Home > > Matthew Ward — 26. august 2017

Matthew Ward — 26. august 2017

Lysarbejdere, udfordringer; lav energi; ingen 3. Verdenskrig; Islamisk Stat, finansieret og støttet af Illuminati, mister terræn; solformørkelse; global opvarmning; afspejlinger, selvbillede; falske informationer; NESARA bestemmelse om gældseftergivelse.

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Lad os begynde med at tale om en læsers e-mail, der meget ligner mange andre e-mails, min mor modtager: "De lysarbejdere, jeg kender, er enten syge eller i situationer, der er mindre end misundelsesværdige. Det får os til at undre os, om det hele er omsonst. Mennesker befinder sig på grænsen til ??udmattelse og har ikke den fornødne energi til at støtte andre enten gennem undervisning eller ved bare at være til stede. Måske Matthew kunne give os lidt indsigt."

Kære brødre og søstre, I vidste, før I ivrigt meldte jer frivilligt til at hjælpe Jordens folk med at vågne, at I ikke ville være immune over for fysiske, mentale eller følelsesmæssige vilkår, som energimæssigt tætte kroppe er sårbare overfor, og I ville ikke være fritaget for trængsler, der er almindelige i en tredje tæthedsgrads verden. Af de mange, mange sjæle, der meldte sig frivilligt, blev kun de stærkeste valgt - I er blandt dem, fordi jeres overordentlige indre styrke hjælper jer med at overvinde de forhindringer, I møder.

Vi ved af erfaring, at det er langt lettere selvtillidsfuldt at vælge en sådan mission end at klare dens udfordringer, når alt kendt på sjæleniveau, bliver glemt. Men sammen med fordelen ved udvikling af bevidst og åndelig bevidsthed har I adgang til informationer, som de fleste mennesker ikke har. For at holde os til emnet, ved I, at lav energi kan være en af ??virkningerne på kroppe, der tilpasser sig stigende vibrationsniveauer og, for lysfyldte kroppe, ændringen af cellerne fra kulstofbaserede til krystallinske. Bivirkningerne ved tilpasningsprocessen kan lindres og i stedet for at gentage rådene i tidligere meddelelser, bad jeg min mor om at skrive datoerne. [Meddelelserne af 4. juli 2013 og 12. august 2014, der kan findes på The Matthew Books, indeholder den mest omfattende dækning. Hvis I føler jer deprimeret, kan læsning af meddelelserne af 26. april 2010 og 19. juli 2015 på samme webside være til hjælp.] Tak, mor.

I ved også, at modløshed - måske fordi fremskridtene sker langsommere, end I havde forventet - udsender lave vibrationer, som ikke kun sænker energiniveauet, men den universelle lov om tiltrækning reagerer på disse følelser ved at give flere af de omstændigheder, der fremkalder dem. Og I kære, "om det hele er omsonst" gælder langt fra, der er god grund til i stedet at føle sig opmuntret! Lys strålet fra fjerne kraftfulde civilisationer og lys udstrålet i stigende grad på planeten rykker Illuminatis og deres håndlangeres indflydelse i regeringer og økonomiske, koncernmæssige og militære sektorer op med rode. Den illusoriske kolde krig mod Rusland, som de har brygget sammen for at starte 3. Verdenskrig, vil ikke lykkes for dem og heller ikke deres dækoperationer. Islamisk Stat, som de har finansieret og støttet, mister terræn. I undgår deres GMO fødevarer og landbrugskemikalier og farerne ved deres receptpligtige medicin bliver mere og mere kendt. Ekspansionen inden for vedvarende energi indskrænker deres overskud fra fossile brændstofindustrier; og selvom USA's præsident har trukket sig fra Paris-aftalen, tilslutter mange stater sig sammen med de andre nationer aftalen med henblik på at mindske affaldsstofferne fra fossile brændstoffer. Iran vil ikke producere atomvåben og hvis noget land skulle lancere missiler med atomsprænghoveder, vil universelle familiemedlemmer forhindre en detonation.

Sammenlignet med tilstanden i jeres verden for blot nogle få år siden, er dette store milepæle! Og der er opmuntrende fremskridt på andre områder, som fx dyrerettigheder; større brug af naturmidler; innovative samfundsprogrammer og restaurering af ødelagte distrikter; og fornyet vægt på kunstarter, der nærer sjælen. Sandelig er det nødvendigt, at meget mere nås og vil blive nået. Efterhånden som græsrodsbevægelser fortsætter med at brede sig og større foretagender bag kulisserne blomstrer, kan alle folk føle sig opmuntret med hensyn til fremtiden. Og, I kære, I ved, at i sidste ende er fremtiden for Jorden den Gyldne Tidsalder i fuld flor.

Det er mest sandsynligt, at I ikke vil blive på planeten, indtil den er blevet fuldstændig restaureret til sin oprindelige sundhed og skønhed, når folk simpelthen ved tankens kraft kan rejse, hvorhen de vil, i universet og kan manifestere, hvad end de ønsker og leve i hundredvis af år i en perfekt krop. I vil have de samme oplevelser i en anden verden, og I kan se Jordens strålende Tidsalder i forvisning om, at I hjalp hendes civilisation med at skabe det sammen. Og når hun igen er et paradis, vælger I måske at vende tilbage til mange glædelige år i den verden med ??fred, kærlighed og et liv i harmoni med Naturen.

"Vil den totale solformørkelse have nogen vedvarende positiv virkning i verden?" Ja, så sandelig, og det var et sandt syn at skue fra vores udsigtspunkt. Under formørkelsens kraftfulde voldsomme energiopbygning – energier bygger sig op, de rammer ikke som et lyn – så vi lys i mange mennesker vokse fra små gnister til funklen, så at sige, mens andre lyste som spotlys og al aktivitet i lyset vandt momentum. Energiopbygningen forstørrede også negative træk og negativ adfærd, hvilket forklarer voldsudbruddene og de intensiverede stridigheder i ugerne op til formørkelsen. Det nye væld af lys vil betyde, at sådanne former for handlinger og holdninger bliver mindre og mindre i antal og virkning, indtil mørket ikke længere eksisterer i samfundet.

"Jeg føler, at den nuværende præsident og administration afspejler vores største skyggesider. For det er jeg taknemmelig i håb om, at det ikke kun igen vil sætte gang i lysfyldte handlinger, men hjælpe med at fjerne de lumske negative, der er vævet ind i vores 'fremskridt'. Det faktum, at så mange har tilladt sådan en afskyelig adfærd for at vinde politisk terræn, leder mig til at tro, ??at de alle vil gå ned med skibet, så at sige, eller udvikle sig." Læseren refererer til den amerikanske præsident og hans administration, men vores kommentarer gælder for hele vores familie på Jorden.

Først, "afspejler vores største skyggesider." Når I observerer, hvad nogen siger eller gør, afspejler jeres reaktion - enighed, misbilligelse, medfølelse, vrede, glæde, tristhed, hvad end det måtte være - jeres billede af, hvem I er, og der er en tendens til at forvise mindre beundringsværdige aspekter af jer selv til sindets skygger. At tænke over, hvor tæt jeres tanker og handlinger er i overensstemmelse med jeres selvbillede, kan udvide den bevidste bevidsthed og skabe den tilfredsstillende følelse af at være sand over for sjæle-selvet. Introspektion kan omfatte: Tænker jeg, at perspektiver, der er forskellige fra mine, kan have værdi? Er jeg lige så følsom over for andres følelser, som jeg gerne vil have, at de skal være over for mine? Lader jeg andre menneskers meninger påvirke mine beslutninger? Dømmer jeg andre, selvom jeg ikke kender deres sjælskontrakter? Er jeg taknemmelig over godheden i mit liv, eller tager jeg det for givet? Har jeg tilgivet mig selv og andre eller holder jeg fast i fortrydelse og vrede? Tillader jeg trivielle problemer at få mig ud af balance? Tror jeg på min intuition eller leder jer stadig efter eksterne kilder efter svar?

Rundt om i verden bliver der "sat gang i lysfyldte handlinger", da flere og flere mennesker vågner og går med hovedet højt hævet. Opfordringer til at samles for "fred, ikke krig", "kærlighed, ikke had" og "lige rettigheder for alle" genlyder over hele verden. Det er lys i handling, og hele tiden har lysarbejdere gået forrest.

Og "de vil alle gå ned med skibet, så at sige eller udvikle sig." Hver sjæl har valget til at favne lyset eller ej. Personer, der vælger ikke at gøre det, vil se deres dumhed under livstidstilbageblikket i Nirvana og styrke deres beslutsomhed om at "se lyset" i andre inkarnationer.

Vores sidste besked indeholdt oplysninger, som læseren tilskrev "pålidelige kilder", om flere negative ET fraktioner, der bruger teknologi "til at fjerne og permanent stjæle sjæle." Tilsyneladende intensiverer de mørke deres spil for at skabe frygt ved at fremkomme med besynderlige påstande om, hvad der sker, når levetider på Jorden slutter. Følgende er to af flere e-mails, der for nylig blev sendt til min mor - vores svar er en påmindelse til alle, der er bekendt med vores meddelelser og en overbevisende advarsel til nye læsere.

Der er i den senere tid blevet skrevet flere artikler om, hvordan Lyset/Tunnelen og Væsenerne, der møder os efter døden, alle er arrangeret af mørket for at gribe ind i vores overgang. Ydermere siges det, at vi møder en gruppe af væsener, der straks engagerer os til en ny ”arbejdstur”, idet de betoner, at vi er nødt til at heale vores karmiske gæld. Er det sandt, at vi bliver mødt af mennesker, som ikke er det, de giver sig ud for, kun for at genbruge os i endnu et liv? Er det muligt, at blive så afskrækket i at tage ”hjem”, at vi kommer til et sted, der ligner himlen, men ikke er det? Den eneste sandhed deri er, at I er nødt til at heale jeres karmiske gæld. Men lad os udtrykke det præcist: Sjæle vælger karmiske lektioner for at opnå den balancerede erfaring, de har brug for at vokse bevidst og åndeligt, eller udvikle sig; at gennemføre lektionerne er vækst, udvikling, og det er målet for enhver sjæl i hver levetid.

Og, "Kan I verificere det, jeg har læst, at Jorden er et hologram, og der er et energinet omkring den for at fange sjæle i en uendelig cyklus af reinkarnationer, som en "farm af sjæle", hvor vi holdes fanget, så entiteter kan bruge vores energi til deres eget formål? Er det at gå ind i lyset efter døden en fælde for at holde os fanget og genbruge os?" Vi kan verificere, at Jorden, som resten af ??universet, er et hologram og reinkarnationscyklussen fortsætter, indtil sjælen reintegreres med det Højeste Væsen i ??dette univers, derefter med Skaberen, oprindelsen til ??alt, der eksisterer i hele kosmos. Resten af ??disse oplysninger er falske.

Nogle modtagere af kanaliserede budskaber forbinder sig uforvarende med lave entiteter, der hævder at være velkendte, respekterede lysvæsner, og andre "kanaliserede" budskaber er skrevet af mørke individer på planeten. Oplysninger fra disse kilder kan indeholde et gran eller to af sandhed, der resonerer med læsere, så de forledes til at tro på de falske, frygtsomme afsnit, også. Frygt er præcis, hvad de mørke ophavsmænd har til hensigt - de suger næring fra frygtens lave vibrationer, de kan ikke overleve uden dem! Deres forudsigelser om katastrofer, som f.eks. kyststrækninger, der oversvømmes så langt ind i landet som til bjergtoppe eller det faretruende katastrofale udbrud af vulkanen i Yellowstone eller et eller andet astralt legeme på kollisionskurs med Jorden har alle det samme skjulte motiv; men når først de er kommet ud på Internettet, bliver den slags forudsigelser delt af velmenende mennesker. Den cyklus af frygtskabelse er grunden til, at vi ofte har opfordret jer til aldrig at føle jer bange på grund af informationer - i stedet, stol på jeres intuition, meddelelser til bevidstheden fra sjælen, hvor hele sandheden er kendt.

"Kan Matthew venligst uddybe denne udtalelse: ‘Gældseftergivelse, som I måske har hørt om, vil ske på individuel basis, ikke bredt over én kam.‘ " [30. maj 2017] Vi takker denne læser - denne udtalelse kræver yderligere forklaring, end vi har givet i tidligere meddelelser. Mange, der kender til Loven om National Økonomisk Sikkerhed og Reformation, en amerikansk lovgivning, der almindeligvis er kendt som NESARA (National Economic Security and Reformation Act), fortolker dens bestemmelse om gældseftergivelse som annullering af al gæld, som alle borgere i det land har stiftet.

Det er ikke korrekt. Formålet med denne bestemmelse er finansiel retfærdighed i hele verden, og det ville ikke blive opnået ved at viske tavlen ren hos folk, hvis gæld skyldes overforbrug og et luksuriøst liv, mens de ignorerer de mennesker, der ikke skylder noget, fordi de ikke ejer noget. Bestemmelsen er en afgørende del af den globale økonomiske reformation, der vil gøre en ende på de mørkes internationale net af bedrageri og kontrol, som i århundreder har beriget de rigeste få og henvist masserne til fattigdom.

Derfor er et formål med bestemmelsen at udrydde lån givet til lande gennem Den Internationale Valutafond (IMF), et Illuminati foretagende. Da de nationale ledere beholdte pengene i bytte for kontrollen med landets naturressourcer og gælden overgik til folket, vil tilbagebetaling af lån og rentebetalinger gå direkte til opbygning eller opgradering af disse landes infrastrukturer og andre områder i samklang med borgernes ønsker. Dette omfattende foretagende vil blive overvåget af erfarne ledere udvalgt af og ansvarlige over for et råd af internationalt respekterede personer. Lån, der er tilbagebetalt fuldt ud, vil blive tilbagebetalt med renter til regeringer, der brugte midlerne til gavn for befolkningen; det vil understøtte disse nationers skattemæssige stabilitet og fremme væksten af ??velstand.

Gældeftergivelse på individuel basis vil gavne folk, der betaler ågerrenter og byrdefulde skatter. Den del af bestemmelsen er beregnet til at reducere realkreditlån, andre lån og kreditkonti med det rente- og skattebeløb, der er betalt gennem årene. Kombinationen af ??betalinger vil eliminere gældsbyrden for mange og hvis den overstiger gæld, vil enkeltpersoner få det overskydende beløb. Finansiel bistand vil blive ydet til personer, der bor i udlejningsboliger eller er hjemløse og til personer, der har studielån - disse vil også blive beregnet på individuel basis. Hvis folk, der har ret til de beskrevne tilbagebetalinger eller bistand, ikke længere lever, vil beløbet blive tildelt deres familier eller i overensstemmelse med deres ønsker.

Vi har fået at vide, at dette mammut foretagende vil begynde så hurtigt som muligt efter overtagelsen af de økonomiske ??midler, Illuminati's ulovligt og umoralsk samlede kæmpemæssige formuer, som de stadig har kløerne i. Fordi denne bestræbelse er global og at hjælpe de fattige har første prioritet, vil tålmodighed være jeres allierede, mens I venter på "jeres tur". I mellemtiden brug venligst den universelle lov om tiltrækning i jeres bedste interesse - kraften i positive tanker og følelser kan ikke overvurderes!

Elskede familie, lysvæsener i hele dette univers ærer jeres vedvarende dedikation for at hjælpe Gaia og hendes familie på Jorden og støtter jer med den uforlignelige energi i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

[Det betyder meget for mig at modtage beskeder, som anerkender Matthews budskaber – hjertelig tak til alle jer, der har skrevet.

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |