Home > > Matthew Ward — 12. maj 2013

Matthew Ward — 12. maj 2013

Højere perspektiv på Jorden. Vold. Dualitet. CIA. Boston Maraton bombningen. Zionistiske bevægelser. UFO høringer. Klimaforandringer.

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi ved, det er svært for jer at føle jer opstemte over at Jorden er i fjerde tæthedsgrad, hvor volden stadig har en fast plads i jeres verden, og I spekulerer på, hvor den lovede Gyldne Tidsalder er.

Jorden krydsede grænsen til sin Gyldne Tidsalder, da den kom "på sikker grund" i fjerde tæthedsgrad for næsten seks måneder siden. Men mange af jordens beboere har ikke nået den tæthedsgrad i åndelig og bevidst opmærksomhed. Så det er forståeligt, hvis I føler jer mismodige over, hvad der synes at være et ringe fremskridt i retning af en fredelig verden.

Ja, vi har nævnt disse følelser før, og nu ligesom dengang er det aldrig med kritik. Vi kunne sandelig føle det samme, hvis vi kun så hvad I gør, men vi har den enorme fordel at være i stand til at se Jorden fra vores ekstraordinære udsigtspunkt.

Vi ser de fantastiske forskelle i jeres verden i dag sammenlignet med forholdene i begyndelsen af Jordens opstigning for kun godt 70 år siden. Vi ser gamle energiportaler genåbne og det indstrømmende lys forankret over hele planeten. Vi ser de utallige funklende lys af sjæle der vågner op, mens Jorden fortsat bevæger sig ind i stadigt højere vibrationer, og vi ser alle den Gyldne Tidsalders herligheder fuldbragt.

I ville ikke blot være opmuntret, men jublende glade, hvis I også kunne se alt dette, og hvor vi ønsker I kunne! Men det kan I ikke, så lad vores viden om, hvad der er hændt, og hvad der sker i dette øjeblik bortvejre enhver modløshed I måtte have, så de lave vibrationer ikke dæmpet jeres lys. Jeres standhaftighed i lyset er så ligeså vigtig nu, som det altid har været for jer - personligt og for jeres samfund. I er selveste vejviserne for de søgende sjæle der nyligt er "vågnet".

Viser udbredelsen af vold ikke, at mørket stadig fast tag om Jorden? Kort sagt, det er hvad nogle læsere har skrevet til min mor, og deres bekymring deles af andre lysarbejdere. Vi forsikrer jer, at det mørke der indhyllede planeten i årtusinder blev efterladt, da Jorden forlod tredje tæthedsgrad.

For at forklare hvorfor volden stadig findes, selvom planeten er sikkert inde i fjerde tæthedsgrad, går vi lidt tilbage i jeres tidsramme. Jorden passerede på sin opstigningsvej gennem mange energi niveauer, og for nogen tid siden nåede den et niveau, der igangsatte en forøgelse af alle egenskaber og al adfærd. Da modpolerne af dualitet blev intensiveret, steg de handlinger der afspejler det bedste af menneskeheden, og det samme var gældende for de handlinger, der afspejler det værste. Dualiteten er på sit højdepunkt, og alle reagerer på den "forstørrede stemme indeni". Personer med tendenser til vold følger deres øgede trang til at handle voldeligt.

Dog er alt ikke som ser ud. Den Illuminati-kontrollerede fraktion af CIA er stadig aktiv i terrorismen, til tider i forbindelse med det retshåndhævende personale, der uforvarende hjælper snarere end fanger gerningsmændene. Ud over at bruge de få tilbageværende hjerne-kontrollerede personer, som de har programmeret, har fraktionen en liste over "sandsynlige" personer de kan give skylden for deres terroraktiviteter. De fabrikerer et plausibelt fundament af udvalgte fakta om de enkeltpersoner og fodrer medierne med den historie.

Bombningen på Boston Maraton var deres værk. De to brødre der "angiveligt" var bombemændene, passede meget godt til det fraktionen fandt nødvendigt til denne lejlighed. De havde hørt om de unge mænds interesse i at lave simple bombe konstruktioner, og ved at forbinde det med deres "radikale" religiøse overbevisninger samt til den ældre brors måneder i Tjetjenien og Dagestan, skabte de stof til "mistænkte", som offentligheden ville finde troværdigt.

Det er trist for jer og for os, at eventuelle voldelige episoder stadig er en del af livet på Jorden. De er virkelig tragiske for alle dem der oplever tab af elskede personer og personer med alvorlige og vedvarende kvæstelser til følge. Vi ønsker oprigtigt, at de sørgende familier kunne vide, at deres medlemmer blev mødt med "afdøde" familie og kære venner ved indrejsen i Nirvana, hvor livet er fyldt med aktivitet, mangfoldighed og glædesfyldt bevidsthed om, at de hver især er en del af Enheden af Alt.

Trods mainstream mediernes langtrukne dækning af "terrorhandlinger" og andre afskyelige forbrydelser, er frygten ved at forsvinde. På sjælsniveau ved alle, at planeten er hundredfold mindre "forgiftet" end den var for kun et par år siden. Og mens energi strømmen bevægede Jorden ind i stadig høje vibrationer, begyndte denne viden at sive ind i bevidstheden. Mange, der tidligere var dybt påvirket af mediernes skræmmekampagner, er ikke længere modtagelige for dem.

Der er legitim spekulation og også strategisk frygtelige rygter om, hvad Syriens borgerkrig kan føre til. Der vil ikke blive flere "totalt ødelæggende" internationale krige, og forsøg på at bruge atomvåben vil ikke få held med sig. I sidste ende vil frihedskæmperne i Syrien sejre. Og ligesom i andre lande, hvor borgerne fortrængte despotiske herskere, vil også denne nation gå igennem en periode med uro, før den opnår social og lederskabsmæssig stabilitet.

Israels vedholdende stridbarhed er zionisternes værk - en anden af Illuminatis forskelligartede grupper, som kun tjener deres egne interesser med erobring. I modsætning til hvad de vil have jer til at tro, repræsenterer den zionistiske bevægelse ikke indstillingen hos israelerne eller jøderne fra andre steder i verden. Med tiden vil denne bevægelse, som er ved at miste gunst fra tidligere trofaste allierede, helt miste sin troværdighed og indflydelse.

Det er således, at mange sjæle nægtes juridiske hjælp, sundhedspleje, uddannelse, økonomisk og social lighed. Og uretfærdige love, overvågningsmetoder og andre aktiviteter krænker jeres privatliv og indskrænker friheder. Chemtrails (de tidligere omtalte røgspor på himlen) krydser stadig jeres himmel nogle steder. Anden forurening af jeres luft, vand og jord fortsætter, ligeledes med vanhelligelse af jeres skove og den frygtelige behandling af dyr i havene og på land.

Regeringerne kan ikke meget længere ignorere kravene til betydelige reformer på disse områder og i alle andre skadelige situationer. Positive ændringer opstår pga. folks handlinger, og græsrodsbevægelser i hele jeres verden vokser hurtigt i antal og effektivitet. I vil se, at alle eksisterende eller planlagte love, politikker, restriktioner, produkter og systemer, der har negativ indflydelse på livet på Jorden, vil blive ramt trinvist.

Der er opmuntring hos de personer, der forbinder punkterne af positiv udvikling, rapporteret i selvstændige publikationer, på internetsider og i tv dokumentarer og interviews. Et nyligt tiltag med internationalt anstrøg skete i USA. En gruppe mødtes med repræsentanter for medierne og nogle tidligere medlemmer af Kongressen for at tale om deres personlige observationer og viden, der viser klare beviser for intelligent udenjordisk liv. [Citizen hearing on (UFO) Disclosure at the National Press Club, Washington, DC, starting April 29].

For en halv snes år siden var gruppen på det samme sted, med samme formål. Dette korte møde blev fuldstændig ignoreret af medierne - for ikke at nævne den amerikanske regering. Og selv om de seneste fem dage med formelle høringer ikke skabte overskrifter over hele verden, blev det nævnt i noget pressedækning og det blev lagt på talrige internetsider.

Men den allerstørste betydning for den ugelange begivenhed var, at den fandt sted. Illuminatis indflydelse i USA, deres sidste højborg, er svækket så alvorligt, at de ikke kunne forhindre det. Jeres regeringer kan ikke fortsætte meget længere med at tilsløre vores families tilstedeværelse, men forvent endelig ikke at give hånd til dem der bor hos jer, eller hilse på landings-besætninger næste uge. En officiel erklæring om at andre civilisationer eksisterer - eller måske blot sandsynligheden for at de eksisterer, ville være et forsigtigt første skridt. Og jeres ledere, der har været involveret i at planlægge annoncering af de udenjordiskes eksistens, skændes stadig om, hvornår folk vil være klar til at høre dette?

Disse ledere ved ikke, at det ikke er dem der afgør det. I sin uendeligt større visdom, vil Gud vide, hvornår det er tid til at give et START signal til det højeste universelle råd, og derefter vil nogle af de tusindvis af besætninger, der omgiver planeten, slutte sig til jer. De vil tilføje deres teknologier til dem der er udviklet af jeres videnskabsfolk for mange år siden, men misbrugt af Illuminati. Og når I ikke længere har brug for deres hjælp, vil disse familiemedlemmer vende tilbage til deres hjemlande.

Dette er et passende sted til at fremføre en anden bekymring, der deles af en række lysarbejdere. Nej, den kendsgerning at der ikke har været nogen masselandingerne betyder ikke, at de velvillige i vores universelle familie har forladt jer, og at en civilisation med slaveri nu er på plads! De eneste besætninger i jeres himmel er lyskrigere, og de tjener jer på dybt nødvendige måder.

Teknologier på skibene reducerer forureningen i atmosfæren, der giver krigsvåben funktionsfejl, forebygger massive terror forsøg, leder lys ind i jeres farvande for at hjælpe med at opretholde livet i havet, og sprænger eller fordamper enhvert lille element i rummet der kan skade jorden. Store, stærke civilisationer sender stadig lys langvejs fra til planeten. Udenjordiske væsener tæt ved jer, der har indflydelsesrige stillinger, presser på med reformbestræbelser.

Lad os nævne et andet område, hvor igangværende argumenter er meningsløse. "Global opvarmning" på grund af menneskehedens forsætlige forsømmelse, uvidenhed og benægtelse er helt bestemt reel, men den smeltende polar is, de rekordstore temperatur ekstremer og andre vejr-unormaliteter er Jordens skridt mod at vende tilbage til et moderat klima globalt - den måde det var, da hele planeten var "Edens Have".

Skiløbere og andre koldt-vejrs sportsentusiaster behøver ikke ærgre sig over, at sneklædte bjerge vil forsvinde. Det vil de højst sandsynligt ikke. Majestætiske bjergkæder og fantastiske kløfter dannet af dynamiske omvæltninger og mægtige vande eksisterede ikke, da planeten først blev dannet. Men disse spektakulære aspekter af Jordens naturlige skønhed, som glæder jer, glæder også Jorden.

Mor, jeg tror læserne vil nyde den del af transmissionen fra den kære sjæl i Nirvana, der vedrører klimaet. Vær sød at Indsætte det, og også hendes senere kort samtale med dig.

[Det følgende er et uddrag af Grace`s oplysninger i Jordens Gyldne Tidsalder - Life Beyond 2012. Hendes del af denne bog er et par korte markeringer af hendes adskillige lange transmissioner, der blev til "Grace" kapitlet i Illuminations til en ny æra. Oplysningerne nedenfor er fra hendes første transmission i 1999.]

Min tjeneste på dette punkt er at studere mekanikken med at fjerne vejr unormaliteter og blødgøre deres virkninger i vores atmosfære. Og jeg mener "vores" - ligesom jeres og vores. Vi er ikke så langt fra jer ved I, og desuden har vi så tætte bånd med jer alle, at vi ikke er adskilt på ret mange måder. Med mht. vores lettere tæthedsgrad og det respektive vejr, der er vi, men det er stadig jeres OG vores atmosfære jeg arbejder på.

Jeg ved det lyder næsten for underligt at tro på, men det er den nemmeste måde for mig at fortælle det på. Det er slet ikke sådan jeg ville beskrive det her, men I har ikke vores ord, så hvordan kan i begynde at vide hvad jeg mener, hvis jeg bruger vores ordforråd? Der er ikke nogen synonymer eller lignende udtryk til denne proces. Det er noget, der ikke kan hjælpe med det samme, men i det lange løb, vil det jeg laver udgøre en god forskel.

Det er ikke sådan, at jeg kan udnytte vindene på Jorden, eller handle som om jeg er en global paraply i disse større storme. Jeg studerer hvordan jeg kan rumme energien, så den kan spredes, i stedet for at samles og derefter eksplodere. Jeg burde have sagt spredt, ment som rutine på en langsom og let måde, i stedet for bare at sidde i et stykke tid og derefter handle, som om det havde fået hele verden på nakken - og derefter: Pas på, nu kommer der endnu en orkan eller tornado!

Det kommer til at tage et stykke tid for at dette kan få nogen effekt. Der stadig meget mere uanset hvilken betegnelse det har: udrensning, renselse, forøgelse af lyset, oplysning af Jordens negative byrder, opstigningsproces. Men det ender alt sammen med det samme: der er stadig masser af geologisk aktivitet med temmelig store skader foran os.

Der er ingen vej ud af dette, forstår I. Energi er energi, og man kan ikke sige, "Væk du der, forsvind." Faktisk arbejder jeg på at komme frem til at kunne være i stand til at håndtere tingene, så hvis regnen er nødvendig, kommer den, kun i passende mængde. Når det er gjort, stopper den indtil den er nødvendig igen. Rytmen, mønstret er indstillet, forstår I.

[Det følgende er en del af Grace`s og min korte samtale i oktober 2011.]

Disse besætninger på jeres himmel er ved at blive rastløse. De har i årevis været klar til at lande og komme i gang med de ting de kan gøre for at hjælpe jer med deres teknologier. I har selv udviklinger der er blevet holdt under låg. Nogle få af jer ved det, og hvad de er i stand til, men bare vent til I ser ET teknologi i handling!

Også jeres vejr og "natur" katastrofer - bare et par ord om det. I ved, at meget af det er i årevis skabt af teknologiske kombinationer kontrolleret af Illuminati. Men det vil hurtigt slutte. Faktisk er det allerede bremset en del. Ingen af disse påstande om fantasifulde fantastiske/ikke fantastiske, fabelagtige, katastrofale omvæltninger der vælter rundt på internettet vil nogensinde ske. Bare hold jer en herlig verden for øje, Jordens Gyldne Tidsalder, og vær ikke bange for store ændringer. De er alle gode.

Grace, hvordan går det med dit "Vejr i fremtiden?"

Vidunderligt! Vi er alle indstillet til det tidspunkt, hvor Jorden har efterladt al sin negativitet, og vi kan handle på hendes valg til et moderat klima overalt. Det vil ikke tage så lang tid som I måske tror at omdanne ørkener til køkkenhaver!

Tak, mor. Nu, kære Jordfamilie, I ved at folk i Nirvana sender mere end strålende kærlighed til jer. De tjener på måder, som i sandsynligvis aldrig kan forestille jer, at nogen fra en åndeverden kunne klare.

Mange lande ærer mødrene på denne dag, og alle jeres lande har særlige dage til ære for personer, der har lavet ekstraordinære bidrag på den ene eller anden måde. Hvilken jubel der vil blive, når I hver dag ærer jer selv og alle andre sjæle i dette univers som Guds familie af guddommelige væsener.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim DyrlundShare |