Home > > Matthew Ward — 6. februar 2017

Matthew Ward — 6. februar 2017

Splittelse, enhed; løsning på det vibrationsmæssige "dødvande"; virkninger af Kvindernes March, rejseforbud; frygt; Bernie Sanders; grund til beskeder omfatter politiske situationer; grund til beskeder ikke kommer hyppigere; intuition; kærlighed

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Kontroverser omkring den amerikanske præsidents politik viser en skarpt delt nation og en verden på vagt, og ligesom verdensfred starter med én person, der har ro i sindet og hjertet, derefter en mere og en til, sådan er det også med enhed i ånden i et globalt samfund. Dette betyder ikke at være enig om ideologier eller at tolerere handlinger, der krænker jeres principper og værdier! Tværtimod belyser introspektion aspekter af selvet, der har brug for at blive styrket i bevidst og spirituel vækst og dette inkluderer at favne ligheder, der forener i stedet for forskelle, der deler.

E-mails sendt til min mor siden valget afspejler mange menneskers forskellige bekymringer i USA og borgeres fra andre lande med hensyn til, hvordan den nye administrations dagsorden vil påvirke deres lande. Mens vi vidste, at det ekstraordinære "dødvande" i de høje og lave vibrationer i denne situation ikke kunne fortsætte længe, var der ingen klarhed i energipotentialet for, hvordan det ville udfolde sig for at tjene det højeste gode for alle. Så, tænk jer, det var som om de to vibrationsmæssige lejre sagde, "Skal vi danse?"

Dagen efter indsættelsesceremonien strålede Jorden med lys. Kendt som Kvindernes March, sluttede mænd, unge voksne og børn sig til kvinderne i hundredvis af byer over hele USA og i nogle flere andre lande. Det var ikke kun de mange områder eller millionerne af marchdeltagere, der repræsenterede spektret af samfundsmæssig mangfoldighed, der så bemærkelsesværdigt oplyste planeten, det var også deres fælles mål. Medierne omtalte begivenhederne som "anti-Trump protester", men vi ser det ikke på den måde. De rolige demonstranter protesterede ikke mod det, de ikke ønsker, de gav deres styrke til det, de ØNSKER: fred; lighed, respekt, sundhedspleje og juridiske rettigheder for alle i jeres verden; ren energi for planetens bevarelse.

Nogle få dage senere fremkaldte et dekret, der indførte et 90-dages specifikt indrejseforbud, helt andre reaktioner rundt omkring i verden - vrede, frygt og forvirring. Lav-niveau vibrationerne, der kom fra disse stærke følelser, opvejes af lyset i demonstranternes medfølelse for alle, der er personligt berørte, og det tjener ligeledes et højere formål. Forbuddet virkede som et stroboskoplys for at gøre verden opmærksom på uretten ved diskrimination, og det er et solidt skridt hen mod at forvandle energien i splittelse til en energi af enhed. I er alle uløseligt forbundet på sjælsniveau, således at det, der skader én, skader alle; det, der gavner én, gavner alle.

Så tingene er ikke altid, som de ser ud til. I har et ordsprog, "Oven over skyerne er himlen altid blå", hvilket betyder, at noget positivt kan eksistere selv i en situation, der synes at være fuldstændig det modsatte. Sandelig!

Ofte har vi rådet jer til: "Frygt ikke" og til alle, som skrev til min mor om deres frygt for deres familier og verden, siger vi: frygt ikke noget som helst! Vær altid opmærksom på, at energien i denne kraftfulde følelse er som et tveægget sværd: Den er det brændstof, der styrker de mørke og den universelle lov om tiltrækning, der gælder hele tiden, gælder personligt og globalt. Energien i frygtsomme tanker og følelser sender flere frygtsomme situationer tilbage; omvendt frembringer energien i tillid og optimisme lysfyldte følelser og forbedrede omstændigheder.

Historisk set er gavnlige forandringer ikke startet fra toppen og har arbejdet sig nedad, de er startet med græsrodsbevægelser og har arbejdet sig opad. Føl jer derfor opmuntret ved at vide, at bevægelser med at gøre uret ret og opløfte de svage og undertrykte vokser i antal og med succes over hele kloden. Rykvise fremskridt og lejlighedsvise omveje på fremskridtets vej vil forekomme lidt længere endnu, men lommer af modstand bliver færre, da vibrationer ikke længe kan støtte noget med mørke hensigter. Det vil ikke ske natten over, men til sidst vil kun folk, der handler i overensstemmelse med lyset og lys-baserede aktiviteter, sejre.

Bernie Sanders og de filosofier, han er talsmand for, ligger inden for disse parametre, så lad os forlade emnet lidt og svare på læseres spørgsmål om ham. Han støttede Hillary Clinton, fordi han følte, at hun var den bedste af de to nominerede, og han talte til hendes favør, efter at den Demokratiske Nationale Komite blev enige om at medtage som partiprogrampunkter de spørgsmål, der havde betydning for hans tilhængere. Jo, han opdagede, at der blev fusket med stemmetællingen i talrige primærvalg, og til tider fortryder han, at han ikke anfægtede dette på vegne af det flertal, der stemte på ham; men han har ingen idé om, at hvis snyderiet var blevet afsløret, ville vibrationer have ført ham til præsidentposten i en jordskredssejr. Han ved ikke endnu, om han vil stille op til præsidentvalget i 2020; men han agter i offentlighedens øjne stadig at fremstå som en stærk fortaler og Kongressens stemme for de reformer, der skaffede ham så mange tilhængere.

Så nu, lad os tale om dem, der føler, at de er utilstrækkelige lysarbejdere, fordi de ikke kan deltage i marcher eller være aktive i progressive organisationer eller økonomisk støtte en værdig sag. I kære, ved at sende lys til dem, der kan deltage, forstærker I deres effektivitet med det tidobbelte. Lyset, I har sendt til marchdeltagerne og demonstranterne mod rejseforbuddet, havde denne effekt og det bestyrkede også deres beslutning om at fortsætte bestræbelserne hen mod fair og retfærdige løsninger. For at være sikker, befandt mange lysarbejdere sig i folkemængderne de dage, men de fleste andre deltagere kender ikke engang det udtryk, og det er heller ikke nødvendigt. Lyset i deres passion for, at verden bliver et bedre sted for alle, hjælper verden til blomstring i fuldt flor. Undervurder aldrig kraften i det lys, I stråler ud i verden!

Følgende er et uddrag af en e-mail skrevet af en læser i London: "Da jeg spurgte [mediet] om jeres kaotiske politiske situation, sagde han, at udviklede ånder ikke giver sig af med politiske spørgsmål. Hvis han har ret, så spørg venligst Matthew, hvorfor sjæle på hans station gør det". Dette medie har helt ret, hvis han med udtrykket "give sig af med" mener at tage politisk parti for eller forsøge at påvirke nogen angående en sag. Det har aldrig været vores interesse, langt mindre vores intention - i flere meddelelser har vi sagt, at vi er apolitiske og ikke-dømmende. Så, hvorfor taler vi så om "politiske emner"?

Jordens folk forstod ikke, hvorfor der konstant har været krige, der har forårsaget så mange dødsfald og omfattende ødelæggelser, og efterhånden som våben er blevet udviklet til det punkt, hvor en global udslettelse var mulig, blev de mere og mere frygtsomme for, hvad der lå forude. De vidste ikke, at deres frygt nærede de mørke i deres stræben efter at dominere verden og holde befolkningstallet nede; de vidste ikke, at deres frygt fortalte universet, at de ønskede flere situationer at føle sig frygtsomme over. Derfor, hvis civilisationen nogensinde skulle leve frit og med glæde i en verden genoprettet til sundhed og skønhed, som Gaia ønskede det, måtte noget gøres for at stoppe denne frygtcyklus. Men ved universel lov kan ingen åndeligt avancerede væsener påtvinge nogen tredje tæthedsgrads civilisation deres hjælp; det må være disse folks beslutning om hvilken verden, de ønsker og arbejde sig hen imod at opnå det.

Og således var det, da det højeste universelle råd planlagde Jordens Gyldne Tidsalder i overensstemmelse med Gaias ønske, at en del af den plan krævede mange budbringere af lyset og deres respektive modtagere til at oplyse om årsagen til, at Jorden er i den tilstand, den er, og hvordan folkene kan ændre det. Deres historie beskriver ikke, at ned gennem tiderne er krige og alle former for undertrykkelse blevet foranlediget af politiske ledere, der var indfanget af mørket og fortsatte med at udvide deres imperium, indtil de kontrollerede alle institutioner, der påvirker livet på Jorden. Vores mission er at forklare, hvad den hemmelige regering og dens globale netværk har gjort og også oplyse jer om, hvem I er - unikke, ukrænkelige evige sjæle uadskilleligt forbundet med universets Højeste Væsen og alle andre sjæle. Jeres mission er at dele denne viden med alle, der er modtagelige og eksemplificere, at kærlighed og enhed er vejen til en verden, der opfylder Jordens civilisations ønsker.

De tusinder af år med mørk kontrol er ved at slutte, fordi det intensiverede lys understøtter folks ønske om og vilje til at leve i en fredelig verden, hvor ledere er hæderlige, love er retfærdige, forskellighed respekteres og alle deler i overflod. Bortset fra de få, der forsøger at afskyde atomsprænghoveder, har Skaberens gave med fri vilje til enhver sjæl forrang for alt andet. Det er den kollektive frie vilje hos Jordens folk, der i lineær tid skaber den Gyldne Tidsalders fylde, der allerede blomstrer i kontinuummet og I, kære brødre og søstre, er der for at gå i spidsen på denne evolutionære rejse, som folk er draget ud på.

Gennem årene med vores budskaber har mange læsere bedt os om at udgive dem oftere og vi citerer den seneste anmodning: "Det er sådan en forvirrende kaotisk tid. Begynd venligst at sende jeres beskeder ugentligt, så vi kan vide, hvad der rent faktisk sker, og hvad der er "falske" nyheder."

I oversvømmes med informationer og jo, I har brug for at vide, hvad der er faktuelt, og hvad der ikke er. Den "frie presse" rapporterer stadig det, Illuminati vil have jer til at tænke og udelader det, de ikke ønsker I skal vide, og ikke alt på internettet er pålideligt - meget af det er baseret på uvidenhed om fakta; bevidste usandheder, herunder kanaliserede beskeder, der hævder at være fra udviklede væsner; artikler med forvrængede data anses for at være korrekte; eller partiske meninger præsenteret som faktuelle. Så det er forståeligt, at personer ser sig om efter informationskilder, de føler, er troværdige.

Men at blive afhængig af vores budskaber underminerer deres formål med at tilbyde oplysning, vejledning og opmuntring, så I lærer at stole på, hvad I intuitivt ved og ikke længere har brug for os eller andre budbringere af lyset. En integreret del af selverkendelse – sjælsudvikling - er at stole på jeres intuition, beskeder fra sjælsniveau til bevidstheden og det er derfor, vi ofte har opfordret jer til at søge indad for at få svar. Jeres sjæl - jer! - er del af massebevidstheden, hvor alt er kendt. Dette kosmiske lager af viden, af intuitiv viden, venter bare på at blive afsløret, når I bevidsthedsmæssigt er klar. Hvis I fornemmer, at I får oplysninger, der kommer fra et sted "over jeres tanker", så at sige, så vær opmærksom - jeres sjæl fortæller jer, hvad I har brug for at vide på det tidspunkt.

Nogle af jer har spurgt, hvordan I kan vide, om I fortolker jeres intuition korrekt. Intuition kræver ikke fortolkning eller analyse - det er jeres første naturlige reaktion på information. Hvis det flyder let i jeres hjerterum, er det meget sandsynligt sandt; hvis der er en snert af modstand, er det meget sandsynligt ikke sandt. At lære at stole på iboende viden kan udvikle sig hurtigt, men normalt kræver det øvelse og tålmodighed er jeres allierede. Vær opmærksom på, at et sind, der er lukket over for at overveje validiteten af oplysninger, der adskiller sig fra religiøse eller ideologiske overbevisninger, er en barriere, der hindrer sjælsniveau viden i at nå bevidstheden.

Elskede familie, vi kan ikke for ofte sige, at KÆRLIGHED er nøglen til det liv, I ønsker, til den verden, I er der for at hjælpe med at skabe. Hvis I ikke kender de utallige måder, hvorpå I udtrykker kærlighed eller måske ikke kan huske dem, vil læsning af vores budskab, der indeholder dem, helt sikkert lette jeres hjerte. [9. december 2016]

Oplyste væsener i hele dette univers opmuntrer jer til at fortsætte fremad og støtter jer med den uforlignelige kraft af ubetinget kærlighed.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

[Note fra Suzy: Jeg vil besøge min familie i Latinamerika i marts, så den næste besked vil komme i slutningen af marts eller i begyndelsen af april.]


Share |