Home > > Matthew Ward — December 5, 2010

Matthew Ward — December 5, 2010

Følelserne intensiveres; engles tilstedeværelse; Jordens opstigning på rette kurs; ændringerne kommer hurtigt; kærlighedsforeninger i de højere tætheder; kæledyr stiger op sammen med deres familier; beskæftigelse i den Gyldne Tidsalder; Wikileaks; telepatisk kommunikation; relationer i det samlede hele

1. Dette er Matthew, med kærlige hilsner fra alle sjæle på dette stadie. I denne tid på året, hvor forskellige trosretninger traditionen tro fejrer deres helligdage og nyder festlighederne med familie og venner, er en særlig følelsesmæssig tid. Og i år er det endda endnu mere således. De vibrationer jorden har nået i hendes opstigning har intensiveret alle følelser, og de to ekstremer af glæde og sorg, i overensstemmelse med personlige omstændigheder, er kraftigere end nogensinde før.

2. Vi ønsker, at hver eneste sjæl måtte have grund til kun at føle glæde, og det vil ske indenfor en forholdsvis overkommelig kort tid for alle sjæle, som er fyldte med lys. Jeres verdens overflod af ressourcer vil blive fordelt retfærdigt; sjæle på Jorden kan besøge deres elskede i Nirvana og vice versa; og lykke, sundhed og tilfredsstillende liv vil være gaven for alle dem, der fortsætter deres fysiske rejse med Jorden.

3. Men i dette øjeblik lider mange, mange sjæle. Ræk venligst ud med omsorg, medfølelse og støtte til dem, der er syge eller er i sorg over tab af elskede personer, dem der er hjemløse eller sultne, med bønner til alle, der befinder sig i elendighed i fjerne lande. Til dem, der er bange omkring verdens tilstand, ræk ud til dem med sikkerhed om, at i en ikke alt for fjern fremtid, vil alle mennesker leve i fred og i harmoni med naturen.

4. Denne sæson er også en tid, hvor vi siger tak for velsignelserne i vores liv. Mange af jer vil høre eller synge julesange, der henviser til engle, og selvom denne musik bestemt rører ved jeres følelser, da placerer det englene på et bestemt fastlagt tidspunkt af året, og i en fjern fordums tid, fjernt fra jeres daglige liv. Intet kunne være længere fra sandheden! Englene bør være forrest i jeres tak-sigelser, som I med rette kan tænke på som Guds arme, der for evigt blidt omslutter jer.

5. Disse kollektive energier af lys har missionen at beskytte, hjælpe og trøste jer, og de er stadigt opmærksomme, så de straks kan svare på jeres behov. En skytsengel, eller portvogter er tilknyttet hver enkelt af jer, som jeres primære, konstante, usete og tavse beskytter, hjælper og vejleder. Men de fleste engle fungerer som frie engle, der altid står til rådighed som en forstærkning til skytsenglene, når end behovet måtte opstå. I kan til ethvert tidspunkt kalde på englene om bistand, men selv hvis I ikke tror på dem, eller ikke bevidst tænker over at bede dem om hjælp, vil energien i jeres forventede behov nå frem til Gud; og via det guddommelige kommunikationssystem vil hans udsendinge straks vide, hvordan de skal reagere.

6. Mange mennesker i livstruende situationer er blevet reddet af englenes indgriben, men hvis konsekvenserne af frygtelige omstændigheder befinder sig indenfor en sjæls valgte før-fødselsoplevelser, kan englene ikke blande sig. Det er dem dog tilladt at lindre ekstreme psykiske eller følelsesmæssige kvaler. Uden denne engleblide buffer mellem klare tanke og desperation, klog adfærd og irrationel handling, eller regnefejl og dets resultater, ville mange fysiske livstider være meget kortere, end det var blevet valgt i deres sjælskontrakter.

7. I modsætning til almindelig antagelse og skildring indenfor kunst, så har engle ingen vinger. De har dog evnen til at manifestere dem, hvis de ønsker det, og til tider gør de det også. Men i livstruende situationer er energien så intens, at nogle mennesker kan se englenes æteriske legemer, og hvis de tror, at engle har vinger, vil de opfatte vinger, selvom de ikke er der - det er et eksempel på, hvor kraftigt jeres overbevisninger skaber jeres virkelighed.

8. Til tider kan engle forekomme at være lige så solide, som jeres kroppe synes. De kan arbejde gennem væsener i en menneskelig form, men med overmenneskelige kapaciteter, og sjæle fra de nederste engleriger kan tilbringe et helt liv i Jordens tæthed. De manifesterer en menneskelig form og tjener med stor omhu og ømhed, hvor end de ser behovet - hvis du tænker på en person, som værende en engel, kan det være, du har fuldstændig ret.

9. En anden ekstraordinær engleblid service er at lave musik, der bliver benævnt som "sfærernes musik" eller "englekor". Vibrationerne af deres majestætiske toner når frem til jer på sjælsniveau og løfter trætte sjæle og hjælper med at heale knuste hjerter.

10. Selvom englene ikke er jeres eneste usete hjælpere - åndelige guider og andre sjæle i ånden eller fra fysiske riger er ligeledes Guds udsendinge, og er der for jer hele tiden - er de dog mere ophøjede end alle de andre, og med rette. Skabt sammen af Skaberen og Ærkeenglene, er de de eneste sjæle, som aldrig har adskilt sig åndeligt fra Enheden [engelsk: ”Oneness”]. De er af en renhed, der er sjælden uden for deres egne riger, og deres kærlighed til menneskeheden er ubetinget. Så når denne helligdagstid og festlighederne slutter, og det nye år begynder, vær da bevidste om og taknemmelige for den konstante tilstedeværelse af englene i dit liv.

11. Nu vil vi gå videre for at tage spørgsmål op, der vedrører den Gyldne Tidsalder.

12. Vil alle de positive forandringer i vores liv være udrettet til den tid, hvor Jorden når fjerde tæthedsgrad, eller vil der komme flere ændringer i den Gyldne Tidsalder? Alle ændringerne indtil Jorden træder ind i fjerde tæthed, vil så sandelig være gavnlige, men det er sikkert at sige, at sjælsudvikling, og dermed jeres multiple livstider, vil fortsætte "i al evighed". Sjæles selverkendelsesrejse vil fortsætte med at udfolde sig igennem hele den Gyldne Tidsalder og langt, langt derudover, indtil hver sjæl vender tilbage til Skaberen/Kilden. Vi kan love jer, at dette vidunderlige eventyr bliver mere og mere spændende!

13. Hvorfor bevæger alt det, du siger, er afgørende for Jordens opstigning ind i den Gyldne Tidsalder, kun små to år fra nu, sig så langsomt? Hvad ville der ske, hvis alt ikke er afsluttet ved udgangen af 2012? Opstigning er en evolutionær proces, ikke en revolution, og overgangsfaserne kræver omhyggelige forberedelse, således at alle reformer håndteres inden for retssystemer, der er retfærdige, og intet bliver minimeret eller overset. Vær forsikret omkring, at alt, hvad der er af afgørende betydning, vil være afsluttet!

14. Som vi har nævnt i tidligere meddelelser, har Illuminatis vedholdenhed holdt de sandheder skjult, som må blive offentlig kendt, således at de store forandringer, der sker "bag scenen", kan bringes frem i det åbne. Derfor må tempoet være hurtigt, i stedet for den oprindelige mesterplan, som var at introducere sandhederne og reformerne gradvist, således at folk kunne tilpasse sig gradvist til hver enkelt, før de måtte håndtere den næste. Fordi tredje tætheds mentalitet ikke har nemt ved at optage nye overbevisninger eller frivilligt acceptere store forskelle, vil de kommende måneder blive tumultagtige, hvor selv mange "gode", men uoplyste mennesker vil have modstand mod de kommende forandringer.

15. Det er derfor, vi har tilskyndet jer, der ved, hvad der sker og hvorfor, at fortælle det til alle, som er modtagelige - jeres standhaftighed i lyset vil røre dem, og det kan lette deres frygt. Hvis personer, der er særlig kære for jer, ikke kan acceptere disse sandheder, ær så deres frie viljes valg uden vemod eller beklagelse. De vil ikke alene få andre muligheder for at overvinde tredje tætheds begrænsninger og komme videre i deres sjælsudvikling, men jeres kærlighedsbånd er evige og vil genforene jer på sjæleniveau i alle kompatible energiplaner.

16. Hvad vil der ske med den nuværende empiriske videnskab? Ligesom det har været tilfældet i århundreder, vil videnskaben fortsat udvikle sig. Den store forskel vil være, at jeres videnskabsfolk uden tøven eller modstand vil omfavne virkeligheden af universet og de love, der styrer livet i det.

17. En læser stillede spørgsmålstegn ved opdagelsen af kæmpe "bobler af energi" i centrum af Mælkevejen. Jeres teleskoper og videnskabsfolk har ikke evnen til korrekt at identificere de fleste af de vidundere, der findes i universet, hvor alt er energisvingninger med en eller anden frekvens. Universelt stof kan så sandelig forekomme i en bobleform, men energi flyder ikke bare rundt som sæbebobler.

18. Hvad er forskellen mellem ægteskab i tredje dimension og soulmates i højere dimensioner? Der er en stor forskel! Ægteskaber på Jorden dannes ikke altid ud af kærlighed, men snarere af pragmatiske grunde, såsom forældres arrangementer for deres børn, uplanlagte graviditeter, samling af formuer, at holde familier "royale", unge mennesker, der flygter fra ulykkelige familieliv, og af ren lyst. Ingen af disse former for betingelser er til stede i mere højt udviklede civilisationer, hvor kun dybt venskab, kompatibilitet, gensidig respekt og kærlighed fører til et langsigtet engagement, som bliver hædret af alle, der kender parret. Lovformelige anliggender spiller ingen rolle overhovedet i disse foreninger.

19. Kan kæledyr ledsage deres familiemedlemmer, der i forhold til mængden af lys kvalificerer sig til at leve i Guldalderen? Svaret er et kvalificeret "ja." Først vil vi dog sige, at lys er ikke den eneste kvalifikation for at kunne følges med Jorden ind i hendes Gyldne Tidsalder - mange lyse personer har i deres sjælskontrakter valgt at afslutte deres fysiske livstid inden udgangen af 2012. De samme bestemmelser gør sig gældende for de højere dyreordener. Uskylden i dyr – og dette indbefatter dem, som I anser for at være rovdyr, der udelukkende dræber for føde, og der atter vil blive de vegetarer, de engang har været - vil automatisk give dem passage, hvis deres sjæle-kontrakter indebærer en sådan tidslængde i en krop. Så familiemedlemmer og deres elskede kæledyr, som har valgt livstider, der går ind i den Gyldne Tidsalder, vil træde ind i denne herlige æra sammen.

20. Nogle har udtrykt bekymring over, at det at føle tyngde i hjertet i verdens-anliggender vil dæmpe deres lys i et sådant omfang, at de ikke vil være i stand til at leve i fjerde tætheds vibrationer. Det er naturligt at føle medfølelse for alle, der lider - mennesker, dyr, selve Moder Jord - og selvom denne følelse kan gøre éns hjerte tungt, da er der lys indeni medfølelse. Selvmedlidenhed er dog en helt anden sag, så lad være med at falde ind i denne mørke fælde. For at lette tunge hjerter, da udsend healende lys til hele verden; husk, at millioner af mennesker, der lider, er ved at afslutte deres valgte karmiske oplevelser. Føl taknemmelighed, ikke skyld, for alle velsignelserne i jeres liv, og visualiser Jordens Gyldne Tidsalder, hvor kun fred, kærlighed, samarbejde og glæde findes - den verden kommer tættere og tættere på jer!

21. Hvordan vil arbejdsløshed og underbeskæftigelse forvaltes i fjerde tæthed? Ingen af disse er en del af fjerde tætheds liv. I er vant til at tænke på beskæftigelse som et job med løn, hvorimod ordet henviser til gøren brug af tid, redskaber eller tjenester på en fordelagtig måde, og det er, hvad I vil arbejde med i fjerde tæthed.

22. Mange typer af arbejde, der er almindelige i tredje tæthedsgrad, findes ikke i fjerde. Der findes ingen brancher, der er forbundet med krig, for eksempel, og ingen indenfor kemisk produktion, olie eller udvinding af naturgas, skovhugst, mølledrift eller minedrift, som I kender dem. Multinationale selskaber findes ikke i de højere vibrationer og ej heller sygdomme, så der er ikke behov for medicinsk kirurgi, psykiatrisk rådgivning, lægemidler eller begravelsesvirksomheder. Der findes intet kedeligt, monotont arbejde eller papirnusseri, ingen 9:00 til 17:00 arbejdshverdage, weekend-arbejde eller skiftende arbejdstider, ingen lange pendlerture til arbejdspladsen eller trafikpropper, ingen bekymringer i forbindelse med tab af ens arbejde.

23. Hvis jeres erfaring og ekspertise er på et område, der ikke er en del af livet i fjerde tæthed, skal I ikke være bekymret! Der findes en bred vifte af beskæftigelse, og akademiske studier og uddannelse på alle niveauer. I kan vælge at arbejde i et hvilket som helst felt, der interesserer jer, såsom kommunikation, uddannelse, rejseplanlægning, tøjdesign, underholdning, sport, arkitektur, byggeri, landskabspleje, landbrug, fødevare service, pasning af dyr, biblioteker, alle former for kunstneriske og kulturelle interesser, events, udgivelser, handel og administration. Fritidsaktiviteterne omfatter alt det, I allerede nyder nu, med undtagelse af drab af dyr for sportens skyld, eller konkurrencer, der forårsager personskade.

24. I vil ikke savne disse former for beskæftigelse eller fritidsfornøjelser, eller noget andet, som er skadeligt for livet og miljøet, fordi fjerde tæthed tilbyder så meget mere! Vibrationerne muliggør større udnyttelse af hjernen, et længere og sundere liv, mere tilfredsstillende produktivitet, mere meningsfulde relationer, og højere stræben og bedrifter, end I kan forestille jer. I vil lære bevidst at manifestere, hvad I end ønsker ved visualisering, hvilket eliminerer behovet for at reparere eller udskifte apparater, der går i stykker. Der findes ingen finansielle bindinger, intet behov for forsikringer af nogen art, ingen prioritetslån eller andre former for gæld.

25. Mange spørger om, hvordan NESARA passer ind i billedet. Overfloden af bevidst urigtige oplysninger og naivt urigtige oplysninger om NESARA har skabt stor forvirring. Kort fortalt, er dette et af Gud givet mandat til kooperativ indsats mellem medlemmer af jeres civilisation og åndeligt udviklede civilisationer om at skabe verdenstransformation og åndelig fornyelse, og dens bestemmelse er Jordens Gyldne Tidsalder. På sjælsniveau ved I godt dette, og at være en del af disse omfattende globale forandringer er grunden til, I ønskede at inkarnere der på dette tidspunkt. Mor, vil du være sød at tilføje en note om den besked, som fuldt ud forklarer NESARA. [Speciel NESARA udgave, 11. sept., 2006]

26. Tak. Og nu svar på et udvalg af emner, som jeg er blevet anmodet om at kommentere.

27. Hvilken effekt vil de dokumenter, som er offentliggjort af Wikileaks have på et eventuelt fremskridt, som er blevet gjort "bag scenerne", i retning af verdensfred? Ikke det mindste.
[Kim: ”Der kommer et mere nuanceret svar om WikiLeaks i næste besked”]

28. Andre har også udtrykt interesse for virkningerne af Wikileaks, [Mette’s kommentar: ”En international side på nettet, der offentliggør normalt utilgængelige papirer], men mange flere er bekymret over, at i stedet for at se fredeligt stabiliserende indsatser inden for og mellem nationerne, er beviset det modsatte, med henvisning til fornyelsen af volden i Irland, der ønsker at være fri for britisk indflydelse, Nordkoreas strejftog ind i Sydkorea, valg som opretholder skånselsløse regimer, Israels fortsatte undertrykkelse af palæstinenserne, en fortsættelse af eller større uro i de afrikanske nationer, Irans undertrykkelse, og spørgsmålet om Pakistan udgør en atomar trussel? Disse situationer og alle andre, hvorigennem krige, regeringers undertrykkelse, "black-ops" aktioner, fængsling af demonstranter og likvideringer forekommer, er et godt eksempel på den mørke side af dualiteten i menneskeheden, der er ved at udspille sig selv.

29. Andre spurgte om regeringens kontrol af Internettet, krænkende sikkerhedsforanstaltninger i lufthavne, fødevare- og lægemiddelforvaltningens regulering af naturmedicin og ernæringsmæssige kosttilskud, "fracking" processen for at udvinde naturgas, salg af offentligt vand, betingelserne i den Mexicanske Golf, stilstand i partipolitik, giftstoffer i chemtrails, narkokrige i Mexico, biologisk krigsførelse, ødelæggelse af regnskovene, uanstændige drab af hav og landdyr, og genetisk modificerede fødevarer og frø. Der vil komme tilfredsstillende løsninger på de foreslåede eller igangværende situationer og alle andre, der har en mørk hensigt om at skade sundheden, miljøet og frihedsrettighederne.

30. Og dog, når man ser den meningsløse vold, juridiske uretfærdigheder, multinationale selskaber der påvirker regeringer, forureningen, og den massive elendighed forårsaget af krig og forarmelse, rejser det at blive fortalt "Alt dette vil ende" naturligvis spørgsmålet "HVORNÅR?!" Og vi kan ikke give jer nøjagtige tidspunkter, fordi Jordens energifelt for potentiale er tumultagtig, men vi kan love, at I vil se positive ændringer, alt som lyset intensiveres. At blive ved med at forblive standhaftige i lyset vil hjælpe med at holde jeres energi i balance samt fremskynde den dag, hvor mørkets regeringstid på planeten er helt ovre.

31. Bidrager de mange sprog vi taler ikke væsentligt til verdens problemer? Hvordan vil denne barriere til at forstå hinanden blive håndteret i den Gyldne Æra? Sandt at sige så giver jeres mange sprog problemer. Dette var netop de mørke kræfters hensigt, der i sin tid manipulerede det menneskelige DNA’s opbygning. De eliminerede bevidstheden om enhver sjæls evne til telepatisk kommunikation og indpodede via tankemønstre de forskellige udtryksformer, der blev til jeres mange forskellige sprog. Resultatet har været i overensstemmelse med denne mørke plan - fejlbehæftet kommunikation, der i bedste fald forårsager misforståelser, og i værste fald giver en god grobund for bevidste oversættelsesfejl med en selvtjenende hensigt.

32. Det talte ord vil fortsat være vigtig for jer, og med en væsentlig udvidet gøren brug af hjernekapaciteten i fjerde tæthed, vil I nemt kunne lære nye sprog, hvis I måtte ønske det. Dog vil I sætte pris på den spontanitet, klarhed og absolutte ærlighed ved sjæl-til-sjæl samtaler og ofte vælge denne form for kommunikation. Et indbygget aspekt af denne kommunikationsform, er et automatisk system, der oversætter to sprog eller hundreder sprog samtidigt til det universelle sprog, der forstås af hver eneste sjæl. Færdigheden med de mange samtidige sprog vil for eksempel blive brugt til internationale møder, hvor det nu er nødvendigt med individuelle oversættere. Vi vil skynde os at berolige jer ved at fortælle, at telepati ud over den omfattende kapacitet også har indbygget en funktion, der sikrer privatlivets fred i samtaler mellem to mennesker, og det samme gælder i telefonkonferencer, hvor flere parter deltager.

33. Vi vil her tilføje en note med forsigtighed. Telepatiske forbindelser er ved at åbne sig, og I bør være opmærksomme på, at mørke væsener er lige så ivrige efter at nå jer, som lysvæsner er det. Bed om Kristus-lysets beskyttelse og kræv, at kun lysvæsener kan tale til jer. Vær sød ikke at føle, at "kristus" er et uhensigtsmæssig ord for jer at bruge, fordi I synes, det vedrører den kristne religion. Det gør det ikke. Kristus-lyset, som er det samme som kærlighed, er den rene essens af Skaberen/Skabelsen og den mest magtfulde kraft i hele kosmos. Det stammer fra Kristus-riget, Skaberens/Skabelsens første udtryk af sig selv ind i sjæleform - dette rige tættest på Skaberen er ærkeenglenes oprindelsessted. Når I først befinder jer i fjerde tæthed, vil I være i stand til at kommunikere telepatisk uden indtrængen af mørke væsener, fordi deres tunge energi ikke kan nå disse høje frekvenser.

34. Var Roswell’s nedstyrtede udenjordiske i virkeligheden fremtidsmennesker som rejste tilbage i tiden for at justere fremtiden? Nej, mandskabet på fire personer, som stammer fra en af de civilisationer, der hjælper Jorden, befandt sig i et lille rumskib på en rekognosceringstur i dette område. To blev dræbt i styrtet, en levede kortvarigt, og den anden, som ikke var blevet alvorligt såret, blev taget med af en af flyvevåbnets generaler til et hospital på en nærliggende militærbase og blev snart derefter fløjet til en base i midtvesten af USA, hvor han levede i over et år. Selvom han aldrig blev mishandlet, var han godt klar over, at han aldrig mere skulle se sin familie eller sit hjemland, og det kan siges, at han døde af et knust hjerte.

35. Selv mainstream medierne er kommet med rapporter om, at influenza-vaccinerne utilsigtet har båret på levende vira. Er de virkelig blevet ødelagt som rapporteret, og er de nye vacciner mere sikre? Nej og nej. Illuminati kunne have forbudt rapporteringen af denne forurening, men det skete helt bevidst, for i lyset af den stigende modstand over for alle vaccinationer tjente en indrømmelse bedre deres formål, ved at lokke forbrugerne til at tro, at et nyt tilsyn og overblik har gjort alle vacciner sikre. Og helt imod de mørkes intentioner - at vacciner faktisk forgifter, ikke beskytter - har vores rum-broderskabs teknologier i videst muligt omfang uskadeliggjort de levende vira og andre giftstoffer. Dog udgør de stadig en helbredsrisiko for personer med svært nedsat immunforsvar. På et tidspunkt tilbage i tid har vacciner været rene og blev skabt ud af en god intention, men som med alt andet, der er blevet udviklet ud af godhed, trådte mørket til og vendte instrumenter skabt til godgørende formål til instrumenter for deres onde hensigter.

36. Hvis der er et hjem, jeg forlod for tusinder af år siden, er der så nogen, der stadig husker mig der? "Tusindvis af år" er lineær tid, som kun eksisterer på Jorden. Virkeligheden er, at universet befinder sig i konstant bevægelse i det tidløse kontinuum, hvor din fortid, nutid og fremtid er en serie af begivenheder, der sker samtidigt. Så "nogen derude" behøver ikke at kunne "huske" dig, for de kender dig, og du kender dem. Det er ikke muligt at forstå disse igangværende relationer, da I ikke har nogen bevidst erindring om dem, og ingen nuværende referencerammer til at kunne forstå livet i kontinuumet, men i fjerde tæthed vil I forstå det.

37. Snart vil I fejre de sidste timer af 2010 og hilse den første dag i 2011 velkommen. Alt som I vil være vidner til de store åbenbaringer, der vil komme frem i dette nye år, da husk jeres indbyrdes forbundenhed med alle andre sjæle i Enheden [engelsk: ”Oneness”] og lad ubetinget kærlighed være et fyrtårn for dem, der er forlist, så de kan se jeres lys og finde sikkerhed i kraften af sandhed og kærlighed.

38. Lyset har vundet, sejren er jeres! Alt som I opdager dette selv, da vid, at alle lyse sjæle i universet er hos jer, heppende over jeres strålende triumf.

                             _________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Translation: Mette Herum i Kim DyrlundWould you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.