Home > > Matthew Ward - September 11, 2010

Matthew Ward - September 11, 2010

Kontrol med medierne mindskes; lyskilde, formål og modtagelse; nødvendige krav for opstigning; sandheden om religionerne og kristendommen; sandheden om Jesus og Maria Magdalene; at være spirituelt forberedt; ikke-tilknytning; oversvømmelserne i Pakistan; orkanen Earl; loven om tiltrækning; partisan politik; ikke-jordisk tilstedeværelse; alternativer for et tv-program

1. Dette er Matthew, med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station. Sandheden strømmer endnu ikke frit ind i jeres mainstream informationskanaler, men den siver mere og mere kraftigt nu, hvor fingeren er trukket ud af dæmningen, så at sige. Med en medie-barriere, der er alvorligt kompromitteret, kan de mørke ikke meget længere skjule det massive bedrag, som i dette øjeblik kun er knapt synligt for offentligheden, lige som kun spidsen af et isbjerg er synligt, mens den enorme del med potentielt dødelig ødelæggende kraft, stadig ligger udenfor det offentlige synsfelt.

2. Der har lige siden kommunikationens begyndelse på Gaia-Terra-Shan-Earth været forsøg på at kvæle sandheden, og bestræbelserne har været vellykkede, så længe sjæle, med mørke tilbøjeligheder, kontrollerede formidling af information. I moderne tid forventede de at udvide deres kontrollerede net med Internettet, men i stedet er det blevet deres ruin. Faktuelle beviser, som indtil for nylig hovedsagelig var begrænset til denne kilde (Internettet), er nu ved at nå frem til offentligheden gennem vedholdenhed af modige, opsøgende journalister, andre reportere, øjenvidner og enkeltpersoner, der afslører personlige oplevelser. Der finder ikke blot en stigende eksponering af løgne og korruption sted, men også nytænkende måder, folk søger at tilpasse sig den økonomiske situation, er ved at blive offentliggjorte. Nedbrydningen af tankekontrollen via medierne sker på grund af den stadige intensivering af lyset.

3. Der hersker en vis forvirring eller usikkerhed i mange sind om, hvad lys egentlig er, hvor det kommer fra, og hvordan man kan modtage det, for dermed fysisk at kunne stige op sammen med Jorden. Lys er den samme energi som kærlighed, blot udtrykt anderledes, og det er den mest kraftfulde energi i hele Skabelsen. Lys er den samlede essens af Skaberen, den ultimative kraft i kosmos, som består af mange universer; og i dette univers kommer lys fra dets højeste væsen, som I kalder ved forskellige navne som Gud, Allah og Jahve.

4. Lys er byggematerialet og livskraften for alle sjæle, om de lever i en fysisk verden eller en åndeverden. Det er naturligt at undre sig over, hvordan det så kan være, at sjæle overhovedet bliver mørke, så vi vil her tilføje en forklarende note. Som værende en del af Skaberens essens via guden for dette univers, inkarnerer hver sjæl lys-fyldt og med specifikke opgaver, som den valgte før fødslen. Spædbarnet kender til sit gude-selv og missionerne i dets levetids sjæls-kontrakt, men alle minder om denne viden bliver glemt, alt som barnet tilpasser sig en tæt krop og forældrenes forventninger. Når barnet bliver ældre, bliver det ligeledes påvirket fra andre autoritetsfigurer, og også fra venner og bekendte. Denne glemsomhed, som kun finder sted på det dagsbevidste plan, er del af det store design, der giver personen muligheder for læring; og langs hele vejen op gennem livet sender sjælen meddelelser til bevidstheden i form af samvittighed, intuition, instinkt og andre former for vejledning i overensstemmelse med kontraktens valg. Personer, der følger disse beskeder, lever i overensstemmelse med deres levetids formål og bevarer deres lys. Til gengæld begynder lyset at mindskes hos dem, der ignorerer deres sjæls meddelelser, og hvis de fortsætter med ikke at lytte til og følge denne vejledning, vil de komme længere og længere væk fra deres valgte missioner, og deres lys vil blive ved med at mindskes, indtil kun den inderste gnist, der er

deres livskraft, er tilbage. I har ingen mulighed for at vide, om det er, hvad der er sket for en person, eller om denne person følger sin sjælskontrakt til punkt og prikke ved at skabe muligheder for andre for at fuldføre deres tredje tætheds karma og fortsætte deres sjæls udvikling.

5. For at vende tilbage til hvad lys er, så er det sjæles evige og uadskillelige forbindelse med Skaberen og Gud og hver anden skabelse i hele kosmos. Lys er den kraft, der gør Jorden i stand til at stige ud af tredje tæthed, hvor mørket trives; den giver hende fremdrift frem mod fjerde tæthed, starten på hendes Gyldne Tidsalder, og vil fortsætte med at tage hende til sit bestemmelsessted i femte. Det er her, hendes sjæl stammer fra og forblev med at være, mens hendes planetariske krop bevægede sig i en nedadgående spiral i gennem årtusinder, hvor mørket så stærkt påvirkede hendes menneskelige beboere. Lys løfter bevidsthedens niveauer for at frigøre jer fra tredje tætheds begrænsede opfattelser, og ved at åbne hjerter og sind baner lys vejen for jeres åndelige udviklingsvej.

6. At modtage lys er så simpelt, som at leve et "godt liv". At være venlig, omsorgsfuld, ærefuld, troværdig, sandfærdig, hjælpsom, glad, gavmild, håbefuld, medfølende, munter, optimistisk, behagelig og have et åbent sind - de positive følelser og egenskaber, der gør livet meningsfuldt og opfyldt - bærer lysets høje vibrationer. På sjælsniveau ved I godt alt dette - tænk på jeres udtryksformer, som "at føle sig let om hjertet" [engelsk: ”to be light-hearted”], "mit livs lys" og "se lyset", som sættes i forbindelse med opløftede følelser eller et aha! øjeblik.

7. Omvendt udsender grådighed, hensynsløshed, undertrykkelse, korruption, brutalitet, bedrag, forræderi af tillid, uretfærdighed, mangel på tilgivelse og magtbegær meget lave vibrationer. Negative følelser, der udsender lave vibrationer, omfatter angst, skyldfølelse, anger, selv-tvivl, jalousi, misundelse, bitterhed og vrede, som alle skaber ubehag, uenighed og utilfredshed. Langt den mest magtfulde af alle negative følelser er frygt, en meget forstørret energi-vedhæftning, og det er grunden til, vi igen og igen har opfordret jer til aldrig at frygte noget som helst. Frygtfulde enkeltpersoner tiltrække ikke blot flere omstændigheder at føle frygt omkring, men energien i frygt er ligeledes de mørkes største værktøj - det føder deres ambitioner og styrker deres dominans over jer. Når I lever standhaftigt i lyset, er der intet at frygte! Intet af mørk natur kan overleve i lyset!

8. For fysisk at stige op sammen med Jorden, kræves der mere end at leve et godt liv, et gudeligt liv. Det kræver også, at man slipper og efterlader tredje tætheds svigefulde fundament i religiøse overbevisninger og i stedet accepterer det strålende lys af åndelig sandhed. Sandheden er, som værende lige dele af Gud - uanset hvilket navn I anvender for regenten af dette univers – at I alle er guder og gudinder med ubegrænsede beføjelser til at manifestere, hvad I end vælger at tænke, føle og gøre. Sandheden er, at religioner blev udtænkt for at holde jer væk fra at vide, hvem I i virkeligheden er, for at holde jer uvidende om de universelle love, og for at skabe splittelse i blandt befolkningen. Sandheden er, at folk, som I kalder "indfødte af denne jord" eller "aboriginals" lever i tæt samstemning med den universelle bevidsthed, mens religiøse dogmer, især i de vestlige religioner, blev skabt af kirkens ledere gennem århundreder for at udslette denne naturlige harmoni og samstemning, og for at kontrollere masserne og erhverve rigdomme for sig selv.

9. Sandheden om kristendommen er, at den baserer sig på opspind om Jesu fødsel, korsfæstelse og opstandelse, og hans lære blev bevidst fordrejet gennem fortynding og undladelse. Jesus blev undfanget og født ligesom alle andre menneskelige babyer, og han blev aldrig hængt på et kors. Han blev i stedet pisket af Synedriet [engelsk: Sanhedrin], som regerede kirke og stat, og blev landsforvist - de ville have ham ud af landet, og ikke gøre ham til en martyr, hvis død blot ville øge antallet af hans tilhængere. Jesus tog tilbage til Østen med hans gravide kone, Maria Magdalene, hvor han allerede havde været i sin ungdom og havde brugt mange år på at studere sammen med mesterlærerne der. Fra dem havde han lært om den uadskillelige indbyrdes forbundenhed af alle sjæle med hinanden og med Gud, og hvordan man anvender de universelle love for at heale kroppe, ændre eller multiplicere former, de-materialisere og re-materialisere stof og den slags ting - såkaldte

"mirakler", som enhver sjæl har den medfødte evne til at udføre. Det er, hvad Jesus underviste om til skarerne. Fordi en spredning af denne viden ville have betydet den sikre undergang for formålet af de selvtjenende i Synedriet, blev de disciple, der fortsatte Jesu lære, behandlet barskt, og ved at gøre ham til "Guds enbårne søn" ophøjede de ham til en status, som ingen andre nogensinde ville kunne opnå. Desuden kom både Jesus og Maria Magdalene fra højt respekterede familier øverst i det hebraiske samfund. At sige, at han blev født i en fattig stald og fremstille hende som en prostitueret, var andre falske dele af historien, hvis rødder stammede fra gerrighed, hybris og magtbegær, og som er blevet videregivet ned gennem tiderne.

10. Det punkt er nået i Jordens overgang fra tredje til fjerde tæthed, hvor åndeligt beredskab er af langt større betydning end en optagethed af nuværende hændelser. Vi vil på ingen måde foreslå, at I er uvidende eller uinteresserede i nationale og internationale udviklinger men snarere, at I er opmærksomme på ikke at blive trukket ind i tredje tætheds drama, der er ved at udspille sig selv. Vi ved godt, det er udfordrende at holde begge fødder solidt på jorden og lad jeres sind og hjerter flyve højt til himmels, men at holde jer stedfaste i lyset vil holde jer i balance. Alt som opstigningstempoet accelererer, vil resten af ”isbjerget af sandheder” komme ind offentlighedens bevidsthed, og at holde sig selv i balance vil give jer styrke og evne til at bevæge jer sikkert fremad, når andre går i chok, vrede og desillusionering, alt som begivenhederne kommer frem i lyset.

11. Et aspekt af åndeligt beredskab, ikke-tilknytning [engelsk: detachment], vil komme lettere for nogle end for andre. Hvis du oplever arbejdsløshed, tab af hjem, afbrudt uddannelse, svindende opsparing, salg af ejendele eller andre former for tab eller prøvelser, har du taget store skridt i at give slip på dele af dit liv, der engang blev taget for givet. Ikke alene kan du nu sætte pris på den store forskel mellem håndgribelige ejendele, og hvad der har ægte værdi, men at mestre ikke- tilknytning er et vigtigt skridt til at kaste tredje tæthed fra sig, så I kan omfavne en anden verden, en verden, hvor alt lige fra beskæftigelse og fritidsaktiviteter til telepatisk kommunikation mellem mennesker og dyr til rumfart og inter-galaktiske venskaber vil være vidunderlige eventyr!

12. Og så barsk, som det måske lyder, så kan ikke-tilknytning ligeledes indbefatte familie og venner. Så sandelig ikke ved, at I tilbageholder jeres kærlighed, men ved at acceptere, at nogle personer, der er meget kære for jer, måske på sjæleplan vælger at gå over fra dette liv i stedet for at rejse med Jorden. De vil ikke vide dette bevidst, men de vil dog foretage et bevidst valg ved at nægte at ændre deres overbevisninger, der er baseret på fejlagtig lære, eller at ændre negative holdninger og adfærd. Vær fortrøstningsfulde i at vide, at disse valg IKKE er fejltagelser! Det kan se sådan ud med jeres øjne, men disse personer er bare ikke klar til det samme spring i åndelig vækst, som I er. De kan være, hvad I kalder "unge sjæle", sjæle, der ikke har samlet den samme grad af åndelig klarhed, universel viden og medfødte evner, som I har. De vil have andre muligheder for at indhente det forsømte, og aldrig bliver nogen sjæl kritiseret for at være langsommere end en anden. Desuden gælder denne ikke-tilknytning, vi taler om, kun denne inkarnation, et lille oplevelses-fnug set fra jeres kumulative selvs perspektiv i multiple levetider på forskellige steder i hele dette univers. Kærlighedens bånd er evige og multidimensionelle, og i kontinuumet lever I i andre forbindelser med disse samme sjæle, hvilket inkluderer "fremtidige" levetider, og jeres mere udviklede selv kan genkende hinanden og kan huske fælles ”tidligere oplevelser”.

13. Vi troede, at vores sidste besked dækkede opstignings-emnet ganske godt, men nye spørgsmål afslører vores huller. "Vil jeg vide, hvordan jeg skal følge lyset og stige op . . . løbe op af "stigen", indtil den sidste dråbe af min energi?" Om denne form for åndelig iver synes min mor, at det drejer sig om "at være på den hurtige sti", og vi smiler sammen om det. Det er dejligt for os at se flere og flere af Jordens befolkning vågne og føle sig begejstret over deres nye niveau af forståelse. Men fordi det er nyt, kan det også virke en smule skræmmende, så vi vil sige, at det at følge lyset er lige så let som at følge jeres samvittighed. Medmindre samvittigheden er forkrøblet, fordi den tid og tid

igen er blevet ignoreret, så "taler" den umiskendeligt højlydt, når man kommer væk fra at vælge i lyset – der vil være den meget ubehagelige følelse, som en "dårlig samvittighed" giver en.

14. Vil der findes nogen nudister på kloden efter 2012? Dette spørgsmål giver os mulighed for at forklare, at det vi ser i kontinuumet er auraerne på sjælene der, og de udstråler sundhed, glæde og kærlighed. Når I lever i den Gyldne Tidsalder i jeres koncept af den lineære tid, vil vi være i stand til at besøge jer i vores æteriske legemer eller kroppe, som vi manifesterer af det samme stof, som jeres – uanset hvilken måde vi anvender, vil vi se jer så tydeligt, som I vil se jer selv. En nuværende livsstil med nøgenhed vil ikke forhindre nogen fra at være der, hvis ovennævnte krav til fysisk opstigning ellers er opfyldt, og levetids klausulen i sjæls-kontrakterne tillader det.

15. Med hensyn til anmodningen om at give den bedste DNA-aktiveringsmetode for at hjælpe med at forberede jer på at stige op med planeten, ligger dette ikke inden for vores virkefelt, at foretage denne form for anbefalinger. Men blot ved at leve i lyset, vil jeres tredje tætheds kulstofbaserede celler skiftet til krystallinske celler, der muliggør fysisk overlevelse i de højere tætheder, og vi vil igen sige, at de fysiske krav for opstigning nævnt ovenfor gælder for alle.

16. Lad os nu vende tilbage til emner af bred interesse eller bekymring. Oversvømmelserne, der har forårsaget forskydning af mange millioner i Pakistan, skyldes en kombination af faktorer. [o. a. læs evt. mere her -> http://da. wikipedia. org/wiki/Oversvømmelsen_i_Pakistan_2010]. De fleste af disse sjæle er ved at afslutte tredje tætheds karma ved at gå over til det åndelige liv eller ved at opleve urimeligt vanskelige forhold i denne livstid, og andre vokser ligeledes åndeligt ved at give direkte bistand, levere livets nødvendigheder eller finansiel støtte og udsendelse af bønner. Og endnu en gang er jeres vejrteknologi blevet anvendt for at skabe kaos, frygt og strenge prøvelser på en så massiv skala, at den officielle anerkendelse af vores rum-families tilstedeværelse har måttet rykkes ned til lav prioritet.

17. Vi vil tale mere om dette senere, men lad os fortsætte med "naturkatastrofer". Orkanen Earl

[o. a. læs evt. mere her -> http://ekstrabladet. dk/nyheder/krigogkatastrofer/article1400026. ece] blev påbegyndt af Moder Natur for at frigive mere negativitet, og hun ville have opnået dette ved at holde stormen ude på havet. Men da jeres videnskabsmænd intensiverede orkanen og dirigerede den mod fastlandet, anvendte vores brødre og søstre, der befinder sig i Jordens nærhed, deres teknologi til at mindske dens kraft, og styre den mod nord for at mindske dens virkninger. Måske har jeres sunde fornuft allerede fortalt jer dette - hvor sandsynligt er det nemlig, at en kategori fire-orkan "naturligt" ville reducere sig til en kategori 2, i stedet for at samle damp over havet, og i sin svækkede tilstand kunne ændre sin kurs?

18. Et par ord om et emne, der er nært beslægtet: Enhver bid af energi, der gives til prognoser varslende katastrofale skader, øger blot muligheden for, at de forekommer. Energi er i sig selv neutral og uden nogen kapacitet for dømmekraft - det er jeres tanker og følelser, der fæstner sig til energi-udstrømninger, der giver dem retning og kraftfuldhed. Som den kollektive bevidsthed begynder at køre med frygtsomme tanker og følelser i forbindelse med sådanne prognoser, bliver muligheden for en sådan forekomst til en sandsynlighed. Selvom vores universelle familie står ’stand by’ for at gribe ind i situationer, hvor de har tilladelse til at gøre det - at mindske de skadelige virkninger, der tilsigtes af jeres vejr-manipulatorer, er altid tilladt - skal I aldrig glemme, at den upartiske ’loven om tiltrækning’ opererer hele tiden og er kraftfuld.

19. Dette gælder ligeledes på en personlig basis. Nogle personer anser vejledninger om at "leve i 'nuet'" at befinde sig i modsætning til instruktioner om at manifestere, hvad det er de ønsker i deres liv. Vi siger til dem, der tror, de ikke kan håndtere øjeblikkets ansvarsområder og samtidig skabe fremtidig udvikling: I har gjort det hele jeres liv! Loven om tiltrækning sættes i gang af jeres "nu" tanker og følelser. Når I har positive eller optimistiske tanker og med taknemmelighed anerkender jeres "nu" velsignelser, er det, hvad der fæstner sig til energi-udstrømningerne, der skyder ud til massebevidstheden, tiltrækker lignende energi-vedhæftninger og bringe mere tilbage til jer at føle

taknemmelighed for. På samme måde gælder det, at når tanker og følelser er fokuseret på stressende situationer og prøvelser, så manifesterer I blot nye prøvelser og bekymringer at skulle håndtere.

20. De naturlige love, der styrer livet i hele dette univers, er enkle, ligetil og effektive. En af begrænsningerne i tredje tætheds mentalitet er dets tendens til at se kompleksitet, hvor der ingen findes. Efterhånden som jeres bevidsthed fortsætter med at udvide sig, vil I ved selvsyn kunne konstatere den enkelhed og renhed, der hersker i højere tætheder. Men I behøver end ikke at vente til Jorden når fjerde tæthed, hendes Gyldne Tidsalders begyndelse, for at opleve dette - I kender lovene og kan anvende dem til jeres fordel nu!

21. I forhold til andre nuværende hændelser i jeres verden, kan vi sige, at økonomien vil fortsætte med at vippe frem og tilbage indtil det er ubestrideligt klart, at de mekanismer, der holder den i live, er befængt med den samme korruption, der forårsagede krakket kaldet "recession". Bankhandel, långivning og aktiemarkeds-handler, som ikke er andet end computere, der står og summer og overfører milliarder af tal, undergår ændringer, som vil resultere i et nyt monetært system baseret på ædle metaller, og som vil forvaltes af ærede, kyndige og vederhæftige personer. Når det bliver alment kendt, at Illuminati hele tiden har leget med den globale økonomi som en yo-yo, er det sandsynligt, at der vil komme en kort periode med uro, mens det nye system er ved at blive fast etableret. Så ud over forsyninger, der er praktiske at have ved hånden, som ved lad os sige en strømafbrydelse, vil det også være tilrådeligt at have nogle kontanter. Men gør dette uden frygt!

22. De seneste bestræbelser på at forhandle en fredsaftale mellem Israel og Palæstina vil i sidste ende føre frem til en succes, men flere prædikener, forsinkelser og dødelige sammenstød mellem enkeltpersoner vil gå forud for dette tilfredsstillende resultat. Spændingerne i hele Mellemøsten, som af mange af verdens ledere anses for at være et potentielt eksplosivt sted, vil lette, som lyset fortsætter med at intensiveres. Sabelraslen, politisk ustabilitet, episoder mellem stridende parter og andre udbrud af vold vil dog fortsætte et stykke tid længere endnu, både i denne region såvel som i Afghanistan og lande, hvor borgerne ønsker at være fri for undertrykkelse af despoter. Alle disse situationer vil gradvist mindskes, indtil freden blidt omhylder hele jeres verden.

23. Vi ved ikke, hvordan det vil gå med næste måneds valg i USA, og det er naturligt at spørge hvorfor, da vi jo selv før primærvalgene kunne fortælle jer, at Obama ville blive landets nye præsident. Forskellen er, at hans formandskab er en del af den Gyldne Tids mesterplan – I vil se, at hans oppositions frygtindgydende forhalingstaktikker og kritik ikke vil afholde ham fra at fuldbyrde sin lyse mission - og det kommende valgresultat er ikke del af denne mesterplan. Det samme gør sig gældende for valg i andre lande, og på trods af den energi, der hældes i kampagner af kandidater og deres ubøjelige tilhængere og velhavende bidragsydere, vil partisan politik snart begynde at fortone sig ind i historien. Langt fra deres løfte om at regere i den bedste interesse for et forenet borgerskab, fremmer de fleste politikere stridslystenhed og adskillelse, og dette har ingen plads i Jordens Gyldne Tidsalder. Så vær sød ikke at blive mismodig, hvis dit "parti" eller din "kandidat" taber. Hvis vinderne er lyse, vil de beholde deres pladser, og hvis de ikke er, vil deres regeringstid være kortvarig. I løbet af den resterende tid inden fremkomsten af den herlige Gyldne Tidsalder ved slutningen af jeres år 2012, vil regeringerne i hver nation i etaper blive regeringsorganer, der ærligt og rigeligt vil tjene deres folk. Denne transformation er ikke særlig langt væk - med alt befindende sig i accelerations-mode, forløber den lineær tid hurtigere og hurtigere.

24. For mange er klimaforandringerne en alvorlig bekymring, så for nyankomne til vores budskaber er vi glade for igen at sige, at dette i virkeligheden drejer sig om Jordens overgang til et moderat klima globalt. Rekordsættende temperaturer, øget soludbrud, smeltende gletsjere og polar-områder, lave øer, der langsomt er ved at blive oversvømmet og mærkelige nye sammenstillinger af planeter, er alle aspekter af Jordens opstigningsproces og en tilbagevenden til hendes oprindelige sundhed og uberørte skønhed. I overensstemmelse med hendes mål, anvender vores "rum" brødre og søstre

deres teknologi for at afhjælpe de giftige virkninger af olie og dispergeringsmidler i den Mexicanske Golf samt toksiner i andre farvande, chemtrails og våben.

25. Illuminati-aktivister forsøger på alle måder at forhindre en officiel anerkendelse af andre civilisationers tilstedeværelse, og fra jordskælvet i Haiti og sidste vinters usædvanligt kraftige snefald i Washington DC, til oversvømmelserne i Pakistan og orkanen Earl, har deres gøren brug af teknologi nået deres mørke formål. På trods heraf har disse begivenheder også været store muligheder for millioner af sjæle at bevæge sig fremad mod karmisk færdiggørelse, samt en frigivelse af massive mængder af negativitet fra planeten. Der er mere negativitet endnu, der skal frigives, og hvor end jeres teknologi indleder "naturkatastrofer", vil vores universelle familie anvende deres teknologi for at reducere ødelæggelserne og dødstallet.

26. Illuminati begrænser dog ikke deres mørke bestræbelser udelukkende til disse begivenheder, og vores lys-familiers efterretningsenheder på og udenfor planeten overvåger intenst alle dem, der har midlerne til en "false flag" operation for at antænde udbredt vold. [o. a. : ”False flag operationer” er iscenesatte terrorhandlinger begået af regeringer og organisationer for at skabe offentlig opinion til deres egen fordel eller dagsorden. Man begår en gerning og lægger skylden på en fjendtlig nation eller gruppe. ] Ved at Gud ærer Jordens egen fri viljes beslutning om, at drab og destruktion vil ende, ikke eskalere, har besætningerne tilladelse til at gribe ind, hvor det end er nødvendigt for at forhindre den frie vilje af dem, der forsøger at starte en ny krig eller noget andet for at skabe kaos. Dog kan besætningerne ikke gribe ind i Jordens beboeres fri viljes beslutninger, f. eks. om at være selvmordsbombere eller standse tropper fra at adlyde deres hærføreres ordrer - den slags aktiviteter vil ende naturligt, alt som de højere vibrationer rører folks hjerter eller fysiske død indfinder sig på grund af manglende lys i kroppene.

27. Med hensyn til tv-meddelelsen til jeres verden, ”De er her, og de kommer i fred", er ingen endelige beslutninger om, hvad programmet skal indeholde, blevet nået, og jeres ledere, som har været involveret i planlægningsmøderne for flere måneder siden, har været optaget siden da med interne spørgsmål af betydning for deres respektive lande. Derfor taler nogle personer, der deltog i disse tidlige møder, om, at skrotte programmet, og at et par små rumfartøjer i stedet for kunne lande i sikre områder i hele verden. Landingerne ville blive koordineret med kollegaer på jorden, så en byden velkommen til "de udenjordiske" af personer, der er velkendte for jer, kan blive filmet og samtidig eller måske senere tv-transmitteret gennem aftaler med personer, der er i stillinger til at håndtere det. Der vil være tilstrækkelig med beviser for, at de besøgende virkelig er fra andre civilisationer - fredelige civilisationer! - således at ethvert udråb som "fupnummer!" eller "invaderende!" fra de mørkes side ikke ville have nogen gyldighed overhovedet blandt befolkningen.

28. Andre muligheder for introduktion bliver ligeledes drøftet, og på dette tidspunkt er intet blevet besluttet endnu. Dog går dette tilbage til den lineære tid, der forløber hurtigere og hurtigere og behovet for at udføre større reformer forud for lukningen af det himmelske vindue, hvorigennem Jorden vil forlade tredje tæthed. At tiden ville kunne rinde ud, før hun når at passere igennem dette vindue, har der aldrig hersket tvivl omkring - hun kan og vil passere igennem! Målet fra planlæggernes side er hurtigt og samtidig klogt og forsigtigt, at bringe alle de sandheder, der må være kendte, frem i folks bevidsthed, herunder sandheden om, hvad der skete på denne dato for ni år siden [o. a. 11. september 2001 ”terror”-angrebet].

Kæmpestore, kraftfulde kilder stråler tiltagende mængder af lys til Jorden og hendes folk, mod det mål, at oplyse alle lydhøre sjæle, alt som målstregen for at vælge deres skæbne rykker stadigt tættere.

Gå fremad i glæde og uden frygt, vel vidende, at oplyste sjæle i hele dette univers er sammen med jer, og at Guds uendelige og evige kærlighed indhyller jer i Kristus-lyset.

                             _________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Translation: Kim Dyrlund

[Note fra Suzy: Jeg er blevet bedt om at fortælle, at repræsentanter fra mange af de medhjælpende civilisationer har givet os oplysninger om deres folk, hjemlande og historie. Deres budskaber kan findes i bogen ”Revelations for a New Era”, ”Illuminations for a New Era” og ”Voices of the Universe”, og de to sidstnævnte bøger har også oplysende meddelelser fra Gud.

Det er min egen idé at tilføje, i dag er det 48. årsdag for Matthew's fødselsdag på Jorden. Hvert år på denne dato og den 17. april, årsdagen for hans fødselsdag i Nirvana, fejrer jeg og han ved at købe en plante eller blomster sammen - denne gang valgte vi solsikker].

Sunflower

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.