Home > > Matthew Ward — 11. april 2013

Matthew Ward — 11. april 2013

North Korea. Pave Frans. Vatikanet. Visualisering. Homoseksualitet.

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Først vil vi dæmpe eventuelle bekymringer om Nordkoreas missil aktivitet. Den opdragelsen til at forvente den samme beundring og underdanighed, som nordkoreanere gav deres far, Kim Jong Un, er blottet for sund fornuft og endnu mere for en følelse af sikkerhed i hans førerposition. Hans retorik er ikke bluff, men uden at vide hvordan han skal regere sit land, viser han overfor sine landsmænd og verden sin kommando over den militære magt.

Afhængig af andre nationale lederes reaktioner på hans tvivlsomme motiver i at placere missilerne hvor han gør, vil han måske beslutte at affyre en eller flere af dem. Hvis det er tilfældet, vil han blive gjort til skamme over deres manglende evne til funktion, takket være indgriben fra jeres rum families teknologi. Hvis det bliver resultatet, er det uvist hvordan han ville redde ansigt. Så vi siger, at det vil være i alles bedste interesse at erstatte sanktioner med diskussioner.

Mange har bedt os om at kommentere Pave Frans, som er i millioner af menneskers tanker rundt omkring i verden, og vi er glade for at gøre det. Nej, hans ydmyghed er ikke "en forestilling", og han kan ikke være "den katolske kirkes frelser." Han er ikke blevet klonet, og det bliver han heller ikke. Illuminatis kloning center er blevet lukket ned af frivillige fra andre civilisationer, der lever blandt jer.

Ligesom sine kolleger i Vatikanet og nogle enkeltpersoner udenfor, kender Pave Frans til situationer skjult for offentlighedens øjne. Han har den medfødte godhed til at føle sig tvunget til at afslutte det mest ugudelige - det internationale hovedkvarter for satanisme i Vatikanet midte. Mens lyset bliver ved med at intensiveres, vil den afslutning virkelig komme. Men det står stadig uvist, om paven har evnen til at trodse dem der er døde, imod at lade verden vide, at denne djævelske situation nogensinde har eksisteret inden for Vatikanets mure.

Andre oplysninger, de ikke ønsker afsløret, handler om at de har holdt de gamle registre skjult, der viser at korsfæstelsen, opstandelsen og andre dele af Bibelen er fabrikeret, og at andre afsnit af optegnelserne blev strategisk udeladt. De ønsker ikke at verden skal vide, at "Guds regler" blev udtænkt af tidlige kirkeledere for at kontrollere masserne og erhverve personlig rigdom. Og senere blev andre dogmer tilføjet for at tjene den overdådige måde, som beboerne i Vatikanet har levet på. De ønsker også at skjule deres massive formuer i kunstskatte, stjålet under Anden Verdenskrig.

Pave Francis har det moralske mod til at forsøge at videregive disse oplysninger, men igen, i betragtning af den stærke modstand, er det fortsat uvist, om han kan klare at gøre det. Når disse sandheder kommer frem, håber vi inderligt, at de religiøst troende vil have absorberet lys nok til at indse, at kirkers væld af gode gerninger er baseret på spiritualitet, ikke religiøse dogmer.

En læser skrev for nyligt til min mor om noget i vores sidste meddelelse, og hendes kommentarer er sammenfattende: Du sagde, at negative tanker og følelser om en afskyelig situation holder dem i gang. Hvordan er det endda muligt at have nogle positive tanker om dette? Hun skrev om menneskehandel, men vores svar vedrører alle afskyelige situationer i jeres verden.

De mange spørgsmål, vi talte om i vores sidste meddelelse er af kontroversiel karakter. Der er overhovedet ingen uenighed om situationer som menneskehandel, sexslaveri! Selvom sjælskontrakter og karma er involveret, er det forfatterens spørgsmål vi ønsker at løse.

Tidligere meddelelser har bragt vores anbefaling af at visualisere Jorden i gyldent hvidt lys, fordi det bogstaveligt "bringer lys" til frygtelig forstyrrende forhold, der tidligere var skjult for offentlighedens kendskab. Først når de er eksponeret, kan der træffes foranstaltninger til at afslutte dem og begynde at helbrede de traumer, de har forårsaget.

I kan ikke neglicere jeres viden om foragtelige forhold, og vi ville aldrig foreslå, at I forsøger at begrave den. Det ville i sidste ende påvirke krop, sind og ånd. I stedet opfordrer vi jer til at visualisere Jorden nedsænket i gyldent hvidt lys, så se den langsomt begynde at rotere med glade ansigter der dukker op og udsende følelser af kærlighed. Energien i jeres billede, af kærlige fornemmelser og intention vil gå ud i verden.

Guds system med energi distribution, som man kunne kalde det, forsikrer, at lys- og kærligheds energi fra alle kilder på og udenfor planeten, kan nå de sjæle der har mest brug for det. Dem der er undertrykt og deres undertrykkere. Jeres energi sammen med lys fra utallige andre kilder er det, der vil afslutte alle former for undertrykkelse i jeres samfund.

Nuvel, vi ønsker at komme med en erklæring i en nylig meddelelse: Til sidst vil alle vide, at homoseksualitet er et fremskredent stadium af åndelig vækst, hvor feminine og maskuline energier er mere afbalancerede end i heteroseksuelle personer.

En indviklet situation anført med en sådan korthed kræver en forklaring, især fordi homoseksualitet er et af de splittende spørgsmål der plager jeres verden. Og jeg har bedt min mor om at kopiere den del i en bog, der er relevant. Selv om det også omfatter oplysninger, der relaterer til beboerne i Nirvana, Jordens åndeverden, tror vi I vil finde det hele oplysende.

[Følgende uddrag fra kapitlet "Parforhold" i Mattæus` "Fortæl mig om himlen" blev fremsendt i begyndelsen af 1994.]

Matthew, kan homoseksuelle partnere fortsætte deres foreninger i Nirvana, hvis de ønsker det?

Ja, mor, homoseksualitet bliver ikke forstået på Jorden, og dette er en god anledning til at forklare det. Homoseksualitet er en evolutionær fase i ånden, endnu mere end et aspekt af det fysiske væsen. Det skal hverken fordømmes eller æres mere end nogen anden fysisk eller åndelig fase af udviklingen.

Husk, vi beskæftiger os med kumulative sjæle her, ikke enlige personligheder. Inden for hver kumulativ sjæl er der måske så mange som tusindvis af livstider oplevet som mandlige, kvindelige og androgyne væsener i såvel inkarnerede som diskarnerede kroppe. Men det er det umiddelbare forrige liv, der eftertrykkeligt påvirker en begyndende vækst her.

Hvis livstiden på Jorden havde homoseksuel orientering, vil denne komme på samme måde her. Da vores krop ikke er designet til seksuel aktivitet, følger kun det mentale aspekt af orienteringen den ankommende sjæl.

Den umiddelbare forrige livstid på Jorden har en anden indvirkning på dette spørgsmål. De mennesker der mest heftigt fordømte homoseksualitet, er dem hvis sjæl har oplevet et umiddelbart tidligere liv som en personlighed med denne orientering.

Matthew, det giver ingen mening for mig. Jeg ville synes, at forståelse og accept ville være meget mere sandsynligt.

Det er en kompleks og forvirrende psykisk situation, mor. Energien hos de personligheder er stadig splittet fra deres umiddelbare tidligere livserfaringer. Som det mest ekstreme har homoseksuelle været fysisk tortureret og endda dræbt. Og i det mindste er de blevet bagtalt, ofte endda af deres familier i en sådan grad, at deres psyke blev alvorligt beskadiget. Måske levede de med smerten af fornægtelse, skam eller skyld over bedrag.

Uanset deres erfaring, er deres energi ikke er helet nok til, at de kan se de samme former for traumatiske situationer de selv har oplevet, og dermed føle empati. Tværtimod, de ser hævnmuligheder.

Denne cyklus af erfaringer opleves så hurtigt, at smerten fra de erindringer, der senest er kendt, men skjult fra bevidstheden, ligger for tæt i dem til at blive healet. Der vil komme i de efterfølgende livstider.

De dvælende smerter i undertrykte erindringer hos de sjæle, som i dette liv valgte heteroseksuel natur, forårsager deres ekstremt fjendtlige holdninger til homoseksuelle. Disse smertefulde følelser vil ikke komme op til overfladen i form af minder om deres homoseksuelle oplevelser, men i holdningen med at kvæle minderne.

Dette er det universelle lige-tiltrækker-lige princip. Når de følelser, som følge af barsk eller uretfærdig behandling i en hvilken som helst situation, er nyere og intense, tiltrækker denne sjæl lignende følelser. Undertrykte erindringer kender ubevidst kilden og mindes den, og tiltrækker dens lige. Dog kan den aktuelle livstids psyke ikke bevidst vide, at tiltrækningen handler om fælles følelser, og de smertefulde fornemmelser af undertrykte erindringer overtager.

Når vi bevæger os fremad fra dette punkt i den psykiske labyrint, dukker processen med "lifeprint" op, identifikation af karmiske lektioner der stadig skal læres, valg af næste livstid og fremskridt i åndelig bevidsthed.

Må mennesker, der var homoseksuelle i deres umiddelbare fortid, altid gå igennem det du beskrev, hvilket bare synes at forevige ting? Eller er der et vist udjævningspunkt, hvor vi alle vil acceptere hinanden ligesom vi er?

Den "udjævning" er helt bestemt en del af den guddommelige plan, fordi følelser af fordomme og had og påførelsen af følelsesmæssig og fysisk mishandling er hindringer for åndelig vækst. Men selv med en fremskyndelse af lys der bestråler jeres planet for at fjerne den store negativitet i menneskeheden, skal I ikke forvente, at denne ændring bliver gennemført inden for den næste generation.

Er homoseksualitet mere udbredt nu end tidligere i Jordens historie?

Nej, men der er flere mennesker nu end tidligere i jeres historie, så den samme procentdel skaber større antal. Gennem jeres nedskrevne historie, har velkendte og højt respekterede mestre i det ene eller det andet felt været homoseksuelle, og mange lavede deres strålende og inspirerende kreationer på grund af deres forpinte sind om dette aspekt i deres natur.

Man kan sige, at uden dette element af deres personlighed, kunne de ikke have skabt noget i størrelse og pragt som de gjorde.

Hvorfor er homoseksualitet en nødvendig oplevelse?

Hvor kan man bedre lære om balance i de to yderpunkter af mandlig og kvindelig seksuel energi end på et integreret grundlag? Det ideelle er en androgyn tilstand, som ikke har noget som helst at gøre med menneskets seksuelle natur, men snarere med de to modsætninger af menneskets seksuelle energi egenskaber. Androgyne sjæle er langt mere åndeligt avancerede, på grund af den mandlige og kvindelige seksuelle energibalance de har opnået.

Ligesom mandlig energi ikke kun er et område for mænd, er kvindelig energi ikke begrænset til kvinder. Mandlig energi er barsk, ofte produktiv med hensynsløse midler, altid med behov for at skulle bevise sit synspunkt eller opnå succes i et foretagende. Kvindelig energi er blid, men med større, stille styrke som sit fundament. Forbundethed, som er det ultimative i bevidst præstation, er kvindelig energi.

I relationer hvor den ene partner har kun mandlige energi træk, og den anden har kun kvindelige energi træk, kan den kvindelige energi partner ikke modstå ubalancen hele livet, eller livet vil ikke vare længe. I min bevidsthed om sådanne relationer, slutter de, der forblev i denne ubalance, med en tidlig overgang for den kvindelige energi sjæl. Den overlevende har ofte ingen referenceramme af sin egen eller den andens andel i partnerens død.

I siger "Den person vil blive min død." Ligesom mange andre almindelige udtryk I bruger, kan det være en præcis udtalelse. Men kun få forstår sandheden i deres ord. Der tilskrives ingen skyld til nogen af partnerne her i et sådant forhold. Som i mange tilfælde er dette ikke andet end karma der bliver opfyldt i henhold til forud fødselsaftaler. Opløsningen af disse partnerskaber ved skilsmisse kan også være i overensstemmelse med de valgte læreprocesser i deres aftaler.

Enhver balance inden for en livstid er ønskelig. Men da seksuel energi er et af de væsentligste aspekter af den menneskelige psyke, er balancen mellem mandlige og kvindelige energier sandsynligvis den mest ønskelige. I dette rige er der den blanding af mandlige og kvindelige energier med hensyn til tendenser, følelser og holdninger. Denne ideelle tilstand af balanceret virkelighed eksisterede engang på Jorden, men det blev ødelagt.

Opførsel der udspringer fra perversion af den seksuelle energistrøm har spredt negativitet på Jorden i et sådant omfang, at det næsten er utænkeligt. Seksuel energi er på ingen måde begrænset til, hvad I almindeligvis kalder "ønsker sex" eller "har sex."

Selvom vi går ud over den oprindelige hensigt med sex, som var forplantning, bringer et tilfredsstillende seksuelt forhold harmoni i livet hos de elskende partnere, og jeg taler absolut ikke imod en gensidig lystbetonet, gavnlig seksuel forening.

Det er desuden muligt at overføre seksuel energi til andre produktive områder, og mange der har mistet eller aldrig haft en elsket partner, gør det. Men jeg taler ikke om den positive brug af denne energi, kun grasserende negativitet skabt af perversion af hele den seksuelle energistrøm.

Dette har været den egentlige årsag til alt det, I tænker på som onde egenskaber i den menneskelige natur. Der er ingen forbrydelse af jeres borgerlige, religiøse eller filosofiske standarder, der ikke er begået ud fra en grundlæggende årsag til seksuel perversion.

Som eksempel står satanisk involvering af tortur og ofring af mennesker og dyreliv og brutale seksuelle aktiviteter på en skala, man næppe ville tro, men som er reel. Dette er indhyllet i et dække af "religion", og jeres regering anerkender det offentligt som sådan! I forbinder ikke hverken den ugudelige praksis eller deres religiøse status med den perverterede anvendelse af seksuel energi det faktisk er.

Det burde ikke overraske jer, at mord ofte er seksuel energi der er ført til grov afvigelse, eller at voldtægt og incest er andre eksempler. Promiskuøse seksuelle møder, eller besættelse med enten at have sex eller brat afstå fra naturlige drifter er mere godartede, men stadig ødelæggende for psyken.

De mørke kræfter er bag alle disse adfærdsmønstre som følge af perverteret seksuel energi. Det er ikke ualmindeligt, at de mest korrupte aktiviteter fører til det laveste i den tætte energi. Og intet andet aspekt af den menneskelige natur har været så afgørende i at fremmedgøre Gud for mennesker.

På sjælsniveau er der uadskillelighed, men i det fysiske liv gælder det, at jo mere korrupt og afvigende den seksuelle energi er, jo mere fjerner de folk, der engagerer sig i disse aktiviteter, fra Gud. Desværre for jer og Jorden, hærger disse frie viljers valg i jeres civilisation og er langt fra de valgte missioner i de fleste af disse sjæles førfødsels-aftaler.

Mor, uanset manges indstilling på Jorden, er et kærligt homoseksuelt partnerskab IKKE en perversion af seksuel energi, og det fører os tilbage til dit spørgsmål om homoseksuelle foreninger i dette rige.

Da der ikke er nogen fordømmelse her overfor folks tidligere seksuel orientering, er der helt klart ingen dom over hvilke sjæle der tiltrækkes af hinanden som partnere. Erfaringer her på ethvert niveau er designet til sjæles åndelige udvikling, og det omfatter alle forbindelser. Hvorvidt man er heteroseksuel eller homoseksuel af natur, bliver sjæleplans energi og par-bindinger af alle par helt respekteret.

Tak, mor. Mens du fortsætter din rejse mod at øge åndelig og bevidst opmærksomhed, vid at du bliver bistået af planetens højeste vibrationer i mange årtusinder. Og du har den ubetingede kærlighed, respekt og beundring af alle lysvæsener i dette univers.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim DyrlundShare |