Home > > Matthew Ward — 17. marts 2018

Matthew Ward — 17. marts 2018

Drikkevand; miljøet; Nord-, Sydkorea; skoleskyderi i USA; Anden Forfatningsændring; Begivenheden (The Event); Russiske “trolls”; unge mennesker, sociale medier; vibrationer

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Lad os begynde med at fjerne bekymringerne om, at jeres verden vil løbe tør for drikkevand. Illuminatis brug af vejrteknologi til at skabe tørkeområder - en del af deres nu dødsdømte plan om at udrydde det meste af verdens befolkning - havde til formål at få millioner til at dø af tørst. Det vil ikke ske. Vejrmanipulationer, som også er skyld i de voldsomme storme og rekordtemperaturer, der har forsinket Moder Naturs tilbagevenden til et moderat klima globalt, får en ende sammen med alle Illuminati's andre djævelske aktiviteter.

I Kære, føl jer opmuntret over ??græsrodsbevægelsers fremskridt i mange af livets aspekter på Jorden og over at vide, at teknologier, som Illuminati har holdt skjult eller brugt i ondskab, vil komme i hænderne på velmenende mennesker, som vil bruge dem åbent uden gensidige beskyldninger. Og når det er sikkert for medlemmerne af vores familie i rummet at slutte sig til jer, vil de indføre teknologier, hvis vibrationer vil gøre store ørkenområder til dyrkbart land, genoprette regnskove, fjerne giftige forurenende stoffer i luft, vand og jord og heale omfattende skader forårsaget af udvinding af fossile brændstoffer. Gaias planetiske krop, som engang var Edens Have, skal igen være et sundt, uberørt paradis.

"Det nord- og sydkoreanske olympiske hold var tilsyneladende Kim Jong Uns måde offentligt at vise sin interesse i at tale med Moon Jae-in om en mulig genforening. Med Kina og USA involveret, hvad ser I komme ud af mødet med de 4 lande?" At Kim Jong Un ønsker at tale om genforening med Sydkorea letter den spænding, der havde bygget sig op, men flere detaljer om denne opmuntrende udvikling mangler endnu at komme frem. Vil præsidenterne i Sydkorea, Kina og USA blive enige om, hvad der skal kræves af Nordkorea? Hvad vil landene tilbyde til gengæld? Når der er opnået enighed om disse spørgsmål, hvem vil så fremlægge forslaget for Kim Jong Un? Vil han acceptere eller afvise de fremlagte betingelser? Hvis han gør det sidstnævnte, vil en række forhandlinger så nå et tilfredsstillende kompromis? Uanset hvad der sker på meget kort sigt, støtter de fremherskende vibrationer genforeningen af de to Korea’er og en eventuel aftale mellem alle nationer med atomvåben om helt at fjerne deres arsenaler.

Det, vi vil sige om skoleskydningen i Parkland, Florida, vil være klart forståeligt, uden at vi behøver medtage jeres spørgsmål og kommentarer. Det var ikke et spørgsmål om sjælekontraktlige valg for nogen af dem, hvis liv blev taget, deres familier eller andre, der elsker dem. I et masseskyderi for nogle år siden havde alle, der var direkte berørt, indvilliget i den oplevelse for at påvirke forandringer, der ville forhindre andre lignende hændelser andre steder i landet; siden da har ingen kollektive sjæleaftaler været en del af nogen masseskyderier.

Selvfølgelig ønsker I, at jeres børn skal føle sig trygge i skolen, men at bevæbne og træne lærere eller andet skolepersonale vil ikke kunne gøre det. At pege på psykisk sygdom som årsag til masseskyderier, mens man ignorerer den lovlige spredning af den slags våben, som skytterne bruger, garanterer, at disse hændelser ikke får en ende.

Vi forlader emnet et øjeblik for at give jer relevant baggrundsinformation. Illuminati, og før dem andre marionetter for de mørke kræfter, har stået i spidsen, når det gælder produktion af våben, ammunition og alt andet krigsmateriel fra begyndelsen af. For at sikre et kontinuerligt marked ned gennem århundrederne indoktrinerede de civilisationen til at tro på, at vejen til fred er gennem krig, og at følge ordrer for at kæmpe for frihed er patriotisk. Og efter at have taget skridt til at sikre udbrud af civile, internationale eller globale krige, solgte de våben til begge sider. Krige har beriget deres fremstillingsvirksomheder, tjent deres plan om at udrydde mange millioner af verdens folk og skabt de lave vibrationer i frygt og vold, som de mørke behøver for at overleve.

Efter at kolonierne havde forenet sig og bekæmpet briterne for at opnå uafhængighed fra det kongelige empiriske styre, skrev de ledere, der kom ud af det, en forfatning, hvortil der er blevet tilføjet ændringer over årene. Illuminati så en mulighed og greb den - de fordrejede hensigten i det andet ændringsforslag, hvis "velregulerede milits" var møntet på de spirende Forenede Stater, der måtte have en forsvarsstyrke for at beskytte sin nyvundne uafhængighed, hvis behovet skulle opstå. For det tilfælde at borgerne skulle begynde at spørge, "Hvor godt reguleret er vores civilbefolkning, når den er bevæbnet med våben til krigsførelse?", oprettede Illuminati NRA (National Rifle Association), spredte deres håndlangere ud i hele organisationen og havde lobbyister, der donerede generøst til politikere, der citerer det Andet Ændringsforslag som den lovbestemte ret for befolkningen til at købe våben bestemt for dagens slagmarker.

Nuvel, de studerende på Marjory Stoneman Douglas High School, der går ind for ændringer i våbenlovgivningen, gør det ikke i nogen liberal organisations regi eller på grund af pres fra noget offentligt organ, "så de kan fjerne våbnene fra lovlydige borgere". Skydningen var heller ikke en "psy-op"*. At fortolke tragedien og andre som denne som om det var hyrede skuespillere, der iscenesatte hændelsen med det ??samme mål – nemlig konfiskation af våben - er en anden side i Illuminati's håndbog om programmering af massernes tankesæt. Det er beklageligt, men forklarligt, at deres indflydelse i denne henseende stadig er stærk - vibrationer, der skiller hveden fra avnerne, så at sige, bringer det sår op i lyset, der er forvoldt af de mørke i den nationale psyke, så det kan blive healet.

Vi støtter helhjertet eleverne i Parkland og alle, der har sluttet sig til dem i en bevægelse for national sikkerhed, hvilket deres regering ikke kan fortsætte med at ignorere. Fornuftige foranstaltninger, som vil blive stærkt bekæmpet af politikere, der først og fremmest står i taknemmelighedsgæld til NRA, før de handler på offentlighedens krav, vil blive indført, før landets vidt udbredte "våben-kultur" bliver en saga blot. Men helt sikkert er det, at det sker, fordi planeten bevæger sig mod energiplaner, hvor ingen former for vold kan eksistere.

Flere af jer har spurgt om, hvad "Begivenheden" (The Event) er, og hvornår det vil ske, og en læser tilføjede, “Tilsyneladende er det også kendt som den ‘Kosmiske-Galaktiske Dans’". Mens vi erkender, at det er relateret til planetarisk og personlig opstigning, derfor baseret på kærlighedens kraft, ved vi ikke, hvilken enkelt begivenhed kilderne til disse oplysninger refererer til. Så vi vil fortælle jer, hvad vi har observeret om begivenheder i jeres verden, som er talløse og, som alt andet i eksistens, er energi, der vibrerer på en eller anden frekvens, og folkenes reaktioner.

Efterhånden som lyset på Jorden fortsat intensiveredes, fik begivenheder som den Harmoniske Konvergens mange mennesker til at "søge sjælen" og starte ud på en vej for at udvikle sig åndeligt og bevidst. Nogle fortsatte på den vej uden at afvige uanset hvilke hændelser, de kom ud for. Andre, der også startede ivrigt ud, kom ud af kurs på grund af en eller anden begivenhed, og efter en efterfølgende begivenhed eller to kom de igen ind på vejen, hvor de fortsatte deres rejse, indtil en ny begivenhed førte dem på afveje igen; senere oplevede de en begivenhed, der førte dem tilbage på vejen og så fremdeles. Vi har set personer, som, indtil de kom ind i Nirvana, bevidst var uvidende om, at de, simpelthen ved at leve på gudelige måder, havde rejst ad en vej med vækst hele livet. Vi har set personer vælge mørkets tillokkelser, og masser af mennesker, for tynget af barske livsvilkår til overhovedet at spekulere på, om der kunne være en lysere vej.

Hver sjæls reaktion på de utallige begivenheder, der påvirkede deres liv, har været så unik, som hver af dem er. I den forstand kan livet i denne hidtil usete tid på Jorden betragtes som en kosmisk-galaktisk dans, som alle deltager i, en dans, der går markant hurtigere og hurtigere og vil fortsætte, indtil hele samfundet er Én, og den Gyldne Tidsalders herligheder kan udfolde sig. Nu, ligesom langs hele vejen, ser vi sjæle på den oplyste vej, der bevæger sig mod den Tidsalder, hver i sit eget tempo. Hvad vi ikke ser, er "dansere" i spidsen, der står stille, og venter på, at resten følger trop, så civilisationen kan opleve en begivenhed i samlet trop. Vær venlig at forstå, at vores perspektiv på ingen måde mindsker gyldigheden af ??andres perspektiver, der også fører til æraen, hvor alt mørke er overvundet, og hvor lyset hersker i hele verden.

"Spørg venligst Matthew om det "ubestridelige bevis" på, at Rusland forsøgte at påvirke det amerikanske præsidentvalg. Hans tidligere meddelelser sagde noget andet." Beviserne på, at russiske "trolls" på sociale medier kunne have påvirket vælgerne, er autentiske, men - og det er på ingen måde for at forsvare det - det havde overhovedet ikke noget at gøre med valgresultatet. Som nævnt i tidligere meddelelser skyldtes det en teknisk fejl, lavet af Illuminatis håndlangere, efter at de med succes havde lavet fusk ved de demokratiske primærvalg.

De magtfulde få i toppen af ??det hemmelige samfund, eller Cabalen (the Cabal), har været i stand til at undertrykke sandheden, derved har de givet regeringen grundlag for at protestere offentligt mod Ruslands indblanding i landets valgproces. Men protesten klinger hult. USA, den mest Illuminati-kontrollerede af alle demokratiske nationer, har historisk set tjent sig selv ved at manipulere valg i mange lande og indsætte eller støtte despotiske herskere i andre lande. En grund til, elskede brødre og søstre, at I meldte jer frivilligt til denne levetid på Jorden, var for at hjælpe folk med at udstille og befri deres regeringer for den ældgamle korruption, der stadig købes og betales af mørke sind og hjerter.

"Med vores unges afhængighed af sociale medier via deres mobiltelefoner har vi ikke en lysere fremtid at se frem til, fordi de mennesker, der skulle skabe en bedre verden, ikke kan få deres øjne væk fra deres telefoner. Er der noget håb i sigte?" Så absolut, der er håb i sigte! Et stort antal unge blev født med fjerde tæthedsgrads åndelige og bevidste bevidsthed. De er intelligente, veltalende, empatiske visionære med visdommen til at lytte til deres intuition, og de bruger i vid udstrækning hurtigheden og udbredelsen på ??sociale medier for at fremme deres ønske om at skabe en bedre verden.

Brug af mobiltelefoner af mange andre unge - og voksne - er mindre konstruktivt, helt sikkert. Men efterhånden som stigende vibrationer opløfter alle aspekter af livet, vil samfundet anerkende den følelsesmæssige overfladiskhed ved brugen af sociale medier til at formidle eller læse trivia, propaganda og vitrioler, og mobiltelefoner vil ophøre med at være et elektronisk fast tilbehør. Mere end nogen anden tid i Jordens nedskrevne historie er fremtiden lys, fordi unge af i dag, morgendagens ledere, vil gøre den lys!

Med god grund er vibrationerne det centrale for alle udfordringer berørt i denne meddelelse. Når I tænker på ejendom, er "placering, placering, placering" af største betydning. Jorden er umådeligt meget mere værdifuld end nogen af hendes ejendomme og for hende er "vibrationer, vibrationer, vibrationer" af største betydning. Kære familie, jeres vedholdenhed i lyset hjælper Jordens vibrationsniveauer med fortsat at stige, og det går langt, langt længere ud end blot at opløfte jeres verden. Alt overalt påvirker alt andet alle andre steder - vibrationer på Jorden går ud i jeres solsystem, ud i galaksen og ud i universet.

Alle oplyste sjæle ærer og støtter jer med ubetinget kærlighed, den højeste vibration i kosmos.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


* Psy-op - psykologiske operationer - er planlagte operationer til formidling af udvalgte informationer og indikatorer til publikum for at påvirke deres følelser, motiver og objektive begrundelse og i sidste ende regeringers, organisationers, gruppers og individers adfærd. Formålet med USA’s psykologiske operationer er at fremkalde eller forstærke adfærd, som er gunstig for amerikanske målsætninger. De er en vigtig del af diplomatiske, informative, militære og økonomiske aktiviteter.


[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |