Home > > Matthew Ward - October 10, 2010

Matthew Ward - October 10, 2010

Hatonn: opdatering om de udenjordiske; perspektiver; Obama. Matthew: økonomi; 9/11; tegn på absorption af lys; fred, kærlighed; vejledning til at overvinde afhængigheder; karma; ernæring og diæter; dyrs sjæle; ændringer i uddannelserne; indlæringsevner

1. Dette er Matthew, med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station. Som en afvigelse fra vores sædvanlige indledning, hvor vi almindeligvis taler om emner, der er helt fremme i mange folks sind rundt om i jeres verden, vil vi vende podiet til Hatonn, så at sige, for at han kan give sit budskab.

2. HATONN: Tak, Matthew og kolleger, for at lade mig få scenen. Hvornår vil vores udenjordiske venner lande, som de har lovet? er et spørgsmål, der ikke engang ville falde de fleste ind at spørge, men det er et meget udbredt spørgsmål i lysarbejder-kredse. Jeg ved ikke præcis, hvornår vi vil lande i massevis, men jeg kan i stedet fortælle jer om vores nye niveau af engagement, der er et godt fremskridt i retning hen imod dette tidspunkt.

3. I har fået at vide, at vi ikke kan blande os i enkelte individers frie valg, medmindre at Jordens frie viljes valg ved Guds mandat erstatter og tilsidesætter enhver person eller gruppes valg, der bevidst måtte forsøge at forårsage et enormt dødstal og ødelæggelser. I har ligeledes fået at vide, at nu hvor alt befinder sig i accelerations-mode, der er der ingen tid at spilde for at få dette show i gang side om side, og det er på baggrund af dette, at en ny krølle er blevet tilføjet.

4. Vi har af Gud fået tilladelse til at bruge stærkere metoder, hvor det end er nødvendigt, for at demontere Illuminatis resterende magtbaser. Dette betyder IKKE, at dræbe nogen - Gud godkender aldrig drab, og vi ville heller aldrig ønske at gøre det! Vi har allerede et stykke tid fået lov til at tilsidesætte de mørkes frie vilje ved at blokere deres kraftfulde våben, når de forsøger flere begivenheder som "9 / 11", og vi har gjort dette ved adskillige lejligheder. Nu kan vi også afbøde deres bestræbelser på at skabe større forstyrrelser ved at blokere deres kommunikationssystemer og transportformer og ved at vildlede deres efterretnings-kurerer.

5. Vi har også Guds tilladelse til midlertidig at flytte nogle enkelte nøglepersoner til områder, hvor de ikke kan gøre nogen fortræd overhovedet. Dette gøres lidt ligesom tilsløringen af vores rumskibe ved hjælp af et usynligt kraftfelt, hvilket tilmed gør disse nøglepersoners pludselige forsvinden forvirrende for deres samarbejdspartnere. Så selvom I ikke vil se direkte beviser på vores nye beføjelser, så ved I, at vi nu tager endnu større skridt for at befri jeres verden fra mørke gerninger.

6. Jeg vil også gerne aflive advarselen om, at de udenjordiske, der gør sig ud for at være venner, i virkelig er mørke væsener, som ønsker at overtage jeres verden. Pladder! Lysgitteret omkring planeten forhindrer enhver civilisation med mørke hensigter fra at være i nærheden af Jorden. Og hvis de onde mænd [engelsk: ”bad guys”] skulle finde på at sætte deres egne "hemmelige" fartøj i luften og bringe nogle af de grå op, der lever under jorden for at hævde, at det er en invasion, så vil vi kunne stoppe denne paradeforestilling, før den overhovedet kommer rigtig i gang.

7. Matthew, det er det på ET-fronten. Må jeg tale om en anden sag?

8. MATTHEW: Ved at tale på alles vegne, vil jeg sige, vær venlig at fortsætte, Hatonn.

9. HATONN: Tak. Faktisk er det et anliggende, som kan ses fra tre forskellige perspektiver. Alle sjæle på Matthews stade er højt åndeligt udviklede, og som deres talsmand, videreformidler han deres fælles følelser i forhold til sjæle på Jorden. De elsker alle ligeligt og sender healingslys til alle. De er i stand til at ære alle mennesker som dele af Gud og kan holde dette adskilt fra deres ugudelige tanker og handlinger.

10. Vi er fysiske civilisationer. Vi har ikke samme evne for dette omfang af enhed og ubetinget kærlighed. Som en del af vores egen evolutionære udvikling befinder vi os i tjeneste for Gud, ved at hjælpe lavere tætheds verdener udvikle sig, når de beder om hjælp. Nogle blandt jer vil ikke have, at noget ændrer sig, men Jorden vil - det er derfor, vi har hjulpet jer teknologisk, og mange af os lever på planeten for at hjælpe på andre måder. Vi er ligeledes åndeligt og intellektuelt fremskredne, så vi kender godt jeres tanker, vi ved, hvad I føler og ser, hvad I laver. Men i modsætning til sjæle på Matthew's stade, bliver vi bekymrede, vrede, modløse, utålmodig og frustrerede af noget af det, der foregår. Vi har forskellige meninger og ideer, ligesom I har det, men vi løser forskellene på basis af, hvad der bedste tjener os alle, som en universel familie.

11. Så er der jeres civilisation. I indrømmer - og det er i hvert fald indlysende! – at jeres verdens tilstand befinder sig i et rod, men i stedet for at gøre noget ved det for at ændre det, er der alt for mange, der bare ser tv eller er ’gung-ho’ i forhold til sport, "Yay, jeg hepper på mit hold!" Mange beklager sig og mundhugges om problemerne i stedet for at løse dem og kritiserer de personer, der faktisk forsøger at løse dem. Jeg vil her tale om én, hvis omstændigheder mest bekymrer os, og hvorfor det forholder sig sådan.

12. Generelt kender folk kun til USA's præsident Barack Obama gennem det, han siger, og hvad jeres medier rapporterer. Langt de fleste har ingen anelse om, hvad der foregår "bag lukkede døre". I ser stædig partipolitik. Vi ser Obamas magtfulde fjender i og langt udenfor regeringen, som er fast besluttede på at smadre hans forsøg på reformer i småstykker. I ser ham se bekymret ud og ved, at nogle kalder ham svag, der siger, at han fører sit land i den forkerte retning. Vi føler hans smerte, når hans bestræbelser på at forbedre livet for alle, som er undertrykte, bliver sænket af nogle få selvtjenende individer. I ser ham forsøge at afslutte udenlandske konflikter og synes, at han skulle blive hjemme og løse, hvad der er galt i hans eget land. Vi føler hans modløshed og udmattelse, alt som de mørke bliver ved med at røre op i problemer for at knuse hans indsats overalt.

13. De folk, I kalder for "kloge hoveder", spekulere over, hvorvidt vælgerne vil give Obama en periode mere i embedet. Vi lovpriser ham for at holde sig på kursen dag efter dag! Han har at gøre med nogle af dem, der truer hans liv og hans families liv, men hans intention om at blive ved med at arbejde for en fredelig verden uden fattigdom for alle forbliver fast. I ved godt, at han og hans familie er beskyttet af Kristus-lysnettet omkring dem, men Obama ved ikke dette. I ved, at han er en vigtig del af den Gyldne Tids mesterplan, men han kender heller ikke til dette. Han handler på baggrund af hans overbevisninger, principper, ønsker og medfødte erfaring som en æret leder i en højt udviklet civilisation, der indvilligede i at tjene Jorden i den mest krævende stilling på planeten. Hvis alle kunne kende denne sjæl, som vi gør det, ville alle de tvivl og småligheder om ham komme til et hvinende stop, og I ville takke Gud for denne mands mod, visdom, åndelige og moralske integritet og hans vilje til at holde ud!

14. I ved, at jeres tanker skaber, hvad der sker i jeres liv og i jeres verden, og alt hvad I gør, påvirker alt andet i dette univers. Så hvis nogen af jer er blandt dem, der beklager sig og tvivler, så stop med det og begynd i stedet at hjælpe Obama i at lykkes! Han arbejder for jer - gør det samme for ham, jer selv, jeres verden og vores univers! I behøver ikke at blive politiske aktivister. Bare hold jeres hjerter og sind på det rigtige sted og hjælpe andre med at gøre det samme. Vi er i renderne/skyttegravene med jer, og vi har brug for jeres hjælp - vi har mere end nok forhindringer at se til fra de mørke på Jorden!

15. Jeg ved godt, jeg lyder barsk, men nogle gange reagerer folk ikke, før det bliver tid med "hård kærlighed" [engelsk: ”tough love”], og det er med kærlighed for jer, at jeg har talt. Og ikke bare for mig selv og mit folk. Jeg repræsenterer utallige andre, der føler det samme, men ikke har et forum som dette til at udtrykke det.

16. Nu er jeg færdig, Matthew. Tak for at lade mig tale og bringe mit indlæg.

17. MATTHEW: Vi takker dig, Hatonn. Du behandler emner, der er blandt de mest talrige i emails sendt til min mor, og det er meget sandsynligt, at dine ord vil have større indvirkning, end vores ville have haft.

18. Du har selvfølgelig ret i, at vi i åndeverdenerne taler fra et betydeligt anderledes perspektiv end dit, og dit er lige så gyldig som vores. Vi kan måske tale i blidere toner om, hvad vi observerer fra dette udsigtspunkt, men vi har stor respekt for din position og er utroligt taknemmelige for jeres tjeneste "i renderne/skyttegravene" på vegne af vores elskede Jord familie.

19. Og jeg vil også sige, at du er ”a hard act to follow!” [dansk: ”at være så god, at det ikke er sandsynligt, at nogen eller noget andet, der kommer efter, vil være lige så god”]. Ikke desto mindre vil vi nu gå videre til andre emner, som læserne også har udtrykt interesse for.

20. Den frem-og-tilbage-vaklende internationale økonomi kan ikke opretholdes ret meget længere, ej hellere kan historien om dets kontrol via Illuminati's ulovlige manipulationer forblive skjult meget længere. De bruger obskure juridiske processer for at holde fast i deres sorte formuer, så vi kan ikke fortælle jer, hvornår den økonomiske kollaps vil komme. Dog kan tiden ikke være langt væk, fordi mange nationer er gået konkurs eller befinder sig på randen dertil, og deres ledere og økonomer ved, at der ikke er nogen finansiel støtte til de daglige computer-transaktioner med billioner af dollars og andre valutaer. Når sammenbruddet kommer, byd det da velkommen i bevidstheden om, at de, der skal lede det nye system, er klar og i overgangsperioden vil holde finansielle forstyrrelser til et minimum. I kan mindske angsten hos folk omkring jer ved at forblive positive, og I kan gøre det med tryghed, vel vidende, at Jordens Gyldne Tidsalder er lige rundt om hjørnet, så at sige.

21. Fakta om "9 / 11" vil ligeledes komme frem temmelig snart. Når udenlandske ledere offentligt udtaler sig, at den amerikanske regering enten var involveret eller i forvejen vidste besked og intet gjorde for at forhindre de forfærdelige begivenheder denne dag, og nogle mainstream aviser skriver om dette - og anfører, at mange amerikanske borgere også er i tvivl om den officielle historie – så ved I, at det uigendrivelige bevis for sandheden ikke kan undertrykkes meget længere.

22. Der er for mange spørgsmål om opstigning og den Gyldne Tidsalder til at kunne medtages i denne meddelelse, så vi vil tage nogle nu og andre i den næste besked.

23. Man tilvejebringer lysabsorption blot ved at leve på gudelige måder, og nej, der findes ingen entydige tegn, der viser de cellulære ændringer fra kulstof til krystallinsk. Ubehagelige betingelser, der kan være forårsaget af omstillingsprocessen, kan også være symptomer på fysiske sygdomme, og det er derfor, vi har tilskyndet jer til at forhøre jer hos en betroet sundhedsspecialist, hvis symptomerne er alvorlige eller langvarige. Men som tiden går, der vil der være en genkendelig forskel mellem sygdom og lysabsorption – alt som mere og mere lys trænger ind i cellerne, vil der komme en gennemtrængende følelse af velvære, en underliggende ro uden nogen bekymringer, som er vedvarende selv midt i vanskelige situationer.

24. Vil den internationale fredsdag bidrage væsentligt til Jorden i dets opstigning? Alt, hvad der er fokuseret på fred, om det er en international tradition som International fredsdag eller tanker og følelser hos en enkelt person, tilføjer det lys til Jorden, der hjælper i hendes opstigning og fremskynder den dag, hvor jeres verden i sandhed vil være fredelig. Det samme er sandt om kærlighed og traditioner såsom Global Kærlighedsdag og internationale meditationsgrupper, hvis fokus er kærlighed - ordene kærlighed og fred afgiver høje vibrationer i tale, skrift, tanker og især følelser. Og vi vil tilføje, at kraften af at mange fokuserer med samme hensigt øger effekten eksponentielt.

25. Jeg frygter, at alkoholisme vil dømme mig til et eller andet astralt helvede. Kære sjæl, vær forsikret omkring, at det vil det ikke, men det kan gøre livet her på Jorden et helvede for dig. Der er så mange misbrugere og alkoholikere ... hvad kan vi gøre, hvis vi ikke kan overvinde vores afhængighed? Sjæls-kontrakter, der indeholder oplevelsen af den ene eller anden form for afhængighed, indeholder som regel også hensigten at overvinde denne gennem åndelig styrke; ikke at fuldføre dette valgte mål betyder en anden livschance for at gøre det. Mange misbrugere har det med at gentage tidligere livs omstændigheder og oplevelser, fordi narkotika skaber en barriere mellem sjælen og bevidstheden, som forhindrer kommunikationen mellem disse to aspekter af selvet.

26. Mor, vær sød at kopiere den del af bogen, der indeholder forslag, der kan hjælpe med til at overvinde afhængighed.

******************

Nøglen er et helhjertet ønske om at overvinde afhængigheden. Det begynder med ærlighed overfor en selv, at man indrømmer "jeg er afhængig", hvilket er meget svært, fordi den tilsigtede virkning af stoffer er en benægtelse af, at der overhovedet er et problem, selvom brugerens liv er centreret omkring det næste "fix". Hvis folk virkelig forstod bøn og bønnens kraft, kunne de bruge dette til at overvinde deres narkotikamisbrug. Ingen kraft på jorden er større end lyset, og lysenergien indeholdt i bøn er uvurderlig! Bøn betyder ikke at knæle i offentlig ydmyghed eller endda i det private - det er ens medfødte forbindelse med Gud i tanker og følelser, hvor som helst, når som helst. Bed om hjælp på en rolig, stille måde: "Hjælp mig med at overvinde mit behov for medicin" eller "Giv mig styrken til at holde op med at drikke" eller hvilken som helst andre enkelte ord, der er behagelige. Tal længslerne i hjertet lige så klart til Gud.

Selvfølgelig ønsker de mørke kræfter ikke, at nogen afhængige af narkotika måtte ønske nogen former for hjælp for at give slip på deres misbrug. Den svækkede vilje og sunde fornuft i denne person, tillader på grund af det nedsatte lys indeni, ikke en anerkendelse af hans problem. Dette er en tilsigtet iboende effekt af stoffer! Derfor er den åndelige støtte fra familie og venner af afgørende betydning, og ligeledes gælder det samme for rehabiliteringsklinikker med dokumenteret succes, som kan være nødvendig. At visualisere brugeren i strålende helbred omgivet af lys kan være effektiv til både selvhjælp og for alle i den understøttende gruppe. At visualisere lys omkring, der trænger ind i en selv og andre - og ligeledes ind i Jorden! - er vidunderligt opløftende og healende. Forskellige metoder for "alternative" behandlingsformer kan effektivt reducere eller fjerne afhængigheden af vanedannende stoffer, og de holistiske terapier, der omfatter en ny tilgang til livet, tilbyder store fordele. At ændre et negativt livssyn til et positiv er især gavnligt for at hjælpe en til at opnå balance i sind, krop og ånd - balance er optimal sundhed!

Optagethed af gambling, seksuel aktivitet, unaturlige spisevaner eller enhver anden form for besættelse er ligeledes afhængighed. Individer, der hengiver sig til disse aktiviteter, kan komme alvorligt ude af balance - igen, kan betydningen af balance ikke overvurderes! - og mine forslag for at overvinde stof [og alkohol] afhængigheder gælder ligeledes for den slags opførsel. [Ændret uddrag fra bogen ”Revelations for a New Era”]

******************

Tak, mor.

27. Vi er ikke bekendt med metoderne for "opløsning af karma" eller "foryngelses kommandoer" som en forberedelse til fysisk opstigning, som nogle af jer har skrevet om. Men vi kan dog fortælle jer, at karma ikke opløses af eksterne midler, men at det opleves. Karma er unik for hver enkelt, og det er vigtigt, at I forstår, at karma hverken er en dom eller en straf - det er i stedet muligheden for at opnå balance. Balance kommer ved at følge sjælens budskaber til ens bevidsthed, beskeder, der holder denne person på linje med bestemmelserne i sjælskontrakten, der specielt blev udvalgt til dette formål. Og at følge den åndelige vejledning i disse meddelelser og andre kanaliserede oplysninger, I har tillid til, vil hjælpe jer med at forberede opstigningen – at tilbyde denne værdifuld vejledning er disse her meddelelsers primære opgave!

28. Hvad angår kravet, der er blevet anført i disse spørgende e-mails, at kroppe vil omkomme ved udgangen af 2012, hvis kke ”opløsning af karma” eller ”foryngelse kommandoer” er blevet afsluttet, vil vi sige, at måske med undtagelse af en planlagt henrettelse, kan intet ydre garantere tidspunktet for fysisk død. Det er udelukkende sjælens eget domæne i overensstemmelse med dets levetids-valg før fødslen eller ved dets efterfølgende anmodning om en ændret kontrakt i løbet af den fysiske levetid. Selvom det er rigtigt, at kroppe, der ikke har absorberet lys, ikke kan overleve i de højere frekvenser, varierer graden af lys i disse kroppe, og kroppe med den mindste mængde lys vil ikke holde så længe som dem, der har noget mere. Desuden vil mange millioner af kroppe, blandt dem mange, der er lyse, dø inden udgangen af 2012 i overensstemmelse med valg i deres sjælskontrakter.

29. Hvordan kan vi hjælpe vores børn opløse deres karma? Børn, der ikke er blevet programmeret af "autoritetsfigurer", handler ud fra instinkter og intuition, som er i tråd med deres sjælskontrakter, og "opløsning af karma" følger helt naturligt. Det er de voksne, der udtænker unødvendige indvikletheder for sig selv ved overdrevent at analysere og beregne de ting, som børn instinktivt ved, er enkle.

30. Nej, fysisk opstigning med Jorden kræver ikke, at man bliver vegetar eller veganer. Enhver persons krop er lige så forskellige som enhver sjæl er det, og nogle kroppe trives uden kød i kosten, mens andre ikke gør. Alt, hvad der forhindrer kroppe i at være i balance, er også en hindring for velvære i sind og ånd, og at opnå balance er målet for alle sjæle.

31. Som I fortsætter jeres rejse med Jorden ind i de højere vibrationer, vil jeres kroppe gradvis blive lysere, og I vil finde frugt, grøntsager og korn stadig mere tilfredsstillende, fordi disse fødevarer indeholder lys, og kød og skaldyr vil blive mindre og mindre tiltrækkende. På grund af den forfærdelige mishandling af dyr, holder dyrs kroppe energien af smerte og frygt, og denne energi videregives til kød-spisere. Meget af ”alt godt fra havet” er forurenet af forskellige forurenende stoffer eller dets genetiske modifikationer reducerer dets næringsværdi. Lyt til og vær opmærksomme på jeres krop - den vil fortælle jer, hvilke fødevarer den har brug for for at opnå maksimal velvære.

32. Vi ærer dem, der følger en vegansk kost for at afdække og protestere imod den umenneskelige behandling af dyr, hvis aftaler på sjælsniveau er, at give deres kroppe til menneskelig konsumering – dog er de ikke gået med til at lide på de samvittighedsløse måder, de er tvunget til at leve og dø i! Og vi beder jer om at gøre alt for at få fødedyr behandlet humant, og at alle dyr respekteres og værdsattes for deres bidrag til jeres liv. Menneskers grusomme behandling og hensynsløse drab af dyr gennem århundrederne har i vid udstrækning bidraget til den negativitet, der fik Jorden til at synke ned i dyb tredje tæthed, og hendes metode til igen at slippe negativitet er, hvad I kalder "naturkatastrofer”. Så det er logik, at en afslutning af årsagerne til negativitet eliminerer behovet for de midler, ved hvilke det atter frigives, men ud over det, er dyr sjæle og skal respekteres som sådan!

33. Dyrs spirituelle bevidsthed, deres sensitivitet overfor energiforandringer og omfanget af deres følelser og intelligens er længe blevet undervurderet eller blevet fuldstændig afvist af ufølsomme mennesker, som er de mest brutale drabsmænd her på Jorden. Indenfor enkelte dyrearter, sædvanligvis dem, som almindeligvis anses for værende kæledyr, befinder der sig højt udviklede sjæle, som har valgt at opleve et liv i en dyrekrop, og derfor har de langt mere visdom og spirituel klarhed, end mange indenfor jeres menneskelige befolkning har det. Disse dyr er helt bevidst kommet til jorden, for at forbedre jeres relationer med alt dyreliv, fordi det er livsnødvendigt for jeres individuelle rejser ind i de højere svingninger, hvor grusomhed, i hvad form det end måtte være, ikke kan eksistere. Uden den opvågning, der er sket for dem, som har besluttet sig for at hjælpe til med at forbedre dyrs liv, så kunne Jorden ikke have gjort de fremskridt, som hun har i at stige opad og ud af tredje dimensions tæthed. [Uddrag fra 5. april 2005 besked]

34. Mens det "at spise økologisk" kan hjælpe med en forbedring af jeres sundhed, er det ikke en nødvendighed for fysisk opstigning. Og hvis de højere omkostninger for økologiske produkter er til hinder for, at I kan købe dem, føl venligst ikke nogen bekymring - denne negative følelse er langt mere skadelig, end at spise ikke-økologisk dyrkede fødevarer. I skal blot spise fornuftigt og bruge tankens kraft, at alt hvad du spiser tjener dit højeste gode, og føl taknemmelighed for maden. Det vil ikke vare ret meget længere, før alle fødevarer vil være rene, fri for skadelige kemikalier og genetiske ændringer.

35. Da en masse informationer, som der i øjeblikket undervises i, er fejlagtige, især inden for videnskab og historie, hvordan kan lærere hjælpe eleverne med at være forberedte til den Gylden Tidsalder; og når vi engang er fremme i denne periode, hvilke materialer med nøjagtige oplysninger vil så være tilgængelige? Her og nu kan vi kun tilbyde forslaget om at indlede diskussioner i klassen ved at spørge, om der er nogen, der har et andet perspektiv i forhold til de oplysninger, der præsenteres, som kunne tilskynde til en dybere tænkning og argumentation indenfor relevante fagområder. Vi er klar over, at dette er et følsomt emne, da nogle skolesystemer og familier er kraftigt imod lærere, der afviger fra det godkendte materiale, men muligvis kan det at give eleverne en mulighed for at udtrykke deres ideer og kun at give uforpligtende bemærkninger om disse ideer, forhindre bagslag.

36. Uddannelserne vil ændre sig dramatisk på alle niveauer, og i virkeligheden er dette allerede begyndt med erkendelsen af, at fostre drager nytte af at høre klassisk musik, og småbørn har evnen til at lære med forbløffende hastighed. Et udvalg af nuværende bøger vil blive bevaret som en del af Jordens kendte historie, og resten vil blive sendt til genbrug. Nye tekster og tv- og edb-programmer med nøjagtige informationer, historisk og universelt set, vil blive udviklet indenfor en forholdsvis kort tidsramme til hvert uddannelsesniveau, fra barndom frem til hvad man kunne kalde "post-postph. d." studier, og de vil indbefatte emner, der af mange nu afvises som "småskør" New Age tænkning. Musik, skrivning, maleri, billedhuggerkunst - alle former for kunst og kunsthåndværk - vil blive givet langt større vægt, fordi alle former for kunstneriske udtryk kommer fra sjælen. Den nuværende fokusering på sport og den intense, konkurrenceprægede tilgang til holdsport, og helt sikkert den uforholdsmæssige mængde af tid og penge dette tildeles, vil ændre sig til en ånd om at nyde kampen og kammeratskabet, samtidig med at man hjælper hinanden med at udvikle sine færdigheder.

37. Den største forandring vil dog være den udvidede gøren brug af hjernen og den øgede kapacitet for ræsonnement, der vil føre til langt større interesse i at erhverve viden. Dette herlige aspekt af livet i Jordens Gyldne Tidsalder gælder for alle, der bor i denne æras høje vibrationer.

38. Til alle, der frygter, at der ikke er tid nok for Jorden at slippe alt mørke, så hun kan nå den himmelske tidsramme til at forlade tredje tæthed, vil vi forsikre jer, hun vil klare det - i det store sammenhængende hele, der HAR hun allerede klaret det!

39. Vi ønsker, I kunne vide, hvor ivrigt vi afventer glæden om at se jer bevidst leve i denne verden, hvor fred og kærlighed regerer. Vi værner om hver og en af jer, og sammen med alle andre oplyste sjæle i dette univers, hepper vi på jer videre fremad.

                             _________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Translation: Kim DyrlundWould you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.