Home > > Matthew Ward — April 23, 2011

Matthew Ward — April 23, 2011

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi begynder med at opfordre vores ven og kollega Hatonn med at løse det mest presserende problem i manges tanker: Kan Japans nukleare anlæg situation løses sikkert , hvilke langsigtede miljømæssige skader vil det medføre, hvor farligt for Alle liv er strålingsniveauerne?

2. Hatonn her for at indstille jeres sind på lethed. Jeg kan forsikre Jer, at situationen kan og vil blive sikkert løst, og der vil ikke være nogen langsigtet skade! På nuværende tidspunkt, er det derimod et spørgsmål om "indeslutning". Vores forskere filtrerer i hovederne på arbejderne på anlægget og off-site personalet, hvilke handlinger der skal tages, for at forhindre nedsmeltning af de beskadigede reaktorer-de vil kalde filtreringen deres egne "ideer"eller "inspirationer". Vores lille besætning nær anlægget i forbindelse med off-planetens besætninger, reducerer stråling i videst muligt omfang og teknologien på skibene er med til at minimere reaktorernes aktivitet

3. Der er udbredt mangel på viden om, hvad der foregår. Jeres forskere ved ikke, at Jorden kredser i frekvenser, hvor stråling er revnet og mindre stærk end registreret af Jeres instrumenter. Naturligvis er de ikke kalibreret til at omfatte faktorer, der ikke er kendt på Jorden. Derudover er forskellene i deres præcision med til at medfører en række målinger og det er at skabe forvirring om, hvad de strålingsniveauer virkelig er. De laveste aflæsninger er mere pålidelige af vores instrumenter, som tager højde for, de brud jeg nævnte. Også, de fleste mennesker, der ved, at vi er omkring, fordi vores små rumskibe ofte er synlige ved ikke, at når vores teknologiske udstyr er på jorden, kan vi dematerialisere reaktorer og atomaffald og rense Jeres forurenede luft, jord og vand. Jordens egen fænomenale helbredende kræfter anerkendes stadig ikke, så det er ikke i Jeres videnskabelige forudberegning af de mulige udfald af denne nukleare situation.

4. Denne kollektive uvidenhed skaber en stor frygt, og den frygt er den eneste bekymrende del til os om hele denne sag. Lige tiltrækker lige, og den negative opbygning af de mørke tiltrækker de negative energi-tilknytninger i Jeres frygt. De bruger det til at forstærke deres styrke og beslutsomhed til at bekæmpe de lyskræfter, I lysarbejdere er en del af. Fald ikke i den frygt-fælde selv og fjern frygt i andre, hvor som helst I kan!

5. Nogle af jer er modløse, eller skuffede, fordi vi ikke har landet for at rense op i det nukleare anlæg en gang for alle.Ja, vi kunne gøre det, hvis vi var på jorden, og de mørke iblandt jer kender dette. De ved også, at når vi lander igrupper, vil alle mørke aktiviteter komme til en brat afslutning. Det er derfor, lejesoldater og andre tropper under dereskontrol rundt om planeten er i alarmberedskab for "fremmede angreb" og klar til at tage storegengældelsesforanstaltninger. Vi kan ikke risikere Jeres sikkerhed eller vores besætninger ved at lave offentligelandinger, indtil denne risiko er ovre. Vi ved ikke, hvornår det vil være, fordi det er denne frygt ting igen - så længefrygten holder mørket ”optanket”, vil den risiko forblive.

6. Jeres fortsatte krav til sikrere energikilder vil ende regeringstiden af atomkraft. Det har altid været farligt i lavere tætheds verdener, og det ikke er nødvendigt i højere tætheder. Sikker, pålidelige og ren energiteknologi er blevet undertrykt af de mennesker, der tjener formuer fra atomkraft og fossile brændstoffer -forlang, at disse "nye" energikilder bliver taget i brug.

7. Kombinationen af Jeres krav, vores teknologier og Jordens egne evner vil genoprette hendes helbred i måneder i stedet for de århundreder I beregner som "halve liv« af radioaktive grundstoffer. Og undervurder ikke kraften af Jeres tanker -eller kald dem bønner- sådan at Jeres verden kan være i fuld udstråling, fri for alt mørke. En stor del skal være og vil blive gennemført inden udgangen af næste år. Processen vil være langt lettere og behageligere når magten af lys erstatter energien af frygt.

8. Matthew, jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at tale om noget andet, der bliver stillet spørgsmål til – hvorfor stopper I ikke menneskeskabte jordskælv ved at demontering HAARP? Selv om HAARP registrerer menneskeskabte jordskælvs aktivitet, er det en misforståelse, at det alene er ansvarlig for disse jordskælv. HAARP har flere funktioner forskellige steder rundt om på planeten, og en af de funktioner i kombination med andre teknologier bliver brugt til at fremkalde jordskælv, vulkanudbrud, voldsomme storme og oversvømmelser. De øvrige teknologier er afledt af Nikola Tesla's opfindelser og opdagelser og de oplysninger, der er blevet givet af ”de små grå” Det går 70 år tilbage eller deromkring. Alt dette teknologi blev overtaget af Illuminati og er blevet ændret for at nå deres negative formål.

9. De mistænkte at Vi blandede os med deres bestræbelser på at forårsage massive ødelæggelser og død, men varikke sikre på det indtil for et par måneder siden, da vi reducerede en orkans vindstyrke og vendte stormen nordpålangs østkysten af USA. Efter at deres videnskabsfolk og ingeniører integrerede forskellige systemer, således atJeres strøm og kommunikations kilder ville blive afbrudt globalt, hvis vi forsøgte fra vores skibe at afvikle noget afderes udstyr. Dette er en indviklet proces, og kan kun ske på stedet for at undgå alvorlige efterfølger. Så snartIlluminati er endt vil HAARP's funktioner og Tesla's teknologier blive anvendt til fordelagtige formål i stedet fordestruktive

10. Tak Matthew, for at lade Mig tale i dette forum, så luften kunne blive renset om dette emne.

11. Hatonn, Vi takker Dig- du sparede Os for at forklare det!

12. Nuvel, som Hatonn lige nævnte, og som vi ofte har fortalt jer, frygt er kraftfuld, og der er en stor frygt i jeres verden. Retmæssigt, er folket i Japan bange for jordskælv der fortsætter, og de er tættest på stråling fra reaktorer. Mange som lever i andre skælv-udsatte områder er bange, og ligeså er folk i lande, hvor der foregår krig, dem i ekstremt vanskelige finansielle situationer og folk fordrevet fra deres hjem. Andre frygter den globale opvarmning, rystende eller knust økonomi i deres respektive lande, tab af arbejde, udgifter til benzin, rådnende infrastrukturer, og endda en nuklear tredje Verdens krig.

13. Den kollektive frygt, der forstærker mørket i sind og hjerter kompromiserer fordelene af lyset, selv om det vedholder intensivering hele tiden på Jordens opstigningsvej. Mens frygt faktoren ikke kan bremse planetens stabile tempo, så tillader det de mørke at blokere forløbet af individer som frihedskæmpere i adskillige lande, de der arbejder i retning af økonomisk og statslige reformer, og mange, var på kanten til at "se lyset. "Der er således en "pause", kan man sige, i personlig bevægelse fremad mod Jordens Gyldne Tidsalder.

14. Vi skynder Os at tilføje, at dette ikke kan vare meget længere! Jorden nærmer sig vibrerende niveauer, hvor lyset er så intenst, at alle, der har nægtet lyset; Dem vi omtaler som de mørke, simpelthen for at angive deres mangel på lys -vil dø. Det kan lyde urimeligt hårdt, men det er ikke et spørgsmål om nogen "guddommelig " dom eller straf, det er simpelthen den fysik, der gælder liv i dette univers, hvor organer/kroppe frarøvet for lys ikke kan overleve i disse højere vibrationer. Kort sagt, dem, der har skabt frygtelige forhold vil være ved at forsvinde.

15. Som en påmindelse om, hvad vi har sagt i tidligere meddelelser, vil mange sjæle også forlade dette liv i overensstemmelse med deres sjæls kontrakter, og I vil ikke vide, om det er ved dette valg eller ved at vælge at afvise lyset, som resulterer i døden. Og endnu en gang opfordrer vi Jer til ikke at dømme nogen, men at sende lys til alle sjæle i Jeres verden. At gøre det forstærker det lyset i Jer selv og udstråler det udad for at opløfte andre. Jorden ved, hvor lyset er mest nødvendig, og spreder det til de områder via en universel udlignings proces. Som den mest magtfulde kraft i kosmos, har lys-kærlighed vidunderlige effekter, hvor end det bliver modtaget!

16. Der er endnu en kilde til frygt. Det vil heller ikke hindre Jordens opstigning tempo, , men det kan have alvorlige konsekvenser for de berørte personer. I modsætning til de kilder, der er nævnt ovenfor, at der er et grundlag i den nuværende situation, er denne kilde af frygt latent, forankret i folk, som tror "underholdnings'" repræsentationen af udenomjordiske som været erobrings-bundet og de mennesker, der tror, rapporterer, at en civilisation der hævder at være menneskekærlig lander og slavebinder jordens befolkning. Disse mennesker vil se ankomsten af mærkelige forekommende væsener som at det utænkelige rent faktisk sker.

17. . Mens vi i høj grad ønsker, at vores oplysninger når ud til alle, der besidder disse overbevisninger, kan vi blive nødt til at være "tilfredse " med at oplyse de mennesker, der byder rumskibs-observationer velkommen, men som ingen idé har om, hvordan Deres passagerer og besætning er, og ikke ved, at i lange Tider har Jorden modtaget Deres hjælp. Vi håber også at nå frem til de uvidende individer Hatonn nævnte, og dem, der føler, at vi ikke behøver nogen hjælp, vi kan klare alting selv.

18. Hvad vi tilbyder, vil ikke kun bekræfte at de fredelige motiver og variationer af hjælp, som har været og er ved at blive givet af andre civilisationer, men vil gøre Jer bekendt med tiltalende repræsentanter af Én. For nylig blev min mor anmodet om at revidere en anden af de bøger, snarere end bestille genoptryk, og efter samtykke arbejdede Hun med de kilder, der tilføjede opdateringer til deres oprindelige materiale. Mor, vær sød at indsætte den del, som vi diskuterede og også min introduktion af Lazarus.

______________________________

19. MATTHEW: Mor, den næste præsentation er fra en sjæl, der repræsenterer Lazarus’s energi, som er højt respekteret overalt i Universet. Denne massive styrke blev udpeget af Gud til at reducere de ødelæggende virkninger af den negativitet, der har forurenet, jorden sådan, at det næsten dræbte hendes planetariske krop. Lazarus er klar til at begynde hans præsentation.

Lazarus: Godmorgen, Lærerinde Suzy. Vi er en gruppe af sjæle, som er mere magtfulde end mange fine sjæle, som blot har haft langt færre livstider at udvikle sig i, end vi.

…….

Jeg er glad for at tale med dig igen, Suzy! Det er ligesom Matthew sagde, dog ikke med disse ord, fordi han taler mere delikat end jeg gør- Jeres brådne kar [bad egg] forskere er på den igen med "deres" teknologi. Jeg sendte et billede af "deres" med anførselstegn, fordi det ikke er, dem der har udviklet dette selv. De små grå gav det til dem i, hvad der skulle være en god udveksling med fordele for dem, og til Jorden, men som du kender fra Matthew, fik de grå en rå behandling, og ligeså fik I, da Illuminati har anvendt denne teknologi kun til Jeres skade.

Vi kan ikke helt forpurre deres indsats for så vidt som at manipulere med Jeres vejr og lave jord skælv og /eller vulkan udbrud -I kender det med fri vilje -men vi kan bestemt reducere deres forventninger til omfattende ødelæggelser og dødstal. Vi fastsætter et elektromagnetisk gitter, der absorberer den kinetiske energi og transformerer det til æteren. Effekten er lidt ligesom krusninger på en dam, når du kaster en lille sten i midten. Selvfølgelig har vi ikke stille vand til at arbejde med, hvad vi gør, er at mindske virkningerne af, hvad dammen ville gøre, hvis en kampesten var blevet smidt i det. Og selv med vores blødgørende handling, frigiver Jorden stadig den samme mængde negativitet, hun har brug for.

Suzy: Jeg har regnet med din hjælp i mange år, Lazarus, og det er godt at vide, at du stadig er deroppe og videregiver det. Er dette en samlet indsats eller er dine tropper alene i dette?

Det er en svingdør samlet indsats, hvor hvert besætning tildeles at overvåge Jorden, at træffe foranstaltninger i deres egen sektor i det øjeblik energi nivellering og spredning er nødvendig. Når kraften er mere mægtig end blot vulkansk rumlen eller små undersøiske jordskælv, behøver de ikke at blive involveret, men når noget stort er ved at eksplodere, samles resten af besætningen og beslutter i hvilken grad yderligere hjælp er påkrævet. Det er ikke kun i geofysiske begivenheder, hvor vi bliver involveret, vi reducerer også styrken i storme som Jeres orkaner og tyfoner. Vi formindsker virkningerne i det omfang vi kan, men når disse mægtige kræfter over og under jorden, er sat i bevægelse, kan selv vores mest avancerede teknologi ikke forhindre alle katastrofer og dødsfald.

Hvis Moder Jord fik lov til at håndtere al negativitet frigivelse selv, ville hun holde sig til områder, hvor der er mindst skadelige virkninger, og hun ville ikke have brug for vores hjælp. Det er de tossede menneskeskabte indsatser rettet mod tætbefolkede områder, hvor vores hjælp kommer til nytte Lad mig give dig et eksempel, den orkan, der blev opkaldt Earl. Moder Jord begyndte at frigive negativitet ud på havet, hvor det ville ikke have gjort nogen skade, men de gale videnskabsmænd gik til handling, de intensiveret vindene til en voldsom storm og instrueret den mod fastlandet. Det var, da vi alle gik ind i det, vi formindskede vindstyrken nok, så vi kunne vende stormen mod nord og holde det fra at ramme fastlandet. Det var en af vores mere dramatisk indgreb, og det irriterede de folk, der troede, at de helt sikkert havde fremtryllet en mægtig katastrofe.

Lazarus, Jeg følte mig sikker på, at vi havde en masse ET hjælp vedrørende den, og Matthew bekræftede det. Tak til Dig og alle de andre, der gjorde det, faktisk, for ALT du har gjort for os! Hvad andet har Du/I ellers haft gang i?


Åh, vi holder vores øje med Jeres skurke, der forsøger at sende deres nukleare sprænghoveder et eller andet sted, og vi har fordampet en halv snes af dem -sprænghoveder, ikke skurke! Så er der de mindre mål i "mørklægninger", som du kalder dem, at vi har stoppet kulde eller seriøst reduceret de forventede resultater. Nogle af os neutraliserede virusser i laboratorie-fremstillede sygdomme, sådan at de meget omtalte pandemier aldrig skete, og alt imens har vi reduceret så mange toksiner som muligt i chemtrails, radioaktivitet i våben og andre skadelige stoffer. Åh ja, vi havde også en hånd med i, at redde den Mexicanske Golf fra at dø efter boreplatform eksplosionen.

Og vi er altid på udkig efter meteorer og andre små himmellegemer og nedfald på vej mod Jer, Jeg tror I ville blive overrasket over, hvor mange vi har rettet væk fra Jer. Vi er ikke alene i dette arbejde. Næsten alle os, der er i nærheden har været ind på denne form for beskyttelse, der begyndte for æoner siden, da Jorden begyndte at synke ned i tredje tæthedsgrads sårbare zone. Jeg vil fortælle Jer om en forholdsvis nylige hændelse, et år eller så, før århundredeskiftet i Jeres tid. Mine tropper var ikke med i den pågældende hjælp , men bortset fra Jeres civilisation, er det kendt i hele universet. En særlig stor hurtig meteor blev rettet mod Jer ved toppunktet af de mørke kræfter, de var trætte af deres langsomme erobring af planeten og besluttede bare at tilintetgøre den. Da Jeres rum brødre så, at denne meteor var blevet trukket ud af sin normale bane og omdirigeret til Jorden, da udsendte De en øjeblikkelig opfordring til Menta's styrker, som havde magten til at pulverisere meteoren i bittesmå fragmenter, der brændte op inden den ramte Jeres atmosfære..

Og vi mistænkte aldrig noget, det er så bare godt! Nåh, måske et par astronomer opfangede det. Hvis det er tilfældet, må De være blevet noget mystificeret, da meteoren forsvandt.

Hvis du kunne tjekke med dem, der oplevede det, ville du finde ud af, at de opdagede det lige som den fordampede og konkluderede, at det var en anomali. Du ved, at meget få af Jeres videnskabsfolk har nogen tiltro overhovedet til intelligente væsener i rummet.

ændrer det sig ikke?

Ikke signifikant, men jeg kan garantere dig, at det vil ændre sig på eet vildt øjeblik, hvor det er sikkert nok for nogle af vores mandskab at lande.

Er der ikke en større plan for, hvornår dette vil ske?

Absolut, så snart det er sikkert for Jer og landings besætningerne. Det intergalaktiske Føderations Råd har koordineret dette med alle os, der har strejfet rundt I jeres himmel i mindst 60 år. Længere, nogle af dem, og MEGET længere i nogle tilfælde, til trods for alle sine fejl, har Jeres Bibel nogle referencer til ET tilstedeværelse. Du kender Hatonn godt, hans Pleiade-fundaments flåde har eksisteret en del længere tid end de fleste andre, især dem, i det dybe ydre rum, der rettede deres kraftfulde lys i svaret på Jordens råb om hjælp flere årtier tilbage, og alle os, som er i nærheden, relativt set , kom også ind i handling og gav tekniske hjælp. Et af Hatonn’s flåde-arbejde i så mange århundreder at Jeg har mistet tal på det, er at opretholde det beskyttende skjold omkring Nirvana, der strækker sig til Jorden i alle besøg, beboere der besøger Jer og vice versa -næsten ingen dér, er opmærksomme på disse sjæle rejser.

Jeg ved om det fra Matthew. Hvilke ET’s vil lande?

Udover repræsentanter for Plejaderne, dem fra Lyra, Arcturus, Sirius og Vega sandsynligvis vil være de første, fordi det er dem der har skibe i nærheden, og også, de er Jeres primære forfædre. Jeg kender til Horiss 'besked, så I ved allerede, at nogle af jer har reptil forfædre, og nogle af deres oplyste sjæle vil også komme. Jeg siger "de vil komme," men I ved, at mange af os er der allerede. De vil blive ekstatiske over at afsløre deres sande identitet omsider, og nogle af dem vil virkelig chokere Jer!

Du mener, fordi vi kender dem så godt på grund af deres stillinger?

Det er lige præcis det.

Jeg går ud fra, at du ikke vil fortælle mig, hvem. Eller vil du?

Nej, fordi det er deres ret at gøre dette, når det er tid, ikke min nu. Faktisk, kan det være du ikke vil blive alt for chokeret over nogle, Suzy, og vi er nødt til at lade det være ved det!

OK, Lazarus. Jeg er så ivrig for at alt dette skal ske! Er Jorden i stabilt kredsløb, eller har Hun stadig brug for Din hjælp?

Vores elskede Gaia ... lad mig indskyde noget her. Gaia er navnet på Jeres planets sjæl, og gamle navne på hendes planetariske krop er Terra og Shan, men vi kalder hende Jorden lige som I gør, selv om det er blot at sætte et stort J på jorden, du går på, som nogle fantasiløse tidligere civilisationer gjorde. Det var det samme med Gud, tilsyneladende fordi han er en gud, ikke en gudinde. Under alle omstændigheder Suzy, ja, Hun har genvundet en stor del af hendes tidligere styrke med det indgående lys, men vi tilføjer stadig vores lys sammen med vores teknologi til at forsikre hende stabilitet. Ikke alle de afbrydelser i at befri hende for negativitet er forbi, I ved det, og der er ingen mening i at formindske vores omhu i denne henseende, indtil hun er helt inden i fjerde tætheds vibrationer. Så vil vi alle råbe halleluja -vores arbejde dér vil være gjort! Og på dette punkt, vil I kende alle Jeres universelle brødre og søstre.

______________________________

20. Tak, mor. Til hvad Lazarus sagde, vil jeg tilføje en anden værdifuld service på dine vegne, de massive lys-væsener, strålede til dig fra sjæle i Nirvana og utallige andre i andre ånde verdener.

21. Og Mor, jeg har en anden anmodning til dig. Lazarus talte om Menta. Så læserne kan vide noget om, den civilisation og deres bistand til dig, skal du vælge et par relevante passager fra hendes præsentation og tilføje dem her.

______________________________

22. (Menta): Vi er et stor og kraftfuld energi areal på ca .en milliard kollektive sjæle Når vi manifesterer. Vi lever på en planet kaldet Retorno i en galakse ud for stjernebilledet Lyra. Vores fædreland er en af mange beboede verdener endnu ikke set af Jeres teleskoper. Jeg skal forklare, hvorfor jeg siger "jeg" og "vi" i flæng. Det er fordi jeg taler med dit sjæle-selv, men aldrig er jeg adskilt fra vores gruppes sind. Ingen sjæl anses for bedre end en anden, da alle aspekter af vores sind er nødvendigt for vores verden stabilitet og vores evigt voksende bevidsthed. ... ...

Som kollektivt selv ligner vi et træ langt mere end et menneske, fordi vores "hoved"-område er en overflod af sensorer, der ligner blomster i en stram klynge. Det er den "bolig enhed" i gruppe sindet. Hvid er den dominerende farve i dette Hoved område, men pastelfarver ses også -det er de farver indenfor speciale områder såsom kunst, teknologi, teknik, børneopdragelse og så videre. Vi er en bred vifte af de farver, mest identificeret med de primære talenter og evner og interesser på et bestemt tidspunkt, så farverne skifter for at afspejle den frekvens, som vi opererer i. Det vil sige, det er den facet af prismer brudt ind i farverne som identificeres med denne frekvens.

Forbundet til "bolig enheds" klyngen og som udvides til hele galakser er en milliard eller mere fine "tråde". Det er vores sjæl selv der strejfer rundt himlene i søgen efter ny viden, eller mere præcist, for at huske, fordi i højeste sjæls bevidsthedsniveau er alt kendt. Alle sjæle-selv opdagelser overføres øjeblikkeligt og automatisk til gruppe sindet. ... ...

Vi er mere magtfulde end mange andre, der også hjælper til i deres fulde intensitet, men deres bølgelængde er mindre end vores, så vi meldte Os frivilligt til et dobbelt mission. Vi er strålende i vores egen energi og fastholder også lyset fra disse andre kilder, når det er inden for Jordens atmosfære. Dette er væsentligt, så Jeres kroppe/ organer kan absorbere de stråler på cellulært niveau og tilpasse sig til de højere frekvenser som Jorden vil gå ind i. Dette giver Jer mulighed for at fysisk overleve under hendes opstignings proces, som nogle kalder "skiftet" og andre kalder " udrensningen."

______________________________

Tak Mor.

23. Ud over at fremhæve endnu en gang den afgørende betydning ved at leve uden frygt, er det også på grund af sund fornuft, at vi har fokuseret på udenjordiske bistand tidligere, nuværende og fremtidigt. Med Jorden inde i sidste fase af den spændende tredje tæthed, er det på tide, at I holder op med at tænke på Jer selv kun som individer med forskellige personligheder, egenskaber, talenter, håb, drømme og resultater. Det er I rent faktisk, men I er så meget mere, og I skal begynde at tænke på Jer selv som de magtfulde, multidimensionale væsener I er! I er medlemmer af universelle familier af sammenkoblede sjæle, evigt forbundet som uadskillelige dele af Gud, og Jeres brødre og søstre vil have Jer til at føle en personlig slægtskab med Dem, så Jeres forestående møder vil blive glade familiefester!

24. Vores kærlighed er med Jer i hvert øjeblik som I krydser de sidste korte veje til Jordens Gyldne Tidsalder.

                             _________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Mette

[Noter fra Suzy: Kæmpe tak til alle jer der vidste Matthew ikke giver misinformation i, den seneste budskab fejlagtigt tillagt ham af en anden kilde. Også tak til jer alle, der skrev "latterligt" eller lignende adjektiver, vedrørende dem som hævdede Matthew og SaLuSa var opstegne mestre og var blevet censureret af nogle råd. Tilsyneladende er hvad SaLuSa og Matthew siger, virkeligt irriterende for nogen!

At være bagud i læsning e-mails er blevet en permanent situation, og jeg er taknemmelig for jeres forståelse for, at Jeg ikke vil være i stand til at svare på mange af dem.

Lejlighedsvis er Hatonn’s budskaber en del af Matthew's, så jeg vil besvare spørgsmål om ham. Han er en gammel sjæl, som har boet på plejaderne i de sidste par tusinde år, men han og hans familie er ombord på et stort skib oftere, end de er hjemme. Det meste af den tid har han har været chef for en intergalaktisk flåde og i de sidste hundrede år eller deromkring har han også fungeret som direktør for universel kommunikation. Hatonn og jeg har talt ofte lige siden min telepatiske forbindelse åbnede i begyndelsen af 1994, og siden han og Matthew var venner længe før det, besvarer han sommetider spørgsmål, der er mere i hans ansvarsområde end i Matthews. Første gang Hatonn sendte materiale til en bog var midt-2003, og omkring to år senere startede han med at give mig oplysninger til at omfatte i Matthews budskaber.]Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.