Home > > Matthew Ward — 23. april 2017

Matthew Ward — 23. april 2017

Nordkorea, missiltestaffyring; protester, vibrationer; vrede; fuldendelse af karma; Jorden er en skole; hjælpere fra andre civilisationer

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. I hører en tankevækkende retorik i forbindelse med Nordkorea, og vi forsikrer jer om, at der ikke vil komme nogen altudslettende krig med det land eller noget andet. I kan også ignorere mediehypen om Ruslands nye kolde krig med Europa og USA - Rusland er et af landene "i den fælles alliance", hvis mål er fred, økonomisk stabilitet og miljøbevarelse. Og Nordkoreas nukleare missilforsøg udgør ingen trussel – konstante årvågne besætninger på jeres himmel ville forårsage funktionsfejl, ligesom de har gjort det ved mere end et dusin tilfælde i de seneste år. Idet de handlede på anbefalinger fra kolleger på planeten, forårsagede en af besætningerne den seneste eksplosion i et missil sekunder efter affyringen som et psykologisk tilbageslag for testprogrammet og som et middel til at formilde den hårde tone.

Jordens energipotentiale indikerer, at utilfredse borgere i mange lande vil indlede eller fortsætte anti-regerings protester, og bekæmpelse af terroristgrupper vil være nødvendig et stykke tid endnu; men kommunikationslinjer, der vil åbnes, vil mindske og i sidste ende eliminere fjendtlighed mellem alle "fjender". Jeres medfølelse, sympati og bønner flyder naturligt til de mange millioner, der kommer ud for livstruende tab eller andre alvorlige trængsler, men bliv ikke fanget i det karmiske drama, der udspiller sig selv. Jeres vedholdenhed i lyset hjælper og inspirerer folk til at være med til at skabe Jordens skæbne hen imod en fredelig verden, hvor alle deler i overflod og lever i harmoni med naturen.

Vi er blevet spurgt, om lave vibrationer i protesterendes vrede underminerer deres formål, og svaret er, formålet bestemmer, hvilke vibrationer der skabes. Ville apartheid være ophørt, hvis indfødte sydafrikanere ikke havde ledt deres vrede ind i protester for at få de samme civile og retslige frihedsrettigheder som de indvandrere, der styrede dem? Ville kvindernes stemmer være blevet hørt gennem stemmeretten, hvis de ikke havde vendt deres vrede over at være nægtet den samme ret som mænd til protester, der gav dem den ret? Sjældent er nogen uretfærdighed blevet rettet, før de mennesker, der lider under dem, kræver det, og vrede kan være en allieret, hvis handlingen har sigte på retfærdighed og ligestilling. Kort sagt, når der er lys i demonstranternes formål, skabes der høje vibrationer; når formålet hos en protesterende gruppe er at påtvinge mennesker, hvis ideologier er forskellige, deres ideologier, skabes der lave vibrationer i overflod.

"Jeg kan ikke komme over min vrede over noget, som min partner gennem tre år gjorde for flere måneder siden. Han forstår ikke, hvor dybt det har påvirket mig og bliver vred, når jeg ønsker at diskutere det. Jeg ved, at vrede har dårlige vibes og jeg ønsker ikke, at dette holder nogen af os fra opstigning. Hvad kan jeg gøre?" Vores svar gælder for alle, der reagerer med vrede i en hvilken som helst situation, og først skal vi tale om dette i sammenhæng med et intimt forhold. Når vrede bliver en dominerende følelse, er virkningerne tosidet: Vredens energi gennemsyrer forholdet; og denne energis lave vibrationer er en barriere mellem lyset og bevidstheden og den cellulære struktur, hvor lysabsorption er afgørende for opstigning. Det er på tide at overveje, om forholdet måske ikke længere tjener nogen persons bedste interesser, fordi den karmiske forening, de valgte i deres sjælskontrakter, er blevet erfaret og lært. I denne æra uden fortilfælde, hvor alt i universet er i accelerationsmode, har sjæle mulighed for at afvikle al tredje tæthedsgrads karma i én levetid i stedet for mange, og ofte er vrede motivationen til, at et pars veje skilles, så begge kan fortsætte til andre valgte oplevelser.

Når det handler om vrede i forholdet mellem forældre og børn eller søskende og er i overensstemmelse med deres før-fødselsaftale, giver det også muligheder for vækst for alle; men igen, at fuldføre den del af aftalen behøver ikke tage flere år. Hvis længerevarende forskelle ikke kan løses, er det at følge stærke intuitive følelser om, hvad der er bedst for dig, det kloge valg – at tro på intuitionen er en del af sjælens udvikling, og det er målet for enhver sjæl i hver enkelt levetid.

Vrede som et produkt af ulmende utilfredshed kan være et signal om, at jeres sjæl ansporer jeres bevidsthed til at foretage forandringer inden for det område, der fremkalder følelsen, måske et ansættelsesforhold eller et bestemt job, professionel tilknytning, boligforhold eller et studie. Vi taler ikke om at handle i et anfald af vrede eller impulsivt på et indfald, men snarere med omtanke at tage skridt i den retning, der har draget jer stærkt.

Lad os fortælle jer, hvorfor vrede er så udbredt i jeres verden. Jorden er en skole, hvor elever kan lære den uovertrufne kraft og glæde i kærlighed så vel som konsekvenserne af frygt og vrede – vrede er et biprodukt af frygt og ofte går de to hånd i hånd. Gennem loven om tiltrækning er følelsesmæssige situationer selvforstærkende, og fordi vrede og/eller frygt kan føre til voldelige handlinger eller reaktioner, er det at beherske disse følelser afgørende for sjæles evolutionære rejse. Dette er ikke en let ”1. skoleklasse" lektion og mange må tage den om igen og igen, før de består. I betragtning af den enestående mulighed for at fuldføre de resterende karmiske lektioner i løbet af en levetid og opnå den balancerede erfaring, de har brug for at udvikle, er masser af sjæle gået ind i jordplanet for specifikt at gøre et nyt forsøg på at mestre vrede-frygt lektionen.

I har betegnet historiske æraer Istiden, Jernalderen, Bronzealderen og så videre - måske kunne denne periode med planetarisk turbulens kaldes Vredesalderen. Når jorden stiger op til planer med stadigt stigende høje vibrationsniveauer, vil folk, der tidligere investerede energi i vrede, i stedet lede deres energi ad positive veje, der vil manifestere Jordens Gyldne Tidsalder.

"Jeg fik fortalt, at verden er en skole for os alle for at lære og forstå om ondskab, og hvad ondskab kan gøre, og hvad vi kan gøre for at overvinde ondskab. Hvis Jorden forandrer sig til at være et sted for Kærlighed og Lys, hvor tager vi hen for at lære om ondskab og ondskabens virkninger, når vi har brug for at lære om balancen mellem godt og ondt?" Jorden er sandelig en skole, som nævnt ovenfor, og af de mange sådanne læresteder i dette univers er Jorden kendt som en af de fineste - derfor er sjæle så ivrige efter at inkarnere der. En del af processen i jeres verden om at blive et sted for kærlighed og lys er for, at personer, der forfalder til at gøre ondt, kan se, hvordan deres handlinger påvirker andre - i nogle tilfælde verden - og de kan lære at overvinde tilbøjeligheder til at handle på disse måder. Kun de, der mestrer denne lektion, vil følge med Jorden, mens hun fortsætter sin opstigningsrejse. De, der ikke gør, vil gå ind i åndeverdenen i en dyb tredje tæthedsgrads civilisation og inkarnere i den verden for en ny chance for at lære den vigtige lektion. Vi tilføjer, at Gud ikke tænker på nogen af Hans børn som nogen, der gør ondt, men snarere som nogen, der "yder en dårlig tjeneste i min børneskare".

Dette er et godt sted at besvare denne læsers kommentarer: "Det giver ingen mening, at vi glemmer, hvad der er i vores sjælskontrakter. Det ville give meget mere mening at huske, så vi kan træffe de rigtige beslutninger og ikke gentage de samme gamle "karmiske lektioner", indtil vi fatter dem." Vi føler, at intet vi kunne sige, ville forklare årsagen til at "glemme" så klart som det, Gud fortalte min mor, da hun talte med Ham om dette for mange år siden: "Hvis alt var fuldstændigt velkendt, hvis intet krævede selvstændig tænkning eller beslutninger eller handlinger, hvorfor skulle der så være behov for forskellig erfaringsdannelse? Hvad ville der være at lære? Hvorfor ville livet i sig selv være nødvendigt? Vi kunne bare spole hurtigt frem til Enden, som er Begyndelsen og lade alle liv i alle tider leve på det første sted for Væren."

"Nogle kanaler siger, at vi er ansvarlige for vores liv, men vi har ingen kontrol over nuklear stråling; kemikalier i gødning, pesticider og fødevarer; GMO'er; fracking; olieudslip; ødelæggelse af skove; obligatoriske vaccinationer; chemtrails og anden forurening i luften og vandet, og alle de giftstoffer, der er skadelige for vores helbred. I hvilket omfang påvirker de opstigningen?" Giftstofferne har skadelige virkninger på kroppen, jeres og Jordens og hendes dyrs, men de har ingen effekt overhovedet på planetens støtte opstigningskurs eller nogens opstigningsvej - de kan ikke forstyrre jeres fremskridt i åndelig og bevidst bevidsthed, medmindre I tror, de kan. Husk, det I tror på, skaber jeres virkelighed!

Men lad os lette jeres sind om de situationer, I nævnte. Universelle familiemedlemmer, der lever blandt jer, og besætninger på jeres himmel neutraliserer eller mindsker virkningerne af nuklear stråling og giftstoffer i alle former, og når besætningerne kan slutte sig til jer og bruge deres teknologier mere effektivt på stedet, vil I blive forbløffet og opmuntret over, hvor hurtigt luft, jord og vand kan genoprettes til renhed.

Læsere, der skriver til min mor, refererer normalt til medlemmer af de civilisationer, som hjælper jer, som ET'er og til tider refererer vi også til dem på den måde - det er nemmere og vi forstår alle, hvem vi mener. Men tænk på dem, som vi gør, som dem de er: medlemmer af vores universelle familie. Vi alle er uløseligt forbundet på sjæleniveau og i mange tilfælde er disse hjælpere jeres forfædre - "familie" er den rigtige måde at tænke på dem på.

Mange af dem, der lever på planeten, vidste, da de meldte sig frivilligt, at de ville komme ud for fysisk fare, økonomisk trængsel, uretfærdig fængsling, alvorlige sundhedsproblemer eller handicaps, faglig troværdighed, der drages i tvivl, kæres død, udstødelse af jer af familie og venner, der stadig slumrer i ubevidsthed. Hvis I genkender jer selv i nogen af disse omstændigheder, ved I, at en lysarbejders liv ikke er let. Alligevel følger I jeres hjerte og sjæl og fortsætter med at hjælpe Jordens folk med at vågne, så disse medlemmer af vores familie kan gøre fremskridt på deres evolutionære rejse, ligesom I har gjort det.

Alle lysvæsener i dette univers ærer jeres uvurderlige tjeneste og støtter jer med ubetinget kærlighed.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

[Notat fra Suzy: Matthew sendte denne besked tidligere, så den kunne distribueres og lægges ud, før jeg tager afsted for at besøge min familie i Latinamerika. Den næste meddelelse vil komme sidst i maj.

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |