Home > > Matthew Ward — 13. februar 2018

Matthew Ward — 13. februar 2018

Tegn på forandringer; fordomme; bønner, meditation; kollektiv energi, bevidsthed; efterretningsagenter; fri vilje; galaktiske krige; Lucifer

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi deler en læsers kommentarer, der udtrykker manges følelser: "Matthew og andre budbringere siger, at lyset forandrer verden. Jeg kan ikke se tegnene, der understøtter det." De citerede situationer: nationer på kant med hinanden, politiske interne magtkampe i regeringer, ulighed mellem de rige og de fattige, brutale regimer, tilfældig terrorisme, frygt for krige i cyberspace og atomkrig.

Disse situationer er stadig en del af jeres verden, fordi de ikke er færdige med at køre deres respektive energetiske kurser. Hvor vi ønsker, at I kunne se beviserne, som vi gør, lyset reducerer støt styrken i ??disse situationers energistrømme og alle andres med negative tilknytninger. Kære familie, vi ved, at I er ivrige efter at se umiskendelige tegn på, at tredje tæthedsgrads dårligdomme når en ende, og I vil komme til at se det! Da lyset fortsætter med at svække og gradvist befri jeres verden for ??alt baseret på mørke, vil jeres vedholdenhed som lysarbejdere tjene jer og Jorden godt.

"Spørg venligst Matthew, hvorfor racemæssige og religiøse fordomme er stigende. Med lyset, der intensiveres, burde det så ikke falde?" Disse ting er ikke mere udbredt end før, det, der sker, er, at dets ødelæggende virkning, der har eksisteret gennem lang tid, bliver "bragt frem og op i lyset", så den skade, det har gjort i civilisationen, kan blive healet. Fordømmelse er ikke medfødt - den er blevet grundigt lært fra en generation til den næste ned gennem århundrederne, og den splittelse, den har forårsaget, har været mørkets store allierede for at kontrollere masserne. Selvom fordomme ofte viser sig som holdninger om overlegenhed over for mennesker, der ser anderledes ud, har andre religiøse overbevisninger, anderledes social, kulturel eller etnisk arv, anderledes filosofier, er det faktisk en følelse af usikkerhed, der skyldes en frygt for disse forskelle. Holdningerne er ved at ændre sig, og efterhånden som vibrationerne fortsat højnes og den bevidste og åndelige bevidsthed udvides, vil alle nå frem til at vide, at de har haft de samme livstider, som de anser for at være mindreværdige; de vil nå frem til at kende Enheden af Alle, og befolkningen vil blive forenet på grund af de ambitioner, drømme og den kærlighed til familien, som alle har til fælles.

"Jeg kan ikke længere deltage i fredsdemonstrationer, og jeg har ikke penge til at donere til deres organisationer. Kan bønner om fred bidrage til disse vigtige bestræbelser?" Sandelig kan de det! I har lært, at bønner er at gentage ord i religiøse bøger eller at bede til Gud, hvilket navn I end bruger, om noget specifikt eller at takke for det, I modtager. Bønner er så meget mere - de er alle jeres tanker og følelser.

Ofte har vi sagt, at tanker og følelser er energi, at den universelle lov om tiltrækning forbinder sig med den samme energi i den kollektive bevidsthed og bringer den tilbage til jer. Når bønner gælder fred, går energien ud, vender tilbage med mere af det samme og forøger den samlede overflod, der bringer fred på Jorden. Vi har også sagt, at fred i verden begynder med indre fred - når disse høje vibrationer strømmer ud og blandes med den samme energi, breder effekten sig som umådelige ringe i vandet.

Vi ønsker også at nævne, at antallet af grupper, der afholder meditationssessioner rundt om i verden, vokser. Når sind og hjerter kollektivt er fokuseret på fred - på godhed over for dyr, international harmoni, gensidig respekt, miljøbevarelse, velstand for alle, hvad end I ønsker for jeres verden - bliver energien eksponentielt forstærket og bringer manifestationen af ??disse idealer tættere på for hver dag. Værdien af ??bønner og aktiv eller fjern deltagelse i meditationsgrupper kan ikke overvurderes.

Vi er også blevet spurgt om kollektiv energi i en helt anden henseende. "Kunne kombinationen af ??globale bekymringer over Nordkoreas nukleare trussel, andre fjendtlige lande med atomvåben, den amerikanske regerings planer om at udvide sit våbenarsenal og snak om en atomkrig være stærkere end ET’ers evne til at forhindre sprængningen af affyrede sprænghoveder?" Nej. Lyset i Gaias ønske for Jordens beboere om at leve harmonisk med hinanden og med Naturen og i folks ønske om en sikker, fredelig verden er langt større end den kombinerede energi i tankerne og retorikken omkring atomvåben eller krig, og der eksisterer heller ingen intention om at indlede en sådan krig. Ikke desto mindre, fordi Skaberen har dekreteret, at der ikke vil finde nogen atomeksplosioner i rummet sted, har besætningerne på rumskibene i jeres himmel teknologisk evnen til at forårsage simultane funktionsfejl i sprænghoveder, der måske ville blive affyret, og også i forhold til alt det, der er opmagasineret overalt på planeten.

"Er der Illuminati muldvarpe (dobbeltagenter) i alle efterretningstjenester? Hvorfor ville nogen tage sådant et farligt job?" Illuminati har agenter i alle landes efterretningstjenester for at kunne give korrekte oplysninger til personer højere oppe i rækkerne eller, hvis der er givet ordre om det, sende falske oplysninger til intetanende kilder. Nogle af disse agenter er muldvarpe/dobbeltagenter, men andre, der har en sådan stilling, er ikke Illuminati. Nu vi taler om alle dobbeltagenter, så gør nogle det, fordi de er blevet bestukket eller afpresset eller deres families sikkerhed er blevet truet - det er Illuminatis rekrutterings taktikker; nogle er så misfornøjede med deres regerings politik, at de tilbyder en anden regering deres tjenester; og de fleste handler ud fra patriotisme og kærlighed til deres land. Dagen kommer, hvor spionage - og overvågning af andres privatliv – blot vil være et kapitel i jeres historiebøger.

"Spørg venligst Matthew: "Hvis GUD gav os den frie vilje, hvorfor tillod han så, at Anunnakierne og den mørke klike begrænsede vores frie vilje i en så alvorlig grad, at vi har begrænset frihed og er de økonomiske slaver for dem?" Nogle personer bruger deres frie vilje til at begrænse det, andre måtte gøre; imidlertid kan ingen gribe ind i, hvad I tænker eller føler, eller begrænse jeres valg af reaktion i en given situation.

Når det er sagt, skænkede Skaberen enhver sjæl i kosmos den frie viljes gave og dens iboende manifesterende evne, og Gud og herskerne i de andre universer er bundet af denne kosmiske lov om at ære alle sjæles frie viljes valg i deres respektive universer. I umindelige tider har sjæle i dette univers brugt deres gave til at begrænse friheden og den økonomiske trivsel hos utallige andre. Da min mor spurgte Gud, hvorfor han har tilladt det, er det følgende, hvad han fortalte hende:

Over alt andet gælder Skaberens lov om den frie vilje, og hvis nogen bruger den til at skade en anden, kan jeg ikke gribe ind. Derfor oplever jeg ikke kun præcist den sårende handling hos den første, men også præcist den såredes følelse hos den anden. Jeg kan ikke undgå at mærke nogen af lidelserne hos ??mennesker eller nogen anden livsform hvor som helst i universet, ligesom jeg heller ikke kan undgå at opleve den præcise glæde hos en. Så, ser I, det er ikke et spørgsmål om, at jeg "tillader" denne fri vilje at gøre det, den gør. ....

Jeres regeringer skulle skamme sig over sig selv, virkelig, fordi de er sakket agterud med hensyn til den fastsatte indfasning af universelle sandheder og hindrer de andre livsformer dér i at åbne sig i deres åndelige blomstrings fylde i denne legemliggørelse. Kort sagt bliver I snydt mht. jeres muligheder for at lære, fordi jeres regeringer holder mange sandheder tilbage. Ligeså gør jeres kirkelige ledere. Jorden som hendes hele selv er bedrøvet over den enkeltes langsomhed blandt hendes folk. Især hvad angår behandling af hinanden og dyrene, er I bagud i forhold til tidsrammen for åndelig oplysning, der blev valgt af de sjæle, der nu er inkarneret der.

Så selv DU siger, at milliarder af sjæle bogstaveligt talt bliver offer for beslutningerne taget ud fra den frie vilje hos nogle få magtfulde folk!

Åh, nej, det er ikke, hvad jeg siger! Og det var ikke, hvad jeg mente, men jeg blev forstyrret i at fortælle hele historien, da du begyndte at nedskrive dit indtryk. Sjæle, ikke kroppe, er spørgsmålet her, Suzy. Ja, meget af det, der sker, er ikke det, der oprindeligt blev aftalt, men justeringer foretages på sjæleniveau. De, som virkelig "gør" andre "til offer", som I siger - men "ikke lever i henhold til deres oprindelige aftaler", er, hvad jeg ville sige – gør faktisk KUN deres egen sjæls evolution til offer! Dem, som I ser som deres "ofre", dem, der ikke forfølger deres oprindelige valgte lektioner på grund af den frie vilje hos de få, der "gør andre til offer", tager et stort spring fremad i sjælens vækst, om det sker på planeten eller udenfor efter at have forladt deres inkarnerede liv der. Men selvfølgelig ved de det ikke bevidst! [Dette uddrag fra et kapitel i Illuminations for a New Era blev kanaliseret i 1998.]

Tak, Mor. Nuvel, Gud gør det, Han har lov til - Han ærer Gaias frie viljes valg om, at alle sjæle på hendes planetiske krop må leve frit og dele ligeligt af Jordens overflod. For at hjælpe dem med at opnå dette, bemyndigede Han kraftfulde åndeligt udviklede civilisationer til at stråle massive mængder af lys til Jorden og frivillige fra disse civilisationer til at inkarnere på planeten og hjælpe befolkningerne med at vågne op. Lige siden Gaia udtrykte sit valg for mere end otte årtier siden i lineær tid, er lyset på planeten vokset støt stærkere, og de mennesker, der er vågnet op, bruger deres frie vilje til at skabe det, de ønsker - en fredelig verden med frihed, retfærdighed og velstand for alle. Det kan til tider se ud som om, det sker i snegletempo, men den åndelige og bevidste udvikling hos Jordens civilisation sker med en hurtighed, som ikke tidligere er oplevet i dette univers.

"Det nævnes ofte, at 'de mørke' ikke kan eksistere i de højere dimensioner, fjerde tæthedsgrad og højere? Hvis det er tilfældet, hvordan skal vi så forstå de galaktiske krige, der tales om? Og eksistensen af ??en 'falden' engel, Lucifer?" Når det gælder disse krige, refererer tæthedsgrad til lokation, ikke status i den spirituelle evolution - individer og civilisationer kan være højt udviklet i forhold til intelligens og teknologisk udvikling, men har ikke mere lys end den gnist, der er deres livskraft. Inden for nogle energiniveauer i det tidløse kontinuum bliver disse krige stadig ført; inden for andre niveauer er kampene aftagende; og inden for endnu andre niveauer lever tidligere krigsmagere fredeligt med hinanden, nogle for en kort stund, andre i æoner ud fra jeres tidsopfattelse.

Tidløshed har bidraget til tilsyneladende modstridende teorier om Lucifer. Ærkeengel Lucifer, som blev skabt ved Skaberens første udtryk af Sig Selv, er Begyndelsens rene kærlighed-lys energi. På samme “tid” udvikler han og andre englelige væsner ideen om at bruge Skaberens energi til at udvikle materialer til at skabe livsformer; og i et andet astralplan begynder de at eksperimentere med disse materialer - det er indførelsen af ??tæthed. Samtidigt, i andre planer laver de intelligente, emotionelle halvt dyr, halvt menneske skabninger og vilde eller godvillige drager på land og i havet; og ved at gøre det, opfinder de og ”falder” ind i tættere energi, endnu længere væk fra deres Begyndelse i lyset. Ved fortsat at frydes over at lave disse langlivede sørgelige skabninger, hvoraf nogle findes i jeres mytiske overleveringer, skaber og synker Lucifer og hans tilhængere ned i stadig tættere energi, nogle gange omtalt som "Lucifers energi". Og i det selv samme øjeblik, hvor alt det ovennævnte sker i utallige planer med forskellige energetiske vibrationer, bliver Lucifer og nogle af de engle, der "faldt" med ham, klar over deres fejl og befinder sig i forskellige niveauer på vej tilbage til lyset.

Elskede søstre og brødre, intet i dette univers er kun enten-eller, eller sker på det tidspunkt eller et andet - alt ER, NU. Og alt, overalt påvirker alt andet, overalt - det er de vidtrækkende virkninger, som hver eneste af jeres tanker, følelser og gerninger har! Dog er universets virkemåder enkle. Det er kun i de lavere bevidsthedsniveauer, at folk skaber kompleksitet og forvirring og misbruger den frie viljes gave. Med udvikling kommer det at opleve livet, som Skaberen havde til hensigt, da Den gav liv til alle sjæle - guddommelige! - simpelthen ved at VÆRE den, I er: En unik, ukrænkelig, evig sjæl skabt af kærlighed-lys energi, uafhængig, dog uadskillelig fra alle andre sjæle i kosmos.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |