Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 2. juni 2021


Matthew Ward — 2. juni 2021

Stigende vibrationer - lineær tid, adfærd, virkning på kroppen; "pandemi" modreaktioner; lægelige specialisters modsigende informationer; Illuminatis kontrol over sundhedsvæsnet; vaccineret, ikke vaccineret; luftbårne partikler fra vaccinerede personer; folkets magt

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Energetiske strømme, der driver Jorden fremad på hendes opstigningsvej, højner vibrationerne over hele verden. Det vil fortsætte, indtil hun når sin destination i høj femte tæthedsgrad, hvor Gaia, sjælen, som legemliggjordes som planeten, forblev i de mange, mange år, hvor tiltagende negativitet sendte hendes legeme ned i dyb tredje tæthedsgrad.

Kun læsere af informationer fra lysets budbringere ved, at Jorden støt stiger op til højere astrale planer, men to virkninger af de stigende vibrationer, selvom de ikke tilskrives dette, er klart tydelige.

Den ene er følelsen af, at tiden går hurtigere og hurtigere. Lineær tid eksisterer på Jorden, fordi alle tredje tæthedsgrads civilisationer, som har befolket planeten, havde brug for et kronologisk middel, hvori de kunne fungere på en sammenhængende måde. Imidlertid er dette "tids"-begreb faktisk energifelter i det tidløse kontinuum, hvor det, som I opfatter som fortid, nutid og fremtid, er en række af samtidige hændelser.

På en måde kunne vi sige, at Jorden nærmer sig kontinuummet, men det er mere præcist at sige, at hendes befolkning fortolker følelsen af successivt lysere energier som tid, der synes at gå hurtigere end før. Og i henhold til jeres ure og kalendere går tiden hurtigere - det, som var en uge for blot 20 år siden, er nu "sammenpresset" til to dage. På grund af guddommelig nåde for at bruge de ord, regulerer de fysiske love, som styrer dette univers, flod og ebbe og solens og månens op- og nedgange, så alt sker, som I forventer det, selvom den lineære tid er ved at opløses.

Den anden virkning af de stadigt stigende vibrationer er den fortsatte forstærkelse af karaktertræk og adfærd, både positive og negative. De negative udgør den tydelige stigning i drab, masseskyderier, massakrer, handlinger, der udspringer af intolerance, og andre volds- og kriminelle handlinger, som har fundet sted over hele verden.

Mainstream medierne rapporterer gerne om disse ulykkelige hændelser, men nævner sjældent de høje vibrationers positive virkninger - den overflodsagtige stigning i venlighed, hjælpsomhed, respektfuld kommunikation og fælles bestræbelser - kvaliteter og handlinger, som fortsat vil brede sig i samfundet i samklang med de højnede vibrationer. Energien i mørke intentioner og aktiviteter udsender lave vibrationer, og disse kan ikke eksistere sammen med de høje vibrationer. Hvad end, der er baseret på mørke, vil fortsat falde, indtil det ikke har mere energi og dermed ophører.

I føler også en mere personlig virkning af de "høje vibes" - deres indvirkning på krop, sind og ånd. Til nye læsere af vores budskaber og som påmindelse til gamle læsere bad jeg min mor om at anføre nogle af vores mange budskaber, hvori vi har talt om det. [I budskaberne af 20. november 2017 og 14. januar 2019 findes detaljer om symptomer og forslag til at lindre dem. Budskabet af 4. juli 2013 omfatter nyttige kostmæssige retningslinier og hukommelses"svigt".] Tak, Mor.

Og nu, en anden grov udeladelse i mainstream medierne er de stigende modreaktioner mod alt, der har forbindelse med "pandemien". I stedet viser medierne "eksperter", som understreger, at vaccination af folk i hele verden er den eneste måde at bekæmpe covid på, fordi det er videnskab. Nej, det er ikke videnskab, det er anti videnskab! Jeres krop er indrettet med et stærkt immunsystem og selvhelbredende mekanismer - at indføre fremmede elementer, som er uforenelige med disse kapaciteter, bringer deres funktion i fare og fører til helbredsproblemer og dødsfald.

Lad os her svare på spørgsmål om, hvorfor informationer fra lægelige specialister er modsigende: Dem på TV siger, hvis I skal ud, så bær mundbind og hold social distance, bliv testet for covid, og selv hvis resultaterne er negative, bliv vaccineret. Specialisterne, som taler i Internet-videoer, forklarer, hvorfor disse anbefalinger er ødelæggende for helbredet.

Illuminati/Deep State/Cabal - disse og andre betegnelser refererer til det samme ondsindede hemmelige selskab - har kontrollen over mainstream medierne og vælger de "eksperter", som udtaler sig eller bliver citeret i pressereportager. De har kontrollen over WHO og multinationale Big Pharma (medicinalvirksomheder); i USA har de kontrollen over alle institutioner under den etablerede lægeverdens paraply, herunder *CDC, NIH og FDA.

Talspersoner for disse institutioner og andre kan meget vel være Illuminati selv. Hvis de ikke er det, kan de meget vel alligevel tjene på investeringer i selskaber, som tjener formuer på alle covid-relaterede produkter og udstyr. De støtter måske det store bedrag om "pandemien", fordi de er blevet bestukket, afpresset eller har modtaget dødstrusler. De kan være bange for at blive professionelt udstødt, miste deres autorisation eller endda deres liv, hvilket Illuminati har gjort mod praktiserende læger, der vovede at bruge effektive behandlinger, som de mørke har forbudt, netop fordi de er effektive, billige og ikke skader kroppen.

Illuminati udformer også studieplanerne, der anvendes på læge- og sygeplejestudiet, og mange færdiguddannede gør, hvad de har lært – de opererer, bruger kemo og stråling og ordinerer farmaceutisk medicin. De tror på det, de har lært: Naturmedicin er værdiløst, fordi der ikke er noget videnskabeligt bevis til at understøtte påstandene om deres effektivitet, og vacciner er livreddende. De bruger det, de har lært, i forhold til covid - at overholde de lægevidenskabelige retningslinier, og at blive vaccineret er bydende nødvendigt for folkesundheden.

Selv uden kendskab til Illuminatis fangarme om hele medicinalindustrien, stiller folk, der tidligere troede på mainstream mediernes rapporteringer, nu spørgsmål: Hvorfor er simple kure forbudt, selvom nogle læger med succes har brugt dem til at behandle covid-patienter? Hvorfor er vi tvunget til at bære mundbind, når nogle specialister siger, de forhindrer en normal vejrtrækning, hvilket svækker immuniteten og øger modtageligheden for forskellige sygdomme; og de forhindrer også ilt i at nå hjernen, hvorved hjerneceller ødelægges især hos små børn, hvis hjerne udvikler sig hurtigt? Hvorfor bliver hospitalspersonale bedt om at skrive covid som dødsårsag, selv når det skyldes andre ting? Hvis vacciner er sikre, hvorfor advarer læger i mange lande mod deres farlige virkninger?

Illuminati fjerner måske sande informationer om "pandemien" fra Internettet, lige så snart de opdager dem, men de kan ikke forhindre personer, der så disse videoer og artikler, i at sprede informationerne.

Folk ser også, at pålagte restriktioner har ført til en stigning i depressioner, selvmord, drikkeri, vold i hjemmet og andre forbrydelser; forretninger/firmaer er gået nedenom og hjem, familier er økonomisk pressede og skolelukninger skader elever psykologisk. Helt logisk stiller de spørgsmålet: Hvad godt gør det for nogen af os?

Efterhånden som flere og flere nægter at lade sig vaccinere, presser Illuminati ledere på kommunalt til nationalt plan til at opfordre folk til: Bliv vaccineret! Beskyt jer selv og jeres kære! I nogle lande er livet blevet meget besværligt for personer, som ikke indordner sig, og de fleste internationale rejsende må fremvise vaccinationspas som tilladelse til at kunne rejse ud af deres land og ind i et andet. Tolerancen over for disse betingelser bliver ikke kun mindre, men folk er trætte af at leve i frygt for at "blive smittet med covid". I det ene land efter det andet samles menneskemængder uden mundbind, skoler åbner igen og ligeledes små forretninger/firmaer, som klarede at overleve.

Vi forstår jeres bekymringer i forhold til vaccinerne - de er berettiget! - og selvom vi ikke kan fjerne dem, så lad os lindre dem. Det forholder sig sådan, at gen-ændrende væv og programmerede nanochips, som interagerer med 5G teknologi, befinder sig i væsken med det formål at skabe en race af menneskelige robotter, som kan fjernstyres. Ved guddommelig bemyndigelse har videnskabsmænd i ekstraterrestriske specialstyrker, som formindskede coronavirus-19's styrke og forhindrede, hvad Illuminati havde til hensigt, nemlig døden for milliarder af mennesker, også slettet programmeringen og har i videst muligt omfang reduceret vævets levedygtighed i væsken. Dog er mange mennesker med svækket immunitet døde eller har oplevet alvorlige bivirkninger af det, som kaldes "vaccine", men som i virkeligheden er Illuminatis gen-ændrende eksperiment.

Så er der spørgsmålet om luftbårne partikler fra vaccinerede personer, som påvirker dem, som ikke er blevet vaccineret. Der er en sandhed i det, men ikke i den frygtelige grad, som I måske tror. På grund af partiklernes reducerede levedygtighed, er deres levetid i fri luft yderst kort. Og i de tilfælde, hvor personer er blevet påvirket, har partiklerne forværret diagnosticerede eller ikke-diagnosticerede problemer som hormonal eller kemisk ubalance, kortslutning af elektriske systemer, hypometabolisme, kredsløbsforstyrrelser, underernæring eller en kombination af eksisterende problemer, som forårsagede mindre eller større bivirkninger. Vi råder til at drikke så meget vand, som I kan. At holde kroppen velhydreret hjælper med at udskille giftstoffer og ved at hjælpe energisystemer med at strømme jævnt forebygges blokeringer, hvor disse trives. Og solskin er altid til stor gavn for krop, sind og ånd.

Vi er også blevet spurgt, om påstanden fra nogle "eksperter" er sand: Covid er kommet for at blive, fordi virusset bliver ved med at mutere til andre varianter. "Bliver ved med at mutere" er ikke andet end en skræmmetaktik, og covid er ikke kommet for at blive! Som alt andet i eksistens i dette univers, er denne sygdom, som er en form for influenza, energi, og dens overlevelse afhænger af energi, der konstant knyttes til den.

Illuminati har brug for folks frygt for at blive smittet med covid til at give energi til deres opdigtede "pandemi", og frygten er aftagende. De har brug for folks tanker og følelser om sygdommen til at opretholde dens energi, men befolkningens interesse er vendt mod at genvinde det, der ligner normalitet. De har brug for, at folk er meget stressede - stress svækker immuniteten, gør kroppen sårbar over for sygdomme - men efterhånden som folk tager deres stjålne frie vilje tilbage, falder deres stressniveau.

Endvidere, fordi mørkets intention om at manipulere et virus til at blive en smitsom sygdom, ligger covids energi i den laveste vibrationsmæssige ende. Da vibrationerne forsætter med at stige på planeten, vil de overmande alt med lave vibrationer, for som tidligere nævnt kan de to yderpoler ikke eksistere sammen.

Til alle, som føler, I ikke kan gøre noget for at hjælpe med at gøre en ende på en global situation så dominerende som covid, siger vi, "Det kan I sandelig!" I tidligere budskaber opfordrede vi jer til ikke at give energi til noget som helst med forbindelse til "pandemien", og det gør vi igen. Så hvorfor har vi netop givet det en stor del af vores energi? Intentioner har deres egne energistrømme med godsindede eller ondsindede tilknytninger. Ikke blot er vores intention - at tilbyde sandhed og opløftelse - godsindet, den er givet med ubetinget kærlighed til jer, vores kære søstre og brødre.

Vi minder jer om andre ting, vi har talt om tidligere. Ved ganske enkelt at VÆRE Skaberkildens rene kærlighed-lys energi, udstråler I den kraftfuldeste kraft i kosmos til verden. Hver eneste af jeres tanker og følelser er en bøn, og bønner er kraftfulde, så tænk og føl positivt og optimistisk om det, der ligger forude. Ord, talt eller skrevet, har kraft - vær opmærksom på at vælge jeres ord med visdom.

Smil og latter, generøsitet, taknemmelighed, medfølelse, empati og enhver lille handling af betænksomhed sender vibrationerne højt til vejrs, og visualiseringer er også kraftfulde. Se menneskemængder danse i glædelig fejring og børn lege glade med dyr. Visualisér Jorden omgivet af funklende gyldent-hvidt lys. Forestil jer planeten med rent vand, skove i stedet for bart land, afgrøder, der vokser på jord, der nu er ørken, blomsterenge så langt øjet rækker og luften fri for forurening.

Alt, hvad der er nævnt herover, er kærlighed i aktion, og KÆRLIGHED er nøglen til en fredelig verden, hvor folk lever i harmoni med hinanden og med naturen. Kære, kærligheden begynder med én selv – vær venlige at elske jer selv på den måde, vi elsker jer!

Alle lysvæsner i dette univers ærer jer for vedholdende at hjælpe Jordens civilisation med at manifestere den verden, de ønsker for dem selv og alle generationer, der følger. Med ubetinget kærlighed støtter vi jer ved hvert skridt på jeres rejse.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


* CDC: ”Centers for Disease Control and Prevention” er en amerikansk føderal etat underlagt United States Department of Health and Human Services med hovedkontor i Atlanta. Etaten har ansvar for beskyttelse af folkesundhed, specielt smitsomme sygdomme, miljømedicin, arbejdsmedicin, forebyggelse og oplæring.

NIH: ”National Institutes of Health” er en organisation underlagt det amerikanske sundhedsdepartement med funktion som et medicinsk forskningsråd, oprettet i 1887. Til NIH er der tilknyttet en række verdenskendte forskningsinstitutter for forskellige sygdomme og sundhedsproblemer, lokaliseret i Bethesda, Maryland. NIH finansierer også medicinsk forskning ved en række universiteter og medicinske institutioner.

FDA: ”Food and Drug Administration” er USA's føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed. FDA blev grundlagt i 1906 og er organiseret som en styrelse under sundhedsministeriet, har ansvaret for fødevarer, kosttilskud, lægemidler, kosmetik, medicinsk udstyr og blodprodukter.

Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge