Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 2. juli 2021


Matthew Ward — 2. juli 2021

At VÆRE; virkelighed, illusion; tro/overbevisning; tredje tæthedsgrads overbevisninger; kloner; falsk ET invasion

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. "Bed venligst Matthew om at forklare, hvordan vi hjælper med at rydde verden for mørke 'blot ved at være'." Det gør vi med glæde! Det begynder med den dybtgående forskel mellem virkelighed og illusion, og vi vil forbinde punkterne, der viser, hvor essentiel ganske enkelt jeres VÆREN på Jorden er med hensyn til at transformere livet der.

Når mainstream medierne konstant rapporterer om tegn på en verden i konflikt, er det ikke nemt at tænke på det som en illusion, hændelser opfattet som virkelige, men uden bund i virkeligheden. Det betyder ikke, at ingen kommer til skade, er glad eller trist, sørger over døde, er forvirret, utålmodig, viser glæde over en fødsel, er vred eller bedrøvet, dejligt overrasket eller skuffet - følelser er udtryk for bevidsthed, og disse bevidsthedsaspekter er sandelig virkelighed!

Virkelighed er den harmoniske sameksistens mellem spirituel klarhed og videnskabelige principper i universet. Virkelighed kan også beskrives på denne måde: Videnskab og ånd er én og samme ting, Skaberens energi, Kilden til alt i kosmisk eksistens. Jordens civilisation, som stadig overvejende er tredje tæthedsgrad, har ikke udviklet sig tilstrækkeligt i bevidst bevidsthed til at forstå den sandhed; derfor lever folket i en illusorisk verden, de selv har skabt og tror, er virkelig.

Tro er det, som skaber enhver persons virkelighed, det, enhver accepterer som faktuelt i sin bevidsthed. Hvis en person ikke har viden om noget, som eksisterer, kan det ikke være i personens virkelighed. Hvis en person har informationer, men ikke tror på dem, så er det ikke sandt, ikke virkeligt for den person. Når en person tror noget, som kun eksisterer i vedkommendes sind, er det virkelighed for den person.

Lad os fortsætte med at tale om tredje tæthedsgrads overbevisninger, som har skabt en illusorisk verden på planeten i årtusinder. Den almindelige overbevisning er, at hvert individ er en kombination af personlighed, karakter, intelligens, talenter, interesser, ideer, bedrifter osv., og enhver har - eller afhængig af ens overbevisning måske ikke har - en sjæl. Det findes ikke i de fleste folks virkelighed, at ethvert væsen er en sjæl, en evigt uafhængig, dog uadskillelig del af universets øverste væsen og alle andre sjæle i dette univers, og som sjæle er de den rene essens af Skaberens kærlighed-lys energi. De kan ikke opfatte dem selv som multidimensionelle medlemmer af universets intergalaktiske familie med iboende evner, som ofte tillægges beundringsværdige karakterer i science fiction historier og tv-serier.

Størstedelen af Jordens civilisation kan ikke forestille sig, at de før fødslen indgik kontrakter, hvor de valgte specifikke oplevelser for at balancere tidligere oplevelser i hundreder, måske tusinder af liv, som sker samtidigt forskellige steder i det tidløse kontinuum. De kan ikke forestille sig at være en af utallige sjæle, som valgte at dele dette liv for at tilbyde andre mennesker omstændigheder, som kan muliggøre udvikling for dem alle. Derfor tror flertallet på illusionen om, at når dette liv slutter, kommer de hen, hvor dommen på dommedag sender dem hen til evig tid.

Ved at leve i illusionen om, at de ikke har nogen kontrol over, hvad der sker, ser de sig selv og andre som ofre eller sejrherrer, vindere eller tabere, der har heldet med sig eller ikke. De ser lejlighedsvise tilfældigheder, fordi de ikke anerkender hændelser som synkrone trin i en universel proces, som bliver ved med at åbne døre for muligheder, der er i overensstemmelse med valg i sjælskontrakter. Hvordan kan de, når sjælskontrakter ikke findes i deres virkelighed?

Samtidigt med at Jordens befolkning måske ikke tolererer, at dyr behandles umenneskeligt eller landområder skamferes, vand forurenes og miljøet ødelægges på andre måder, tror de fleste ikke, at det påvirker dem personligt. Virkeligheden er, at dyr er sjæle med en lang række af følelser og intelligens, præcis som mennesker har, og Gaias planetariske legeme er et sansende væsen, og ligeledes er alt, som udgør de naturlige omgivelser; grusomhed mod og ødelæggelse af en hvilken som helst del af det sansende livs integrerede system skaber lave vibrationer, som påvirker ethvert liv på og uden for Jorden i negativ retning.

Lad os nu tale om overbevisninger i lyset af, hvad der sker i verden i dag. At mørket bliver 'bragt op i lyset', så det kan blive besejret og grundlæggelsen af Jordens Gyldne Tidsalder bliver etableret, er ikke en virkelighed for dem, som har hørt om det, men ikke tror på det, og det kan ikke være virkelighed for dem, som ingen idé har om, hvad der sker. For størstedelen af civilisationen er en konfliktfyldt verden - borgere, der gør oprør mod lederne, interne magtkampe i regeringer, vold i gaderne, tørke og oversvømmelser, nationale og personlige økonomier, der er ødelagt af covid svøben - virkelighed, og det er forståeligt, at deres tanker og følelser er koncentreret omkring disse situationer.

Disse tankers og følelsers energi i den kollektive bevidsthed bestemmer aktiviteten i Jordens energipotentiale, hvilket er en afspejling af alt, hvad der sker på planeten - det er det omvendte af "som foroven, således forneden". Denne universelle lov går hånd i hånd med loven om tiltrækning, som også er i konstant bevægelse: En hvilken som helst energi, der skyder op fra planeten, tiltrækkes til situationer med matchende energi, og de vender tilbage til Jorden. Hendes menneskelige indbyggere holder i det uendelige liv i den illusoriske verden, som en civilisation for meget, meget længe siden manifesterede. I, kære brødre og søstre, meldte jer frivilligt til at hjælpe folk med at bryde den cyklus.

Lad os sammenligne det med et ældgammelt skuespil, hvor alle på planeten var med på rollelisten. Skuespillerne, manuskriptforfatterne og produktionslederne blev udskiftet, som generationerne kom og gik, og teaterrekvisitterne ændredes også for at være i trit med tiden, men plottet forblev det samme. I årtusinder fortsatte skuespillet, forfatterne og lederne kontrollerede scenarierne dygtigt, så de medvirkende slumrede ind i illusionen om, at skuespillet var livets virkelighed.

I vidste bedre, fordi I så dele af skuespillet fra jeres verdener. I vidste også, alle kunne vågne op ved at absorbere lys, men ved at følge manuskriptet, de havde fået, levede alle skuespillerne i en verden af mørke. Af kærlighed til disse medlemmer af den universelle familie tog I afsted for at leve blandt dem og VÆRE lyset, de havde brug for til at komme ud af tredje tæthedsgrads illusion. I vidste, I kunne hjælpe dem, fordi I ER lyset, den rene essens af Skaberens kærlighed-lys energi. I ved det om jer selv, de ved det ikke om dem selv.

Så nu befinder I jer på verdensscenen med et nyt manuskript om lyset, der vinder den ældgamle konflikt mellem lysets og mørkets styrker. Forfatterne og lederne, som ved, lys er deres undergang, forsvinder, men skuespillerne bliver. Ganske enkelt ved at VÆRE blandt dem strømmer vibrationerne fra jeres kærlighed-lys energi ud og rører dem. Efterhånden som skuespillerne vågner, bliver de eksempler på lyset i en hær for gudelighed, og det, kære, er, hvor vigtige I er i hjælpen for at transformere livet på Jorden!

Jo mere tanker og følelser er fokuseret på kærlighed, fred og harmoni, jo hurtigere ophører befolkningens illusion om en konfliktfyldt verden. Effektiviteten med kollektivt at lede energi mod en lysfyldt verden er uvurderlig. Forestil jer - visualisér - en verden af folk, der passer på og drager omsorg for hinanden, en verden, hvor ressourcerne deles ligeligt og der er i overflod til alle. Forestil Jorden genoprettet til det paradis, hun engang var, og hjælp Gaias menneskehed med at gøre det til deres virkelighed!

Fra Skabelsens begyndelse har kærlighed-lys energi været den eneste kilde til byggematerialer af alt fra en petunia til en planet, og fordi alle materialer er kærlighed-lys, er det meget nemmere at skabe skønhed og harmoni end at skabe uro, lidelse og sygdom. At forvrænge materialerne for at manifestere noget baseret på mørke går imod sjælens ansporing til at bruge dem med gudelig hensigt. Samvittighed, den indre stemme, yder vejledning så klart som blinkende neonreklamer, og at lytte til og rette sig efter vejledningen er personlig opstigning, rejsen tilbage til enhvers Begyndelse i Skaberen.

Og nu, nogle af jer har skrevet, at I har hørt, at flere personer er kloner eller skal klones. Det er nogens fantasifulde idé. Formålet med at klone er at få kontinuitet i en indflydelsesrig position, og da Illuminati kontrollerede laboratorierne og besluttede, hvem de ønskede at klone, er meget, meget få personer blevet klonet. I nogle tilfælde blev personer, som nægtede at tage del i en mørk agenda, tvunget til at blive klonet, derefter dræbt.

I processen bruges en persons cellevæv for at skabe børn, der hurtigt bliver ældre, indtil klonen opnår samme alder som selve personen. Derefter downloades informationer fra personens hjerne til klonens hjerne på samme måde som data overføres fra en computer til en anden. Denne yderst vanskelige procedure i processen udføres, lige før klonen "optræder offentligt", og det vil se ud, som om personen ikke sprang en takt over i varetagelsen af lederskabet. [En udførlig forklaring af kloningsprocessen findes i budskabet af 12. oktober 2016.]

Kloningslaboratorier blev lukket for omkring tre år siden i lineær tid. Illuminati blev klart bekymrede, men det var en af de sjældne situationer, hvor deres magt var værdiløs. Når den videnskabelige ekspertise, der kræves for at downloade informationer fra en persons hjerne til en klon eller fra en klon til en anden klon, ikke længere er tilgængelig, er der ingen alternative måder, hvorpå processen kan gennemføres.

Selvom dobbeltgængere eller "kopier" har erstattet nogle personer, som blev myrdet eller døde af naturlige årsager, kan forskelle i personens fremtoning og stemme spores; og mens hologrammer har en identitetsmæssig lighed, er teknologien ikke almindeligt tilgængelig, så offentlige optrædener er sjældne. Den skændige grund til at bedrage folk, vil ikke fortsætte meget længere, og så vidt vi ved, agter lysarbejdere i indflydelsesrige positioner at afsløre oplysninger om klonede personer og imitatorer i forbindelse med pågældende afsløringer.

"Jeg har hørt, at de mørke planlægger en falsk ET invasion. Er der en sandhed i det?" Det, der er sandt, er, at udførelsen af en ET invasion har været på Illuminatis dagsorden i mange år som en sidste udvej for at opnå verdensdominans. Planen er, at mainstream medierne konstant ville sende billeder af skrækslagne mennesker, mens militærstyrker kæmpede mod de extraterrestriske. Når indtrængerne var blevet dræbt, ville Illuminati nemt kunne indføre forholdsregler for at sikre alles sikkerhed i tilfælde af et nyt invasionsforsøg. Forholdsreglerne ville gøre folk hjælpeløse, mens Illuminati udførte deres intention om systematisk at udrydde de fleste og slavebinde resten.

Den oprindelige plan gik ud på, at de "små grå" kom op til Jordens overflade efter i årtier at have levet under jorden, men de nægtede at tage del i det mørke bedrag, så planen blev ændret til at fremstille invasionen ved hjælp af hologrammer. Nogle højtstående Illuminati folk kan stadig have i sinde at gøre det, men deres kontrol over teknologiske ressourcer er spinkel. Hvis de alligevel forsøger, ville medlemmer af de extraterrestriske specialstyrker, hvis mange tjenester på jeres vegne har været uvurderlige, sørge for, at "invasionen" blev utroligt underholdende i modsætning til, hvad de mørke har i sinde.

Elskede familie, I lever i en tid, som er unik i planetens historie, unik i universets historie! Når jeres jordiske rejse slutter, kan I se denne æra som en spændende film og føle jer evigt taknemmelige over, at I havde det privilegium at være en vigtig del af den.

Alle lysvæsner i dette univers støtter jer med ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge