Home > > Matthew Ward — March 25, 2011

Matthew Ward — March 25, 2011

Viden kommer frem om menneskeskabte jordskælv og vejr-manipulation; strålingen i Japan; udenjordisk assistance; Hatonn: udfordringer med at afvikle Illuminatikontrolleret teknologi; frihedskæmpere i de arabiske lande; højere perspektiv på situationen i Libyen

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew for at tale om to særlig vigtige situationer i jeres verden. Da jeres perspektiv begrænser sig til personlige observation og reportager fra medierne, ønsker vi at give jer de opmuntrende nyheder, som det kan ses fra vores højere udsigtspunkt. Alle hændelser befinder sig indenfor den universelle accelerations-tilstand, vi tidligere har fortalt jer ville medføre, at ændringerne nu kommer hurtigt og slag på slag, og alt, der synes at være i oprør i dette øjeblik, vil føre til fremkomsten af sandheder og gennemførelsen af reformer.

2. For at give et eksempel på en længe skjult sandhed, som er kommet frem til en vis grad, er det ikke lang tid siden de fleste mennesker på Jorden ville have fundet det vanskeligt at tro, at et par forskere har været årsag til de voldsomt ødelæggende jordskælv, voldsomme storme og oversvømmelser. Nu vrimler jeres Internet med oplysninger om, hvad menneskeskabt teknologi kan forårsage og har forårsaget, og selvom den brede offentlighed måske endnu ikke kender til dette, vil de med tiden få kendskab til det.

3. Lad os først tale om, hvad der sker i Japan. Vi ved godt, nogle lysarbejdere føler, at vores udenjordiske brødre og søstre er nød til at træde til for at få kontrol med strålingssituationen, der har potentialet til at skabe utallige ofre og miljøskader globalt. I vores forrige meddelelse fortalte vi jer, at vores rumfamilie i videst muligt omfang reducerer strålingsniveauerne, og i andre meddelelser har vi erklæret, at besætninger ikke kan lande i massevis, indtil sikkerheden kan garanteres for jer og dem, og på dette punkt, er det endnu ikke muligt. Så assistance i forhold til atomkraftværket kan ikke finde sted på en stor offentlig måde; men der er dog blevet taget initiativer.

4. På anmodning af forskellige personer har min mor været i kontakt med mig og andre kilder, og jeg har bedt hende om at dele med jer, hvad hun har fået at vide.

5. [Suzy: Dette er et uddrag fra min email af 18. marts til Hannah Beaconsfield, der kanaliserer ”Pleiadian Light”].

For tre nætter siden havde jeg et opkald fra Gen, den japanske oversætter, der takkede mig for Matthew's seneste budskab og spurgte til, om Matthew havde givet mig nogen flere, nyere oplysninger. Matthew fortalte mig da, at "de" havde hørt, at nogle udenjordiske ville lande og hjælpe til med at mindske strålingssituation, men at denne oplysning ikke var blevet bekræftet endnu. Den næste dag var helt sindssyg, så det var først meget sent, at jeg tog mig tid til at spørge Gud om han vidste, hvad Matthew havde fortalt mig. Han sagde ja, og han kunne bekræfte dette. Et lille skib var landet omkring 1½ kilometer fra atomkraftværket, og besætningen havde anvendt deres teknologiske udstyr i forbindelse med mere omfattende udstyr i skibe, der befandt sig ovenover. Ingen på anlægget fik kendskab til, at besætningen befandt sig på jorden.

Jeg videregav dette til Gen, og her til morgen skrev han: På en eller anden mirakuløs måde er strålingsudsivningen fra reaktorerne blevet standset og befinder sig nu under det kritiske niveau. Jeg tror, at den udenjordiske besætnings bestræbelser er blevet manifesteret. Der har også været videorapporter, der viser små ufoer, der flyver i nærheden af reaktorerne.

6. [Følgende er fra min e-mail til Jean Hudon af 25. marts, som udgiver EarthRainbowNetwork].

Jean, jeg tænkte, at du måske ville være interesseret i den video, jeg lige har set, og hvad Hatonn fortalte mig for at videregive til Gen, der sendte mig linket. Han og hans familie er taget til Okinawa, hvor de har oprettet en organisation for at skaffe boliger til japanere, som har mistet deres hjem, og nu er de på Hawaii.

"Hatonn her. I må ikke opgive håbet om jeres fædreland! Der er drøftelser i gang på de højeste niveauer af det universelle råd med hensyn til en demontering af Illuminatis netværksgitter-system [engelsk: ”grid system”], og hvad følgevirkningerne måtte være for vores egne forskellige teknologier. Det er ikke et spørgsmål om hvis, men om hvordan vi skal forhindre, at flere ødelæggelser påføres planeten ved dette djævelske system".

Hatonn sagde, at der endnu ikke er nogen fast tidslinje i forhold til dette, men vi vil vide det, fordi fremtidige skælv eller udbrud vil komme sjældnere og være mildere. Det meste af den negativitet Jorden har været nødt til at frigive, er allerede blevet det. Han sagde, at dette er paradokset i forbindelse med netop denne gøren brug af HAARP. Det er beregnet til at skabe enorme mængder af negativitet, men har frigivet langt mere fra Jorden end det skaber.

7. [Følgende uddrag er fra min e-mail senere på dagen, til en ven, der spurgte, om jeg vidste noget mere om nogen former for udenjordisk hjælp.]

Hatonn har lige fortalt mig, at Illuminati kender til vores rumfamilies indblanding, fordi den tilsigtede destruktion ikke er sket. Tilsyneladende havde de haft mistanke om det, men det stod klart for dem, da orkanen svækkedes over havet, vendte sig i en ny retning og bevægede sig nordpå i stedet for at ramme det amerikanske fastland, som slet ikke var, hvad Illuminati havde designet.

Han sagde, at teknologier til at igangsætte jordskælv og skabe vejrmanipulation er blevet forbedret og intensiveret i løbet af årene. Store storme blev tidligere fremstillet af ét system og jordskælv af et andet, men på grund af udenjordisk indblanding begyndte Illuminatis forskere at bruge en kombination af teknologier, ligesom back-ups i tilfælde af, at ét system ikke er så effektivt, som de vil have det, men også for at gøre det vanskeligere for udenjordiske teknologier at blande sig med alle energikilder aktiveret samtidigt. Han sagde, at i Japan, er en af HAARP's adskillige kapaciteter på forskellige steder blevet anvendt i forbindelse med teknologiske udviklinger fra Tesla's opfindelser og opdagelser til at producere destruktion både oppefra og fra under jordens overflade af. Selv med de udenjordiske folks avancerede teknologier er det ikke en enkel sag at demontere alt Illuminati's udstyr uden samtidig også at afbryde væsentlige strøm- og kommunikationskilder, der ligeledes tjener os, ikke kun Illuminati. Det er derfor, diskussioner foregår på de højeste niveauer af det universelle råd angående den bedste måde at gå fremad på.

-----------------------

Tak Mor.

8. Der forefindes sandelig skadelige niveauer af stråling i planter, vand og luft i nærheden af kernekraftværket og lavere niveauer andre steder i Japan. Alle disse niveauer ville være langt højere uden vores rumfamilies hjælp på og udenfor planeten, der i stor grad har reduceret radioaktiviteten på kraftværket.

9. Vi ærer modet hos de japanske arbejdere på stedet, hvis forlængede ophold i forhold til strålingen vil resultere i dødsfald eller alvorlig sygdom. De, der vælger overgangen til Nirvana, vil blive mødt af skarer, der råber Bravo! og vil blive givet den personlig pleje, de har behov for, og deres tapperhed vil tillige blive anerkendt, som store spring i deres sjælsudvikling. I forhold til de arbejdere, der er blevet mindre syge, vil deres kroppe heale, hvis deres sjælekontrakter indebærer en aftale om en levetid på mange år, alt som Jorden fortsætter i hendes opstigning mod de vibrationsniveauer, hvor ingen sygdomme findes.

10. I vores forrige meddelelse udtalte vi, at alle personer, der omkom i jordskælvet og tsunamien, modtog præcis den tilpassede pleje, de havde brug for. Det ville kunne give dem nogen trøst at vide, at deres elskede sjæle er glade i deres aktive liv i ånden og udstråler lys for at opløfte deres landsmænd.

11. Nuvel, jeres rumfamilies hjælp i forbindelse med denne atomkraft-energi situation kan kun nå et vist omfang, fordi det ikke er deres verden, men jeres verden det drejer sig om, og I må handle og gøre en stor indsats for at sikre, at atomkraft bliver elimineret som en primær energikilde. Der må komme et globalt krav om, at der ikke bygges flere reaktorer, at dem, der befinder sig i byggefasen, skal stoppes, og at dem, der er i aktiv tjeneste, skal lukkes ned. Atomkraft på jeres udviklingstrin har været risikabelt lige fra starten af, dog er dens udbredelse vokset hurtigt, fordi den er meget rentabel for de få, hvis grådighed langt overstiger sikkerhedsinteresser.

12. Når udenjordiske besætninger kan lande i et stort antal, vil de medbringe deres teknologi, der er i stand til at dematerialisere alt atomaffald og til at fjerne alle radioaktive stoffer fra luften, vandet og jorden, og de vil arbejde med jer for at rense og forynge jeres planet.

13. Den anden situation af stor betydning, vi ønsker at omtale, er, hvad der sker i den arabiske verden. I hvad der synes at være en friheds-smitte, så at sige, reagerer folk, som længe har været undertrykt af despotiske magthavere eller dynastier, på det intensiverede lys, som oplyser deres liv som værende foranderlig og gør dem dristige nok til at anvende "folkets magt". Igen, dette er en del af accelerationen, som berører alt i universet, og disse reaktioner er udtryk for at holde trit med denne accelerering. Der vil komme megen blodsudgydelse før alle folk i alle lande er frie, men de vil triumfere!

14. Vi er klar over de modstridende meninger om den amerikansk-ledede koalition af militære styrker i Libyen. Hvad vi ser, er en storslået 180 graders vending i holdningen hos nationale ledere, der griber ind i et andet lands anliggender: For første gang i jeres verdens historie sker interventionen ikke ud fra et rent egoistisk formål, men af en ædel årsag, nemlig at hjælpe mennesker, der kæmper for deres frihed. Uden denne hjælp ville mange flere libyere blive slagtet af diktatoren, hvis samvittighed sammen med hans mentale kapacitet blev ødelagt for længe siden.

15. Tiden for diktatorer er forbi, og således er det også med at støtte disse diktatorer af selvhævdende årsager. Dagen for at udnytte jordens ressourcer uden at tage hensyn til miljø-ødelæggelse er forbi, som dagen for at verdens rigdomme kun befinder sig i hænderne på nogle få. Alt, der baserer sig i mørke, er hurtigt ved at komme til en ende.

16. Desværre er tiden for rygter og dramatiske forudsigelser om massive ændringer af land, hav og polskifte stadig med jer. Ja, vær sandfærdigt informeret, men vær sød ikke at give nogen energi til nogen former for frygtfyldte oplysninger! Stå fast i jeres lys vel vidende, at utallige sjæle i krop og ånd er med jer på jeres vej til Jordens Gyldne Tidsalder.

                             _________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Translation: Kim DyrlundShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.