Home > > Matthew Ward — 13. marts 2020

Matthew Ward — 13. marts 2020

Energipotentialet; coronavirus; kærlighed-lys energi: tomrum i mørke personer, at sende det, at absorbere det; bønner; træer

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Aktiviteten i Jordens energipotentiale er mere tumultagtig end i nogen anden periode i planetens historie, og det er forståeligt. Aldrig før har civilisationen sat sig for at transformere hele deres verden.

De ældgamle systemer, som lader de få kontrollere masserne, er ved at blive rykket op med rode for at gøre plads til de nye systemer, som tjener alle livsformer på planeten bedst. Mens processen fortsætter med at bevæge sig denne vej, og det er ad en støt vej fremad, er I godt forberedte til at overkomme enhver hindring, I måtte møde på vejen.

Af de millioner af sjæle, som meldte sig frivilligt til at hjælpe Jordens folk med at klare denne opgave, som i universet er uden fortilfælde i omfang og hastighed, blev kun de stærkeste, mest erfarne valgt. I er blandt dem.

Til alle, der har spurgt, hvornår omvæltningerne vil ophøre i deres respektive lande, kan vi kun sige, at vi ikke ved det. Ikke blot er der ikke klarhed nok i energipotentialet til at komme med et "kvalificeret gæt", men det, der sker i det ene øjeblik, vil ændre sig i det næste, efterhånden som energien fra milliarder af nye tanker, følelser og handlinger registreres. Og vi kan ikke på nogen måde med en rimelig grad af sikkerhed fastsætte et tidspunkt i lineær tid, fordi virkeligheden er, at "tid" er energiplaner (man bevæger sig igennem), og ikke datoer i jeres kalender.

Det er logisk at tænke, at løsningen på konflikter og etableringen af orden vil komme hurtigere i lande, som grundlæggende er stabile, men da energi ikke kan afgrænses til nationale grænser, påvirker forbedringer et sted følgelig situationer alle andre steder. Mens det ikke lige foreløbigt vil være tydeligt i lande med de største omvæltninger, vil det hen ad vejen blive tydeligt.

Nu vil vi besvare jeres spørgsmål om de blandede signaler, der kommer fra de mange kilder, der rapporterer om coronavirussen. Det fortsatte bombardement med informationer om denne sygdom må nødvendigvis indeholde selvmodsigelser - forældede eller ukorrekte rapporter om antal af positive, negative og utilstrækkelige testresultater; det samme gælder antallet af døde; og frygtladet spekulationer om, hvad der kan ventes i fremtiden.

Med utallige indenbys, indenrigs og internationale rejsende følger en smitsom sygdom naturligvis, således var det ikke uventet, at virussen ville sprede sig langt uden for Kina. Dog er frygten for virussen, der genereres, og den pegen fingre ad kinesere, hvor end de bor, mere ødelæggende for samfundet end denne sygdom.

Ja, det kan siges, at frygten "forstørres i ekstrem grad" ved at aflyse større og lokale begivenheder og flyrejser, lukning af skoler, massekarantæne og undersøgelse af alle, der kan have været i nærheden af personer, der senere diagnosticeres med denne virus. Disse forholdsregler er dog fornuftige for at forhindre en spredning af sygdommen så vidt muligt, og burde dæmpe ængstelse, ikke forøge den.

Det er en god hjælp, at sundhedspersonale understreger, at der ikke er grund til panik. De forklarer de enkle forholdsregler, som hjælper med at forhindre, at man får sygdommen, hvis symptomer generelt er milde; at folk, der allerede har helbredsproblemer, er de mest udsatte; og sammenlignet med antallet, der har fået sygdommen, er antallet af døde meget lavt.

På ingen måde ønsker vi at bagatellisere, endnu mindre ignorere, de mange involverede følelser, når vi spørger jer: Hvor er den samme bekymring om de mange, mange tusinder af dødsfald hver dag, som sker på grund af sult, krig, vold i hjemmet eller tilfældig vold, trafikulykker, selvmord eller kroniske sygdomme på grund af dårlige levevilkår?

Fra vores udsigtspunkt ser det ud til, at aflysninger pga. coronavirussen af programsatte aktiviteter, rejser, lokal og international handel og aktiemarkeder, blandt befolkningen betragtes som vigtige initiativer for befolkningens helbred.

Og ja, hvad vi sagde i sidste måneds budskab, holder stadig vand: coronavirussen og hele dens tilhørende opmærksomhed vil løbe ud i sandet, og som alle andre aktiviteter udtænkt af de mørke, vil sygdomme, de designer og slipper løs, få en ende igen.

Vi har ofte opfordret jer til at sende kærlighed-lys til de mørke sjæle, fordi af alle medlemmer af vores universelle familie er de dem, der mest desperat har brug for det. De forårsager forfærdelige forhold verden over, fordi de er blottet for denne kærligheds-lys energi, bortset fra den inderste tilbageværende gnist, som er deres livskraft.

Nogle af jer har spurgt, om der er en måde, hvorpå de kan sende ”lys” aspektet af kærlighed-lys til personer, som gør uhyrlige ting. Nej, kære, det er der ikke - kærlighed og lys kan ikke deles i to dele. Mens man kunne sige, at lys er sjælens bestanddel og kærlighed er en kapacitet hos sjælen, kan disse ikke adskilles endnu mindre end at sjælen kan adskilles fra Gud og Skaberen.

For mange år siden, da min mor havde det svært med at sende lys til personer, som forårsager stor lidelse for andre, er dette, hvad jeg fortalte hende:

Mor, du ville tænde en lommelygte for at lede en ud af usikkerhedens og ængstelsens mørke og ind på en vej, hvor de er trygge og sikre, ikke? Disse sjæle er faret vild og er bange og er strandet. Tænk ikke på dem som deres gerninger, men snarere hvad du ønsker for verden! Tænk på venlighed, hjælpsomhed og retfærdighed og fællesskab, tænk på, at verdens folk lever i harmoni, fred og kærlighed og send disse tanker til disse sjæle i mørket.

At sende kærlighed-lys til hele Jorden når frem til ethvert liv på planeten. Det er denne mest kraftfulde kraft i kosmos, der bringer fred og samarbejde blandt folkene og inspirerer til at leve i harmoni med hele Naturen.

Vi er også blevet spurgt om, hvordan man sender lys til personer, som er jer kære. I behøver blot at tænke på dem med omsorg og kærlighed. Der er ingen forvirring overhovedet over, hvem I mener - jeres tanker og følelser om dem virker som en specifik post- eller e-mailadresse og går direkte til dem, I ønsker at nå.

Dette er et godt sted at sige, at bønner ikke bliver forstået rigtigt. Bønner er sandelig specielle tanker om en elsket så vel som religiøse recitationer og velsignelser ved måltider, men det er så meget, meget mere. Bønner er hver eneste tanke, følelse, intention eller gerning - jeres liv er en fortsat bøn. I har talemåden: Vær forsigtig med, hvad du beder om, du kan risikere at få det. Ja! Universets fysik, loven om tiltrækning, er konstant i funktion.

Selv når jeres tanker og følelser er positive, bliver resultatet måske ikke, hvad I ønsker. Lad os sige, at I beder om helbredelse til en elsket person, der er alvorligt syg. Sjælekontrakter går forud for bønner og dygtig lægelig behandling, og ingen af de involverede kender noget til personens kontrakt.

Der er også en anden faktor i spil. At bede med hektiske følelser splitter jeres energi; i stedet for jeres intention om at sende healende energi til en elsket person, sender I det modsatte. Ligegyldig hvad omstændighederne er, den mest gavnlige bøn, I kan sende ud roligt, er for jeres eget og den andens højeste bedste.

Vi er også blevet anmodet om at forklare, hvordan man kan absorbere lys. Dette sker automatisk ved at være hjælpsom, medfølende, ærlig, generøs, tilgivende - leve på gudelige måder. Gud sagde det endda endnu enklere: Vær venlig.

Nu giver vi jer en anden måde at absorbere lys på. I vores december 2019 budskab talte vi om træerne og den værdifulde hjælp, som disse sjæle giver. Et nyligt budskab fra Bedstemødrene (eng: the Grandmothers), hvis visdom offentliggøres på Net of Light-websiden, handlede om træer. Vi har fået lov til at medtage denne relevante passage i vores budskab:

I forbinder jer nu med træerne, I genforener jer med træfamilien. Fortsæt med at gøre det. Fortsæt med at tilbringe tid sammen med træerne, lytte til dem og modtage fra dem, mens I til gengæld ærer dem.

Livskraften i træerne vil harmonisere jer med jeres egen livskraft, og når det sker, vil I se anderledes på tingene. I vil forstå mere og forstå på en anden måde, end I gjorde før. Lad træerne lære jer. Bed til dem og lad dem vide, at I er en ivrig elev, fortæl dem, hvor meget I ønsker at lære.

Åben jer for et træ hver dag. Gå hen til det og rør det, elsk det og bed ”nettet af lys” (eng: Net of Light) om at forbinde jer med det. Efter nogle få minutter, spørg det, "Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad ønsker du, at jeg skal vide?" Øv denne regelmæssige kontakt med et træ og gør den til en god vane, en ny måde at leve på. Dette fællesskab med et træ vil åbne en helt ny verden for jer; det vil opløse jeres menneskelige arrogance og vække jer til kilden til forbindelsen med alle træer. Påtag jer denne opgave og opfyld den trofast. Begynd, og I vil snart se forskellen i jeres liv. netoflight.org.

Elskede familie, der er så meget mere venlighed, hjælp, skønhed og kærlighed i jeres verden end I måske tror, særligt i tider med ødelæggelser og forvirring som nu. Hav lys i hjertet, så den energi, I udstråler, hjælper med at fordrive negative følelser i andre.

Alle lysvæsner i dette univers ærer jer for jeres vedholdende dedikation med at hjælpe Jordens folk med at vågne og bevæge sig fremad mod manifestering af planetens Gyldne Tidsalder.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Note fra Suzy: Kæmpe tak til Camille, som stod for Yahoo budskabsgruppen i 12 år, og til Net Atlantic, firmaet, som startede med at distribuere disse budskaber, da Yahoo stoppede med at servicere grupper.

Budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com.

I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Share |