Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 2. maj 2022


Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 2. maj 2022

Budskab fra Gaia; sandheder vil komme frem; vibrationer; Ukraine; politik; Kina; forskellige bekymringer

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Bekymring over, hvad der sker i jeres verden og skuffelse over, hvad der ikke sker, får selv de mest dedikerede lysarbejdere til at føle sig modfaldne. Gaia er bevidst om disse følelser og har bedt om at tale til jer.

GAIA: Elskede, jeg er Gaia. Gud bad om, at en af Matthews nylige budskaber inkluderede et budskab, jeg gav Suzanne for adskillige år siden. Siden da har I udholdt meget, dog er I forblevet standhaftige i jeres mission. Jeg ved, at livet på Jorden ikke har været nemt, og jeg forstår, hvorfor I til tider bliver modløse. Jeg følte mig også modløs og fortvivlet i lange tider, indtil universel familie gennemtrængte mit legeme med lys, og omsorgsfulde lysarbejdere som jer kom fra fjerne hjemlande for at løfte mig ud af mørkets dybder.

Jeres kærlige assistance gør, at jeg bevæger mig fast og støt fremad på min rejse tilbage hjem, og med glæde ser jeg, I hjælper mit folk med at vågne op, så de kan rejse sammen med mig. Føl jer venligst opmuntret over at vide, at jeres mission, som stadig er i gang på Jorden, allerede er en glorværdig succes i kontinuummet! Mit hjerte strømmer over af kærlighed og taknemmelighed til alle I smukke sjæle, hvis hjælp med at manifestere min Gyldne Tidsalder er uvurderlig!

Tak, Matthew, for at lade mig tale.

MATTHEW: Vi takker dig, Gaia, for dine kærlige og opmuntrende ord.

Og nu, med hensyn til hvad der ikke sker - sandheden om "pandemien" og andre sandheder, der kommer frem - vær forvisset om, at de vil komme frem. En del af den planetariske rensningsproces bringer al bedrag frem i lyset. Vær opmuntret over at vide, at de viseste sind på Jorden og deres indbudte ekstraterrestriske rådgivere omhyggeligt planlægger de mange kompleksiteter omkring de store globale forandringer, så de kommer i en rækkefølge, der vil vække mindst modstand og forårsage mindst forstyrrelse i jeres liv.

Hav først og fremmest i tankerne, at alle situationer er energi, der svinger på en eller anden frekvens, og enhver situation påvirkes af befolkningens kollektive tanker og følelser. Når de kommer af tillid til og optimisme om et gavnligt udfald, hæver de høje vibrationer, der bliver sendt ud, situationens vibrationer tilsvarende. Det omvendte er også sandt - de lave vibrationer i frygt og pessimisme om en situation fører det mod et negativt udfald.

Lad os tale om et aspekt af fysikkens universelle lov, der bestemmer, hvad der sker og resultatet deraf - uvidenhed om sandheden om en ting ændrer ikke lovens indvirkning. Og uvidenhed om sandheden er, hvordan mørke hjerter og sind har haft kontrol over masserne op gennem tiden.

Lad os nu bruge det på det, der sker i Ukraine. Mainstream medierne rapporterer ikke, hvad russiske tropper rent faktisk gør, fordi Illuminati ønker ikke, at den brede befolkning ved, at Ukraine i årtier har været centrum for deres højborg i Europa. De ønsker ikke, at det bliver kendt, at de har lavet og opbevaret dødelige biologiske og kemiske våben i det land til brug for depopulation af verden - folkene, som de kalder "unyttige spisere" - og slavebinding af de overlevende.

Illuminati ønsker ikke, at offentligheden ved, at de i årtier har holdt tusinder af kvinder, børn og babyer fanget i tunneler og lejre, indtil de blev brugt til sexhandel, pædofili eller menneskeofringer i sataniske ritualer i utallige lande.

De ønsker ikke, at det bliver kendt, at grusomhederne og nogle ejendomsødelæggelser, som tilskrives russiske tropper, begås af Illuminati-hyrede lejetropper eller at de i Ukraine hvidvasker penge fra illegalt tjente formuer, hacker sig ind i computersystemer rundt om i verden og fjerner sandfærdige informationer på internettet.

Så uden at vide noget af det og at tro på "nyhederne" om Rusland, genererer offentligheden uforvarende de lave vibrationer, de mørke behøver for at holde dem selv i live og deres aktiviter i fuld gang. Desuden, hvorfor er det lykkedes de russiske tropper at ødelægge hundreder af Illuminati anlæg og at redde mange tusinder af deres indespærrede? Fordi, kære, fjernelse af mørket har været understøttet af lyset, hvis intensitet på planeten fortsat stiger. Imidlertid forlænger "prisen" for lave vibrationer rettet mod Rusland troppernes mission og mange unødige dødsfald.

Nu ønsker vi at tale om synspunktet om, at budskaber af spirituel og metafysisk karakter aldrig burde inkludere politik. Vi har længe talt om planetarisk og personlig opstigning i denne enestående æra i dette univers. Ville I have vidst, hvorfor det sker, hvis vi og andre budbringere af lyset ikke havde fortalt jer, at Jorden og hendes livsformer bliver befriet for mørke? Ville I have vidst, hvordan planeten blev gennemtrængt af mørke, så det kan forhindres, at det sker igen, hvis ingen havde fortalt jer, at det blev forårsaget af politiske beslutninger op gennem tiderne?

Politik er ganske enkelt regeringers måde at lede på. I årtusinder levede masserne i frygt, sygdom, fattigdom og sult, mens deres ledere - kirke- og statsoverhovederne - levede i overflod, festede og førte krig for at få mere land og magt. Af elendighed, vrede, desperation, håbløshed og mænd, der blev tvunget i krig, blev masserne brutale over for hinanden og dyrene. Mørket, som infiltrerede herskerne og dem, der herskedes over, bevirkede, at planeten steg ned fra høj femte tæthedsgrad til dyb tredje og sad fast der indtil for ca. 80 år siden, hvor Gud ærede Gaias livreddende bøn ved at give spirituelt udviklede civilisationer bemyndigelse til at stråle det intense lys, som gjorde det muligt for hendes planetariske legeme at overleve og begynde sin opstigningskurs.

Da I meldte jer frivilligt til at tage til den tredje tæthedsgrads verden, vidste I, hvad I ville møde, men af kærlighed til Jordens medlemmer af vores universelle familie, tog I afsted for at hjælpe dem. Vi har sagt, at denne sandhed, som I kender på sjæleniveau, må nå jeres bevidsthed, så I kan forblive positive, optimistiske og balancerede midt i urolighederne, mens lyset rykker mørket op med rode, og nogle af jer tænker, vi "tager parti" desangående. Det gør vi sandelig, kære brødre og søstre, og det gør I også - vi er alle på lysets side! Kampen har aldrig handlet om partipolitik - det er en af måderne, hvorpå de mørke har holdt befolkningen splittet, bedraget og manipuleret. Altid har kampen handlet om lyset vs. mørket!

Mainstream medier, uddannelsessystemer og religioner berører ikke det, fordi de er en del af Jordens lange mørke historie. Når sandheder begynder at komme frem og folkene er forvirrede, desillusionerede, oprevede eller rasende, vil I være deres trøstere og oplysere. De har brug for at vide, at det ikke er "fjendelande", men mørke i politisk lederskab, der har forårsaget borger-, internationale og verdenskrige, skamløse uretfærdigheder, hungersnød, sygdomme, fattigdom og ansvarsløs miljøødelæggelse.

Ofte portrætterer mainstream medier og undervisning specifikke lande som aggressorer, fjender af lande portrætteret som fredelige og demokratiske. At betegne lande som "sorte eller hvide", hvilket skifter, når det tjener sejrherrernes formål i krige, er ikke relevant i disse tider. I de forgangne århundreder var det relevant, da hovedsageligt briterne, spaniolerne, hollænderne, franskmændene og portugiserne besejrede indfødte befolkninger og grundlagde imperier rundt om på kloden. Da rigelige ressourcer blev opdaget og bedre transportmåder kom til, opstod der gensidige fordele ved handel og mange grå nuancer udvikledes.

Dog har de magtfulde få holdt masserne nede og gjort krige almindeligt. Og masserne har ønsket at leve i en fredelig verden, hvor folk er venlige, ærlige og hjælpsomme. Kære familie, ved at VÆRE det lys, I ER, er I et eksempel på det liv, den verden, der kommer af spirituel og bevidst bevidsthed og interaktion med kærlighed. Jeres hjælp med at åbne sind og hjerter for denne universelle sandhed fortsætter med at være, som Gaia sagde, "uvurderlig"!

Nogle af jer stiller spørgsmål om Kinas intentioner, og en læser, som har opregnet landets udviklinger gennem de seneste adskillige årtier, spurgte: "Ville det være muligt for Matthew at uddybe lidt om dette emne og sige, hvad han og sjælene i Nirvana forstår om, hvad det kinesiske folks mission er, og hvilke fordele de vil bringe hele menneskeheden?"

Vi ignorerer ikke diktatur, "omskolingsprogrammer" og fortsættelse af "pandemien", når vi siger Kinas fremskridt har været bemærkelsesværdig. Hvad der er vigtigst, når man kigger fremad, er, at landets lederskab er splittet - nogle ønsker at fortsætte deres strenge ledelse og selviske ekspansion i Afrika; andre ønsker at gøre en ende på alle mørkets spor, hjælpe hele verdens befolkning med at trives og genoprette miljøet.

Den sidstnævnte tilgang vinder hurtigt indpas ikke kun i Kina, men også i flere andre lande. Det bliver afvist i nationer, hvor Illuminati-kontrollerede ledere presser på med vaccinationer og forsøger at vende verdensopinionen mod Rusland. Det vil ikke vare forfærdelig længe, inden disse ledere bliver erstattet af personer, som vil handle i enighed med den visionære bevægelse, som vokser verden over.

Lad os nu kort tale om bekymringer, I har udtrykt om andre ting. Hvis missiler med atomsprænghoveder bliver udløst ved en fejl, ja, så vil universelle familiemedlemmer vide det og forhindre deres detonation. Mørkets plan om at erstatte bevidsthed og fri vilje med kunstig intelligens, der adlyder ordrer, vil aldrig se dagens lys. Udbredelsen af 5G vil fortsætte et stykke tid; indtil teknologien bliver uskadelig, vil ekstraterrestriske fortsat betydeligt begrænse strålinger, der beskadiger hjerneceller. De vil også fortsat reducere giftstoffer i jeres luft, vand og jord, indtil forureningen af Jorden stopper, og det vil den. Længe undertrykte teknologier vil blive frigivet, men ikke til udbredt brug i et stykke tid, og implementeringen af gratis energi til transport og strøm vil også tage et stykke tid - jeres nye biler og apparater og maskiner vil ikke blive forældet fra den ene dag til den anden. Illuminatis plan om at bevare deres kontrol over den globale økonomi via digital valuta slår fejl.

Hvis der er stor fødevaremangel, kan generøse hjerter og klog handling i borgerorganisationer forhindre, at det bliver ustyrligt. De samme omstændigheder, der ligger til grund for denne mangel, får priserne til at stige på alle andre varer, og også her kan fornuftig handling og deling af ressourcer bære jer igennem. Hverken mangel eller inflation vil være længerevarende.

Til sidst vil absolut alt i jeres verden blive "kærligt og lyksaligt"! Vi ville imidlertid ikke være helt oprigtige, hvis vi ikke fortalte jer, at der vil være kaotiske perioder på vejen mod den mageløse verden. Illuminati, som stadig er blandt de levende, har ikke accepteret, at deres intention om verdensdominans er dødsdømt, og mens de vil fortsætte med at igangsætte foruroligende situationer og forlænge dem i det uendelige, vil disse anstrengelser heller ikke vare længe. I har erfaringen, den indre styrke og iboende visdom til at klare disse udfordringer og hjælpe andre med også at gøre det.

Elskede familie, jeres tålmodighed og urokkelighed i lyset vil blive belønnet med velkomne forandringer i horisonten, og mange, mange vidunderlige forandringer i den fjerne horisont! Alle lysvæsner i dette univers opmuntrer jer på jeres videre vej og støtter jer med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Oversættelse: Margit Villumsen


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge