Home > > Matthew Ward — 2. april 2017

Matthew Ward — 2. april 2017

Hjertet, sjælen; Jordens Gyldne Tidsalder; opstigning; lys, kærlighed; dåb; Barack Obama; Donald Trump, universelle loves virkninger på administrationen; Vladimir Putin; Global Kærligheds Dag

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi takker alle, der har givet udtryk for deres påskønnelse af vores forklaring om opstigning (Ascension) fra dette sted med godt udsyn, og vi ønsker at dele en læsers glædelige perspektiv:

”Opstigning (for mig) er som at være det bedste, du kan være .... hvad det så end er!!! Hvis du danser, vær den bedste danser. Hvis du synger, vær den bedste sanger. Hvis du passer haven, vær den bedste gartner. Hvis du maler, vær den bedste maler. Vær det bedste, du kan være!!! Ved at være det bedste, du kan være, genopretter du din sjæl (energi - indre chi livskraft) og hæver din vibrationsfrekvens... Dette mit indre lille lys. Jeg vil lade det skinne!!!

”Jeg tror, den vigtigste del af indholdet, det er nødvendigt at gentage, er, ’Hold op med at søge uden for jer selv for at få svar. Gå indad i jer selv!!!’ Svarene findes derinde. Forbind jer med jeres hjerte, som er et kraftfuldt, guddommeligt organ.”

Sandelig! Ofte har vi opfordret jer til at lytte til jeres intuition, meddelelser til bevidstheden fra sjælen, hvor al sandhed er kendt; og i en af Guds samtaler med min mor, fortalte Han hende, ”Hjertet er sæde for sjælen”. Sjælens bestanddel er kærlighedsenergien, og det er i hjertets område, at kærlighedsfølelsen mærkes. Det er med god grund, at I siger ”jeg elsker dig af hele mit hjerte” og skriver små hjertesymboler på noter til jeres elskede og sender hjerteprydede valentinskort til mennesker, der er særligt kære for jer.

”Meget oplysende og mange tak. Hvad jeg stadig ikke forstår, er, hvor den Gyldne Tidsalder passer ind [med opstigning]. Eller gør den?” Jo, så sandelig, den passer ind. Forestil jer Jordens opstigning som et tog, der når fuldstændig hele vejen rundt om kloden og dets passagerer som sjæle på deres egen opstigningsrejse. For omkring 80 år siden begyndte dette tog langsomt at snegle sig afsted i mørke praktisk talt og alle steg på. Igennem årtierne siden da fik toget mere fart på, mens det kørte rundt og rundt om jorden, spædbørn steg på og folk i alle aldre stod af, og Jorden blev lysere og lysere. Denne togrejse/passagerernes rejse vil fortsætte, indtil Jorden lyser i stråleglans, og hendes Gyldne Tidsalders herligheder står i fuldt flor - dette er togets destination. Passagerer, der stadig befinder sig på toget, holder kort ved den station eller i et århundrede eller mere, men de og alle andre sjæl, der har rejst med toget, mens det fortsatte med at køre rundt om planeten, vil fortsætte deres personlige rejse for igen at integrere med det Højeste Væsen i dette univers.

Det er den bedste analogi, vi kunne komme i tanke om for at vise sammenhængen mellem denne enestående Tidsalder og planetarisk og personlig opstigning, men der hører mere til historien. Nogle af passagererne udviklede sig åndeligt og bevidst fra tredje tæthedsgrad til fjerde, før de stod af for at gå ind i Nirvana; andre gjorde ikke, men togrejsen var blot en rejse med ubegrænsede muligheder for dem for at nå denne milepæl. Toget vil fortsætte med at køre ind i stadig højere vibrationer og alle passagerer, der bruger dem til deres fordel, kan beslutte at vende tilbage til Jorden efter et åndeliv eller tage til en anden vidunderlig verden efter eget valg. Uanset hvornår eller hvor sjæle vælger at opleve livstider på deres vej til universel reintegration, er den ultimative destination for alle Skaberens kærlighed-lys essens, hvor de altid har været og altid skal være.

Med hensyn til hvad I kan gøre for at hjælpe med ”at sætte fart” i jeres og Jordens opstigning, siger vi: Lev jeres lys, lev fra jeres hjerte, KÆRLIGHED er nøglen. Lys og kærlighed er den samme energi og den mest kraftfulde kraft i kosmos; derfor er det at føle kærlighed/at sende lys én og samme ting og det bedste til hjælp til opstigning. At være medfølende, taknemmelig, tilgivende, generøs, venlig og ærlig udsender de høje vibrationer, der oplyser jeres liv og tilfører lys til jeres verden. At have tillid til og være optimistisk med hensyn til jeres og Jordens fremtid hjælper med at manifestere det, der svarer til den energi, der er sendt ud, og at visualisere hele Jorden indhyllet i gyldent hvidt lys sender den udstråling ind i den kollektive bevidsthed, den såkaldte ”universelle suppe”, hvorfra alt i jeres verden materialiseres.

”Spørg venligst Matthew, om dåb har nogen effekt på opstigningsprocessen”. Ikke det mindste. At gøre dåb til et adgangsgivende religiøst ritual blev opfundet af kirkens og statens ledere for at give dem større kontrol over befolkningen. Når det er sagt, skaber tro en persons virkelighed, og hvis det inkluderer dåb som en forudsætning for ”at komme i himlen” og det sidestilles med opstigning, er virkeligheden for den person, ja, at dåb er et vigtigt aspekt i opstigning.

Hvor meget vi end ønsker, at politik ikke længere holdt vores elskede jordiske familie i sit greb, gør den det stadig, og vi ønsker ikke at ignorere de mange henvendelser fra læsere overalt om, at vi måtte tale om de amerikanske præsidenter Obama og Trump og den russiske præsident Putin, hvis handlinger har konsekvenser langt ud over deres nationale grænser. Når vi behandler jeres spørgsmål og kommentarer, så husk, hvad vi har sagt i tidligere beskeder: Vi er apolitiske, dømmer ikke nogen og elsker betingelsesløst alle vore brødre og søstre på Jorden.

Barack Obama er lige så lysfyldt i dag, som han var, da Gaia valgte denne sjæl til at blive amerikansk præsident på det tidspunkt, der ville have været det rigtige tidspunkt for en visionær leder med åndelig og moralsk integritet til at inspirere folk til at leve på progressive oplyste måder. Timingen, jeres år 2008, lå på linje med det, den Gyldne Tidsalders master-planlæggere forventede ville svare til civilisationens parathed i åndelig og bevidst bevidsthed. Men nogle år inden århundredeskiftet, nægtede sjæle, som havde indvilliget i at skabe forhold, der kunne give masserne de karmiske lektioner, de havde valgt, og derefter slutte sig til lysets kræfter, at overholde den sidste del af deres aftale. Fordi de var blevet betaget af at have uhæmmet magt og enorme rigdomme, fortsatte de med at forårsage en sådan ødelæggelse og vold på deres march mod verdensherredømmet, at det forårsagede en 10 års forsinkelse, hvad angår folks fremskridt i den forventede bevidsthedsmæssige status.

Således tiltrådte Obama præsidentembedet, da splittelse, intolerance, grådighed, bedrag, korruption, vold, forarmelse og krigs mentalitet stadig var udbredt. Ved at holde den tredje tæthedsgrads gryde i kog, var Illuminati i stand til at afspore eller udvande alt det, han ønskede at gøre for sit land og verden, og han gik på kompromis eller opfyldte deres krav på grund af dødstrusler mod hans familie og primære tilhængere. Det er en sorg for ham, at han ikke kunne gøre mere for sit land og hjælpe med at bebude en verden i fred under hans præsidentembede, og hans motivation er stadig stærk med hensyn til at fortsætte med at arbejde hen imod disse mål, der er Gaias vision for Jordens menneskehed.

Det var ikke forudbestemt, at Donald Trump skulle blive præsident, og det var ikke en karmisk erfaring, han valgte i sin sjælskontrakt. Kontrakten omfatter positive aktiver - intelligens, sundhed, rigdom, udholdenhed, selvtillid, iværksætter kapacitet, karisma - og hans valg om at bruge disse aktiver har bragt ham den berømmelse, han søgte, men de har ikke skabt den visdom og adfærd, en national leder behøver for at være respekteret og have tiltro til. Hans beslutning om at stille op til præsidentvalget kom fra hans ambition om at have held med en ny form for eventyr og, ironisk nok, var det håndlangere i Hillary Clintons Illuminati lejr, der gjorde det muligt for ham at gøre det. Deres valgsvindel i primærvalgene eliminerede senator Bernie Sanders, hvis tilhængeres stemmer ville have indsat ham i det ovale kontor, og håndlangernes fejl med at manipulere stemmetællingen ved præsidentvalget gjorde, at den sejr, de havde tiltænkt Clinton, i stedet gik til Trump. Men kun få mennesker ved dette, så officielt peges der fingre ad Rusland for at blande sig i den amerikanske valgproces og det antydes, at det blev gjort efter aftale med Trump kampagnen.

Når der ses bort fra de midler, der rent faktisk førte til valgresultatet, ville to universelle love, der konstant er gældende, påvirke hvem der end ville sidde i Det Hvide Hus, og vi vil først tale om loven om tiltrækning, og om hvordan det har påvirket præsidentens administration. Ved at handle på sine valgløfter tilfredsstiller de alle, der ønsker, at landet går i den retning, hans politik ville føre landet i. De fleste borgere ønsker at bygge videre på de fremskridt, landet har gjort omkring civile, juridiske og miljømæssige reformer. Loven om tiltrækning er neutral - den bringer simpelthen det tilbage fra den kollektive bevidsthed, som matcher energien i folks tanker, følelser og handlinger og leverer derved i overensstemmelse med efterspørgslen, så at sige. Fordi overvægten af energi bliver genereret af den største del af borgerne, reagerer denne upartiske lov på deres modstand i et forholdsmæssigt større omfang end de politikker, der foretrækkes af præsidenten og hans tilhængere.

Den anden lov i spil vedrører vibrationer, og den hænger også sammen med modstanden mod administrationens retning. Den vibrationsmæssige uenighed omfatter juridiske udfordringer med rejseforbuddets bestemmelser og manglende evne til at bringe lovforslag om sundhedsplanen til afstemning, hvis intentioner, som jeres analytikere rettelig skønner, vil fremme frygt og diskrimination og favorisere de rige tilsvarende. De lave vibrationer, der afstedkommes af disse intentioner, sammen med EOs (Entrepreneurs' Organization) skadelige miljømæssige bevarings tiltag, kolliderer med de højere vibrationer, der er fremherskende på planeten. Som alt andet i eksistens er intentioner energi, der vibrerer på en eller anden frekvens, og det øjeblik, hvor to modsatrettede vibrationsmæssige niveauer ”danser med hinanden”, ville det ske så hurtigt som et blink med øjet. Hvis den deraf følgende konflikt mellem niveauerne ikke stoppes af en ændring i landets nuværende retning, vil den stoppe, når enhed opnås på de lysere energiers plan, hvor Jorden er på vej hen.

Så nu til det næste, der foregår mere i Trump administrationen end de universelle loves virkninger. Aktiviteter af præsidenten og hans personale er i gære til offentligt at identificere og retsforfølge medlemmer af ”kliken” – Illuminati - i og uden for regeringen. Vibrationer støtter denne plan, der er af betydning for hele verden; dog har reaktioner på det, der i al åbenhed kun kan kaldes Trumps mangel på sund dømmekraft i talrige tilfælde, sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt enkeltpersoner, hvis hjælp er nødvendig, vil arbejde sammen med ham, og planens chance for at lykkes er gået fra ”sandsynlig” til ”mulig” i Jordens energipotentiale. Der er dog ikke grund til forfærdelse - succes kunne stadig afstedkommes ved præsidentens mellemkomst, men hvis det ikke sker, vil det komme via en anden vej. De lange tidsaldre med Illuminatis mørke styre er ved at nå en ende.

Embedsmænd, politiske analytikere og mainstream medier i ”fri presse” nationer giver genlyd med oplysninger formidlet af Illuminati om Vladimir Putin, der konsekvent har nægtet at slutte sig til dem. Det er derfor, I hører, at han er en snu hensynsløs diktator, der blander sig i andre regeringers anliggender og er en trussel mod Europa, har udsendt ’falske nyheder’ om Hillary Clintons deltagelse i en pædofili ring og indledt krigen i cyberspace. Mens Putins hænder måske ikke er rene, er den profil - som alle andre løgne bekendtgjort af Illuminati – virkelig langt ude. De ved, at han er en af de store aktører med hensyn til at koordinere indsatsen for at befri verden for deres indflydelse; udstiller deres djævelske aktiviteter og holder dem ansvarlige; og erhverver deres uretmæssige formuer og bruger disse midler til at bringe fattigdom, miljøødelæggelser og terrorgrupper til ophør.

Det er sandelig en stor mundfuld og de personer, der er involveret i denne mission, kommer fra nationer, hvis historie, kultur, religion, ressourcer og ideologier er forskellige. Men deres mål er det samme - en sikrere, sundere verden, hvor alle deler af dens overflod - og I skal se beviser for deres fremskridt, når intensiveret lys forstærker dette globale foretagende.

Vi ved, at jeres tålmodighed til tider bliver tyndslidt, mens I venter på at se beviser blive offentligt kendt, og I spekulerer på, om folk nogensinde kan leve sammen i kærlighed og fred. Ja, I kære, de kan, de vil, og vi vil give jer denne opmuntring. 1. maj er Global Kærligheds Dag, det 14. år sponsoreret af The Love Foundation, som er dedikeret til at inspirere til ubetinget kærlighed og fred i hele verden. Hvis I læser hjemmesiden www.thelovefoundation.com, glædes jeres hjerter.

Alle lysvæsener i dette univers ærer jeres tjeneste for lyset og støtter jer med den ubetingede kærligheds kraft.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |