Home > > Matthew Ward — May 8, 2011

Matthew Ward — May 8, 2011

DNA manipulation; bedrag omkring Osama bin Ladens død; Mors Dag

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. For lang tid siden, at det ikke kan beregnes i jeres lineære tid, da var menneskehedens cellulære opbygning krystallinsk og havde i alt hele 24 DNA-strenge. Gennem tiderne manipulerede de mørke den genetiske opbygning i nogle befolkninger, ved at mindske lyset inde i cellerne, indtil de blev kulstofbaserede og kun havde to DNA-strenge. Det lykkedes de mørke at fremstille civilisationer med et svækket immunforsvar, der er modtageligt for alle slags sygdomme, medfører en stærkt forkortet levetid, et fuldstændigt tab af åndelig klarhed og en stærkt begrænset hjernekapacitet. Denne store formindskelse i sundhed, levetid, spirituel bevidsthed og intelligens har længe været loddet for menneskene i tredje tætheds verdener.

2. Alt dette er kendt for sjæle, der lever i ånden, så hvorfor skulle nogen overhovedet vælge at blive født ind i en tredje tætheds civilisation igen og igen? Det gør de, fordi de i andre inkarnationer bukkede under for i stedet for at overvinde den grasserende angst, uvidenhed, bedrageri og krigsførelse, der er hjørnestenene i den mørke kontrol. Hver gang havde de valgt at afslutte tredje tætheds karmiske lektioner i roller, der var blevet aftalt med alle andre, der ønskede at dele samme liv med dem, så alle kunne opnå en balanceret erfaringsdannelse og starte med at bevæge sig tilbage op ad stigen åndeligt og intellektuelt. Hver gang er sjælene overbeviste om, at denne gang vil det lykkes for deres personlighed at bibeholde lyset, som alle spædbørn kommer ind i livet med.

3. Men deres beslutsomhed om med succes at manøvrere gennem en verden, hvor mørket trives, kørte igen og igen fast i virkeligheden af at bo i disse lave trætheds betingelser. Dermed har Jordens beboere igennem årtusinder ufrivilligt været fanget ind af løgnene begået og videreført af de mørke kræfters marionetter på planeten. Et par personer har altid fulgt deres beskeder fra sjælsniveau og talt deres sandhed, men deres stemmer er blevet afskåret eller deres oplysninger blevet fordrejet, og bedrageriet og den massive negativitet, der fulgte af dette, fortsatte med at regere.

4. Omkring syv årtier tilbage i tiden i jeres tidsregning, da råbte Jorden om hjælp for at slutte denne destruktive cyklus. Det højeste universelle råd skabte som svar mester-planen for hendes overgang ud af tredje tæthed og en tilbagevenden til femte, hvor Jordens sjæl stammer fra og forblev med at være, selv da den akkumulerede negativitet forårsagede, at hendes krop bevægede sig spiralformet nedad. Planen omfattede en fælles indsats af udviklede væsener fra andre civilisationer med udvalgte personer på Jorden, og en tidsplan om at planeten måtte være ude af tredje tæthed i slutningen af jeres år 2012. Selvom tiden - som i virkeligheden er den fremherskende energi-frekvens - passerer hurtigere for hver dag, er Jordens rettidige ankomst til tærsklen af, hvad der er blevet kaldt hendes Gyldne Tidsalder, sikkert.

5. Dette er ikke tilfældet for hendes beboere, der stadig er hærdet til at tro og handle i overensstemmelse med, hvad det end er, der bliver fortalt dem gentagne gange af ”autoriteterne”. Antallet af dem, der er lys-modtagelige, er stigende. Men mange andre befinder sig stadig "i mørket", pga. at de ignorerer sandhederne. Jorden ønsker i sin kærlighed for alle hendes beboere, at alle ledsager hende ind i fjerde tæthedsgrad, men for at kunne gøre dette, da må de acceptere lyset, der vil sætte dem i stand til, at de fysisk kan overleve i de højere frekvenser, som planeten hastigt nærmer sig.

6. De medlemmer, der står i spidsen for lysets styrker både på og udenfor planeten, og som ved, at en stor del skal være fuldført hurtigt, var enige om, at det måtte begynde med fremkomsten af sandheder, således at folk vil kræve de ændringer, der er blevet formuleret for at opnå en transformeret og fredelig verden. Medlemmerne blev enige om, at ingen tid kan spildes på at afsløre de sandheder, som Illuminati har holdt skjult ved at myrde kyndige personer eller latterliggøre dem ind i professionel glemsel, og ved at mærke og udstille enhver, der tror på dem, som værende "konspirationsteoretikere".

7. Medlemmerne var også enige om, at noget dramatisk var nødvendigt for at få folks opmærksomhed; men fordi det er jeres verden, var det op til jeres ledere at beslutte, hvad dette skulle være. En bekendtgørelse af, at medlemmer fra andre civilisationer er iblandt jer, krævede løsningen af myriader af detaljer, før det kunne præsenteres på den rette måde til befolkningerne, og forslaget om, at alle sandheder blot skulle fortælles ligefremt, blev nedstemt med veto, fordi der ikke kunne findes nogen samstemmende aftale om, hvad der skulle åbenbares først - i alt væsentligt, hvilken finger der skulle trækkes ud af diget som den første. Nogle mente, at det bedst ville kunne opnås ved at annoncere Osama bin Ladens død, der officielt er anklaget som værende hovedmanden og hjernen bag "9/11". De følte, at annonceringen kunne drejes i retning af en afsløring af sandheden om de forfærdelige begivenheder den dag for næsten ti år siden, og at det ville fjerne frygten hos de mennesker, som tror på, hvad de så ofte har fået at vide: Ingen er sikker, så længe bin Laden er i live.

8. Først da dette forslag blev rejst, vidste nogle i gruppen, herunder USA's præsident Obama, med sikkerhed, at manden allerede havde været død i næsten et årti, og de fordømt lidenskabeligt dette forslag. Men da ingen havde nogen anden idé, som ville kunne få verdens opmærksomhed, stemte de fleste for at "dræbe bin Laden", for senere offentligt at forklare, hvorfor denne historie var blevet udsendt.

9. Der kan argumenteres for, at vildledning for at opnå et positivt mål er "bedre" end bedrageri med et negativt mål for øje. Det er ikke vores ønske eller vores formål at bedømme beslutningen, langt mindre at dømme dem, der tog den, men kun at viderebringe de oplysninger, der er givet os af Jordens monitorer i Nirvana. De ved ikke, hvordan forklaringen til denne beslutning vil blive fremlagt, fordi de ansvarlige parter stadig diskuterer strategierne til de næste skridt.

10. Uanset hvordan dette udspiller sig, vil lyset ved udgangen af næste år have besejret alt mørke på Jorden - dette har været forsikret fra begyndelsen af hendes opstigning. I jeres egenskab af lysarbejdere kan I bedst tjene ved hverken at forsvare eller fordømme bin Laden historien, men snarere ved at tilføje jeres lys til dets hensigt - at fremskynde udbredelsen af alle sandheder, så reformerne ligeledes kan komme hurtigt. Og for de ledere, der kender til den mere presserende situation, da er det deres hensigt, at alle personer kan få mulighed for at omfavne lyset i sandheden, inden det er for sent for dem fysisk at følges med Jorden, hvis de har valgt denne rejse i deres sjælskontrakter.

11. I dag er det Mors Dag i mange lande rundt om jeres verden. Vi er sammen med jer i at ære disse sjæle, som indvilligede i at acceptere dette mest krævende livslange ansvar.

12. Kærligheden fra alle lysvæsner i hele dette univers forstærker jeres lys, og mange af Guds udsendinge vandrer med jer side om side.

                             _________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Kim DyrlundShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.