Home > > Matthew Ward — 2. april 2020

Matthew Ward — 2. april 2020

Coronavirus: konsekvenser og følgevirkninger

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Kære brødre og søstre, tag en dyb indånding. Ånd langsomt ud og lad jeres hjerte føles lettere. Visualisér nu Jorden stråle i et gyldent, hvidt lys. "Se" folk i alle aldre og med alle hudfarver omfavne hinanden i glæde med dyrene i deres midte.

I har netop til overflod sendt healingenergi ud i jeres verden. Vi takker jer, og vi elsker jer!

Og nu, nyhedsmedierne rapporterer om corona-virus og opdaterer konstant statistikkerne over tilfælde af smittede og døde af sygdommen covid-19. Ethvert dødsfald er en personlig tragedie for berørte familier og venner, hvis sorg ville være lige så dyb, hvis deres elskede personer var døde af enhver anden årsag. Hver dag koster mange andre årsager livet for mange andre personer, som er inderligt elskede, også mange andre familier sørger over deres tab.

Medfølelse og empati er naturlig i de høje vibrationer på denne station, og sorg er ikke fremmed for Jordens folk. Der er dog aldrig tidligere blevet vist hjerteskærende interviews med familier, hvis kære er døde, og der har heller ikke tidligere været en isolations-situation, som har forhindret dem i at tage afsked med hinanden. Aldrig før har medierne vist indslag af sundhedspersonale i beskyttelsesdragter, der utrætteligt arbejder for at redde liv. Aldrig før har verden hørt prognoser om antallet af sygdomstilfælde og døde fra specialister i smitsomme sygdomme eller analytikere, der spekulerer over en global økonomi, der er ved at kollapse.

Mens nogle af disse informationer fremhæves gentagne gange for med forsæt at fremkalde frygt, bliver fakta ligeledes udbredt til hele verden.

Hvad der dog ikke offentliggøres, fordi det kun er få personer, der ved det, er, at intentionen med corona-virus var at formindske verdens befolkning med et milliardantal. Dette vil ikke ske, fordi familiemedlemmer reducerede det laboratoriefremstillede virus' styrke i størst muligt omfang.

Lad os nu tale om noget andet, som heller ikke er kendt, nemlig hvordan sjælekontrakter passer ind i det her. Dødsfald blandt de ældre er i overensstemmelse med kontraktlige valg mht. livslængde og årsag til den fysiske krops tab af levedygtighed. Kontrakter indeholder en vis grad af fleksibilitet mht. den eksakte livslængde så vel som hvilken dødelig sygdom, de dør af, og disse sjæle opfyldte disse bestemmelser ved at få en sygdom, som de var særligt sårbare overfor på grund af helbredsproblemer, som de alligevel snart ville dø af.

Nogle af de unge mennesker, som døde, opfyldte også deres kontraktlige bestemmelser, og andre ændrede deres kontrakter i overensstemmelse med alle andre personer i deres indgåede før-fødselsaftale. I de sidstnævnte tilfælde var det kendt på sjæleniveau, at disse personer kunne hjælpe verden mere effektivt fra Nirvana, hvor de kan stråle lys til planeten stærkere, end hvis de stadig havde befundet sig i deres fysiske kroppe.

På ingen måde betyder det, at lyset, der bliver genereret på Jorden lige nu, er svagt - det er stærkere og mere intenst end nogensinde før!

De personer, som valgte at ændre deres sjæls-kontrakter, gjorde det, fordi det også på sjæleniveau var kendt, at frygt og depression kraftigt havde dæmpet deres lys. De hang fast i bekymring over deres kære, som kæmpede med modgang, deres egen arbejdsløshed forud for eller på grund af virusset, aktuelle eller lurende økonomiske vanskeligheder, eller optagethed af frygtelige "hvad hvis" situationer. Ikke blot påvirkede denne tankegang deres immunsystem negativt, men endnu mere tog disse sjæle et stort evolutionært spring fremad ved at vælge at opløfte livet på Jorden fra deres åndeverden.

Yngre mennesker, som ikke gik over på baggrund af ændrede kontrakter, vil i Nirvana glædes over alle de positive oplevelser, som de måtte have savnet derfra; hvis lidelser er blevet valgt med det mål at opnå balancerede oplevelser - målet for enhver sjæl i enhver levetid - vil de automatisk få det godtgjort. Efterhånden som corana-virusset fortsætter med at brede sig, vil de samme kontraktlige bestemmelser eller sjælsudvikling gælde for alle, der går over på grund af sygdommen.

Det er det samme med alle andre, som vælger levetider på Jorden af en vis varighed i denne hidtil usete æra i universet. Der er derfor en anden faktor, der spiller ind, i Jordens overordnede dødstal. Mange sjæle er inkarneret, enten kort tid eller i mange år, for at fuldende tredje tæthedsgrads erfaringsdannelse og udvikle sig. De fleste har valgt at leve under betingelser under standarden, som alvorligt kompromitterer kroppens evne til at modstå sygdomme, og hvis ikke covid-19, så ville en anden sygdom være fatal.

Nu for at besvare jeres hyppigst stillede spørgsmål. Vi ved ikke, hvornår virusset vil være overvundet. I Jordens energipotentiale er der utallige strømme med tilknytning til sygdomme - de udgår ikke fra enkeltpersoner, men er snarere knyttet til tætte klynger fra områder i hele verden. På dette tidspunkt mister nogle få strømme styrke, andre vinder langsomt momentum, og mange vinder hurtigt momentum. Hvad vi ikke kan afgøre i potentialet, endnu mindre i lineær tid, er, hvornår alle disse strømme vil blive svage i en sådan grad, at de vil blive overgået af strømme med høje vibrationer, hvori mikrober ikke kan eksistere.

Nej, stråling fra 5G installationer spreder ikke sygdommen - dens meget smitsomme iboende natur gør det. Men mennesker i områder, hvor denne teknologi er i brug, er mere udsatte, fordi strålingen svækker immunsystemet. Universelle familiemedlemmer reducerer den skadelige effekt af denne stråling i videst muligt omfang.

Og nej, kære, andre civilisationer kan ikke gribe ind og stoppe spredningen af virusset. Ikke blot er de ikke bemyndiget til at tage styringen af en situation, som I selv håndterer, men betingelserne i jeres verden er ikke sikre for bemandinger i jeres himmel at lande i eller at de, der lever blandt jer, til at afsløre deres identitet. Selv statsledere, som kender disse extraterrestriske, vil ikke offentligt anerkende eksistensen af andre civilisationer.

Men, hvis en af jeres universelle familiemedlemmer blev spurgt om at beskrive, hvad der sker på Jorden, ville det være at sige: Menneskene hjælper hinanden.

I ser det i modet og den udmattende dedikation hos læger og medicinsk personale rundt omkring i verden. Lederne i jeres byer, regioner og lande udsender kloge retningslinier, for at beboerne kan være så sikre og trygge som muligt. Individuelle kærlige handlinger, deling af ressourcer, forretningslukninger og folkemasser, der overholder fornuftige direktiver om at blive hjemme, bremser tendensen. Regeringer hjælper borgere, der oplever ekstreme problemer, økonomisk.

I ser improvisationer og innovationer træde i forgrunden. Felthospitaler bliver rejst som støtte for hospitalsstuer, firmaer indstiller produktionen for at producere meget nødvendigt udstyr til lægepersonale og patienter eller indfører det i deres standardproduktion, personer i isolation laver masker og dragter, lande med overskud leverer til lande i nød.

Der gennemføres online studier for studerende, hvis skoler er lukket. Skuespillere optræder hjemmefra og musikere afholder koncerter fra deres hjem, som bliver sendt på tv.

Unge og gamle mennesker finder unikke måder at udtrykke deres taknemmelighed på til alle, der arbejder ude i felten: læger, sygeplejersker, andet hospitalspersonale og medicinsk personale, der var gået på pension; politi og brandmænd; lærere, der giver online timer til deres elever; apotekere, nyhedsværter, renovationsarbejdere, blikkenslagere, elektrikere; landmænd, købmænd, arbejdere i fødevarebanker, kokke, post- og pakkearbejdere; dyrlæger, ansatte og frivillige i dyreinternater; nationalt militær, der hjælper på utallige måder.

Vi har måske udeladt nogen, men ikke sindene hos alle dem, som er så taknemmelige for tjenesterne og stabiliteten, som disse personer yder i disse vanskelige tider.

"Social distance" giver mulighed for forældre og børn at være mere sammen så vel som tid til at kigge indad, meditation, bønner og påskønnelse af godheden og skønheden i jeres verden.

Det er på den anden side også sådan, at bekymringer, sorg, forvirring og pegen fingre er en del af jeres verden i dag. Men i langt, langt større grad er der optimisme, håb, omsorg for og hjælp til andre og en forenet beslutsomhed om at blive ved, til virusset er overvundet.

Ligesom det er tilfældet med denne patogene bakterie, skelner åndens enhed ikke mellem nationale grænser, køn, alder, nationalitet, religion, etnicitet, seksuelle orientering, social eller finansiel status, uddannelsesniveau, arbejdets art, filosofi eller politisk ideologi.

Denne enhed i ånden, de utallige venlig handlinger, forskelligartede måder at hjælpe og udtrykke taknemmelighed på er kærlighed i handling. Det er grunden til, at lyset på Jorden aldrig har været klarere, og at følgevirkningerne af denne pandemi vil være healing af samfundets dybe sår forårsaget af voksende uretfærdighed, bedrageri og splittelse.

Mange taler om "når tingene bliver normale igen". Det "normale" vil ikke vende tilbage. Jeres verden er bestemt til at blive og vil blive dramatisk anderledes, bedre uden sammenligning. Det er ikke love eller penge eller teknologi, som vil gøre forskellen, det er folkets vilje, og lysarbejdernes rækker er forøget ti millioner gange. Som en sidebemærkning her ville min mor have sagt, en gazillion gange.

Adskillelse på baggrund af social og økonomisk status eller religiøs, politisk, kulturel tilhørsforhold vil vige vejen for samarbejde og gensidig respekt. Mørke i alle dets djævelske former vil blive bragt op i lyset og de, som er ansvarlige, vil blive stillet til ansvar.

Overgangen fra det globale økonomiske system - computer transaktioner, som lader de rigeste få have kontrol over alle andre - til et system baseret på ædelmetaller vil ske så smidigt som muligt for at lindre yderligere forstyrrelser i samhandelen. Illuminatis ulovligt og umoralsk tjente formuer vil blive inddraget og fordelt for at gøre en ende på den urimelige ulighed mellem rige og fattige.

Undertrykte teknologier vil blive frigivet og blive samvittighedsfuldt anvendt til energi, medicin, fremstilling, kommunikation, landbrug, transport og naturgenopretning.

Farerne ved vacciner og 5G stråling vil blive afsløret; vacciner vil blive elimineret, og apparater, der kører på 5G, vil blive lavet om for at forhindre skade på jeres og planetens helbred. Mange millioner vil blive beskæftiget med at genopbygge byer, der ligger i ruiner, og med at udskifte infrastruktur i forfald.

Det, som havde til hensigt at ødelægge befolkningen, har i stedet resulteret i et forenet ønske om at skabe en bedre verden. Efterhånden som bestræbelserne skrider fremad i jeres opfattelse af tid, har jeres mission i denne levetid allerede sejret - den prægtige verden, I hjælper Jordens folk med at manifestere, blomstrer allerede i kontinuummet.

Elskede familie, vi ærer og støtter jer med kraften i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Share |