Home > > Matthew Ward — 4. maj 2020

Matthew Ward — 4. maj 2020

Corona-virus: positive aspekter, spørgsmål, Illuminatis involvering; lysarbejdere; NESARA/GESARA

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Formålet med vores budskaber har altid været at tilbyde spirituel guidning, oplysning og opmuntring i denne unikke æra i universet. I bliver bombarderet med foruroligende oplysninger om corona-virusset, så lad os først kigge på de opmuntrende aspekter i denne situation.

I ser og viser menneskeracens bedste kvaliteter - kærlighed, medfølelse, empati, samarbejde, venlighed, betænksomhed, hjælpsomhed, mod, udholdenhed for at klare forhindringerne.

I ser og tager del i den overstrømmende taknemmelighed over for alle, som tager sig af de syge og hjælper andre i nød.

I bruger det langsommere tempo i jeres liv til at kigge indad, forbinde jer med jeres gude-selv, jeres højere bevidsthed og sætter pris på den rige mængde af godhed og skønhed i jeres verden.

I finder nye måder at arbejde på, undervise børn, studere og følge lektionerne hjemmefra; og via telefonen og computeren holder I tæt kontakt med familie og venner.

Folkets forenede ånd i hele verden slår bro over kløften af splittelse og henleder opmærksomheden på nødvendigheden af at sætte en stopper for systemiske fordomme og healer sårene, de har forårsaget.

Disse kollektive følelser og handlinger genererer en massiv mængde af lys, som vækker den højere bevidsthed sammen med et ønske om oplysning omkring aspekterne af corona-virusset, som ikke bliver rapporteret i "nyhederne".

En større del af samfundet slutter sig til de enkeltpersoner, som allerede har sat spørgsmålstegn ved, hvordan virusset pludselig kunne dukke op i Kina. Hvorfor ændrede spekulationerne sig om, at det kom fra en flagermus - og hvordan blev det i det hele taget sporet til en flagermus? - til et uheld i et laboratorium i provinsen Wuhan? Hvordan kan det være, at et virus, som kan forårsage sådan en smitsom sygdom, overhovedet befinder sig i et laboratorium til at begynde med?

Befolkningen er blevet programmeret til at tro, at informationer betegnet "konspirationsteori" er værdiløse, og blot er ideer, der udspringer af forvirrede hjerner.

Men følgende spørgsmål er logisk at stille: Hvorfor bliver muligheden for, at corona-virusset blev lavet i et laboratorium i USA og overført til Kina, ganske enkelt afvist som konspirationsteori i stedet for at blive undersøgt?

Samfundet sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor "eksperter" siger, at de fleste mennesker ikke vil få COVID-19, de fleste af dem, der får det, vil blive raske, de fleste, som døde, havde i forvejen helbredsproblemer, og sygdomssymptomerne kan være så milde, at mange mennesker ikke er klar over, at de har den eller har haft den. Alligevel hævder de samme eksperter, at hele Jordens befolkning må vaccineres.

Det fører til næste spørgsmål: Hvorfor er der ikke den samme interesse for at gøre en ende på dødsfald, som kan forebygges og som skyldes fejlernæring, sygdomme forårsaget af dårlig levestandard, stofafhængighed og selvmord, når antallet af disse dødsfald langt overstiger antallet af døde pga. COVID-19?

Skeptiske sind "følger også pengenes spor". Hvem drager økonomisk fordel, når millioner af mennesker verden over bliver behandlet for en sygdom, som kræver køb af tests, lægemidler, hospitalsudstyr og værnemidler til hospitalspersonale?

Omfanget af denne skepsis er præcist det modsatte af, hvad der var de mørkes hensigt, som udviklede og patenterede AIDS, SARS og alle andre vira i et laboratorium i USA, og for mange måneder siden slap corona-virusset løs i Kina. Og dets effekt er ikke, hvad de mørke havde til hensigt heller. De ønskede en reel global pandemi med milliarder af døde. De har brug for energien i de overlevendes sorg og frygt og en verden i total kaos til at producere de lave vibrationer, de behøver for selve deres eksistens.

Det mislykkede forsøg på at opnå dette mål har ført til plan B. Det er grunden til, at "eksperter" har talt om sandsynligheden for, at en anden bølge af COVID-19 vil komme bagefter de første udbrud, og sådan en rutsjebanetur kan fortsætte så længe som tre år mere eller indtil enhver person i verden er blevet testet for antistoffer og er blevet vaccineret.

Foruden at berige selskaberne, som producerer testene og udvikler vaccinen, er intentionen - igen - en vaccine, som vil være dødelig for størstedelen af verdens befolkning. Men der vil også blive injiceret en programmeret mikrochip, som vil interagerer med 5G strålingerne, og derved forårsage fysiske og følelsesmæssige skader, ødelægge hjerneceller og muliggøre en sporing af de personer, der overlever.

Samfundet er i sin fulde ret til at spørge, hvad der ligger til grund for denne "globale pandemi"!

Vi ser ikke en tvungen vaccination materialisere sig, men hvis det gør, vil videnskabsmænd i extraterrestriske specialstyrker reducere vaccinens styrke og slette chippens programmering. Og efterhånden som vibrationsfrekvenserne stiger på planeten, vil alle vira miste evnen til at leve. Ikke desto mindre beder vi jer om at protestere højlydt og kraftigt mod vacciner, indtil de bliver ødelagt og protestere mod 5G tjenesten, indtil udstyret modificeres, så deres frekvenser er kompatible med kroppens elektriske systemer.

Og nu, de økonomiske følger af COVID-19 vil blive en del usikkerhed, men langt, langt fra hvad de mørke ønsker: en fuldstændig kollapset global økonomi, udbredt fattigdom, sult og desperation. Derefter ville de samle stumperne af deres kontrol og opnå deres mål om verdensdominans.

Det vil ikke ske. Deres lange regime er forbi.

God vilje, samarbejde, generøsitet og byttehandel - handel med varer for tjenester og vice versa - vil tjene jer godt, indtil et ærligt globalt økonomisk system erstatter korruption og grådighed, som skabte milliardærerne, der styrer og ruinerer alt på Jorden. Kære, frygt ikke, hvad der venter forude - når først vi er ovre den midlertidige forvirring og kortvarige modgang, vil civilisationen være på vej mod retfærdighed og fremgang for alle.

Vi er blevet bedt om at kommentere på vrimlen af informationer tilgængelig på Internettet, hvor forskere, læger og andre videnskabsmænd giver beviser på situationer, I har beskrevet som "chokerende", "samvittighedsløse", "djævelske" eller "grusomme". Disse beskrivelser passer så sandelig på det hemmelige samfunds aktiviteter kendt som Illuminati, Cabalen, One World Order (én verdensorden), skyggeregeringen eller mere nutidigt, Deep State.

Corona-virus-svøben er deres Waterloo. Bag kulisserne anklager en kraftfuld styrke af lyset dem for utallige forbrydelser mod menneskeheden. De folk, som bliver ved med at forsøge at dræbe milliarder af jer, og som udfører sataniske ritualer, kontrollerer mainstream medierne og påvirker alle andre aspekter af livet på Jorden negativt, omfatter vidt kendte og beundrede personer. Deres arrestationer vil komme som et chok for størstedelen af befolkningen.

De allerøverste i de mørkes rækker udtænker afskyelige planer, andre er ivrigt meddelagtige, de fleste er håndlangere, som deltager på grund af bestikkelse, afpresning eller trusler mod deres familier. I nogle tilfælde baserer anklagerne sig på fabrikerede informationer, fotos og videoer, men sandheden om enhver tiltalt person vil komme frem med tiden.

Med hensyn til spirituel guidning, kære familie, takker vi læseren, hvis spørgsmål lyder: "Hvad kan lysarbejdere gøre andet end at 'VÆRE lyset' for at hjælpe med at gøre en ende på al mørke på planeten?" Vær positive, rolige, balancerede og optimistiske. Meditation giver fred i sind og hjerter, hvilket får jeres energi til at flyde ubesværet og udstråle de høje vibrationer, der manifesterer gode forandringer.

Visualisering er kraftfuld. Visualisér Jorden rotere i gyldent hvidt lys. Visualisér folk i alle aldre, farver og kulturer smile, le, kramme og danse blandt dyr, også blandt dem, I kalder vilde. At visualisere hvad som helst, der giver jer glæde eller får jer til at føle jer elsket, vil udsende de høje vibrationer, som bogstaveligt talt oplyser jeres verden.

Dette spørgsmål vedrører NESARA/GESARA. "Hvordan kan vi bede om hjælp fra de himmelske styrker, hvis der ikke findes en fornuftig struktur at sætte i stedet for det, vi har nu?" Til læsere, som ikke er bekendte med disse akronymer, er NESARA den amerikanske lov, National Economic Security and Reformation Act (den nationale økonomiske sikkerheds- og reformationslov). GESARA er den samme, blot er national udskiftet med global, så loven kan anvendes i hele verden.

Der har været "hjælp fra himmelske styrker" helt fra starten af. Selve NESARA konceptet kom fra det højeste universelle råds planlæggere af Jordens Gyldne Tidsalder, og St. Germain var en af hovedmændene, som sammensatte loven, som blev skrevet til lov for ca. 20 år siden.

Det er et retsligt dokument, så dets bestemmelser kan kun være politiske og økonomiske, men dets formål er intet mindre end verdenstransformation. Som et tegn på lovens vitale betydning forhindrede Illuminati dens berammede bekendtgørelse 12. september 2001 ved at iscenesætte terrorismen, I kender som "9/11".

Fordi efterfølgende bestræbelser på at bekendtgøre NESARA også har været forgæves, er dens aspekter blevet implementeret lidt efter lidt takket være vedholdenheden hos frivillige lysarbejdere fra andre civilisationer.

Kort sagt har strukturen til erstatning for ondsindet kontrol af jeres verden været på plads fra starten af, og sjæle med spirituel og moralsk integritet vil fortsat arbejde på at gennemføre denne guddommelige plan. [Mange budskaber arkiveret på www.matthewbooks.com indeholder omfattende oplysninger om loven. Ved at skrive NESARA i søgebjælken får I adgang til disse budskaber.]

Elskede brødre og søstre, vi ærer jeres standhaftighed for at hjælpe Jordens civilisation med at manifestere den Gyldne Tidsalder, og vi støtter jer med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim DyrlundTak for hver og en af jeres meningsfulde anerkendelser af Matthews budskaber. Del gerne budskaberne med alle, som er modtagelige.

Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Share |