Home > > Matthew Ward — 14. januar 2018

Matthew Ward — 14. januar 2018

Optimisme for 2018; Jordens støtte opstigningskurs; klimaforandringer; ingen aftale mellem Trump og Putin i de amerikanske valg i 2016; Illuminati bag computer hacking ved valget i 2016; afsløring af extraterrestriske; optrevling af Illuminati; indre fred

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Det er glædeligt at se så mange af vores elskede familie på Jorden dér starte året med tillid og optimisme. I vil se, at denne tilgang er fortjent, efterhånden som udviklingerne begynder at ske hurtigere og hurtigere. Hvor meget vi end ønsker, at alle dér havde et opløftende perspektiv på tingene, ved vi, at det er vanskeligere for nogle end for andre.

En læsers lange kommentar indeholder bl.a.: "Der er IKKE tegn på, at LYSET opløser MØRKET. Mørket bliver mørkere time for time." Og den slutter med: "Hvis det, han [Matthew] siger, er sandt, vil det tage flere århundreder fra nu af. Bare det at foreslå, at det kan være på vej, er vildledende." Vi føler bedrøvelse for denne kære sjæl, der har lukket sit hjerte og sind for håbets lys, således at dets høje vibrationer ikke kan komme ind og fordrive den modløshed, hun udtrykker, primært om den retning, som USA’s regering tager.

Vi glæder os over denne læsers perspektiv: "Hvordan hjælper Trump’s rolle som præsident os med at komme derhen, hvor vi skal, for at blive frie?" Ganske vist er USA ikke det eneste land, hvor der er en stærk splittelse, men det er sådan, at præsidentens beslutninger kan påvirke nationer i hele verden. Det, I ser foregå dér, som alle andre steder, er kun det offentlige ansigt, så at sige. I vores bevidsthed om, hvad der foregår uden for scenen, og det vinder momentum i Jordens energifelt, er handlinger, som I måske anser for bekymrende, katalysatorer for det lys, der til stadighed intensiveres og bringer orden i kaos og fører på verdensplan til saglige samtaler og til sidst forsoning.

Det, vi sagde i et budskab for et år siden, tager form – stadig uklart, men tiltagende i form og klarhed:

Planetariske vibrationer vil kun styrke og fremme de bestræbelser, der tjener Jorden og alle hendes livsformer bedst; alt andet kan ikke holde længe.

Hårdt tilkæmpede rettigheder og fremskridt mht. social retfærdighed kan ikke ophæves. Det er ikke skæbnen for Jordens folk at gå baglæns, men at bevæge sig stadigt nærmere mod fred, gensidig respekt, samarbejde og at leve i harmoni med Naturen. [9. december 2016]

Selvom manifestationen af den sublime verden ikke kan ske på et øjeblik - fordi folk ikke tror, det kan! – vil det ikke tage flere århundreder. Myriader af former for hjælp fra civilisationer langt væk, besætninger i rumfartøjer i nærheden og lysarbejderes uvurderlige tjeneste på planeten har gjort det muligt for Jordens civilisation at gå fra slumren i dyb tredje tæthedsgrad til en vågnende befolkning med en hastighed, der ikke tidligere er set i universet. Selv med forsinkelsen på ti år i bevidst og spirituel udvikling, så betragt de nationale love, der sikrer lige rettigheder til alle borgere, hvoraf mange tidligere ikke kunne stille noget op mod uretfærdigheden i intolerance, diskrimination og dårlig behandling. Godt nok er der lang vej endnu, før retfærdighed omfatter alle mennesker på Jorden, hver og én af dem er en ligeværdig del af Gud, og Han elsker alle som én ubetinget, men den tid kommer nærmere for hver dag, der går.

Utopia er en roman, et fiktionsværk, men livet, der beskrives i bogen, har rod i kraften fra kærlighedens energi, der hersker overordnet. Således er Gaias valg for hendes jordiske legeme og alt liv på det. Derfor er I og planeten på vej mod lysplaner så intense, at kun kærlighedens høje vibrationer kan eksistere. Med utallige sjæle, der vælger at afslutte tredje tæthedsgrads karma, og i tillæg hertil hver enkelt persons frie vilje, har kursen zigzagget, siden det begyndte for ca. 80 år siden. Den vil blive mere lige og nemmere, da Jorden fortsætter sin støtte opstigning ind i successivt lysere astralplaner.

Vores kommentarer om klimaet vil være klare uden at medtage jeres spørgsmål, og vi begynder med at sige, at rekord lave temperaturer og snefald ikke modbeviser "videnskaben omkring global opvarmning", heller ikke Australiens usædvanlige varmebølge beviser det. Klimaændringer beskriver nøjagtigt, hvad der sker, men påstanden om, at dette sker naturligt - baseret på teorien om en på et tidspunkt overophedet planet, der ender med at få en pludselig istid, der baner vejen for en epoke med tropiske temperaturer i lange tider, før en anden istid pludselig rammer, og så videre - er besnærende. Aldrig før i planetens optegnede historie har der eksisteret teknologiske vejrmanipulationer, hvilket er én årsag til temperaturekstremer og de usædvanligt kraftige storme, eller haft en atmosfære, der er blevet så stærkt forurenet med toksiner, den anden årsag, og det sker heller ikke naturligt.

El Nino og La Nina bidrager overhovedet ikke til klimaændringer, de er resultatet af dem. Vulkanudbrud, jordskælv og -rystelser er kun relateret til klimaændringer i den forstand, at en af ??deres to årsager også er menneskeskabte – kraftige forstyrrelser i Jordens legeme gennem de involverede processer og selve udvindingen af fossile brændstoffer. Den anden årsag er Jordens frigivelse af negativitet, så det ikke kan akkumuleres, men hendes behov for at gøre det kommer af menneskehedens handlinger, der skaber negativiteten. Nej, hverken en istid eller en brændende varm verden ligger i Jordens fremtid, og ja, hun bevæger sig stadig mod et moderat klima globalt. Ja, "menneskelig indblanding hæmmer også Jordens fremskridt" i den henseende; men ligesom alle andre aspekter af livet på planeten er på vej mod bedring, så vil processen i klimaændringer tage fart.

"Jeg forstår Matthews tilbageholdenhed med at sige noget kritisk om præsident Trump, fordi det ville være at dømme, og sjæle på hans station gør ikke det, men kan han fortælle os, om der var aftalt spil mellem Trump og Putin eller ej?" Hvis "aftalt spil" betyder, at de indgik en formel aftale, hvor præsident Putin ville gøre alt, hvad han kunne for at påvirke valgresultatet i præsident Trumps favør i bytte for, at Trump skulle stoppe de amerikanske sanktioner, så er sådan en aftale ikke blevet indgået, derfor var der ikke aftalt spil. Hvad der var, er dette her: Præsident Trump ønskede oplysninger fra russerne, der kunne bruges til at diskreditere Hillary Clinton, og han ønsker ikke, at russerne, der kender til hans økonomiske dispositioner, som han ikke rapporterede om, som officielt krævet, afslører nogen oplysninger om disse. Begge præsidenter ønsker virkelig, at deres lande har et gensidigt givende forhold.

"Jeg synes, Matthews oplysninger om, hvem der "blandede sig" i præsidentvalget i 2016, lyder troværdigt. Der er en enstemmig tro på, at Rusland/Putin er ansvarlig, men uden ubestridelige beviser på, at denne tro er berettiget. Hvis der er beviser på, hvem der rent faktisk var skyldig i computer hackingen, hvorfor er det så ikke blevet afsløret?" Den udbredte overbevisning om at Rusland stod bag, hvilket er et Illuminati kup, for så vidt de ville straffe præsident Putin for at nægte at samarbejde med dem, skyldes manglende viden om sandheden. Andre end Putin selv og læsere af vores budskaber, er de eneste personer, der med sikkerhed ved, at han ikke gav ordre til "indblandingen", de Illuminati-efterretningsagenter, der udførte hackingen, og vores personer i specialstyrken i de samme agenturer. Så vi vil sige, at det, der er den almindelige overbevisning i denne sag, er et glimrende eksempel på, hvordan alt, som gentages ofte nok, bliver et "faktum" i den offentlige bevidsthed. Beviser, der implicerer Hillary Clintons Illuminati-kolleger i Democratic National Committee (den demokratiske nationale valgkomité - DNC), var tilgængelige forud for præsidentvalget. De ønsker ikke, at beviserne nogensinde bliver offentligt kendt, eller at Rusland bliver renset for anklagerne, og gennem bestikkelse, afpresning, dødstrusler og mord har de holdt beviserne skjult, men sandheden vil komme frem.

"Jeg håber, at filmklippene af ET-rumfartøjer i amerikanske nyhedskanaler betyder, at regeringen slutter dens tilsløring, og Afsløring snart vil ske!" Det var et kærkomment første skridt, og regeringen vil til sidst anerkende eksistensen af ??andre civilisationer. Men fordi denne administration befinder sig i en temmelig tumultarisk tilstand, er en officiel erklæring om extraterrestrisk tilstedeværelse ikke på dagsordenen, og det står ikke klart, hvornår det vil være en prioritet. Fuld afsløring vil omfatte landinger af rumfartøjer og præsentation af rumfamiliemedlemmer, der lever blandt jer, og vi ved ikke, hvornår det vil ske - Gud står for timingen, fordi kun Han ved, hvornår sikkerhed kan garanteres for alle.

Ifølge vores observationer er USA's regering meget mere interesseret i at afsløre oplysninger om forhold, der ikke har noget at gøre med eksistensen af ??andre civilisationer. Nogle medlemmer deltager i en international indsats for at afsløre og stille folkene bag slaveri og pædofiliringe til ansvar; ulovlig narkotikahandel; manipulation af den globale økonomi via kontrol af udlånsinstanser, skatter og aktiemarkeder; kontrol over mainstream medier; indflydelse i regeringer, religion, uddannelse og underholdning; tyveri af penge i stor skala, af hvilke nogle finansierer terroristgrupper; og ansporing til omvæltninger rundt om i verden. Kort sagt, optrevling af Illuminati og deres håndlangere. Hver gang et glimt af sandhed om nogen af ??disse skændige aktiviteter har været bragt op i lyset, har Illuminati stemplet det som "konspirationsteori", et begreb udtænkt for at forvise disse informationer til skraldespanden og derved holde deres omfattende net af bedrageri intakt. Nu hvor nettet hurtigt bliver optrevlet og mange arrestationer allerede er foretaget, vil Illuminati fortsætte med at falde som dominobrikker.

I oversvømmes med historiske mængder af informationer, der omfatter modstridende rapporteringer, forvrængning ved udeladelse af relevante fakta, fejlagtige sproglige oversættelser, meninger eller misfortolkninger givet videre som faktuelle og en stor mængde af forsætlig forfalskning. Så, ja, en "overdreven informationsindtagelse & udbrændthed mht. objektiv vurdering" kan gå hen og ramme jer. Men i stedet for at undgå kendskab til verdensbegivenhederne, så begræns jeres kilder til dem, I føler, er de mest troværdige. Skil klinten fra hveden ved at skærpe jeres skelneevne og spørge indad - jeres sjæl ved, hvad der er sandt, og hvad der ikke er.

Og, I kære, lad jer ikke følelsesmæssigt blive trukket ind i "nyhederne". Vi har levet i andre turbulente verdener, som jeres er for tiden, og vi ved godt, at det kan opleves som svært at sætte alt ind i den sammenhæng, at masser af sjæle oplever netop det, de selv har valgt for at opnå balance og udvikle sig. Medfølelse, sympati og omsorg kræver ikke et følelsesmæssigt engagement i globale dynamikker. Send ganske enkelt kærlighed-lys til hele Jorden og føl freden – energien i følelsen af indre fred skaber en fredelig verden.

Alle oplyste væsener i dette univers støtter jer med ubetinget kærlighed og opmuntrer jer på jeres videre rejse fremad.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |