Home > > Matthew Ward — January 15, 2011

Matthew Ward — January 15, 2011

Skydning i Tucson Arizona. Massedød af fugle og fisk. Menneskeskabt vejr. Wikileak`s virkning. Haiti. Polskifte. Kloning af mennesker. Sjælskontrakter, flere liv. 2012/Den Gyldne Tidsalder, misforståelser og virkelighed

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station: Dette er Matthew, der fortæller om begivenheder i jeres verden set fra vores position. De fleste anmodninger om en kommentar fra os handler om to ting, der angår mange, så vi starter med at tale om dem.

2. Skydningen i Tucson, Arizona, var, som det er blevet rapporteret, en mentalt forstyrret ung mands forsøg på at dræbe det kvindelige kongresmedlem Gifford, og så mange som muligt af hendes tilhængere. Men det var ikke den "sanseløse handling", som det oftest er blevet beskrevet. Skytten handlede nemlig under tankekontrol. Og alle de dræbte eller sårede fulgte enten deres oprindelige sjælskontrakt, hvori de havde valgt at deltage i en handling med et "højere formål". Eller de ændrede deres kontrakt lige før skyderiet til at indbefatte hændelsen af selv samme grund. [Læs evt mere her: http://politiken.dk/udland/ECE1162540/amerikansk-toppolitiker-skudt-i-hovedet/]

3. Det var på et bevidst plan uden tvivl traumatisk for de sårede og deres familier, og en tragedie for alle, der elskede de dræbte. Men deltagerne tjente på sjælsniveau velvilligt med at forstærke opmærksomheden på de uundgåelige resultater af en stadig mere bitter retorik i et samfund, der er blevet vænnet til denne form for tale, samt vold. Disse gennemgribende forhold skulle bringes frem i lyset i den nationale og internationale bevidsthed, således at et råb om at standse uhøflighed og vold kan ændre jeres civilisations kollektive bevidsthed, som generelt har accepteret denne type adfærd som en medfødt del af den menneskelige natur.

4. Denne opførsel er IKKE et medfødt aspekt af den menneskelige natur - den er tillært! Sjælens egenart er rent lys, som er det samme som kærlighed, og det er den stærkeste kraft i universet. Vold, disharmoni og had er bevidst blevet indført ved de mange påvirkninger, der har sat præg på livet på Jorden. Og da alt det, der udgør jeres kollektive bevidsthed, er det, der skaber jeres verden, er det vigtigt at disse påvirkninger bliver bragt frem i lyset. Så kan healing og en forenet ånd blive jeres arv, ikke kun fra dem, der blev ramt af skyderierne i Tucson, men også fra alle andre sjæle, der har været med til at rense jeres verden for mørke. Hverken straf, hævn eller gengældelse kan nogensinde bringe fred og harmoni. Kun kærlighed kan gøre en ende på illusionen om adskillelse, og lade børns uskyldighed og renhed genindtræde i hjerter og sind.

5. Lys-væsener i universet ærer de sjæle, som indvilligede i at være "ofre" i Tucson. De døde blev kærligt og taknemmeligt hædret i Nirvana, og der bliver sendt meget lys til deres sørgende familier og venner. De, der er ved at komme sig over deres sår, får hjælp fra engle-hjælpere, der støtter de medicinske teams. Men undervurder ikke et øjeblik den relevans og kraft, der ligger i de utallige bønner og varme følelser i så henseender.

6. Præsident Obamas mindetale blev transmitteret til os fra jordens computerskærme i Nirvana. Vi kender denne mands sjæl, bedre end han selv gør. Hans mindeord kom fra hans hjerte og sjæl, i fællesskab med alle de himmelske hærskarer. Og det, selvom han ikke er bevidst om, at han frivilligt har forladt sin spirituelt avancerede civilisation for at tjene i forreste linje i Den Gyldne Tidsalders mesterplan.

7. Hvor meget vi end ønsker at fortælle jer, at mordforsøget er den sidste episode af denne art, kan vi ikke vide det. Med Skaberens undtagelse af atomare eksplosioner i rummet, så skal loven om den fri vilje æres af Gud og alle hans budbringere. Det, vi ved, er, at skydningens efterfølgende virkning, chok, rædsel og bøn, har givet energien af forsoning et kæmpe fremstød. Energien i den fredelige sameksistens er alt for stærk til at blive afsporet, selvom andre voldshandlinger vil forekomme i uger og måneder fremover. Stridende og stejle politiske tilhørsforhold vil fortsætte, mens dualiteten i menneskeheden forsvinder. Scenen er nu sat, så de længe skjulte sandheder kan dukke op. Uanset de enkeltes valg med at acceptere eller afvise disse sandheder, vil kommende åbenbaringer og følgende ændringer føre jorden ind i hendes tid med kærlighed, fred og harmoni.

8. Den andet, der bekymrer mange sind, er de mystiske og pludselige dødsfald af millioner af fugle og fisk på forskellige steder rundt om i verden. Dette sker ikke af en enkelt årsag, men en "sidste dråbe". Disse dyrs små kroppe er mere følsomme end menneskers kroppe overfor for de mange former for miljøforurenende stoffer, der er til stede i jeres luft, vand og jord. Så deres immunforsvar var blevet alvorligt svækket, før de blev ramt af en kraftig dosis af lave vibrationer fra kunstige elektromagnetiske net. [Læs evt. mere: http://politiken.dk/udland/ECE1156842/doede-fugle-dratter-ned-over-arkansas/]

9. Hvis I spekulerer på, hvorfor vores rumfamilie ikke brugte deres teknologi til at forhindre et sådan udbrud, er det fordi det overstiger deres autoritet. Men de har imidlertid lov til at aflede eller neutralisere skadelige radiobølger rettet mod mennesker, og det har de også gjort. Uden deres indblanding ville mange flere mennesker være blevet syge eller døde sammen med masseudvandringen af fugle og fisk.

10. For at besvare andre spørgsmål er det helt forståeligt, at I gerne vil have "forudsigelser". Hvornår tilsynekomsten af udenjordiske civilisationer vil blive annonceret officielt. Hvornår rumfartøjer vil lande. Hvornår økonomien vil blive rettet op, og det nye system vil komme op at køre. Hvornår kemisk forurening og genetisk ændrede fødevarer vil ophøre med at eksistere. Hvornår sandheden om 9 / 11 og religionerne vil blive afsløret. Hvornår undertrykkelsen af "fri energi" og naturlige sundhedsbehandlinger vil slutte. Det er nogle af jeres centrale spørgsmål, som vi kan se lige så klart, som vi ser jeres lys, der funkler så lyst, som et felt af diamanter i solen.

11. Hvis vi kunne give jer og mange andre de forventede tidspunkter for disse og andre interessante udviklinger, ville vi gerne gøre det. Jordens energifelt af muligheder er i en sådan uro, med mørket der kæmper bittert i deres desperat sidste stadier, at det vil være dumdristigt at give jer selv de "bedste gæt". Så vi fortæller jer i stedet, hvad vi med absolut sikkerhed ved. Jeres tålmodighed og vedholdenhed i lyset vil blive belønnet udover jeres største forventninger.

12. Ja, det usædvanligt hårde vejr i mange dele af jeres verden er et menneskeskabt værk. Herunder de massive snefald, oversvømmelser og ekstreme temperaturer. Det er ikke nødvendigt for forskerne, som adlyder Illuminatis befalinger, at starte hver hændelse på ny. Så snart elementerne i atmosfæren er blevet sat i kraftig bevægelse, så overtager dominoeffekten. Når forholdene begynder at lette og energien opløses, starter de vejrkontrollerende teknologer en anden forstyrrelse. Og det samme gælder for vulkanudbrud og jordskælv. Jeres broderskab uden for planeten mindsker mest muligt de planlagte negative resultater af alle manipulerede begivenheder, mens det stadig muliggør fuld frigivelse af negativitet. Hvorfor kontrollerer Illuminati vejret og skaber "natur" katastrofer? For at producere den negativitet, der udspringer af høj dødelighed, sorg, frygt, kaos, omfattende ødelæggelse, sygdom, økonomisk katastrofe og håbløshed.

13. Det er ikke inden for vores område at vurdere de bagvedliggende årsager til udbredelsen af de hemmelige dokumenter via Wikileaks. Men vi kan sige, at den overordnede virkning af dem er gavnlig. Selvom de tidligere tilbageholdte oplysninger kun er afsløret i minimal mængde, kan det være med til at reducere chokket i befolkningen, når beviser afslører i hvilket omfang deres regering har bedraget dem, af dem, der har arbejdet for Illuminati, og for dem der bukkede under for den internationale gruppes trusler og bestikkelse.

14. Med så mange penge doneret til genopbygningen af Haiti efter jordskælvet for et år siden, hvorfor er landet så stadig en katastrofe-zone? Fordi disse indsamlede midler blev stjålet af Illuminati efter deres teknologi havde forårsaget jordskælvet. Det tyveri er årsagen til, at tidligere præsidenter Clinton og Bush skyndte sig til Haiti så hurtigt efter jordskælvet.

15. Det er unødvendigt at bekymre sig om skiftet på jordens magnetiske poler, og hvad det kan føre til. Skiftet er en korrektion, der begyndte for over 60 år siden. Da var jordens planetariske krop så dybt rodfæstet i tredje tæthedsgrad, at den var på nippet til at glide ud af sin bane til den visse ødelæggelse. Gud autoriserede kraftfulde fjerntliggende kilder til at sende enorme mængder lys for at stabilisere planetens bane. Og stabiliseringsprocessen vil fortsætte, indtil Jorden er i den fjerde dimension.

16. Når en klon begår en forbrydelse, hvordan påvirker det den virkelige persons karma og 'lifeprint review'? Det påvirker slet ikke personens karma, og i efterlivets tilbageblik på livet [engelsk: "lifeprint review"] bliver det ganske enkelt optegnet som en faktuel begivenhed i det fysiske liv. På jorden bliver folk klonet med henblik på at fastholde deres stærke position intakt i tilfælde af naturlig død eller mord. Og da det sædvanligvis er personer højt oppe i Illuminatis hierarki, der er klonet, sker det frivilligt.

17. Da kloningsprocessen "downloader" alle personens karaktertræk, adfærd og viden op til det punkt, hvor kloningen bliver foretaget, så fortsætter klonen med personens egen hensynsløshed og bedrageri, som resulterede i kriminel aktivitet, før klonen blev produceret. Det er det samme med efterfølgende kloner. Der sker imidlertid psykiske og fysiske forværringer med hver "download" til en erstatnings-klon. Og hvis en person bliver klonet efter en kronisk sygdom er begyndt, eller efter flere års indtagelse af narkotika eller alkohol, er selv den første klons tilstand i fare, og udskiftninger er almindelige. Et eksempel er den tidligere præsident George W. Bush - det er derfor den klonede vicepræsident Cheney faktisk søgte valget som præsident.

18. Sjæle kan vælge at blive klonet med den hensigt at ændre negative træk og adfærd til positive, men det lykkes sjældent. Oftest træder sjæle ind i kloner af mennesker, der gjorde modstand og blev dræbt - som Pave Johannes Paul og tidligere præsident Jimmy Carter. De sjæle, der gik ind i deres kloner, havde held med deres hensigter om ikke at bukke under for Illuminatis krav, og de blev til de respekterede mennesker, I kender.

19. Nej, Barack Obama er ikke klonet, og bliver det heller ikke.

20. Vær ikke mismodige, fordi forsøget på at manifestere stærke, sunde kroppe eller høje energi-niveauer ikke har givet de ønskede resultater. Den tredje dimensions kraft til at manifestere er ikke tilstrækkeligt udviklet, således at en svag krop kan blive omdannet til funklende sundhed - eller lavenergi kan hæves til højenergi på et splitsekund. Men se for alt i verden fortsat jer selv som sunde med høj energi. Positive tanker om godt helbred tiltrækker energi af samme tankeformer i den universelle 'suppe' og forbedrer jeres chancer for succes. Mens jordens opstigningsrejse fortsætter, vil de højere vibrationer forbedre sundheden og øge jeres evne til at manifestere sammen med jeres tro på, at I virkelig har kraften.

21. Vi laver sjælskontrakter for at udvikle os åndeligt, men vi kan ikke huske, hvad de indeholder, og det giver ikke meget mening. Hvis vi vidste, hvad vores mission indebar, ville livet være meget lettere. Ikke flere store fejl og spildte liv på at gøre det godt igen.

22. Hvis du kunne huske alle dine kontrakts bestemmelser, hvilket formål ville det fysiske liv så tjene? Hvilke fremskridt kunne der så være i åndelige klarhed, i anvendelsen af de universelle love, i brugen af den fri vilje, hvis du simpelthen fulgte de beslutninger, du lavede, før du vidste, hvilke omstændigheder du ville gennemgå i en levetid?

23. Sjælskontrakten omfatter fundamentet og de vigtige deltagere der passer ind i sjælens valg af oplevelser, og lader personen udfylde de detaljer, som livet fortsætter med at udspille. Forglemmelsen af denne kontrakt har ikke til hensigt, at drukne nogen i et livslangt hav af forvirring. Og gør det heller ikke, hvis folk er opmærksomme på deres sjæls ledelse, der er lige så klar, som gigantiske blinkende pile.

24. Det forhindrer dog ikke jeres fri vilje til at afvige fra aftalen, når der opstår andre muligheder for vækst. Kontrakter er ikke stive, men giver i stedet mulighed for fleksibilitet for en anden type situation, der kan tilbyde det samme niveau af læring. Faktisk er det ikke læring, det er at huske, hvad din sjæl allerede ved. Åndelig vækst er en serie af selvopdagelser, der går videre fra liv til liv. Og hver kontrakt er designet til at give sjælen mulighed for at fortsætte sin udvikling.

25. Bevidstheden om ens "mission" - et begreb, der betegner sjælens primære hensigt for inkarnationen - dukker ikke op som et "Aha-øjeblik". Det kommer som meningsfulde resultater, der indeholder en følelse af realisering. Og ingen livstider er nogensinde spildt. Hvad I anser for at være "fejl", fordi de fører til situationer, som er meget vanskelige at håndtere, er ikke spildt, hvis man lærer af dem. Derudover er de måske en del af din kontrakt. Ikke alle liv kan være på "den lette boldgade", for så ville der ikke finde nogen vækst for sjælen sted. Udvikling kræver balance, og balance kræver, at I håndterer stressende situationer, ligesom I nyder ideelle omstændigheder. Inkarnation tilbyder et utal af muligheder og sandsynligheder, men ingen garantier for at forhindre dig i at træffe de mange valg, der får hvert liv til at være en unik oplevelse af læring.

26. Gud forklarede dette mere kortfattet i sit svar til min mor, da hun spurgte, hvorfor folk ikke kan vide alt, hvad deres sjæl ved:
Hvis alt var absolut kendt, hvis der ikke var noget, der krævede selvstændig tænkning eller afgørelse eller aktivitet, hvorfor skulle der så være behov for mangeartede erfaringer? Hvad ville der være tilbage at lære? Hvorfor ville selve livet være nødvendigt? Vi kunne bare skynde os frem til Slutningen, som er Begyndelsen, og lad alle liv til alle tider forblive på dette oprindelig Værens-punkt.

27. Nu, hvor ferien er overstået, og jeres tanker er tilbage i rutiner og opgaver, så er de forskellige misforståelser om 2012 år også tilbage. Troen på, at de store reformer, der er nødvendige for at lancere Jordens Gyldne Tidsalder, ikke kan ske på de to korte år, der er tilbage. Parallelt med troen på, at mørket vil fortsætte hele vejen frem til udgangen af 2012, og så pludselig forsvinde. Forestillingen om, at tre dage med mørke eller en anden dramatisk begivenhed vil markere begyndelsen på Den Gyldne Tidsalder. Eller troen på, at dybe geografiske ændringer vil gå forud for Jordens indgang til den fjerde dimension. Troen på, at der vil opstå to jordkloder ved opstigningsprocessen. Troen på, at indgangen sammen med Jorden ind i Den Gyldne Tidsalder, er højdepunktet af åndelig vækst. Troen på, at jeres verden fremover vil være uforandret efter 2012.

28. Fordi jeres overbevisninger skaber jeres virkelighed, og de kollektivt skaber jeres verden, er I nødt til at kende den universelle virkelighed om, hvad der sker, og hvad der ligger foran jer. For at fjerne overbevisninger født af misforståelser, begynder vi med at forsikre jer om, at alle de nødvendige reformer for at befri jeres verden for mørke, vil blive afsluttet i rette tid og etapevis. Ikke med ét slag ved udgangen af kalenderåret 2012.

29. Der vil ikke ske noget dybt umiddelbart før starten af jordens Gyldne Tidsalder. De sidste dage af 2012 vil svare til de første dage af 2013.

30. Mens nogle kyster gradvist vil blive flyttet et kort stykke ind på land, og nogle lavtliggende øer langsomt bliver sænket, vil der ikke ske nogen drastiske ændringer i hverken landmasser eller hav.

31. Jorden er en sjæl, der bebor en planetarisk krop, og hun har ikke behov for en anden krop.

32. Sjæle vil fortsætte deres udvikling, indtil de igen er i Skaberens kosmiske enhed. Den "udødelige sjæl" og "sjælens udødelige liv ".

33. Og intet i dette univers er statisk - uforanderlighed står i modsætning til de videnskabelige love, der styrer alt liv i dette univers.

34. Lad os snakke lidt mere om, hvad der ligger foran jer. Det er således, at der kun er forholdsvis kort lineær tid tilbage, før Jordens fuldstændige udgang af den tredje dimension. Det er derfor, at overgangsfasen vil blive omtumlende, med hurtige ændringer. I vil stå midt blandt mennesker, der er bange, fordi alle deres kendte systemer er i kaos og kollaps. I ved, at dette er en del af verdens forvandling, og I er der for at hjælpe i denne proces. Ved stille og roligt at tage jer af kommende omstændigheder, kan I lette dybe bekymringer hos dem, der ikke forstår den uro, der fører til den "bedre verden", de ønsker.

35. Med hensyn til indførelsen af Den Gyldne Tidsalder ligger alle juvelerne ikke lige på dørtrinnet, så at sige. Jo, alt der er født ud af mørke intentioner vil være forsvundet med indførelsen af Den nye tid. Ikke flere kampe eller anden vold. Ikke mere fattigdom eller sygdom. Ikke mere forurening, tankekontrol og korruption. Alle nødvendige sandheder vil blive afsløret, og der vil komme reformerede regeringer samt lovlig og juridisk økonomi. Energi, uddannelses-kommunikation og transport-systemer. Dette er kun en delvis liste over de store ændringer, der er på vej. Og i slutningen af 2012 kan ingen af dem anses for at være perfekte. Forbedringer og andre fremskridt vil fortsætte på alle disse områder. Mens I fortsætter med at vokse åndeligt og intellektuelt, vil I hylde alle fremtidige skridt med jubel.

(Til alle, der sendte spørgsmål om specifikke dele af Den Gyldne Tidsalder, læs venligst "Essay on 2012", dateret 31. dec. 2007 i Matthews Messages på www.matthewbooks.com.)

36. Nu siger vi farvel, men kun i denne meddelelse, idet vi aldrig er langt væk fra jer i ånden. Vi er med jer hele vejen på jeres rejse ind i den Gyldne Tidsalder, selvom vi allerede ser jer leve glædesfyldt i den strålende verden.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim DyrlundShare |