Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 3. maj 2021


Matthew Ward — 3. maj 2021

Opdagelsesprocesser; "alene"; virkninger af stigende vibrationer, stress; global kærligheds dag; overbevisninger; indgang, tilpasning til Nirvana

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. At udvikle sig i spirituel og bevidst bevidsthed er en selvopdagelsesproces, som fjerner det ene lag efter det andet af glemslen om selve jeres væsen, Skaberens kærlighed-lys energi. Dette vil fortsætte, indtil I husker jeres Begyndelse og vender tilbage til Skaberkilden.

Det, der sker i jeres verden, er en anden form for opdagelsesproces. Det samlede lys, som stråles til Jorden fra kraftfulde civilisationer og det lys, I genererer, har afdækket det ene lag af mørke efter det andet. Det vil fortsætte, indtil hvert lag er blevet besejret og dets energi transformeret til lys.

Mange gange i løbet af de 17 år, vi er kommet med vores budskaber, har vi sagt, at deres formål er at tilbyde oplysning, spirituel vejledning og opmuntring. For tiden er opmuntring måske det mest nyttige for alle, som føler sig fortvivlede, fordi der i afsløringsprocessen indtil nu kun er fremkommet få beviser på fremgang og ingen officiel bekræftelse er kommet.

Vi ønsker at forsikre jer om, at meget skrider fremad som planlagt bag kulisserne, og vi ønsker at opløfte alle, som føler som disse kære lysarbejdere: "Jeg agter ikke at reinkarnere på denne planet nogensinde igen!" "Jeg er gammel, træt og min tålmodighed er brugt op." "Jeg lover at fuldføre min tjeneste, og når det er gjort, kan jeg ikke vente med at komme hjem - og jeg kommer ALDRIG tilbage!" "Jeg er udkørt... jeg ønsker, at Matthew fortæller mig, HVORFOR jeg valgte denne elendige planet at inkarnere på."

Dette er et lag af glemslen, som kun er midlertidig. I husker nemlig ikke, at da I ivrigt meldte jer frivilligt til at komme til Jorden og hjælpe civilisationen med at vågne op, da vidste I, at livet i en tredje tæthedsgrads verden ville blive udfordrende. I vidste også, at I blev valgt, mens mange, mange andre ikke blev det, fordi jeres erfaring fra adskillige levetider ville give jer spirituel styrke, visdom og vedholdenhed til at overkomme de forhindringer, I ville møde.

I husker heller ikke, at I godt vidste, milliarder af sjæle ville vælge at fuldføre tredje tæthedsgrads karmiske lektioner i jeres jordiske inkarnation, og disse lektioner ville medføre omfattende prøvelser og lidelser. I vidste også, hvor glade disse sjæle ville være, når de igen gik over til åndelivet og indså, at de havde gennemført den balancerede erfaringsdannelse, de havde brug for at udvikle sig. Endvidere vidste I, at I ville udvikle jer ved at hjælpe universelle familiemedlemmer på Jorden med at manifestere den bedre verden, de ønsker - og, kære brødre og søstre, I udvikler jer sandelig med stormskridt!

Flere af jer har skrevet om at "føle sig alene", fordi venner og familie ikke tror på det, I ved, er sandt. En anden grund til, at I blev udvalgt til at hjælpe Jordens folk, når så mange andre frivillige ikke blev, er, at I ved, at I aldrig er alene! I må bare huske, at myriader af guider og engle altid er med jer, ivrige efter at hjælpe, og ligeså er kære, der lever i åndeverdenerne. I er kendt, elsket og æret af alle lysvæsner i dette univers, og hele civilisationer stråler lys for at hjælpe jer på jeres vej.

Mere jordnært, så at sige, når sandhederne kommer frem, vil folk, som for tiden latterliggør det, I har fortalt dem, blive helt åbne i deres sind. Til den tid vil det sømme sig for jer at afholde jer fra at sige højt, "Hvad sagde jeg!", hvor fristende det end måtte være. Og I opdager måske, at bekendtskaber, som I aldrig forventede kunne være åndsfæller, har været det hele tiden.

Og nu, de stadigt højere vibrationsniveauer, som afdækker lag af mørke, ændrer ligeledes kulstofbaserede celler til krystallinske i alle sjæle, som absorberer lyset, og de er begge udviklinger at glædes over. Energetiske forandringer kan imidlertid have forvirrende fysiske, følelsesmæssige og mentale virkninger, og mere end et års strenge restriktioner har intensiveret dem - befolkningen lider under "dobbelt stress". [Budskabet af 20. november 2017 omtaler virkningerne og giver forslag til at lindre dem.]

Vi føler med jer alle, kære brødre og søstre, som føler sig fortvivlede! Vi har levet i civilisationer, hvor kampen mellem lysets og mørkets styrker rasede, og vi oplevede smerte, modgang, kvaler og vrede. Den viden og indre styrke, vi fik i disse levetider, er grunden til, at vi blev valgt til at hjælpe andre civilisationer med at opdage deres kraft til at ændre deres liv og verdener til det bedre.

Det, vi oplevede, gælder ligeledes for jer - blot husker vi disse levetider, og I gør ikke. Men I ved, at kilden til de strenge restriktioner er meget forskellig fra de store fordele, der indvarsles af de stadigt stigende vibrationer, og de fleste mennesker gør ikke. Derfor føler de sig frustrerede, bange og modløse, og når det går op for dem, at der er blevet løjet for dem, vil raseri og skyldfølelse være almindelige reaktioner.

Således er det, at vedholdenhed i lyset er lige så vigtig for jeres velbefindende som for samfundets velbefindende og fremgang. Jeres lys vil hjælpe grundstødte sjæle med at erstatte negative følelser med optimisme og beslutsomhed til at transformere deres verden.

Lad os nævne en anden grund til, at I blev valgt, når mange andre ikke blev det: I ved, hvem I er. I ved, I er så meget mere end en person med tanker, overbevisninger, oplevelser, personlighed, færdigheder, talenter, ønsker og bedrifter. Tænk om jer selv og alle andre, om I beundrer dem eller er enige med dem eller ej, som dem, I alle er: multidimensionelle, udødelige sjæle, ukrænkelige og uafhængige, dog uadskilleligt forbundet med alt andet liv i hele kosmos. Ethvert liv er Skaberkildens kærlighed-lys essens, den kraftfuldeste kraft i eksistens.

1. maj var Global Kærligheds Dag sponsoreret af The Love Foundation. For 21 år siden blev The Love Foundation oprettet for at fejre menneskehedens mangfoldighed gennem uddannelse, forskning og kulturelt kunstnerisk virke og for at inspirere folk verden over til at elske ubetinget. "Ingrediensen" hos enhver sjæl på Jorden er Skaberens ubetingede kærlighed, og vi kan ikke komme i tanke om en værdigere mission end at inspirere folk til at VÆRE, den de ER.

"Mine forældre, som er godhjertede og generøse, tror folk, som ikke deler deres fundamentalistiske religiøse overbevisninger, er dømt til helvede i al evighed. Jeg ønsker ikke at gøre dem urolige, så jeg har ikke fortalt dem, at jeg ikke længere tror på det, men jeg føler alligevel skyld over mit bedrag. Jeg er hovedsageligt bange for, hvad der vil ske med dem, når de går over. Hvordan kan jeg overbevise dem om at ændre deres fordømmende tro?" Vores svar til denne kære sjæl gælder alle, som har lignende bekymringer for familie og venner.

Det første, vi vil sige, er, at energien i skyld og frygt, dæmper jeres lys. At elske jeres forældre uden at knytte disse følelser til vil løfte jeres humør, og de højere vibrationer, I sender ud, vil gavne dem også. Det er ikke jeres ansvar eller jeres ret at ændre, hvad de tror. Enhver har den guddommelige ret til at bevæge sig mod oplysning i deres eget tempo, og hvis elskede personer har valgt et tempo langsommere end jeres, så respekter venligst deres beslutning.

Med hensyn til jeres forældres overgang vil de, som alle andre på Jorden, tage den lynhurtige rejse til den del af Nirvana, der svarer til deres levetids energetiske registrering. Det modsvarende sted, som er i overensstemmelse med fysikkens universelle lov, har at gøre med at leve på gudelige måder eller ugudelige, og hvor tæt frie viljes valg holdt sig til eller afveg fra sjælekontrakter.

Jeres forældres venlige hjerter og generøse natur er gudelige, ja, og I ved ikke, hvad de valgte i deres kontrakter. Måske stabiliserer stive overbevisninger en tro efter levetider, hvor de kæmpede med at finde mening i det, de oplevede. Muligvis bestemte kontrakterne fælles overbevisninger for at balancere levetider, hvor modsatte religiøse ledere sendte dem ud i kamp. Eller jeres forældre kan i deres før-fødsels aftale have aftalt at tro, som de gør, for at motivere jer til at vokse spirituelt og bevidsthedsmæssigt.

Der er mere at sige om at gå ind i Nirvana. Hver sjæls unikke frekvens lader rigets 'velkomstkomité' vide, hvis ankomst er forestående, og enhver bliver personligt hilst ved navn. Personer, hvis æteriske legeme eller psyke er alvorligt svækket, får konstant afpasset behandling af kyndige hjælpere, og mens de genvinder deres fulde styrke og sundhed, bliver de klar over denne og andre virkeligheder, som er "efterlivet". For at lette indledningen til åndelivet for folk, som ikke behøver den form for pleje, vil Nirvana vise sig at være, hvad de end tror, der kommer efter "døden".

For eksempel personer, som forventer et mørkt tomrum, vil gå ind i stille intethed. Hvis personer tror, de vil vågne op på en endeløs eng med duftende blomster, gør de det. Folk, som tror "den døde" kommer til en prægtig port, hvor St. Peter holder en liste med navne, vil se ham der. De, som tror, himlen er fyldt med bevingede engle, der spiller harpe, vil pludselig befinde sig midt iblandt dem.

Det, som hver person forventer, bliver holografisk gengivet, men da disse er "teaterforestillinger" så at sige, kan de ikke blive ved med at bestå. Kun sandhed og kærlighed kan herske i Nirvana - det er deres høje vibrationer, der bevarer stabiliteten og fleksibiliteten i alle dele af riget.

Sådan her kunne det foregå, når virkeligheden i denne verden bliver afsløret for en mand, som i starten oplever at være omgivet af den intethed, han forventede. Et diffust lys dukker op i det fjerne og bliver lysere, mens det langsomt bevæger sig hen mod ham. Nu kan han se en, han elskede, og som i hans sind har været død længe - hans bedstemor, som døde i en høj alder for tyve år siden. Hun viser sig som den smilende, hvidhårede dame med rynker i ansigtet, han kendte, tager hans hånd og trækker ham blidt ind i lyset. I løbet af mange dage med jeres opfattelse af tid viser hun ham rigets skønhed og mangfoldighed, og gradvist forandrer hun sig til en ung kvinde fuld af liv. Ældre personer bliver yngre, indtil de når, hvad I betragter som "højdepunktet" i jeres liv, 30-års alderen, og børn bliver ældre, til de når den samme alder.

Nytilkomnes gensyn med personer, de har elsket, er altid fuld af glæde, men tilpasningen til Nirvana varierer i overensstemmelse med folks overbevisninger om "efterlivet". Folk, som hurtigt husker andre levetider der, er begejstrede over at vende tilbage. Andre er usikre omkring livet i en verden, som er forskellig fra den, de gik ind i, men når de ser rigets vidunderlige muligheder, bliver de aktive beboere. Personer, som klynger sig til deres ideer om evigt liv i himlen eller helvede, beslutter sig for at sove i stedet for at acceptere noget, som de ikke tror eksisterer; de bliver kærligt passet og plejet, indtil de ønsker at vågne og lære om Jordens åndeverden.

Til den kære sjæl, som skrev om sine forældre, det, de forventer, at efterlivet er, vil de opleve i begyndelsen. Med tiden vil de favne åndelivets virkelighed og som alle andre beboere planlægge deres næste inkarnation med viden om de samlede oplevelser/erfaringer fra utallige levetider.

Elskede familie, alle lysvæsner i dette univers ærer jer for at hjælpe Jordens folk med at manifestere et sandt himmerige på planeten.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge