Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 4. april 2022


Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 4. april 2022

Lysets ustoppelige momentum; Ukraine, Illuminati anlæg; Putins dobbeltgænger; "Stealth omicron"; loven om tiltrækning; uddannelse, nuværende og fremtidig

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Jordens energipotentiale viser, at lysfyldte strømme, omend de stadig zig-zagger, har nået ustoppeligt momentum. Denne velkomne udvikling, som gør, at lysets fremskridt peger direkte mod målet, skyldes den omfangsrige rensning i de seneste mange uger.

I årtier har Rothschild fraktionen i Illuminati, nu mere almindeligt kendt som Deep State eller Cabalen, centreret dens aktiviteter i Ukraine. Disse omfatter kontrol af landes regeringer i den europæiske union, produktion og opbevaring af biologiske og kemiske våben, hvidvask af penge, global computer hacking, propaganda på sociale medier, sexhandel, pædofili og fængsling af folk for sataniske ritualer. Personer i USA og andre lande er også stærkt involveret finansielt eller personligt, eller både-og.

Russerne gik ikke ind i Ukraine for at erobre landet. De gik ind for at ødelægge hundreder af steder, hvor de førnævnte aktiviteter var etableret. Når de kunne etableres i beboelses- eller forretningskvarterer, var det der, Illuminati skjulte dem.

Vi har hørt fra Nirvanas overvågere af Jorden, at containere indeholdende dødelige biologiske krigsvåben blev opbevaret i kælderen på det hospital, som mainstream medierne gentagne gange viste. Extraterrestriske specialstyrker i efterretningstjenester - som også fik kendskab til de pågældende steder - fortalte os, at Vladimir Putins dobbeltgænger underrettede den ukrainske præsident Zelensky om at evakuere hospitalet, fordi det ville blive bombet og hvorfor. Zelensky, en Illuminati marionet, lyttede ikke til advarslen.

Kampene har været en stor sorg for tropper og civile i begge lande - deres fælles slaviske rødder går hundreder af år tilbage. Ikke mange kender til formålet med invasionen, endnu mindre at, efter landtropper havde reddet mere end 1000 mennesker, der skulle bruges i ritualerne, blev tunnelerne, hvor de var holdt fanget, sprængt i stykker. At befri jeres verden for disse dybe forbryderiske lommer var vigtigt - det er det, som gjorde det muligt for lysets styrker at komme tilbage på rette vej mod målet og fremskynde dagen, hvor planeten vil være fri af al mørke.

Hvad angår Putins dobbeltgænger, har han været parat i nogle år, mens Illuminati forsøgte at dræbe Vladimir, fordi han nægtede at arbejde sammen med dem. Dobbeltgængeren fik en lille plastisk operation, øvede i at tale og opføre sig som Putin, og i den tid undgik han folkemængder, og han lyttede til hans taler. Da forsøget på at myrde ham lykkedes for to år siden, var dobbeltgængeren klar til at træde ind og så ud og opførte sig så meget som Putin, at man ikke kunne se forskel. Efter kort tid, hvor han adlød ordrer, begyndte han at arbejde sammen med lysets styrker. Man kan sige, at han "så lyset" og have ret i det. For at være mere eksplicit, det, han gjorde, var at reagere på de høje vibrationer fra den feminine energis indstrømning, som ansporer bevidstheden til at følge guidningen på sjæleniveau.

En anden ting, I har spurgt om, er "Stealth omicron". Denne såkaldte undervariant af covid er den diagnose, der officielt gives til folk, som bliver syge eller dør af ingredienser i opløsningen, der falsk kaldes vacciner. Det er også en del af agendaen om at etablere en tankegang hos folkemasserne om, at "pandemien" er kommet for at blive, og halvårlige booster vaccinationer vil være nødvendige. Personer, som planlagde denne forbrydelse mod menneskeheden og stadig er blandt de levende, tjener formuer på de milliarder, der er brugt på "vacciner". Hvis vi vidste, hvornår sandheden om det vil komme frem, ville vi råbe det ud fra hustagene.

Og nu, vi ved, det er svært at fatte, at alt i eksistens i hele universet er energi, der svinger på en eller anden frekvens og at energi er kosmisk bevidsthed. Muligvis er det lige så svært at opfatte sig selv som så kraftfuld, at blot ved at tænke på noget sætter I gang i dets manifestation.

Det kan være lettere at forstå, at lige tiltrækker lige, den universelle lov om tiltrækning, som konstant er i funktion. Men det er også lettere at glemme, at loven ikke kan skelne mellem, hvad I ønsker og hvad I ikke ønsker - den bringer simpelthen det til jer fra den kollektive bevidsthed, som mest ligner jeres tanker. Hvis de handler om mainstream mediernes rapporteringer, som er fulde af ødelæggelser, fortvivlelse og frygtelige forudsigelser om, hvad der kan være i vente, er det, hvad I hjælper til, at det fortsætter eller sættes i gang.

Kære, I kan have medfølelse med enhver, der er ramt af negative omstændigheder uden at koncentrere jer om billeder og tanker om, hvad de må udholde. Det, der hjælper med at ændre sådanne omstændigheder, er at tænke på, hvordan I ønsker, verden skal være. Fredelig. Alle trives. Vise, hæderlige ledere. Retfærdige love og regler. Et samfund, der respekterer diversitet. God behandling af alle dyr. Et sundt, smukt miljø. Venlighed, samarbejde, hjælpsomhed. Kort sagt at leve med kærlighed som fundament.

Flere af jer har spurgt, om meditation virkelig hjælper i den henseende. Jo, det gør det sandelig! Hver for sig, i en lokal gruppe eller samlinger over nettet eller efter aftale om et bestemt globalt meditationstidspunkt, at visualisere og fokusere på den prægtige verden, I ønsker, hjælper afgjort med, at den bliver til virkelighed. Evnen til at "flytte bjerge" er ikke ren fantasi - I har iboende evner til at gøre underværker!

Forældre og lærere, som har udtrykt utilfredshed med uddannelsessystemet, beskriver det som "mangelfuldt", "kvæler udviklingen af tænkende, ræsonnerende sind", "ubrugeligt" og en mor skrev: "Mange af os er frustrerede over vores børns uddannelse. Kan Matthew give os opmuntring omkring forberedninger i fremtiden?" Før vi svarer, så lad os sige dette: Når vi er blevet spurgt om, hvad vi tror, der vil være det mest effektive til at åbne sind og hjerter, siger vi uddannelse.

Ja, vi kan absolut give jer opmuntring. De store forandringer, som vil ske i etaper, vil tage tid, men det er en god start, at nogle forældre åbent giver udtryk for, hvad de ønsker, deres børn skal lære i skolerne. Selvom meningerne nu er modstridende, vil der komme enighed, når sandheden om jeres uddannelsessystem kommer frem.

For længe siden besluttede Illuminati, at de nemmere kunne have kontrol over masserne, hvis undervisning kun handlede om, hvad de ønskede, folk skulle vide. Den nuværende generation bliver svagere for hver dag, der går; lærebøgerne, de har udgivet til alle alderstrin, indeholder stadig kun det, de ønsker, bliver kendt, så lære-undervise-lære cyklussen har rødder i en stor del misinformation og udeladelse af temmelig mange fakta.

Derfor vil der være brug for lærebøger med autentiske, grundige informationer om det enkelte lands historie og verdenshistorien og alle videnskaberne, og da sprogundervisning vil blive tilbudt i børnehaver, vil der også være brug for bøger på elementært niveau. At skrive, trykke og distribuere alle disse bøger til alle alderstrin på alle sprog vil blive en kæmpemæssig opgave, men mange hænder vil tage del i at gennemføre det så hurtigt som muligt. Gamle optegnelser vil blive hentet frem og utallige nylige kilder til nøjagtige informationer er tilgængelige - al det materiale vil lette forberedelsen af nye bøger. Dokumentarfilm og internettet er også undervisningsredskaber, og hvor som helst informationer er forkerte, vil de blive rettet.

Nye udgaver af de hellige bøger vil kun indeholde originale optegnelser. De fortæller om sammenfaldet mellem alle religioners lære om det Øverste Væsen i dette univers, guddommeligheden hos enhver sjæl og kærlighedens kraft.

I undrer jer måske over, hvad der vil ske med de mange millioner lærebøger. Et eksemplar af hver vil blive sat ind i en bygning i hvert land, som ønsker et museum med Jordens trykte historie, og alle andre eksemplarer undtagen dem, som er privat eje, vil blive genbrugt til produktion af deres erstatninger. Museerne vil også huse et eksemplar af romaner, biografier, autobiografier, mysterier, ægte eventyr, opskrifter - ja, spektret af genrer og emner - og et udvalg af verdens aviser og magasiner. En fløj i hvert museum vil have en biograf og udvalgte film, fordi de også er optegnelser over det, som har haft indflydelse på social adfærd og overbevisninger.

Nu tilbage til undervisning. Ligesom hvad der undervises i, vil ændre sig, således vil også, hvordan der undervises. Studerende på alle trin vil blive opmuntret til at tale om det, de lærer, og det vil brede sig langt ud over bøgers indhold. Fra børnehaven og frem vil der blive lagt vægt på deltagelse i kunstarter, og der vil blive sørget for materialer og instrumenter. Alle former for kunst - musik, skriveri, maling, dans, billedhugning, vævning, skuespil, fotografi, landskabspleje, beklædning, design, arkitektur, keramik, og uden tvivl andre former vi ikke kan komme i tanke om lige nu - er sjælens udtryk.

Også allerede i børnehaven vil nogle klasser være udendørs, så de yngste studerende lærer at respektere alle livsformer. De vil plante og passe havens blomster og grøntsager og hjælpe med at tage sig af de "vilde" og tamme dyr, som lever ved skolerne, så studerende kan observere arternes samspil og deres forskellige læringsprocesser. Alderssvarende udflugter og naturfilm om fjerne lande og om havene vil være et supplement til personlige oplevelser.

Motion vil blive anerkendt som en vigtig del af opretholdelse af et sundt sind, sund krop og ånd. "Slagt dem" tilgangen i holdsport vil ændre sig til konkurrencer, hvor hver deltager hjælpes til at udvikle hendes eller hans potentiale, og sportsgrene, der forårsager hjerneskader, vil blive ændret for at fjerne skadelige aspekter. Studerende, som ingen interesse har i holdsport, kan gå til en hvilken som helst motionsform, de ønsker, og korte perioder med alene-tid og stilhed vil følge efter fysisk udøvelse.

Studier i andre lande sammenligneligt med jeres udvekslingsstudent-programmer vil være tilgængelige for alle, som ønsker det, og ingen børn vil blive nægtet uddannelse efter gymnasiet, fordi forældre ikke har råd til det. Den nye globale økonomi vil omfatte gratis og økonomisk mulig undervisning for ethvert barn, og det vil ikke ske gennem beskatning. Undervisningsmidler, der udsender stråler, der ødelægger hjerneceller, vil blive ændret for at sikre brugerens sikkerhed.

Ikke alle børn vil ønske at være studerende, indtil de opnår en master-, PhD- eller anden højere grad. Mange vil have anlæg og talenter for mekaniske, tekniske eller teknologiske fag eller de mange former for kunst, byggeri, landbrug eller madtilberedning. Så nogle skoler vil tilbyde praktisk undervisning i hver af de specielle interesser sammen med kurser med alsidig viden, og børn, som er særligt begavede intellektuelt vil gå på skoler, hvor de kan udvikle sig så hurtigt, som de har brug for, for at bibeholde deres interesse.

Forberedende kurser for lærere og universitetsuddannede, som vælger at blive lærere, vil omfatte en ny måde at evaluere de studerendes fremskridt, og sammenfattede versioner af nye tekster som tillæg til bøger til dem selv og deres elever. Der vil ikke være nogen stramme undervisningsprotokoller på nogen af undervisningstrinene. Personer, som har mestret specifikke områder, så som dyrepleje, havedyrkning og de forskellige kunstformer, vil komme på besøg med mellemrum og vil altid stå til rådighed med råd. Alle klasseværelser vil være indbydende og variere i størrelse alt efter antallet af studerende. Lokaler til praktisk undervisning vil være små, film vil blive vist i lokaler på størrelse med en biograf, og elevforestillinger - koncerter, skuespil o.lign. - vil finde sted i auditorier. Undervisningen vil ikke kun være sjovere, fordi de studerende vil være glade, ivrige elever, men lærerne vil blive godt betalt for deres værdifulde bidrag til samfundet.

Hvordan det nye uddannelsessystem vil blive indført, vil være forskellig fra land til land. Skoleledere vil begynde med det, der opfylder det største behov hos borgerne, og så bygge på det grundlag. Alt, hvad vi har beskrevet, blomstrer smukt i kontinuummet til stor glæde for studerende, lærere og forældre i hele verden, så ved I, at uddannelsessystemets fremtid stråler med glans.

Elskede søstre og brødre, så mange vidunderlige forandringer inden for alt, der påvirker livet på Jorden, venter forude! Hvis I valgte i jeres sjælskontrakt at gå over til åndelivet, før disse forandringer er manifesteret, vil I fra jeres langt højere udsigtspunkt føle jer tilfreds over at se jeres børn, deres børn, deres børn og alle kommende generationer leve lykkeligt i den verden, I hjalp med at blive til virkelighed.

Alle lysvæsner i dette univers ærer jer og støtter jer med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Oversættelse: Margit Villumsen


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge