Home > > Matthew Ward — 19. februar 2013

Matthew Ward — 19. februar 2013

Magt og ansvar for verdens ændringer. Pave Benedikts fratræden. Vatikanets historie. Nordkoreas atomprøvesprængning. Krigens omkostninger, tilfældig vold. Beskæftigelse, produktivitets-overgang til fred. Status over kvinder og bøsser. Syv årtiers fremskridt.

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Siden december solhvervet har det store flertal af Jordens befolkning vendt sig mod deres respektive dagligdags ansvar og forfølgelse af sædvanlige interesser. De, der troede på en dommedags teori i forbindelse med afslutningen af mayaernes kalender, føler sig en smule dumme, men lettede, hvis de skal være helt ærlige.

Ingen af dem ved, hvad I ved, at under indstrømningen af lys for disse få uger siden, da tog Jorden sine første skridt ind i fjerde tæthedsgrad. Mange af jer er stadig skuffede, endog modløse, fordi intet af tilsyneladende ændring fandt sted, og det er især disse kære, som vi ønsker at opløfte og give fornyet tillid.

Tænk på en nyfødt baby, der kommer med særlige talenter, færdigheder, interesser, uafhængige tanker og mål. Denne "pakke af potentialer" er slet ikke synlig i babyens tidligste dage. Men når denne lille person vokser og gror, begynder de medfødte evner at dukke op. Og med en ordentlig pleje, blomstrer de med stadig større kreativitet og fremhævelse.

Det er den selv samme proces med Jordens Gyldne Tidsalder, født helt for nylig og med dens egen "pakke af potentialer." Man kunne sige, at lysintensiteten i jeres verden har gjort denne spæde æra ekstraordinært "frugtbar", hvilket gør det nemmere end nogensinde før at få gevinsten af jeres arbejde til at blomstre.

Dette er tiden til at føle jer positive, optimistiske, entusiastiske og sejrrige. I har mestret de vanskelige faser i Jordens opstigning! Hendes exit fra tredje tæthedsgrad var forudbestemt, men de mange millioner blandt jer, der halvsov i en eller anden grad, ville måske ikke have klaret det.

Men de klarede det faktisk og det takket være både det indstrømmende lys under december-solhvervet og jeres udstråling. Jeres lys var afgørende dengang, og det er lige så vigtigt nu, mens I bevæger jer fremad i jeres verdens medskabende proces.

I har hele tiden haft ikke kun kraften, men også ansvaret for at gøre jeres verden til det, I ønsker den skal være. I det store kontinuum er denne herlige verden et fait accompli, men i lineær tid fortsætter jeres mission. Og det næste bliver overordentligt tilfredsstillende og glædeligt: gendannelse af fred, sundhed og harmoni for Jorden og alle hendes beboere. I må ikke "falde af på den" ved at lade desillusion formørke jeres lys!

Jeres universelle familie har virkelig hjulpet enormt i hele Jordens opstigning, og de fortsætter med at gøre det på de mange måder, vi har nævnt. Ligesom Jordens indgang til fjerde tæthedsgrad under solhvervet var forudbestemt, således var al denne udenjordiske hjælp. Begge er vigtige bestemmelser i Den Gyldne Tidsalders mesterplan, der blev etableret i samklang med Gaias vision for Jorden.

Fordi jeres himmelske families lys er mere intenst end jeres, og deres teknologi er langt mere fremskreden end jeres, har deres bistand været og vil fortsat være på måder, der ligger ud over jeres nuværende evner. Men tempoet i samfundets fremskridt har altid været bestemt af planetens beboere kollektivt. Det kan ikke være anderledes, fordi det er jeres verden.

Lad os tale et øjeblik om nogle nylige udviklinger. Først om pave Benedikt. Virkelig en højst usædvanlig begivenhed, at en pave går af. Og den annoncerede grund, "fremskreden alder", er på en måde hel faktuel.

Paven, der ses i det offentlige rum, er en klon. Fordi denne klon ældes hurtigt og dens energi er ved at ebbe ud, vil den ikke være i stand til at fungere meget længere. Og udskiftnings-kloner er svære at få fat på i disse dage. Det er grunden til at paven selv, der ser sundere og yngre ud end klonen, vil forblive i afsondrethed. Afhængig af hans levetid og timingen af, hvornår sandheden om kloner kommer frem, får vi ham måske at se senere ganske frisk.

Betydningen af denne fratrædelse er langt mere vidtrækkende end blot en klon, der er ved at nedbrydes. Det laver revner til at danne åbninger til sandheder, som har været skjult i århundreder, så som at pædofili indenfor præstedømmet har været tiltagende i over 1500 år.

Vatikanet, som har været en af hovedaktørerne på verdensplan under Illuminati paraplyen, er det internationale hovedkvarter for satanisme, og dets umådelige rigdomme omfatter stjålne kunstskatte erhvervet i samarbejde med nazisterne under Anden Verdenskrig. Enhver pave, som gjorde indsigelser mod det kæmpe bedrag, den samvittighedsløse adfærd og ophobning af formuer, forblev kun kort tid i live.

Men muligvis vil den mest chokerende åbenbaring være afsløringen af gamle optegnelser, som vil vise, hvordan Bibelen for længe siden blev strategisk ændret - især den opdigtede historie om Jesu korsfæstelse og opstandelse, for at give kirken kontrol over den katolske befolkning.

Når alt dette bliver offentlig viden, vil Vatikanets lange styre være forbi. Sammenstyrtningen vil blive yderst trist og svær for katolikkerne, men alle fromme kristne vil blive dybt berørt ved at erfare, at grundlaget for deres liv blev bygget på løgne.

Medfølelse for alle disse sjæle kan hjælpe dem til at acceptere, at sandheden om Jesu liv og lære er langt mere værdifuld, end hvad de har lært. Deres tro baseret på spiritualitet snarere end dogmer vil vare ved, og ritualer baseret på usandheder vil forsvinde.

Medier rundt om i verden har også summet med aktivitet i forbindelse med Nordkoreas atomprøvesprængning. Affyring af et missil er én ting, at bringe et sprænghoved til eksplosion er en helt anden. Og denne test har ikke været nær så effektiv, som det pågældende land ønsker, at verden skal tro. Men ligesom Iran, bliver Nordkorea betragtet som en "slyngelstat" og en trussel, der kunne føre til en atomkrig.

I ved, at der ikke vil blive en sådan krig, og intet forsøg på at detonere en atombombe i rummet vil få held med sig, men kun få andre ved det. Så det er oppe på verdensplan, hvordan man kan reducere den formodede dystre trussel disse to lande udgør, og USA deler rampelyset med volden i forbindelse med brugen af håndvåben.

Ud over de personlige tragedier for alle, der er direkte berørt, berører vold den globale samvittighed dybt. Mens den åndelige bevidsthed fortsat ekspanderer, vil alle forstå, at vold kun avler mere vold - aldrig harmoni, samarbejde eller respekt. Spredt snak om krig vil fortsætte et stykke tid, men stigende vægt på at forhandle forskellene vil i sidste ende resultere i international nedrustning.

Incitamentet til at stoppe krig og tilfældig vold vil gå forud og gøre en ende på udbredt død og sorg. De øvrige omkostninger ved krig: ødelæggelse af jord og naturressourcer - ødelæggelse af boliger, virksomheder og infrastruktur - tilfældig vold - retshåndhævelse - juridiske og retslige procedurer - og fængsler - er en kæmpemæssig kollektiv udgift.

I hele jeres verden vantrives mange millioner i fængslerne, fordi de blev taget til fange i krig eller er fængslet efter uretfærdige love, korrupte retssystemer, overdrevent hårde straffe for mindre forseelser, fejlagtig domfældelse eller psykiske lidelser. Denne skammelige plet på jeres historie vil blive ryddet af vejen i faser, ligesom behandlingen af psykisk sygdom, så længe denne betingelse er et aspekt af livet.

Økonomiske midler, der ikke længere er nødvendige for at forsvare sig mod vold, vil blive dirigeret ind i områder med kritisk stort behov, som uddannelse og sundhedspleje - energiteknologier - innovativ virksomhedsvækst - reparation og vedligeholdelse af veje, skinner og broer - og miljø sanering.

Borgernes krav om disse og andre former for forbedringer vil tvinge regeringer til at handle. Industrier, der nu skaffer brændstof til krigsmaskiner, vil konvertere deres fremstillingsprocesser til andre former for produktion, og medarbejdere, der har brug for uddannelse på områder af eget valg, vil modtage den.

I vores sidste budskab kom vi ind på lige rettigheder for kvinder. I en lang række budskaber har vi sagt, at sjæle i tredje tætheds civilisation skal opnå balancerede livserfaringer, så de kan udvikle sig ind i fjerde tæthedsgrad. Forvisningen af kvinder til en ringere status var en primær faktor i Jordens nedadgående spiral fra femte til en dyb tredje tæthedsgrad, og en fastlåsning der.

Den karmiske karrusel giver kvinder, der er blevet mishandlet i én livstid mulighed for at opnå balance i andre inkarnationer ved at være undertrykkerne. Og sådan gik det i årtusinder efter årtusinder, indtil kvinderne endelig langsomt begyndte skridt for skridt at komme permanent videre i deres kamp for at få en uddannelse, for at stemme, organisere og sige deres mening på trods af social stigmatisering.

I de fleste lande i dag er kvinder med rette betragtet som uundværlige bidragydere til samfundet. Husførelse og moderskab er ikke længere en antaget rolle. Valget om ikke at gifte sig eller ikke at få børn er lige så æret. Millioner af kvinder kombinerer med succes familielivet med universitetsuddannelse eller karriere.

Kvinder udmærker sig inden for områder, der tidligere ansås som mænds områder: så som teknik, videnskab, elektronik og forskning. Og de bestrider politiske embeder, ejer små virksomheder eller leder selskaber.

Mange reformbevægelser verden over er blevet indledt af kvinder. I lande, hvor deres civile og gudsgivne rettigheder stadig nægtes, tager modige individer dristige skridt for at gøre en ende på grusom uretfærdighed. Og sociale medier har givet global støtte til deres beslutsomme bestræbelser.

Det samme gælder for homoseksuelle, som også længe har været berøvet for den respekt og værdighed, for de muligheder og rettigheder som heteroseksuelle har. I kulturer, hvor denne status stadig kun ydes til mænd, vil de homoseksuelles rettigheder langsomt blive æret, ligesom kvindernes. Til sidst vil alle vide, at homoseksualitet er et fremskredent stadium af åndelig vækst, hvor feminine og maskuline energier er mere afbalanceret end i heteroseksuelle personer.

Opnåelse af fred og fulde rettigheder for alle borgere vil halte bagud i de hardcore områder med konflikt og undertrykkelse, især i Mellemøsten, nogle afrikanske lande, Afghanistan, Pakistan, Indien og Nordkorea. Mange af disse lande skal løse vanskeligheder, der skyldes forskellene indenfor stammer, religiøsitet, kaste, køn, kultur og politik samt disse gruppers økonomiske uligheder.

I finder det nok ironisk, at højlydte krav om reduktion af vold, kvinders rettigheder og homoseksuelle pars rettigheder bliver stærkt publiceret i USA, dog udelader landets førende medier, hvad der bliver rapporteret om i andre "frie" lande. For eksempel har der ikke stået noget om anholdelsen af mange bankfolk og andre indflydelsesrige personer i Europa, og der har aldrig været en pip om den indlysende tilstedeværelse af rumfartøjer.

Illuminatis Rothschild fraktion, som regulerede sit imperium fra London og Vatikanet, har mistet deres mediers fodfæste sammen med deres øvrige beføjelser i den del af verden. En del af Illuminatis Rockefeller fraktion, med hovedsæde i Washington DC og New York, har stadig indflydelse på store medier i USA samt på Wall Street. Og deres vedblivende fodfæste i Kongressen er tydelig i den uforsonlighed, der har stagneret fremskridtet.

Ja, vi ved, at det meste, vi har talt om, ikke er nye oplysninger. Så hvorfor fortæller vi de ting, som I godt kender til? Fordi I har brug for at tænke over, hvor langt I er nået siden Jordens opstigning startede!

Går vi disse syv årtier tilbage, var overbevisningen den, at det var en patriotisk pligt at dræbe "fjenden". Mange, mange millioner gik ivrigt ud i kamp, støttet af deres civile kolleger, både i ånden og med krigsmaskine-produktion. I dag er ønsket hos et overvældende flertal rundt om i verden at ende blodsudgydelser og leve fredeligt sammen.

I slutningen af 1930'erne kontrollerede mørkets tunge hånd alt, hvad der påvirker livet på Jorden: regeringerne, økonomi, handel og industri, undervisning i kirker og skoler, love og retsvæsen, medier og miljø. Meget få adspurgte personer satte spørgsmålstegn ved beslutninger truffet af et af disse autoritative organer.

Nu er der udbredte spørgsmålstegn vedrørende myndighedernes motiver, og modstand mod beslutninger og handlinger, der er imod det fælles gode. Tænk på den massive mængde af korruption, bedrag og fordærv som jeres indsats har "bragt frem i lyset." Tænk på, hvordan I har vendt verdens opmærksomhed imod den brutalitet og uretfærdighed, der plejede at blive tolereret i tavshed.

I har brug for at føle jer opmuntrede af og taknemmelige for de dramatiske fremskridt, og I er nødt til at give jer selv kredit for jeres bidrag. At anerkende bedrifter er ikke hybris, det er en kilde til inspiration og motivation til at fortsætte, indtil missionen er fuldført. I er måske ikke forud med progressive øjeblikke, men glem venligst aldrig kraften af jeres tanker og følelser!

For at citere fra vores sidste besked: Ligesom før afhænger Jordens beboeres rejser af de valg, hver enkelt tager, og disse kumulative valg udgør den kollektive bevidsthed. Så det er jeres tanker, lidenskabelige følelser og handlinger, der vil sætte Jordens tempo fra nu af. Uanset om det summer lykkeligt gennem fjerde tæthedsgrad eller flyver skyhøjt som en ørn, jubler Gaia. Den usædvanligt vanskelige del af opstigningen er forbi!

Det er lige så vigtigt nu som tidligere at fokusere på, hvad I ønsker i jeres verden, ikke på hvad I ikke vil have! Vær venlig ikke at beklage forhold, der er sørgelige, eller være nedsættende overfor personer, der ikke deler jeres synspunkter. Lad i stedet jeres tanker og følelser handle om livet i harmoni med naturen og overflod af godhed til alle.

Standhaftighed i lyset fremmer Jordens tempo mod den sunde, smukke rolige verden, der allerede findes i kontinuummet. Hvor ville vi ønske, at I kunne se det storslåede i jeres samskabelse, ligesom vi gør!

Den ubetingede kærlighed og ære fra lysvæsener i hele dette univers er med jer nu og for evigt.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim DyrlundShare |