Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 3. marts 2022


Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 3. marts 2022

Ukraine, Rusland; vaccinationstilbageslag; ingen 3. verdenskrig; holografisk ET “invasion”; mulige “huller og bump”; frivillige: udvælgelse, antal, missioner, livslængde, ET specialstyrker

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Lad os begynde med forsikringen om, at alle større hændelser er helt i tråd med den guddommelige plan om at befri Jorden for alle rester af mørket. Selvom meget af handlingen stadig foregår bag kulisserne, er nogle ganske åbenlyse, men den brede offentlighed anerkender det ikke som de betydningsfulde fremskridt, de er. Dette er tilfældet med Rusland og Ukraine.

Som nævnt i et tidligere budskab er personen, der ses som Vladimir Putin dobbeltgængeren, som erstattede den russiske præsident for omkring to år siden, da det endelig lykkedes Illuminati at myrde Putin, fordi han vedvarende nægtede at samarbejde med dem. De portrætterede ham i mainstream medierne som en morderisk diktator, fordi han fjernede deres agenter i Rusland, og de beskyldte ham for frygtelige ting, de selv gjorde. Det, der er vigtigt lige nu, er, at dobbeltgængeren, som til at begynde med var en af Rothschilds marionetter, nu samarbejder med og er beskyttet af lysets styrker.

Russerne bomber ikke hensynsløst byer som rapporteret af mainstream medierne og ofte skildret med gamle eller fotoshoppede billeder og filmklip. De ødelægger laboratorier, som producerer og opbevarer biovåben og andre Illuminati anlæg, men i lighed med de fleste af verdens folk, ved ukrainerne ikke det, og de er bange, ængstelige og bedrøvede. Selv om de kendte de strategiske mål, ville eksplosioner og fremmede tropper stadig være traumatiserende.

Senere vil de komme til at kende sandheden om, hvad der sker, og nogle blandt de hundreder og tusinder, der forlader landet, gør det allerede - de har arbejdet sammen med Illuminati. Med tiden vil alle folk vide, at det, som nogle siger, er "en uprovokeret krig" eller "en farlig invasion", har et andet formål også. Det vil genforene en befolkning, som blev adskilt, da nye grænser blev etableret for at lægge områder med mange naturressourcer ind under Illuminati-indsatte "demokratiske" regeringers kontrol.

USA's præsident, der ses offentligt, er også en dobbeltgænger, og han skal sige og gøre, hvad end han får besked på, inklusiv at råde til, at alle bliver vaccineret. Illuminati er langt fra at have opnået de resultater, de ønsker, og krav om ophør af alle "pandemi" restriktioner breder sig hurtigt i landet og mange andre lande, og ledere, som endnu ikke har givet efter for den brede befolknings pres, vil gøre det om kort tid. Folkene er trætte af påbud, der er psykologisk, økonomisk, fagligt og, som lægelige specialister med rette siger, helbredsmæssigt ødelæggende.

Et andet belejligt punkt i Illuminatis agenda er en verdenskrig, og de presser deres marionetter af nationale ledere til at optrappe den russisk-ukrainske konflikt. Denne plan vil ikke lykkes for dem heller. Der kommer ingen 3. verdenskrig.

Dramaet med teknoligisk skabte effekter under åbnings- og afslutningsceremonierne ved vinter-OL har motiveret Illuminati til at overveje noget andet i deres agenda, illusionen om, at en extraterrestrisk civilisation invaderer Jorden. Så hvad vi sagde for noget tid siden, tåler at blive gentaget: Vi har fået at vide, at de ikke længere har kontrol over teknologien, der kræves for at skabe en holografisk invasion, men hvis det bliver forsøgt, vil universelle familiemedlemmer vende det til en spektakulær forestilling.

"Spørg venligst Matthew om, hvad Gud mente med 'Der vil være huller og bump på vejen her og der...'" Normalt ville vi ikke være så formastelige at forklare Guds ord, men vi ved, hvad han refererede til og har hans tilladelse til at tale om "hullerne og bumpene".

Som I kan forestille jer, vedrører nogle det, som sker i Ukraine og hvordan det kan udspille sig. Der kunne komme en falsk påstand om en ny virusvariant, som ville resultere i en ny nedlukning; hvis trods blev vendt til vold, kunne nationale ledere erklære undtagelsestilstand for at genoprette ro og orden. At skabe frygt og opildne til totalt oprør kunne få mainstream medierne til at kalde det militærkup, der vælter siddende regeringer.

Forsøg på at vaccinere verdens befolkning kunne blive skrappere end hidtil, og hvis det fremkaldte væbnet modstand, kunne det også føre til undtagelsestilstand og sandsynligheden for det samme ramaskrig i nyhederne. Regeringspolitikker kunne resultere i store demonstrationer mellem modstandere og tilhængere, og hvis større forandringer i forhold til det, der er velkendt, synes ildevarslende hos befolkningen, kunne udbredte reaktioner blive problematiske.

Bortset fra den nuværende situation i Ukraine, er de ovennævnte situationer kun muligheder. Det er energien i milliarder af tanker, følelser og handlinger, der vil afgøre, hvad der vil ske fra dag til dag, og kære familie, hvad end det bliver, er I godt forberedte på at håndtere det uden frygt og at hjælpe andre med at håndtere det. Husk venligst, hvad Gud også har sagt: "...når I føler jer som de kraftfulde multidimensionelle familiemedlemmer, I er, vil hændelser summe rigtigt efterhånden".

"Hvem udvælger frivillige og hvad er kriterierne? Ved de, at det er grunden til, at de er her? Hvor mange er der? Får hver enkelt en specifik mission? Udfører alle deres missioner godt? Lever de længere end andre folk? Hvor mange er i de ekstraterrestriske specialstyrker? Hvordan adskiller de sig fra andre frivillige?"

Lad os starte med at sige, kærlighed er grunden til, at spirituelt og bevidsthedsmæssigt udviklede sjæle forlader deres hjemlande og inkarnerer på Jorden for at hjælpe disse medlemmer af vores universelle familie, som har levet i mørket med kontrol, bedrag og grusomheder. Det vidner om kraftfuld vidtrækkende kærlighed, at langt flere sjæle, end der er brug for, melder sig frivilligt.

Og nu, medlemmer i det højeste universelle råd udvælger sjæle, som har haft mange levetider med at hjælpe tredje tæthedsgrads civilisationer og har derfor erfaringen og den indre styrke til at håndtere, hvad de ved, venter. Men ligesom det er med enhver sjæl, der inkarnerer i tredje tæthedsgrad, glemmer de frivillige på dagsbevidst niveau, hvad der er kendt på sjæleniveau, og de har ingen idé om deres mission. Imidlertid er de bevidsthedsmæssigt på linje med deres sjæls budskaber - intuition, instinkt, samvittighed, inspiration og aspiration. De fleste lytter til denne stærke vejledning og tager fri viljes valg i overensstemmelse med deres mission, omend uden bevidsthed om, at de gør det.

De tæller mange millioner over hele verden - vi kender ikke det nøjagtige tal - og flertallet tænker ikke om dem selv som lysarbejdere, lyskrigere eller stjernefrø, udtryk, som oftest anvendes som betegnelse for frivillige. Da den første gruppe kom for hundrede år siden, dækkede mørket fuldstændigt planeten. Da de ankomne blev ældre og følte, de havde "et formål" så at sige, var det vanskeligt for dem at gøre noget andet end at VÆRE lyset, og med sjældne undtagelser var det, hvad der krævedes af alle missionerne dengang.

Det gælder stadig for de fleste. Der er konstant behov for lys i overflod til at højne den kollektive bevidsthed i en tredje tæthedsgrads civilisation, og alle frivillige har lejlighed til at gøre gavn i samfundet ved at leve efter hjertet - Gud sagde, "Hjertet er sjælens sæde" - hvorved de på gavnlig måde øver indflydelse på folk, hvis liv de berører. Imidlertid forbereder nogle sjæles samlede levetidserfaringer dem på specifikke roller så som kommunale eller regionale ledere, dommere, ingeniører, videnskabsmænd, lærere, visionært sygehuspersonale, opfindere, kunstnere, dybdeborende journalister eller innovative igangsættere. Det betyder ikke, at alle inden for disse forskellige områder er en frivillig, men de, som ikke er det, kan gøre fremskridt i deres udvikling ved at gennemføre, hvad de har valgt i deres sjælskontrakt.

Det er meget lettere på det tidspunkt, hvor man melder sig som frivillig, at føle sig sikker på, at man gør det godt i specifikke stillinger, end det er, når man lever i en tredje tæthedsgrads verden med dens mange forhindringer og fristelser, og nogle sjæle afveg fra deres mission ved at lægge for stor vægt på økonomisk gevinst, erhvervelser, social status eller berømmelse. Ikke blot dæmpede det deres lys alvorligt, men i stedet for at influere andre på positive måder, var deres liv et eksempel på det modsatte, og personer, som beundrede deres succes, efterlignede dem. De sjæle, der er gået over, begræder deres valg, og alle lysvæsners håb er, at dem på Jorden, som ligeledes afveg, vil "se lyset" og vende tilbage til deres mission.

Frivillige kommer fra civilisationer, hvor fysiske levetider kan vare tusind år eller mere. I nogle tilfælde afholder nogle en afskedsfest med familie og venner, dematerialiserer så deres krop og sjælene inkarnerer i en civilisation, hvor de yderligere kan gøre bevidsthedsmæssige fremskridt. Men på Jorden bliver frivilliges kroppe syge, ældes og dør, og sjælskontrakterne indeholder et valg af livslængde, så der er jævnligt udskiftning i rækkerne.

Når de går over til åndelivet, bliver mange andre tilbage og nye ankommer. Næsten altid sker det ved fødsel, men nu og da kommer de som voksen, som ikke ses offentligt i den korte tid, hvor deres krop tilpasser sig Jordens lavere frekvenser. I disse få tilfælde bliver al nødvendig dokumentation til etablering af personens historie organiseret, så personen kan integrere sig i befolkningen uden spørgsmål om deres baggrund og kvalifikationer. De kommer for at erstatte medlemmer af de extraterrestriske specialstyrker, som går over eller fordi deres ekspertise på mange områder og talefærdighed på mange sprog vil lette planlægningen og forhandlingen af internationale sager.

Styrkens medlemmer tælles i tusinder, og de er udstationeret rundt om i verden, hvor som helst der er brug for dem. I tillæg til den store forskel i antallet i denne gruppe og de andre frivillige og den lejlighedsvise ankomst af en voksen, adskiller sjæle i styrken sig også på andre måder. Alle kommer fra de højest udviklede civilisationer, hvor de sidder i ansvarsfulde stillinger. De ved, hvem de er, og ingen har nogensinde afveget fra deres mission.

De bibeholder deres iboende manifesteringsevner; dematerialisering; teleportation; astralrejser; telepatisk kommunikation; at være tilstede kun i ånd og er således usynlig for omkringstående; og "læsning" af andres tanker, nær eller fjern. Disse ekstraordinære evner - dvs. for personer på Jorden - gør det muligt for disse frivillige at være særligt værdifulde inden for efterretningstjenester, videnskaber, medicinal laboratorier, informationsanalyse, militæret og regeringer.

Og nogle få er vidunderbørn, hvilket ikke bør være overraskende, og nogle få er, hvad I kalder, illusionister. Det kan synes som en betydningsløs mission, men det giver god mening - ved at gå gennem en mur eller skabe en bil ud af det blå for eksempel, viser de, at disse ting er mulige. Tanker om mulighederne går forud for udvikling - eller mere præcist aktivering - af evnen til at gennemføre det, og disse entertainere stimulerer deres publikum til at tænke over, hvordan sådanne kunststykker kan udføres. Man kan sige, at de viser vejen for Jordens folk, så de kan opdage deres egne iboende evner.

Lad os tilføje, at det er medlemmer af specialstyrkerne, som mindskede "vaccinernes" giftighed og slettede programmeringen i chipsene, så vel som forhindrede udløsning af missilers atomsprænghoveder og forårsagede, at andre våben ikke virkede. Af særlig vigtighed for os er de vores informationskilder på planeten om, hvad der sker der.

Uanset med hvilken kapacitet de frivillige gør tjeneste, er de uundværlige hjælpere for Jordens civilisation. Den kærlighed-lys energi, de udstråler ved at Være der, animerer folk til at vågne op og gøre deres verden til det, de ønsker, den skal være.

Elskede brødre og søstre, alle lysvæsner i dette univers ærer jer for jeres vedholdenhed i jeres mission og støtter jer med kraften i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Oversættelse: Margit Villumsen


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge