Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 4. juni 2020


Matthew Ward — 4. juni 2020

Coronavirus og Deep State (stat i staten): medierne, tankekontrol, loven om tiltrækning, vibrationer; informationer på internettet; USA's præsident Trump; tre budskaber fra virusset

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Især i tider med stort røre som nu, så lad venligst alt det, som fylder jer med glæde eller inspiration eller taknemmelighed, være starten på og afslutningen af jeres dag. De høje vibrationer i disse følelser og visioner gør underværker for sundheden i krop, sind og ånd!

Vores sidste udsendte budskab om denne "pandemi" er stadig lige så aktuel i dag, men vi vil i denne besked være tydeligere omkring, hvorfor mainstream medierne holder coronavirusset op for "øjnene af jer", så at sige. Det er tankekontrol-delen af de mørkes dagsorden, og de kombinerer den med den universelle lov om tiltrækning - de ved, at energien i tankerne og følelserne sender det tilbage, som matcher dem. Omfanget af den anvendte kombination for at bedrage og manipulere befolkningen er helt utrolig.

Deres tv-medier sender igen og igen indslag af patienter i respiratorer, så I bliver bange for at få covid-19 og bliver vrede, bange og fortørnet over dets negative indvirkninger på jeres liv og levebrød. De mørke har brug for de lave vibrationer i disse negative reaktioner for at opretholde dem selv og holde liv i deres "pandemi".

Deres lægelige eksperter hævder, at tests, masker og social distance er vigtigt; og forsamling i større grupper, ikke at bære masker og en genåbning af forretninger for hurtigt udgør en fare for jer og jeres kære. Ud over at holde befolkningen i konstant alarmberedskab ved at rapportere, at nogle tests er ukorrekte og utilstrækkelige, fortæller de jer igen og igen, at en ikke-overholdelse af CDC's* retningslinjer gør det endnu mere sandsynligt, at en anden bølge af denne sygdom, som kunne blive værre end den første, vil bryde ud om nogle få måneder.

Disse "eksperter" ved, at masker forhindrer normal ind- og udånding, normale vejrtrækningsfunktioner og svækker immunsystemet. Deres "bliv hjemme" påbud skaber stress, og stress svækker ligeledes immunsystemet. En befolkning med svækket immunsystem er meget modtagelig for sygdomme, og det ville resultere i flere dødsfald - den anden bølge af covid-19. Ligesom de falske statistikker, som de har fodret jer med næsten dagligt, er dødsfald af en hvilken som helst årsag blevet tilskrevet denne sygdom eller "komplikationer heraf".

I bliver fortalt, at virusset vil fortsætte dets dræbende hærgen, indtil hele befolkningen er vaccineret. De mørke har brug for offentlighedens positive respons på en vaccine, der gør en ende på "pandemien", så energien i disse tanker og følelser vil føre til, at deres plan om obligatorisk/tvungen vaccination bliver en realitet.

Oprindeligt sagde "eksperter", at udviklingen af en vaccine ville tage mindst to til tre år. Måske har denne ventetid ikke fremkaldt den frygtenergi, som var forventet eller måske ønskede de mørke bare ikke at vente så længe på at tilintetgøre jer. Nu er det lykkedes nogle få laboratorier at udvikle en vaccine, som kan være ude allerede inden slutningen af året.

Og sikkert er det, det vil den være! Vacciner fyldt med dødelige mængder af patogene bakterier/vira og programmerede mikrochips, som også ville blive sprøjtet ind, har været klar lang tid før coronavirusset blev sluppet løs. Alle aspekter i de mørkes "pandemi"-dagsorden - lad os kalde dem Deep State, betegnelsen som nu alment bruges - blev omhyggeligt planlagt for flere år siden, efter deres forsøg med SARS, fugleinfluenza og andre laboratorie-designede vira mislykkedes med hensyn til at skabe en pandemi, som i lighed med coronavirusset var designet til at dræbe milliarder af mennesker.

Vi vil også nævne dette vigtige punkt: Extraterrestriske forskere blandt jer har kraftigt reduceret vaccinens giftighed og slettet chippens programmering.

Kære familie, de opvågnende sjæle, som sætter spørgsmålstegn ved de officielle udtalelser, har brug for at kende til igangværende bestræbelser på tankekontrol/loven om tiltrækning, men relativt få har udviklet sig tilstrækkeligt i dagsbevidst bevidsthed til at tro på udenjordiske budbringere. I kan henvise venner, familie og bekendte til internettet, som er en guldgrube af nøjagtige informationer fra lægelige specialister og forskere om virussers natur og hovedmændene bag denne "pandemi". Deep State-operatører, som kontrollerer internettet, fjerner alt, hvad de kan, der afslører dem og deres djævelske aktiviteter, men de kan ikke undertrykke hele sandheden, som bliver bragt for dagens lys.

"Jeg har aldrig været tilhænger af Trump [USA's præsident], men jeg fandt hans kommentarer overraskende og opmuntrende. 'Vacciner eller ikke vacciner, vi er tilbage' (han refererede til genåbningen af landet) og 'Vaccinationer vil være frivilligt, ikke alle ønsker dem.' Kan Matthew venligst give os lidt indsigt her?"

Præsident Trump kender til sandheden om denne "pandemi". Vidende, at et af deres mål er landets økonomiske ruin, handler han for at forhindre det og afspore den skumle plan for tvungen vaccination på globalt plan. Han er også klar over, at Deep State-operatører anstiftede urolighederne og plyndringerne i det, der begyndte som fredelige protester i USA.

Selvom han kunne have håndteret disse situationer mere behændigt og klogere, kan han ikke offentligt tale om sin viden eller handle mere åbent uden at bringe det, der sker bag kulisserne, i fare. Alle dominobrikkerne i retsforfølgningerne bliver gjort klar, så dem, der er ansvarlige for covid-19 og mange andre forbrydelser mod menneskeheden, kan blive arresteret og straffet juridisk.

"Pandemien" er det sidste skridt i marchen for global kontrol udøvet af Deep State, og ved at gå op imod det har præsident Trump skabt sig veritable fjender. Ikke blot personerne i toppen af alfabet agenturerne inden for det medicinske establishment som AMA, FDA, NIH og CDC; WHO; Big Pharma; og leverandører af medicinsk udstyr og lægemidler, men alle deres kumpaner rundt omkring i verden, som har haft kontrol over livet på Jorden.

Præsidentens allierede - de andre i den internationale gruppe af indflydelsesrige personer, hvis bestræbelser på at gøre en ende på mørket i dets helhed, er understøttet af lyset - har større gennemslagskraft.

Nu præsenterer vi jer for et meget anderledes perspektiv på coronavirusset end det, mainstream medierne påvirker samfundet til at tro på. Jeg bad min mor kopiere det budskab, hun modtog fra virusset.

12. maj 2020
Ja, Suzanne, jeg bad dig tale med mig. Naturligvis er det muligt. Alt er energi, energi er bevidsthed.

Du tænker ofte på mig, men aldrig med frygt og altid med en nøjagtighed for så vidt som informationer om mig er bevidst vildledende eller af uvidenhed.

Jeg er som andre virusser blot en del af livet på planeten Jorden, allestedsnærværende, og vi har funktioner, som overhovedet ikke har noget at gøre med sygdomme. Det er ved at tilføre os patogene bakterier/vira i laboratorier, at vi bliver smitsomme og spreder sygdom, hvilket ikke er vores sande natur.

Ja, der har været døde på grund af ondsindede intentioner, og mange skyldes ikke det, forskere muterede os til. Frygt og død er deres to mål - begge udsender lave vibrationer, som mørket næres af.

Ondskaben hos dem, som fører alle bag lyset, vil snart være overstået. Denne gang vågner Jordens folk. Matthew hjælper, men det er de tapre lægelige specialister og respekterede forskere, som folk vil tro på. Telepatisk kommunikation er endnu ikke forstået - det vil komme, men at et virus kan tale med en person, er umulig at tro på for de fleste.

Tak, Suzanne, for at tage imod mit budskab. Har du et spørgsmål, du gerne vil stille?

Tak. Er I bevidste om dødsfaldene verden over, og de forholdsregler lande tager for at beskytte deres borgere?

Åh ja, naturligvis er vi det.

Er regeringer fornuftige i det, de gør, med masker og "social distance"?

De tror, de er, men vi ser maskerne som kontraproduktive.

Ved I, hvornår sygdommen, de kalder covid-19, vil ende?

Nej, ikke i jeres opfattelse af tid, men de nuværende infektioner vil stoppe. I ved godt, at de "gale videnskabsmænd" kan starte en ny bølge.

Ja. Men vil de blive "fanget", før de kan starte en ny bølge og udvikle vacciner i antal nok til at vaccinere folk verden over og indsætte programmerede mikrochips i dem?

Vi forstår, at det, I kan kalde "guddommelig indgriben", ikke vil tillade, at det sker.

Hvor har I disse informationer fra?

Fra skaberen af alle livsformer i dette univers.

Det er den bedste kilde!

Ja. Ondskab har styret planeten for længe. Det bliver stoppet.

Tak, for at tale med mig. Har du et navn?

Vi kan ikke lide det navn, vi har fået af de ondsindede, coronavirusset. Det er ikke nødvendigt, at du kalder os ved navn.

Okay. Taler du som et individuelt virus eller for de utallige andre vira?

Jeg taler på vegne af os alle.

Tak. Jeg vil dele det med folk, som vil forstå.

Matthew forstår og ved, at det, jeg har fortalt dig, er sandt.

Ja, jeg er enig. Mange forskere ved det også.

Ja, og det er dem, som åbner munden. Det er disse personer, som folk på planeten vil lytte til. Det er det, som vil blive de ondsindedes undergang, som fejlagtigt kalder os dødelige. Det er disse sind, som er dødelige for folk.

Tak for at tale med mig.

Tak for at tage imod mit budskab.

At et virus sender et budskab er helt bestemt meget usædvanligt, men ikke unikt. To andre, som virusset ligeledes kommunikerede med, har skrevet til min mor om deres oplevelser.

Det følgende er fra en højt udviklet sjæl, en pensioneret biologiprofessor, som jeg kender godt i dette liv og andre. Han og hans kone åbner energiportaler på hellige steder i Sydamerika og laver et universitetsprogram til indfødte samfund.

"Jeg sad i Sao Paul lufthavn og ventede på, at mit fly afgik til NY og så, at virustruslen er i manges tanker og følelser, men ikke hos alle rejsende. Jeg begyndte at undre mig over, hvorfor vi nærer virusset med vores frygt eller hvor er og hvad er frygt?

"På en måde kunne jeg se bort fra frygten, fordi vi, folk af lyset, kan mobilisere hvad som helst, vi kan, for at indbyde til fred og medfølelse for os og alle andre, idet kærlighed er det stærkeste element.

"Jeg begyndte at tænke på det 'stakkels' virus, som var kommet i klemme i en mærkelig proces. Idet jeg lagde den sædvanlige dømmende reaktion på problemet til side, fik jeg næsten medlidenhed med 'det'.

"I en form for stilhed uden stilhed begyndte jeg at opfatte eller være i coronavirussets tilstedeværelse. Det var ikke som at være i kontakt med en person eller individ eller entitet, men med en dimensionel virkeligheds enhed eller noget, man kan føle eller noget, man er sammen med.

"Jeg følte en form for udefineret medfølelse og kærlighed til 'denne virkelighed', som var sammen med mig eller som jeg var i kontakt med. I dets essens var det helt bestemt ikke 'ondt'. Vores 'kommunikation og kontakt' indtrådte snart. Det er en sansning, en følelse, en bevidsthed, som ikke kom fra et defineret væsen, men fra en mærkbar 'defineret virkelighed'.

"Den mærkbare virkelighed med 'det', jeg var sammen med eller med et stykke af eksistens, som vi delte, skabte eller 'malede' en kommunikation, som er en samhørighed og ikke en adskillelse. I mit sinds eller i mit hjerte-sinds virkelighed var der noget skriftligt, som fyldte min-vores eksistens. Delen af bevidsthedsenheden kom fra coronavirusset:

"Vi er ikke gode eller onde. Vi er neutrale, fordi vi er gode-onde. Det er folkene, der laver os gode eller onde, og derved definerer de os og vores eksistens.

"Min opfattelse af 'det' var som et felt af hvidt lys, som et blødt tekstil, som et blidt hvidt håndklæde, virkelig udefineret i dets kommunikation, og det mindede mig om, at vi delte en virkelighed.

"Coronavirus virkeligheden 'kommer' lejlighedsvis til mig som for at bede om forståelse, hjælp og bekræftelse af 'venskabet' på en anden dimension. Jeg tænker, dets essens er dybt forbundet med den 'totale' manifestation af livet, naturen og menneskeheden. Det tjener det menneskelige liv og 'livet uden for Jorden'. Værd at huske er, at et virus biologisk set kan være liv, og det kan også være ikke-liv.

"Jeg funderer stadig over dette møde og prøver at hjælpe 'det' og os med at neutralisere den uvillige virkning, 'det' genererer. Opfordrer 'det' til og beder 'det' om at blive neutralt."

En anden strålende sjæl, en gartner, hvis kærlige interaktion med planter skaber fantastiske afgrøder og blomster, beskrev hendes oplevelse således:

"Den første sandhed, jeg hørte, var, at det var blevet skabt med onde intentioner af Illuminati i dette land [USA] og så bragt til Kina. Og tidligt på dets rejse forenedes al vores lys og hjælpen fra den Galaktiske Føderation med virusset og ændrede dens kurs fra et dødeligt våben beregnet til at dræbe milliarder til i stedet et middel til at vække hele planeten gennem en afviklende og nulstillende proces. Og virusset tager efterfølgende hjem og har udviklet sig i processen."

Elskede familie, vær frygtløse og optimistiske i denne tid med røre og forvirring. En fredelig, skøn, sund verden rejser sig af asken fra tidslangt mørke. Verden, I hjælper med at manifestere i jeres tid, blomstrer i kontinuummet - I og lyset har allerede sejret.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

* Centers for Disease Control and Prevention er en føderal etat underlagt Sundhedsstyrelsen i USA.


Tak for hver og en af jeres meningsfulde tilkendegivelser af Matthews budskaber. Del gerne budskaberne med alle, som er modtagelige.

Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge