Home > > Matthew Ward — March 12, 2011

Matthew Ward — March 12, 2011

Jordskælvet i Japan er menneskeskabt; tsunamien i Japan; skift i den kollektive bevidsthed; udfordringerne forude; sjæles overgang til efterlivet; personlig pleje; opstigningstempo accelereret; iboende værdier versus trivielle interesser; fabrikeret billede af USA; mental og følelsesmæssig sygdom; en bedre verden for børnene

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Jordskælvet ud for kysten af Japan, som var strategisk positioneret for at igangsætte tsunamien, var ikke Moder Naturs værk. Hendes eneste medvirken var de uundgåelige oprindelige bevægelser af jord og vand, efter at Illuminati videnskabsmænd havde udløst skælvet. Vores rumfamilie var i stand til at forpurre deres mål om at jævne byer, oversvømme hele øen og dræbe de fleste af dens indbyggere; dog går det at udnytte havets fulde styrke ud over deres teknologiske kapacitet. Moder Natur er ej hellere årsag til det mistænkeligt høje antal af efterskælv, og det burde være indlysende for jeres seismologer og geologer, at noget er gruelig skævt.

2. Top-medlemmerne af Illuminati er klar over, at deres økonomiske imperium er knust, og inden de sidste splinter af deres tidligere uigennemtrængelige globale netværk er fuldstændig borte, forsøger de at skabe en masse negativitet ved at skabe kaos, ødelæggelser og høje dødstal, hvor de end kan. Ødelæggelserne af havets fremfærd og det beskadigede atomkraftanlæg er kun en lille sejr for Illuminati i forhold til deres hensigt om en total ødelæggelse af Japan. Der har kun været minimal skade i Tokyo; jordskælvet, efterskælvene og tsunamien frigav tillige en stor mængde af negativitet fra planeten; udenjordisk teknologi mindsker følgerne af strålingen fra a-kraftværket; og andre civilisationer sender et intenst lys, som bidrager til menneskers udsendelse af bønner for det japanske folk, hvis modstandsdygtighed og opfindsomhed og bistand fra andre lande vil genoprette denne nation.

3. Alt som lyset fortsætter med at intensiveres på planeten, kan Illuminatis samvittighedsløse handlinger ikke plage Jorden meget længere. Ligesom I og vi ser de ubestridelige beviser på massive forandringer i den kollektive bevidsthed, kan de ligeledes se disse ændringer, og de ved, at dette vil gøre en ende på alt mørke på planeten. Lyset i udvidet bevidsthed har ført længe undertrykte folk til at hæve deres stemmer for frihed, og disse skrig vil blive gentaget igen og igen, indtil alle folk i hele jeres verden er frie.

4. I sidste enden vil hårdt tilkæmpede sejre komme i Libyen og andre lande i Mellemøsten og nationer i det sydøstlige Asien og Afrika. I lande, hvor de politiske grupper med forskellige ideologier modarbejder hinanden uden vold, vil ekstremistiske holdninger vige for forenede administrationer, der opfylder behovene hos masserne i stedet for elitens grådighed. Det ville imidlertid være tåbeligt at forvente en hurtig kapitulation af de tyranniske magthavere eller en helt glidende overgang, da indsættelsen af nye nationale ledere vil finde sted midt i varierende grader af uro og i et forskelligt tempo.

5. Sorg og strabadser vil overgå familier, hvis elskede familiemedlemmer betaler med deres liv for at reformere statsforvaltningerne eller som er blevet fanget i skudlinjerne. Vi ønsker oprigtigt, at alle kunne vide, at enhver person, som forlader dette liv ved enten oprindelige eller ændrede sjælskontrakter, trives i Jordens åndelige verden. Vær med lysvæsener fra hele universet i at udsende bønner for alles højeste gode.

6. Jeg tror, dette er et passende sted til at besvare en læsers spørgsmål: ”Forlader sjælen kroppen uden frygt?” Det er sandt, at der ikke er en tøddel af frygt forbundet med, at selve sjælen og det æteriske legeme forlader den fysiske krop, men menneskers psyke er en helt anden sag. Mens sjælen bliver befriet, så at sige, ankommer denne persons psyke - såvel som dennes tro, karakteristika og minder - til Nirvana, nøjagtigt som den er i øjeblikket kroppen dør. Hvis nogen har oplevet et frygteligt liv eller dødsprocessen foregik i forfærdelige omstændigheder, er frygten indgroet i psyken. Disse personer ankommer til særlige portaler, hvor specialuddannede overgangshold øger kroppens æteriske styrke og tager personen til et roligt sted, hvor en konstant opmærksomhed og individuel behandling bliver dem givet.

7. Mor, vil du være sød at kopiere bogafsnittet, hvor jeg beskrev denne exceptionelle helbredende proces, og hvor jeg giver et eksempel med en soldat, der døde i kamp. Den samme kærlige omsorg ville blive givet til alle personer, der døde i frygt for jordskælvet eller tsunamien – at vide dette, kan måske give en smule beroligelse til alle, som elsker dem og begræder deres tab.

[Uddrag fra kapitlet "Sjæles overgang til efterlivet" i bogen ”Matthew, fortæl mig om Himlen”].

Jeg vil nu give dig et virkeligt eksempel på, hvordan vi behandler en traumatiseret nyankommen. Du ser en kvæstet soldat i kampuniform, der sidder på en feltseng midt i kampens hede fuld af angst, vrede og med energiske kamphandlinger rundt om og nogen, som kommer og blidt prøver på at berolige ham. Ligesom i det billede jeg sender dig, synes soldatens krop at have fast form, ligesom jordisk kød, og sengen ser også ud til at være fast. Det er en illusion vi manifesterer, fordi det er nødvendigt på dette stadium af hans tilvænning til dette rige.

Soldater, der befinder sig i kamp, er nødt til at balancere dødens realitet med en fornemmelse af deres egen uovervindelighed, så de kan fokusere på overlevelse. Denne svære psykiske manøvre, plus chokket fra kampen og rædslen ved at være omgivet af døde kammerater samt skrig fra de sårede, har gjort, at denne soldat er i en ekstremt ophidset tilstand. Det er nødvendigt gradvist at lade ham indse, at der er en ændring fra hans sidste omgivelser på Jorden, og vi gør dette ved langsomt at ændre omstændighederne på slagmarken, hvor han levede og døde. Lidt efter lidt bliver hans seneste erindringer fjernet, ved at vi gradvist fjerner scenerne omkring ham, indtil han til sidst er i stand til at acceptere, at han har forladt sin jordiske krop og er kommet ind i dette nye liv. Overgangen bliver nød til at være langsom og realistisk for ham, ellers vil hans psyke havne i en choktilstand, hvor hans healing ville kræve en hovedreparation. Det er ikke sådan at forstå, at den assistance, som han behøver, og der allerede bliver givet til ham, ikke er af stor betydning, men jeg taler relativt.

Suzy: For mig ser det ud som om, at realisme for denne soldat ville betyde, at han burde have en stor slagmark med kæmpende omkring sig. Kan han se sine døde kammerater, hvis de modtager den samme slags behandling i nærheden? Siden du har sagt, at hver sjæl ankommer separat, så antager jeg, at han er alene med sin medicinske assistent i denne slagmarksatmosfære.

Nej, mor, han er ikke den eneste soldat dér – jeg har blot sendt dig et nærbillede af ham, så du klart kunne se fastheden i hans krop og sengen, han sad på. Ja, han kan se nogle af sine ”døde” kammerater i nærheden, og det er på samme tid en hjælp og en forhindring på grund af den eventuelle forvirring, der kan opstå, når de andre mænd, han nylig har set dér, pludselig ikke er der mere. At samle disse mænd i en gruppe står på dette stadium ikke i konflikt med, at vi behandler hver nyankommen individuelt i overensstemmelse med deres specifikke behov for healing. For at undgå yderligere psykisk skade er det væsentligt, at disse soldaters døende omgivelser bliver afbildet præcist, og deres kammeraters tilstedeværelse er en del af denne realisme.

Denne gruppe af soldater, som blev dræbt næsten samtidigt, består af cirka ti personer, og de har hver deres egen holdning til døden og Himlen. De ankom til de stationer, hvor energien for deres sjæleniveau tillod det, og hvor de kan modtage mest mulig hjælp til deres psykiske tilpasning, hvilket er det indledende stadium, som du lige har set. Hver enkelt i gruppen har sin egen energiafstemning at følge fra dette punkt fremad. Nogle af disse mænd kan være ret fremskredne i sjæleudvikling og bliver snart klar over, at de er kommet ind i det åndelige rige. Vi har set nyankomne soldater med en så fremskreden udvikling, at de med det samme vidste, hvor de var, og hurtigt hjalp de andre i nærheden med at acceptere deres overgang. Andre mænd i denne gruppe kan have en meget mere vanskelig periode med at indse tingenes sammenhæng foran sig.

Med hensyn til billedet du så, ja, så var det kun en lille del af et genopført kampmiljø, uden de øredøvende lyde og de blodige scener fra Jordens virkelighed. Imidlertid ville ”enorme slagmarker” ikke have været det rigtige billede at sende dig, fordi det er heller ikke, hvad vi ser. Det vi ser, er mere ligesom brudstykker af en film, hvor tilskuerne får glimt af én person og hans situation, så en anden person og hans situation og så videre. Selv om der bruges lidt tid på at karakterisere hver enkelt situation, er det meningen, at tilskuerne skal opleve det, som om alle disse handlinger sker samtidige.

Vi ser glimt af individuelle sjæle i forskellige stadier af forståelse og med forskellige behov for assistance. Vi føres til det sted, hvor der er brug for os, af den energiforbindelse, der er etableret. Jeg ved, at du undrer dig over, hvordan vi mon kan finde rundt i dette kaos, og jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare dig det, mor, men jeg kan forsikre dig, at det virker perfekt.

Som jeg har nævnt tidligere, er vores vigtigste healingsredskab vibrationer, og det er grunden til, at musik er så væsentlig her. Hos os har sunde individer en vibrationsrate, der ligger mellem to fastlagte punkter, der tillader en vis variation svarende til en forøget eller faldende entusiasme, begejstring eller hvilken følelse det nu end er, der forårsager rateændringen. Da vi ikke har nogen frygtelige eller oprørende forhold at tage hånd om, skyldes en stigning i raten fra det normale, altid positive årsager. Nyankomne har et helt andet sæt af rater, som er en afspejling af deres trossystemer livet igennem på Jorden samt forholdene omkring deres fysiske liv og død.

_______________________________________

8. Tak, mor. Jeg vil gerne tilføje noget, der ikke er med i dette uddrag, men er nævnt tidligere i kapitlet. Enhver person, som dør og går over til efterlivet, bliver mødt med vedkommendes navn og modtager en hvilken som helst individuel pleje, der måtte være nødvendig. Hvis de hurtigt er klar over, at de er vendt tilbage til dette åndelige rige, bliver de mødt af familie, venner og dyr, med hvem de er forbundet i kærlighed og får derefter hjælp med at finde tilfredsstillende bolig at bosætte sig i.

9. Som jeg forklarede min mor, brugte jeg udelukkende det upersonlige ord "ankomst" for at skelne mellem dels sjæle, som har forladt en levetid på Jorden og så de mange andre, der kommer fra åndeligt avancerede fysiske civilisationer. Da Nirvana er velkendt for dens tilpassede pleje og healing af beskadigede psyker, kommer nogle mennesker hertil for at hvile og blive forynget efter en række traumatiske levetider. Andre kommer til Nirvana for at undervise i avancerede kurser inden for videnskab, men de fleste er her bare for at besøge stedet. De højere niveauer i denne verden er kendte for deres udsøgte skønhed og mangfoldighed, og det er et populært feriested for personer, hvis energier er forenelige med disse høje vibrationer.

10. Selv om jeg ikke har været en fast beboer i en halv snes år eller mere nu, er Nirvana stadig mit hjem, kan man sige. Jeg vender tilbage hertil i korte ophold mellem mine tjenestekald, hvor jeg hjælper andre civilisationer i denne del af universet vurdere og opgradere deres åndelige tilflugtssteder, som svarer til deres folks sted for efterlivet.

11. Nuvel, i nogen tid har vi og andre budbringere af lyset gjort jer årvågne i forhold til de tumultagtige tider forude. Nu vil vi sige, at de er her. Indtil for nylig var Jordens rejse ud af dyb tredje tæthed slet ikke tydeligt for uvidende mennesker. Nu, hvor hun er tættere på døren til fjerde tæthed, befinder I jer på hurtigruten til verdenstransformation. Planeten accelererer sin rejse ind i energiplaner, hvor samspillet med andre himmellegemer vil bidrage til en hurtig rykken op med rode af den negativitet, der er tilbage, og alt baseret på mørke hensigter, vil blive blotlagt. Gennem slutningen af dette kalenderår og langt ind i det næste år, vil Jordens energifelt af muligheder være fyldt med kampklar aktivitet indtil lysets bevægelsesmængde overvinder den sidste gnist af mørke.

12. På grund af alt dette postyr, er det ikke muligt at fastslå en præcis timing af begivenheder, som må og skal ske inden begyndelsen af den Gyldne Tidsalder ved udgangen af 2012. Især er lysarbejder-fællesskaberne, hvor tilstedeværelsen af vores universelle brødre og søstre er kendt, ivrige efter at høre, hvornår de blandt jer vil præsentere sig selv, og dem over jer vil lande. Vi ved ikke, hvornår det vil ske, fordi de ikke selv ved det, og de er lige så ivrig som jer, for at denne dag kommer. Tvivl ikke på deres vagtsomhed og sunde fornuft med hensyn til den rigtige timing, og vær indtil da forsikret omkring, at de tjener jer på samme uundværlige måder, som de har gjort det i mange årtier.

13. Forbliv stedfaste i lyset i disse afsluttende faser af Jordens rejse ind i fjerde tæthed. I har en medfødt evne og parathed til at håndtere de ændringer, der vil blive vanskelige for dem, hvis lukkede sind har holdt dem fast i tredje tætheds begrænsede mentalitet og manglende åndelige klarhed. Oplys dem, der søger efter svar og er modtagelige, men være samtidig bevidste omkring, at det er hver enkelt persons valg at "se lyset" og reagere positivt eller ej.

14. Som vi har sagt i tidligere meddelelser, vil mange vælge at forlade dette liv frem for at acceptere lyset, der ville gøre dem i stand til fysisk overlevelse, og mange andre vil gå over i overensstemmelse med deres sjælskontrakt-valg. Hverken de eller I vil med jeres bevidsthed kunne vide, hvilke forhold der gør sig gældende. Ved at huske på, at enhver sjæl er en uadskillelig del af Helheden/Enheden [engelsk: ”Oneness”], snarere end at føle sorg, fordi mange vil forlade livet på Jorden, vil bønner for deres højeste gode være det mest gavnlige for alle sjæle.

15. Med alt i Universet befindende sig i accelerations-mode er det tid til at "skille hveden fra kornet" så at sige. Genkend, hvad der er dig værdigt af tanker og opmærksomhed, fra hvad der er trivielt og ikke behøver din opmærksomhed. Omfavn de naturlige værdier i livet og giv slip på, hvad det nu kan være, som ikke hjælper dig spirituelt, såsom pornografisk "underholdning", at slå dyr ihjel for sportens skyld, eller at have tiltro til rygter af skrækkelige begivenheder. Brug din tid, energi og andre resurser klogt. Hvis du fysisk eller finansielt kan hjælpe til der, hvor der er stor brug for hjælp, da gør det; hvis det ikke er umuligt, da gør det i stedet med positive tanker i forhold til indsatsen fra individuelle mennesker og organisationer, som arbejder hen mod forbedringer i regeringer over hele landet og en bevarelse af miljøet.

16. Kulturen med at ville have mere, større, nyere ting er ikke kun gældende for folk i USA, men de bliver tæsket igennem af reklamer og hentydningen om, at det er deres pligt at købe for at få de økonomiske hjul til at køre rundt. Det kan ikke fungere for dem eller nogen som helst andre længere. Den kollektive bevidsthed er ved at bevæge sig væk fra illusionen om at rigdom, ejendele og social status er målene for succes.

17. Ligesom anskaffelses-kulturen ikke er begrænset til USA, er Illuminati's aktiviteter ej hellere, som det så nyligt blev bevist i Japan. Ikke desto mindre har USA været deres base for internationale indsatser, hvilket indbefatter at skabe den illusion, at USA er et slags Utopia - det stærkeste, rigeste land af alle, modellen for sandt demokrati i overensstemmelse med vælgernes ønsker, og med uselviske motiver ved indblanding i andre nationers affærer. Ikke for at sige at befolkningen er "medskyldig" eller at regeringen ikke gør noget godt for dem eller nogen anden på Jorden. Det er blot således, at illusionen om det utopisk liv, ledt af folket og for folket, og en ægte uselviskhed hurtigt er ved at svinde bort, som det også burde.

18. For få måneder siden talte Hatonn om den magtfulde opposition, som præsident Obama har med at gøre, og behovet for jeres støttende tanker og jeres bønner for ham og hans familie. Alligevel bliver min mor stadig belejret af e-mails, hvori der spørges til, hvorfor præsidenten vælger en handling eller en anden, som bibeholder eller forværrer de situationer, han blev valgt til at gøre bedre. Spørgerne, som kan være folk der tilføjer mere autoritet til embedet end selv forfatningen gør, genkender ikke, at denne regering længe har været Illuminatis fæstning, og deres formål er netop, at skabe den misforståelse af landet. Deres greb om mange af kongressens medlemmer er stadigt stærk, og først når denne kontrol slutter, vil Obama være i stand til at guide hans administration frem mod nationale forbedringer og den fredfulde verden han er dedikeret til at nå.

19. Samtidig sker der i dette land det, at civile og valgte embedsmænd i nogle stater kæmper imod forandringer, som formindsker eller udrydder visse ansættelsesmæssige fordele. Denne ophedede modstand tjener som et eksempel for dualismen, som polariserer filosofiske holdninger, og disse bliver udspillet på den politiske arena. Dette begrænser sig selvfølgelig ikke til de Forenede Stater - dualismen påvirker alle lande, hvor der er en lighed i det civile styre og en voksende utilfredshed blandt dem, der bliver styret. Således befinder der sig på verdensplan mange dybtgående forandringer og udfordringer forude.

20. Vi kender jeres sind og hjerter, så vi ved, at en udfordring for mange oplyste individer består i at udvikle deres dømmekraft i forbindelse med alle oplysninger, at spørge indeni efter svar i stedet for at være afhængig af at lytte til eksterne kilder, og at genkende meddelelserne fra sjælen til bevidstheden. Valget er der altid, at ignorere disse meddelelser, men vær opmærksom på, at det, der kommer som intuition, instinkt, samvittighed og så videre, er sjælens metode til at holde en på sporet af bestemmelserne valgt i ens førfødsels-aftale.

21. Dømmekraft er mere end blot en mental øvelse i at bestemme informationers gyldighed eller mangel derpå. Det skrevne ord videregiver energier, og jeres fornemmelser af disse kan i langt højere grad end logisk analyse fastslå, hvad der er sandhed, og hvad der er løgn. Hvis energistrømmen flyder jævnt inden i jer, er oplysningerne på linje med jeres sjæls viden om tingene; hvis du til gengæld føler modstand, er det modsatte tilfældet. Desuden er det ikke en nødvendighed, at meddelelser fra lyskilder skal være identiske i terminologi eller detaljer – vigtigheden ligger i deres ensartethed i deres essens.

22. Fordi der ikke er mere tid at spilde i disse henseender af udvikling og fornemmelser, da vil I byde det velkommen at vide, at i de højere vibrationer Jorden har nået i sin opstigningskurs, der er det nemmere at mestre ens skelneevne og intuitionen er stærkere. Vi vil ligeledes nævne, at hvis I kan få fat på monatomisk guld, vil det hjælp med at forbedre jeres klarhed.

23. En anden indikation på forøget bevidsthed er at differentiere mellem nysgerrighed om verdslige emner og at søge oplysninger, der er vigtige for ens åndelige vækst. Desuden er det okay, hvis det sidstnævnte ikke giver dig svar på alle dine spørgsmål. Hvis en bestemt oplysning er afgørende for dit fremskridt i dette øjeblikket her og nu, vil det komme; hvis det ikke er tilfældet, vil du få svarene, når du har brug for dem.

24. Nogle af jer spørger, hvordan man genkender fysiske symptomer af de cellulære ændringer og andre ønsker at vide, hvordan man formindsker dem. Siden flere tidligere beskeder har omtalt dette, har jeg bedt min mor om at lave liste med datoer for at læsere, der ønsker at gennemgå disse oplysninger, nemt kan finde dem. [1. marts 2004, 23. marts 2008, 10. marts 2009, 13. august 2010]

25. Med hensyn til mentale og følelsesmæssige sygdomme, kan grunden til dem virkelig være et karmisk valg, men det er ikke nødvendigvis sandheden i forbindelse med dets alvorlighed – giftene, der forurener hvert et aspekt af jeres verden, forværrer alle tilstande i jeres kroppes sårbare områder. Og ja, disse slags sygdomme ligesom alle andre sygdomme vil efterhånden blive kureret, alt som Jorden stiger i dets vibrationer ind i fjerde dimension; det at rejse med hende afhænger dog både af levetids-aftalerne i folks sjælekontrakter, og hvor tæt deres frie viljes beslutninger har været på deres kontrakt.

26. Spørgsmålene om "tvillingesjæle" viser forvirringen mellem ”sjæle-venner” [engelsk: ”soulmates”] og "tvillinge-flammer" [engelsk: ”twin flames”]. Mor, vær sød at indsætte datoen for meddelelsen, hvori disse forskelle forklares. [4. marts 2007]

Tak.

27. Ville det være sandt, at alle bedrifter først kommer fra udenfor Jorden, og at genierne og vidunderbørnene, vi roser for deres vidundere, har en intuition eller evne til at kommunikere med disse sjæle, hvorfra ideerne oprindeligt stammer fra? Det er tæt på, men ikke lige præcist den måde, det sker på. Selvom alt kendt på Jorden allerede findes i det universelle sind, kommer resultaterne fra genier og vidunderbørn ikke automatisk ved at udnytte disse oplysninger. For det første, når disse sjæle er i Nirvana og vælger deres næste liv, vælger de deres forældre i overensstemmelse med den genetiske arv og andre årsager, såsom beliggenheder, hvor deres sind og talenter kan udvikles, hvor tilstrækkelige finansielle midler til uddannelse er til stede, og der findes en understøttelse i deres stræben. Når de så er inkarneret, vil jeres førende videnskabsfolk f.eks. modtage ideer samt viden til at udvikle dem via en filtreringsproces fra forskere fra avancerede civilisationer. Dog kommer musik fra sjælen, og denne enorme indre skabende kraft motiverer disse enestående talentfulde personer til at overvinde alle forhindringer, så de kan udtrykke deres kunst.

28. Hvis mennesker ikke ville dræbe syge vilde dyr eller tynde besætninger, ville Moder Natur så håndtere sygdom og overbefolkning? Hvis mennesker ikke ville blande sig i Moder Jord på nogen som helst måde, ville alt i jeres verden være i harmoni og balance, som det var engang - og vil blive igen!

29. Vær sød at fortæl mig, hvordan jeg kan gør verden til et bedre sted for mine børnebørn, som jeg hjælper med at opdrage. Jeres oprigtige ønske om at hjælpe, hjælper til ved at skabe lys, og I kan desuden gøre meget mere også. Visualiser Jorden i et gyldent lys så strålende som solen, "se" så jeres børnebørn i omgivelser, der passer til deres alder og interesser. Det kan være et klasseværelse, hvor de viser deres iver efter at lære eller sportspladsen, hvor de er lykkeligt på spil med deres jævnaldrende. Eller måske løber de gennem en blomstereng med vilde blomster, eller svømmer i rent vand, eller øver musiklektioner eller passer et kæledyr. Se dem stråle af sundhed og glæde, uanset hvor de befinder sig.

30. Tal med dem om jeres åndelige tro og viden på et niveau, der passer til deres alder. Opdrag dem ved eget eksempel til medfølelse og ærlighed, generøsitet, venlighed og respekt for dyr og for Moder Jord selv. Tilskynd dem til at tænke selvstændigt, træffe vise beslutninger, se på en situation fra andres perspektiver, have en god humor og være følsomme over for andres behov. Og vigtigst af alt, lad dem føle sig trygge i jeres kærlighed.

31. Disse forslag kan virke forsimplede, men det er ikke andet end enhver plejende person ville gøre for et barn, og I kan gør alt det og måske mere til. Hvis det er tilfældet, da hjælper I umådeligt meget for at lade Jorden blive et bedre sted for alle at være! Endnu en gang vil vi sige farvel, udelukkende i denne beskedform, da vi er uendeligt forbundne med jer i Kærlighed.

                             _________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Translation: Kim DyrlundShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.