Home > > Matthew Ward — 12. oktober 2016

Matthew Ward — 12. oktober 2016

Kloning af mennesker; den politiske scene i USA; Hillary Clinton; megen aktivitet i energifeltet for potentiale

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Jordens energipotentiale myldrer med aktivitet som aldrig før i jeres optegnede historie, idet kraftfulde bølger af lys driver bestræbelserne frem mod udfald, I hjerteligt vil hilse velkommen. Denne indstrømning af lys svækker hurtigt Illuminatis greb om resterne af deres kontrol inden for økonomi, politik og medier og har motiveret mange håndlangere af lavere rang til at gå deres vej, så der vil være afstand mellem dem og deres tidligere samarbejdspartnere, når sandhederne om Illuminati kommer frem. Dem i toppen forsøger at fastholde noget af deres tidligere magt, men det vil være forgæves - ingen af deres forbryderiske planer vil lykkes for dem. De hurtigere vibrationer sammen med beviser fra hackede dokumenter, lækkede oplysninger, whistleblowere og beslutsom indsats fra indflydelsesrige personer i regeringer, militære styrker og efterretningstjenester og bank- og retssystemer er ved at gøre en ende på Illuminatis lange mørke herredømme.

Nylige Internet artikler postulerer, at folk ser en klon, når Hillary Clinton taler offentligt, og ikke selve personen. Selv om de fleste, der læser disse oplysninger, ville betragte det som en absurd bagvaskelses taktik, siver tanken om, at et menneske faktisk kan klones, ud i den offentlige bevidsthed. Så for at I kan forstå, hvorfor og hvordan kloning af mennesker er blevet udført i jeres verden, bad jeg min mor kopiere det, som Hugo, en avanceret sjæl, som er meget fortrolig med dette, fortalte hende for 20 år siden. Og jeg må sige, at han var overordentlig tålmodig, da forskellige spørgsmål blev ved med at poppe op i hendes tanker som nytårsraketter. [Det følgende er et uddrag fra kapitlet "Menneskekloning" i bogen Revelations for a New Era (Åbenbaringer for en ny æra) - oversat af Arne Pedersen.]

HUGO: Hallo, fru Suzy! Jeg er glad for at slutte mig til dit selskab i dette øjeblik. Så vidt jeg forstår det ret, har du stillet spørgsmål angående kloning af voksne mennesker på Jorden. Det er så sandelig en kendsgerning, at det foregår, og det er blevet udført i nogen tid, som Matthew allerede har fortalt dig om. Jeg skal gå lige til sagen, hvis jeg må have lov, og starte ved begyndelsen af kloningsprocessen. Tak.

Menneskekloning er en proces, hvorved cellematerialet fra et levende væsen udtages til det formål at reproducere et nyt væsen med nøjagtig den samme lighed. Cellematerialet anbringes i en lille steril medicinflaske i en væske, som bidrager til væksten af dette materiale helt i renhed og uden at noget ufuldkomment kan trænge ind i flaskens indhold. Efter at det har delt sig utallige gange overføres indholdet til en større laboratoriebeholder under de samme sterile betingelser, temperatur og lysforhold.

Den embryoniske form bliver hurtig synlig, og snart bliver den endelige form af et foster let genkendelig. Når fosteret har nået stadiet på omkring seks måneder i følge den normale svangerskabsalder, bliver det igen overført til en anden tank, hvori væsken tilnærmelsesvis svarer til fostervandet i livmoderen under svangerskabet. I denne væske fortsætter fosteret med at udvikle sig normalt, som om det befandt sig i en livmoder. Når fosteret har nået udviklingsterminen, fjernes det igen fra væsken og bliver behandlet, som om fødslen har fundet sted på naturlig måde – naturligvis med den undtagelse, at der ikke findes en navlestreng, der skal behandles. En mindre kosmetisk operation afhjælper imidlertid dette fravær fra det normale udseende.

Processen med den menneskelige replikation tager ikke en hel inkubationsperiode på ni måneder. Den accelereres ved hjælp af kemiske tilsætningsstoffer og ideelle omstændigheder, hvad laboratorieudstyret angår. Den indledende proces kan tage mellem seks og syv uger, inden man er sikker på en perfekt udvikling af fosteret, og endnu otte til ti uger er nødvendig for den fulde vækst. Da ingen af disse sker ved naturlige fødselsprocesser, har den almindelige svangerskabsmæssige tid ingen betydning.

Kloning er ikke begrænset til at reproducere børn, som det så tillades at vokse normalt fra fødsel til voksen. Når kloning af en bestemt voksen person kommer på tale – lad os sige mellem 30 og 35 år – tager det kun mellem 350 og 400 dage alt i alt. Hvis der skal fremstilles en klon på omkring 65 års alderen, skal der lægges cirka en måned til processen. Det er tilnærmelsesvist den alder de fleste menneskelige væsener har, som bliver klonet på Jorden for tiden.

Substansen, der tillader denne hurtige aldring, er endnu ikke blevet opdaget til et sådant formål, undtagen af de få videnskabsmænd, der er engageret i kloningsprocessen. Nogle få individer på Jorden er blevet ramt af en kemisk ubalance, der forårsager, at deres legemer ældes langt hurtigere, end hvad der ellers er normalt. Et barn på 10 år kan have et aldersmæssigt udseende og organiske funktioner og processer, som en meget gammel person. Det vil sige gammel ifølge jeres standarder, ikke som det er andetsteds. Det kemiske stof, der forårsager ubalancen i det syge barns system, er det samme stof, der næsten til perfektion anvendes i processen med at få børne-kloner til hurtigt at aldres til voksne kloner.

Denne accelerationsproces i aldringen fordrer også tilskud af adskillige kosttilskud til maden og ideelle laboratoriebetingelser, som den rette temperatur og kontrollerede mængder af ilt og kuldioxid. Ulempen er, at når udseendet skal være identisk med den originale person, som er omkring 60 eller 65 år, så skal hele det klonede væsen ældes, indtil det identiske udseende er nået. Der er ingen måde, man kan stoppe aldringsprocessen på og stadig opnå det nødvendige udseende, derfor udsættes organerne ligeledes for den accelererede aldringsstress, og desuden enhver ufuldkommenhed i de iboende familiegener. Selv hvis det nyklonede individ til at begynde med ser friskere og yngre ud end den originale person eller den foregående klon, så nedbrydes den hurtigere og begynder at vise mere fremskredne tegn på aldring i alle henseender.

Indtil nu har jeg kun talt om kroppen hos et klonet individ. Hjernen er en anden sag. Det er det mest indviklede aspekt af vækstproceduren, både in vitro, og også når den engang befinder sig i kødet. [o.a. In vitro: (medicinsk om undersøgelse i glas, dvs. uden for organismen); MODSAT: In vivo: (i den levende organisme)]. Den menneskelige hjerne er en computer, og downloading-funktionen fra den oprindelige hjerne til klonens hjerne foregår nøjagtig ligesom i jeres computere i den samme type proces.

At duplikere den oprindelige hjerne kan udføres perfekt i en barne-klon. Opdragelsen gives kontinuerligt til klonen gennem aldringsperioden fra fødslen til voksen, og hjernen fungerer så normalt, som du ville forvente det, også inden for de accelererede læringsområder. På grund af at hjernen er så kæmpemæssig hvad angår kapacitet, er klonens optagelse af informationer i løbet af undervisningsprocessen ikke kun let, den er det mest interessante for de mennesker, der er involveret, da de bliver vidne til sådanne gigantiske spring i indlæring. Vi observerer det herfra og ser dette som det eneste aspekt af videnskabelig beskaffenhed på jeres planet, der er begyndelsen til at blive oplyst, hvad angår den menneskelige hjernekapacitet.

Frue, den forlængede indlæringsproces er nødvendig, fordi en pludselig indførelse af intelligens i en tom hjerne ville medføre et neurologisk chok.

Klonerne bliver instrueret fra den spæde alder af lærere, der er specielt trænede videnskabsmænd i adfærdsforskning. Dette aspekt af processen er nøjagtig, hvad I selv gør med jeres børn: I lærer dem at blive opmærksomme, årvågne, ansvarlige små personer, med personligheder, færdigheder og en sans for ansvarlighed og engagerende manerer. Lærerne, hvis studenter er meget mere enestående end de fleste, er selv blevet trænet ved at se personlige film om familien og forsynet med andre intime familiehistorier, således at de er bekendt med alle tale- og bevægelsesmåder hos den klonede person.

Det er en helt anden sag, når en hurtig produceret voksen klon er genstanden. En af de større årsager til, at ældningen kan accelereres, er hjernens evne til at absorbere information og foretage funktioner med en langt hurtigere og mere omfattende hastighed, end de fleste beboere her på Jorden forstår. Hvis dette ikke var tilfældet, ville det faktisk ikke være muligt at frembringe voksne kloner.

Hos en hurtigt aldrende klon står det at fastholde helheden af al kundskab og viden, der er indsamlet i løbet af det oprindelige væsens livstid indtil det tidspunkt, på spil. Den voksne klons oprindelige erindringsevne er bragt i fare i en sådan udstrækning, at klonen kan forekomme omtåget eller momentant i vildrede og lede efter ordene, indtil hukommelsen kommer ”med et indspark,” eller klonens egen tankeevne overvinder denne tøven og så at sige dækker for det. Da dette ikke er særlig usædvanligt hos “rigtige” mennesker også, bemærkes det sædvanligvis ikke med mistænksomhed i forhold til de klonede væsener, men betragtes snarere som en almindelig menneskelig ufuldkommenhed.

Downloadingen af al information fra den oprindelige persons hjerne eller fra den klon, der skal erstattes, skal foretages lige på det tidspunkt, hvor der er brug for den nye klon. Dette kan på den heldigste måde foretages fra den oprindelige personens hjerne til den første klon. En lille forringelse opstår ved hver efterfølgende downloading procedure fra den udskiftede klon til dennes erstatning. Nej, den oprindelige hjerne kan ikke anvendes til at omgå denne forringelse, selv hvis dette individ stadig er i live, fordi den oprindelige hjerne ikke har den samme opsamlede viden, som det sidste klonede væsen. Du kan godt forstå, at den identiske lagring af de seneste informationer er af afgørende betydning, hvis erstatningsklonen skal godtages som den virkelige person.

Mens vi er glade for at se dette fremskridt i teknologisk udvikling på jeres planet, så neutraliserer misbruget vores glæde over jeres opdagelse. Magtfulde mennesker bliver klonet her og nu og er blevet klonet igennem mange år, og intet af dette er startet i en god hensigt. Det har altid været for at kunne kontrollere andre. Nogle af jeres verdensledere blev klonet for mange år siden, og på nuværende tidspunkt er det den 30. eller endnu senere versioner af den oprindelige person. Formålet med kloningen af disse mennesker er at skabe sikkerhed for, at de kan have en lang levetid og opretholde deres indflydelse.

I kan se den pludselige og betydelige forandring i udseendet i retning af forbedret helbred, og ungdommelighed hos nogle af denne verdens ledere, der ses på TV-optagelser eller fotografier. Normalt følger denne stærke robusthed og udholdenhed straks efter en dag eller nogle få dages fravær fra offentlighedens søgelys efter en periode med et stadig tydeligere aldrende udseende. I tilskriver disse bemærkelsesværdige forskelle personens korte ferie eller helbredelse efter en bekendtgjort sygdom, men her er det velkendt, at det i virkeligheden er en ny klon, som ganske enkelt har erstattet den gamle.

Jo, adskillige kloner produceres på samme tid og bliver undervist og optrænet, som jeg tidligere forklarede, og bliver så anbragt på forskellige steder på jeres planet for hele tiden at stå til rådighed, hvis det bliver nødvendigt at indlede indsættelsesprocessen af den nyeste up-to-date viden. Der er brug for mange versioner af kloner, fordi videnskaben omkring kloning endnu ikke er blevet fuldkommen perfektioneret på Jorden. De klonede voksne går meget hurtigere i opløsning og forfalder, end kroppe af samme alder gør det, der har udviklet sig naturligt. Dette skyldes delvis den accelererede aldringsproces fra barn til voksen og dels manglende evner hos de videnskabsmænd, der udfører de forskellige procedurer. Jordens tredje dimensions tæthed er også en faktor.

Den klonede persons familiemedlemmer er – naturligvis – klar over eksistensen af klonen eller klonerne, og de deltager både i indlæringsprocessen og i “mørklægningen”. Hvis de gør modstand, bliver de selv klonet, sædvanligvis mod deres vilje, og deres kloner fortsætter så med de offentlige funktioner. I nogle tilfælde er de oprindelige personer sidenhen døde af naturlige årsager, eller også er de blevet dræbt, hvis det tjente de endnu mere magtfulde menneskers formål, der stod bag. Andre lever stadig, skønt de aldrig ses offentligt. Kun klonerne ses offentligt.

Frue, for at berolige deres sind i forhold til de mange spørgsmål, der svirrer rundt, så har fem lande hidtil udviklet kloningsprocesser med omtrent samme niveau af succes med reproduktionerne, og et andet land eksperimenterer stadig med tidligere stadier. Laboratorierne er designet omkring den samme funktionsmæssige basis med små variationer i den samlede proces. For nogle år siden var der tilstrækkelig med variationer i procedurerne, at forskellene i klonernes kvalitet let kunne opdages. Aldringsprocesserne var den primære forskel i de forskellige laboratoriers fremgangsmåder, og der var en konsekvent svaghed ved den maksimalt opnåelige grad af fysisk stabilitet og heldet med downloading og overførslen af hjernens lagring. Med den endelige indforståede udveksling af teknologi, således at alle områder af ufuldkommenhed kunne forbedres, bliver alle de nuværende kloner produceret med tilnærmelsesvis samme funktionsevne, udseende og aldringskarakteristika i alle de lande, hvor de fremstilles.

Jeg vil nu fortsætte med at tage fat på det meget vigtige emne angående, om der er en sjæl i en klonet krop. Hvad angår, om der befinder sig en sjæl eller ej i disse menneskeskabte kroppe, så bliver så sandelig ingen sjæl ”født” ind i et klonet individ, men en sjæl kan godt vælge at indtræde i en. Der er gode grunde til, at en sjæl vælger at indtræde, ligesom der også er gode grunde til at lade være.

For en sjæl, der har ventet på at opleve i en fysisk form, er det en lejlighed til at gøre det i disse svindende dage inden de store forandringer kommer, inden for Guds plan med at hæve planetens bevidsthed og det samme for alle jer, der er modtagelige. Imidlertid kender en sjæl, der træder ind i disse klonede kroppe, godt risikoen for at blive indfanget af mørkets kræfter, der har gennemtrængt den oprindelige persons psyke og hver af de foregående kloner. Dette er en i særdeleshed vigtig overvejelse, da hjernefunktionen forringes ved hver downloading proces, som jeg tidligere har omtalt, hvorved en sjæls mentale modstand mod at blive fanget svækkes. I de senere versioner af kloninger er levetiden ikke særlig lang, så disse legemer betragtes ikke som et paradisisk liv, som man ellers kunne forestille sig, for et individ i en så høj indflydelsesrig position.

Hvorfor ville en sjæl mon nogen sinde påtage sig en sådan opgave? Kraften og magtfaktoren ved en sådan indflydelsesrig position er nøjagtig grunden til, at nogle sjæle ikke blot er villige til, men er endog ivrige efter at indtræde i klonen. De gør det med beslutningen om at overvinde den genetiske struktur, erindringernes indflydelse og de iboende tendenser til at følge den negative sti, som den oprindelige sjæl var inde på. Når en sjæl virkelig er meget stærk, indeholder den en vilje til at opløfte den genetiske og moralske karakter til et punkt, hvor der synes at indtræffe et omslag i ”personens” helbred, holdninger og aktiviteter. I sådan et tilfælde sker det, fordi den stærkere sjæls højere intention tiltrækker den højere lysenergi, der sætter den i stand til at indgyde den klonede krop med fysisk udholdenhed, der ikke er tilgængelig for de sjæle, der har en mindre beslutsomhed, og derfor kan de stærkere sjæle understøtte kroppens egen livskraft til at kunne leve i en meget længere periode, end en svagere sjæl ville kunne have gjort det.

Nu tænker du nok, hvordan kan nogen krop overhovedet leve uden en sjæl? Et fysisk legemes kemiske sammensætning er sådan, at det virker som et uafhængigt fungerende væsen. Dets livskraft opretholdes af dets egen energetiske fremdrift, der stammer fra elementerne i de normale organiske funktioner og deres indbyrdes vekselvirkende processer. Derfor har en klon uden en sjæl den samme bevægelighed og tankekapacitet, som ethvert normalt legeme.

Lad os tage fat på, hvad der ikke findes i en klon uden en sjæl. For det første ejer den ikke de følelser, som der findes i et naturligt skabt menneske. En sjælløs klon er nødt til at erhverve sig et udseende af at have følelser i overensstemmelse med dens omgivelser, måske hvad der forventes af en ”helt almindelig fyr” eller måske et medlem af det finere selskab. Det er kun tilpasningen til den kreds, i hvilken klonen færdes, der giver den et udseende af at have følelser.

Men den mest afgørende mangel i en klon er det spirituelle aspekt, som er en naturlig del af en baby, der er skabt af ægget og sæden fra dets forældre. Sjælens livskraft omfatter de aspekter hos et væsen, der er forbindelsen og bindingen til Gud — samvittighed, intuition og en følelse af selvet på et højere plan end en normal bevidst funktion. Så inden i det sjælløse klonede væsen findes der hverken disse bånd med Gud eller disse naturlige følelser. I stedet for er der et mekanisk og mentalt udseende af, hvad der er passende at gøre eller sige. Når klonen først en gang mestrer denne evne, er den ligeså velbevandret og sagkyndig, som om ”personen” havde tilbragt et helt liv med at samle visdom og at lære at opføre sig ordentligt.

Dit sind er fyldt med spørgsmål, frue! Nej, det at frembringe, hvad du kalder “reagensglas-børn”, er ikke på nogen måde det samme som at klone et individ, og det har helt sikkert ikke det samme formål.

SUZY: Jeg er ked af, at jeg bliver ved med at tænke på ting at spørge dig om, Hugo. Da det er offentligt kendt, at et får netop er blevet klonet, ved du så, hvorfor en masse mennesker så ikke har spurgt sig selv, om det samme kunne være muligt at gøre med mennesker?

Ja, frue, jeg vil sige, at selv om kloningen af dyret er kendt, så vil der ikke komme nogen langvarig information i forbindelse med dette resultat. Kunsten at klone er endnu ikke blevet perfektioneret på Jorden, og frembringelsen vil ikke ældes på samme normale måde, som naturligt undfangne dyr gør det. Når dette bliver erkendt, vil der ikke komme mange rapporter om det. Jeg ville også sige, at en for stor offentlig omtale logisk set kunne forårsage, at alle tænkende personer ud fra foreliggende kendsgerninger sluttede sig til, at præstationen af menneskelig kloning lå lige for. Den slags spekulationer eksisterer faktisk, men for at forhindre en stor del af den brede befolkning i at acceptere en sådan bedrift som en mulighed, for slet ikke at tale om en foreliggende gyldighed, så er science-fiktion i bøger og på film den mesterlige måde, hvorved den menneskelige kloningsteknologi holdes begrænset til underholdningsverdenen, og altid med en underliggende tone af absurditet.

Jeg kan ikke sige, hvornår kloning blev udført første gang, men teknologien ligger i det universelle sind og er derfor tilgængeligt for de, der udnytter denne ultimative kilde til al viden.

SUZY: Hugo, bifalder Gud kloning?

HUGO: Jeg er forbløffet over dit spørgsmål! Jeg har aldrig tænkt på at stille spørgsmål om det. Jeg antager, Han ikke misbilliger det, da noget, der skabes til universets højere formål, ikke kan anses for at være ”dårligt” af Gud. Det er misbruget af kloningsevnen – ligesom med alt andet – Gud helt sikkert ville være skuffet over, ville jeg tro.

Fru Suzy, jeg beder dig vende tilbage angående denne sag for at diskutere den med mig en anden gang. Jeg vil komme direkte som svar på din opfordring, eller også vil Matthew kontakte mig, hvis du foretrækker dette. Jeg takker dig for din elskværdighed, og med det vil jeg sige farvel for en kort stund.

Den følgende dag:

HUGO: Fru Suzy, tak for at du vil modtage mig igen. Jeg føler mig opmuntret over at kunne fortælle dig, at kloning ikke ifølge sin natur er imod Gud. Nej, slet ikke. Jeg har tænkt en hel del over det, siden du spurgte mig sidst. Jeg har talt med et medlem fra Master Council, hvis visdom angående åndelige anliggender er højere end nogen andens i dette rige, og han var enig med mig i, at kloning ikke er imod Guds ønsker, kun misbruget af klonede individer eller de selviske formål, der ligger bag udviklingen af dem.

Mor, tak. Da læsere første gang spurgte, om Hillary Clinton er død eller levende og om den "person", der ses offentligt, er en klon, et holografisk billede eller en dobbeltgænger, spurgte vi Nirvanas overvågere af Jorden og deres svar var ikke entydige. Det er ikke svært for dem at dechifrere energistrømme omkring en person, men de mest markante energistrømme omkring Hillary indeholdt en blanding af spekulation og fakta omkring dette specifikke emne. Efter at overvågerne havde fået klarhed, gav de os følgende rapport.

Hillary er så sandelig i live, men hun er ikke blevet set offentligt, siden hun blev hjulpet ind i en bil for flere uger siden. En af hendes kloner er altid i nærheden - der er standard procedurer med en person, der er blevet klonet i jeres samfund - men hendes fysiske og mentale tilstand på det tidspunkt var alt for kompromitteret til, at der kunne downloades information til klonen, hendes første klon, der blev brugt. Således blev diagnosen om lungebetændelse udtænkt for at give Hillary tid til at komme sig tilstrækkelig til at downloadingen kunne foretages. Efter et kort fravær fra offentligheden, dukkede hun op igen frisk, yngre og slankere, ligesom hun så ud for flere år siden, da klonerne blev lavet. Kun klonen og eventuelle efterfølgere vil blive set offentligt fra nu af, fordi Hillarys forværrede helbred ville være sådan en skarp kontrast til hendes klons vitalitet og høje energi.

Det vides ikke, om denne situation vil have nogen effekt på præsidentvalgkampen. Det vi ved, er, at energien omkring de to store partiers kandidater er aldeles negativt, så at sige, og det er muligt, at scenarier, der er nævnt i vores august budskab, vil udvikle sig. Den positive energi omkring Bernie Sanders er ikke aftaget, den leder ham stadig frem mod præsidentposten.

Den ubetingede kærlighed fra alle lysvæsener i dette univers følger jer, mens I hjælper jeres verden med at rykke ind i en lang æra af kærlighed, fred og velstand for alle.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |