger lovens bestemmelser, er G/NESARA passende.

Sidste år (2020) myrdede Illuminati to af G/NESARA lederne, Vladimir Putin og Pave Frans. Putin blev erstattet af en dobbeltgænger, og paven bliver sædvanligvis afbildet holografisk. Ikke desto mindre vil de stadigt stigende vibrationer garantere lysstyrkernes sejr, og det vil lykkes at implementere hensigterne i NESARA. En passage i et budskab, som Hatonn transmitterede til min mor for 15 år siden, angiver kortfattet intentionen:

Hold i jeres hjerte visionen om den verden, I ønsker for jer selv og jeres familie, for alle Jordens arvinger:

En verden, hvor fred og kærlighed erstatter krig og had; hvor regeringer ledes af retfærdige, kloge og spirituelle kvinder og mænd, ikke magtbegærlige mennesker styret af mørke; hvor retfærdig fordeling af alle ressourcer erstatter ekstremerne i uhyrlig grådighed og fortvivlende fattigdom; hvor universelle og planetariske sandheder erstatter nettet af løgne, som har haft kontrollen over jeres liv.

Konceptet og hensigten i NESARA er at hjælpe jer med at skabe den verden på Jorden.

Lad os nu besvare jeres spørgsmål om virusset, og vi begynder med ”Varianten af virusstammen er mere smitsom og kan være mere dødelig end dets forgænger”. Som nævnt i et tidligere budskab er testene designet til at påvise 'almindelig' influenza og forkølelse, og disse bliver kaldt "varianter".

Vi kan ikke kraftigt nok betone, at formålet med alle mainstream mediers "pandemi" relaterede rapporteringer er at skabe frygt. Det er grunden til, at løgn på løgn bliver udbredt, og sandheden fra tusinder af læger, som lægges ud på internettet, bliver fjernet igen, lige så snart det bliver opdaget.

Energien i frygt enten for en selv eller andre af en hvilken som helst grund, svækker immunforsvaret og gør kroppe mere modtagelige for at få covid og flere andre sygdomme. Det er en af fordelene, Illuminati nyder godt af. Frygtenergien fra alle i økonomiske vanskeligheder på grund af nedlukning er en anden. Husk, mørke hjerter og sind har brug for frygtenergiens lave vibrationer til selve deres overlevelse.

Ekstraterrestriske specialstyrkers forskere har formindsket virussets styrke i vacciner i videst muligt omfang; en fuldstændig fjernelse ville være blevet bemærket. Men selv kraftigt nedsat giftighed giver alvorlige bivirkninger hos folk med et svagt immunsystem, og antallet af døde som følge af vaccination er stigende.

Hvis I og jeres kære er sunde og ikke har nogen helbredsproblemer, behøver I ikke at være unødigt bekymrede, hvis arbejdet pålægger jer en vaccination - folk med stærke immunsystemer har sædvanligvis kortvarige milde reaktioner. Men hvis I eller jeres kære har helbredsproblemer, ville det være klogt at få en skriftlig udtalelse fra jeres læge om, at I grundet jeres helbredstilstand er undtaget. Hvis vaccination er frivillig, anbefaler vi, at I helt undgår den.

Vacciner har meget mindre eller ingen virkning på kroppe med krystallinske celler end på kroppe med kulstofbaserede celler. Vi kan ikke fortælle jer, hvordan man kan vide, om ens cellestruktur er krystallinsk, men vi kan fortælle jer, at transformationen fra kulstofbaseret kommer via lysabsorption, og det sker nemt og ligetil. Som Gud fortalte min mor: "Det er så simpelt som at være venlig". Vi tilføjer, at i de seneste to årtier er mange sjæle blevet født med krystallinske celler, og mange mennesker, som er ældre, har opnået det lys niveau, som muliggør den cellulære forandring.

Vores tanker om vacciner, der kræver to indsprøjtninger og måske en booster indsprøjtning for at være effektive, er, sæt dem i følg-pengene kategorien. Personerne, som for år siden udtænkte den djævelske plan om at mutere et virus i et laboratorium, slippe det løs på et sted mættet med ødelæggende 5G stråling og benævne det coronavirus-19, forventede, at milliarder ville dø hurtigt. Planen slog fejl, og de måtte nøjes med at tjene milliarder på "pandemi" relaterede produkter.

Deres grådighed er lige så bundløs som deres ønske om at herske jeres verden, og med hensyn til begge har de tabt. Lysets styrker inddrager de ulovligt og umoralsk tjente formuer, som hjalp Illuminati med at have kontrol over livet på Jorden. Og scenetæppet på verdensscenen går op for sidste akt i en meget, meget lang forestilling om mørket, der har gennemtrængt Jorden og forhindret hendes civilisation i at udvikle sig i bevidst og spirituel bevidsthed.

Den næste forestilling vil blive en meget, meget lang historie om kærlighed, fred, glæde, velstand og liv i harmoni med naturen. Vi ærer jer og alle andre lysarbejdere for jeres uvurderlige bidrag til Jordens nye historie.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge