Home > > Matthew Ward - August 13, 2010

Matthew Ward - August 13, 2010

Virkningerne af opstigningens sene stadier; forslag til at lindre symptomer; teknologi til at kontrollere vejret; opstigningsdata: hvem vil følge med Jorden; dyr; 2012; olieudslippet i Golfen, ingen metangas eksplosion; Obama, loven om tiltrækning; medierne, ens dømmekraft; forsinket annoncering af udenjordisk tilstedeværelse, landinger; økonomien

1. Dette er Matthew, med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station. Jeg vil begynde med en personlig bemærkning i forbindelse med forsinkelsen af disse meddelelser. Min mors energi og tid blev dedikeret til Bobs pleje i løbet af de sidste stadier af hans sygdom, og efter hans overgang havde hun brug for tid til at komme sig. Begge disse sjæle, som er mig så kære, har det godt.

2. Nuvel, mange af jordens beboere opfatter, at jeres verden er lige så tumultagtig, som altid. Krige fortsætter og det gør fattigdom, korruption, undertrykkelse og andre dårligdomme også, så det er forståeligt, at folk, der længe har levet under sådanne forhold, ofte føler sig håbløse. I ved, at ændringer af hidtil uset omfang er undervejs, men I kan samtidig opleve foruroligende følelser, måske depression, utilfredshed, unødig utålmodighed, træthed eller fysisk ubehag. I kan føle jer rastløse, "uden noget ror", flydende uden klart formål eller retning, eller føle, at intet af betydning sker i jeres liv, eller endog nogen som helst sted på Jorden.

3. Det kan være netop fordi verdenstransformationen er kommet så langt, at mange har den ene eller den anden slags af disse fornemmelser – som værende et mikrokosmos af Jorden, bliver I naturligvis påvirket af det store omfang af ændringer, hun gennemgår. Alt i jeres verden befinder sig i en accelerationstilstand, og der forekommer hyppige stigninger i vibrationsniveauet langs Jordens opstigningsbane - I kan stadig være i gang med at tilpasse jer den seneste stigning, mens hun allerede er på vej ind i den næste. Vibrationerne i energiplanerne, som jeres planet har nået, gør det at opretholde balance i krop, sind og ånd til en større indsats end tidligere. Når du befinder dig i en tilstand af ubalance, er dit energi-flow rystet eller blokeret, hvilket forårsager, at dit elektromagnetiske system viser funktionsfejl og producerer en række foruroligende fysiske, mentale og følelsesmæssige fornemmelser.

4. En anden virkning af de højere vibrationer er indre rørelser af utilfredshed med forskellige personlige situationer. Personer, der følger deres intuitive følelser om at ændre deres bosted eller arbejde eller relationer, klarer sig bedre end dem, der modsætter sig den indre vejledning fra sjælsniveau for at komme på rette spor med de karmiske oplevelser, som er blevet valgt for at afslutte tredje tætheds livstider.

5. Vibrationerne forstørrer også menneskelige egenskaber og adfærd, som gør det "gode" bedre og det "dårlige" værre. Generøse personer deler indtil skabet er tomt, og dem med varme hjerter tjener, hvor hjælpen end er nødvendig. Grådige personer samler mere og mere sammen uden at give noget, og hjerteløse individer skabe problemer for andre. Det, der udspiller sig på den internationale scene, er, at lys-fyldte mennesker trives åndeligt og aktiviteter af lys natur er stadigt stigende i omfang og medfølgende positive resultater. Mennesker, hvis egenskaber og gerninger er mørke, regredierer åndeligt og deres hensigter og bestræbelser snubler af sted frem mod en endelig ørkesløshed. Interaktion med personer fra sidstnævnte gruppe kan meget vel være stressende, fordi jeres lyskroppes energi modsætter sig deres.

6. En mulig kilde til unormale fornemmelser og adfærd er Jordens opstigning-rute, som stiller hende på nye linjer og overensstemmelser med de andre planeter og Sol. Selvom sammenstillingen af himmellegemer altid har påvirket Jordens beboere, er forskellen her og nu hendes hurtige, faste kurs ud af tredje tæthed. Det er ikke kun dine følelser, men andres holdninger og reaktioner, som synes at være uregelmæssige, uansvarlige eller chokerende, kan til dels skyldes usædvanlige himmelske påvirkninger.

7. Stigningen i geofysisk aktivitet er en anden potentiel kilde for stressfyldte følelser, fordi jeres kroppe bliver påvirket af Jordens chokbølger. En anden overvejelse, der bør gøres her, er, at jordskælv, vulkanudbrud, voldsomme storme og oversvømmelser, forløser den negativitet, som forårsagede, at planeten bevægede sig nedad i en spiral og indtil for omkring halvfjerds år siden i gennem årtusinder havde begrænset det til tredje tæthed. Formindskelsen af negativitet har også en effekt på kroppe.

8. Lad os bevæge os væk fra emnet et øjeblik for at besvare et relevant spørgsmål: Hvor mange af de drastiske vejrforhold, jordskælv og andre "naturlige" katastrofer er menneskeskabte? Det vil ikke være meget af en overdrivelse at sige: "alle". Ligesom det gælder i naturen, så kan et teknologisk skabt jordskælv, for eksempel, ikke blot have en isoleret effekt - frigørelsen af energi medfører og igangsætter aktiviteter i tilsvarende sårbare områder rundt om i verden, og disse udløser endnu flere omvæltninger. Det er det samme med skyer og vinde. Moder Natur, ved dog, hvornår det er tid til at tage en time-out, så hendes lande og have og himmel kan falde til ro, for at hun kan genvinde sin balance, og hun skåner områder, der er beregnet til at være sikre. Dem, der manipulerer jeres vejr og skaber geofysiske katastrofer, er ligeglade med pusterum for healing til Jorden eller enhver undtagelse fra ødelæggelse, dødstal og lidelse.

9. For at vende tilbage til mulige årsager for ubehagelige symptomer, I kan opleve, vil vi tilbyde konkrete forslag for at mindske deres virkninger og varighed. Træthed og udmattelse er aldrig jeres allierede - få tilstrækkelig med afslapning og søvn. At drikke en masse rent vand vil hjælpe energien med at flyde mere jævnt gennem hele kroppen og lader jeres elektromagnetiske system virke bedre. Fysisk og mental motion, meditation, at være alene, at opholde sig i naturen, positiv tænkning, kreative projekter og melodiøs musik - alle er de en hjælp til at få balance i jeres energi.

10. Jeres kroppe har brug for lys-fyldte fødevarer, for at I kan have et stærkt immunsystem; spis mere frisk frugt og grøntsager og mindre kød og sukker. Ulovlig syntetisk fremstillet narkotika, kemikalier i receptpligtig medicin og alkohol danner ikke kun en barriere for lys-absorption, de forværrer også de betingelser, I ønsker at afhjælpe, og kan derudover skabe nye typer sygdom. Gør alt for at undgå eller afvæbne at komme i berøring med slibemidler - den energi, der skabes, giver en formidabel modstand på at opnå balance og velvære. Hvis dine symptomer til trods for en anvendelse af disse forslag og enhver anden praksis, der normalt har tjent dig godt, bliver mere alvorlige og varer ved, konsulter da venligst en pålidelig sundhedspleje-udbyder.

11. Nuvel, med kombinationen af denne brede vifte af energetiske påvirkninger, den åbenlyse uro i jeres verden og den manglende viden om de gennemgribende ændringer, der er ved at tage form, er det ikke underligt, at nogle tror, at "endetiden" er på vej, og andre tolker december 2012, når mayaernes kalender ender, stort set på samme måde. Begge opfattelser er forkerte, men en ende-tid kommer så sandelig - ad Jordens opstigningsvej ind i den Gyldne Tids æra, vil alle former for mørke på planeten ende.

12. Der findes mange spørgsmål og misforståelser i forbindelse med opstigning [engelsk: ”ascension”], hvem der vil ledsage Jorden, hvad der skal ske med de mennesker, der ikke gør, og hvad man skal forvente i de højere tætheder. For det første, opstigning har intet som helst at gøre med "henrykkelsen" i religion, så undlad venligst at prøve at passe dette begreb ind i den universelle sandhed. Opstigning er den proces Jorden foretager ved at forlader tredje tæthed og rejse igennem fjerde og ind i femte. Selvom denne bevægelse foregår ind i planer af tiltagende lettere energi, ikke ind i gradvist højere beliggenheder, såsom at klatre op ad en trappestige eller et bjerg, kan sjæles vækst i dagsbevidst bevidsthed og åndelig klarhed opfattes som en opadgående bevægelse, og derfor er opstigning den mest beskrivende betegnelse for dette avancement.

13. I det tidløse kontinuum kan begyndelsen og afslutningen af Jordens opstigning ikke dateres - man kan sige, at begge "tider" har været kendt i utallige aldre. I den lineære tid begyndte opstigningsprocessen sidst i 1930'erne, da grusomhederne, der allerede i lang tid blev begået af menneskeheden mod hinanden, nåede et urimeligt stort omfang og næsten udtømte Jordens lys, som er livskraften i hendes planetariske krop og i kroppene på alle hendes beboere.

14. Hendes råb om hjælp gik ud i universet, og Gud tillod straks utallige åndeligt avancerede civilisationer at reagere, ved at stråle deres eget enorme lys ind i Jordens krop. Denne massive infusion af lys fra disse fjerntliggende egne stabiliserede atter hende kredsløb, og satte hende i stand til at ruske sig løs fra negativitetens kvælertag, begynde at stige op og ud af dyb tredje tæthed og fortsætte mod hendes ultimative destination i femte tæthedsgrad. Hendes sjæl havde i sin tid dets oprindelse i dette høje plan, og dér forblev den også i alle disse årtusinder, hvor hendes krop bevægede sig ned og ned, alt som flere og flere menneskers og dyrs blod blev udgydt, og miljøet blev ødelagt.

15. Opstigning er muligt for alle, der har absorberet lyset, og de sjæle, der ledsager Jorden, vil gøre dette i deres fysiske kroppe. Hvis kroppe mangler organer eller lemmer eller har fysiske, følelsesmæssige eller psykiske lidelser, vil der længere henne på opstigningsvejen finde en helbredelse af alle sygdomme og udskiftning af manglende dele sted, indtil kroppene er blevet gjort perfekte, og mental og følelsesmæssig sundhed er blevet genskabt. I fjerde tæthed vil kroppene på aldrende personer atter blive ungdommelige, og de vil med sundheden i behold leve meget længere end jeres nuværende forventning om levetidsalder, og levetiden kan i femte tæthed være ti gange længere eller mere, end den er for jer nu.

16. Der findes intet sted, der afsiger en dom eller vilkårligt udvælger, hvilke mennesker der kan stige op, og hvem, der ikke kan - det er udelukkende et spørgsmål om videnskab og sjæles egne valg. Lys ændrer tredje tæthed's kulstofbaserede cellestruktur til krystallinsk form, der lader kroppe overleve i de højere frekvenser eller vibrationer, af fjerde tæthed og derudover. Det er derfor, at personer, der vælger at leve i lyset, kan stige op sammen med Jorden og dem, der vælger at holde fast i deres mørke levemåder, ikke kan. Efter en tid i ånden vil sjæle i sidstnævnte gruppe inkarnere i en verden, der svarer til deres jorde-livs samlede energi-registrering og har der flere muligheder for at "se lyset".

17. Ikke alle lyse folk vil gå hele vejen ind i den Gyldne Tidsalder - det afhænger helt af levetidsklausulen i deres sjæls-kontrakter. Forud for fødslen valgte mange af nutidens befolkning at træde ind i det åndelige liv, før Jorden når denne tidsalder, og blandt dem er der højt udviklede sjæle, hvis lys er lige så stærkt, som middagssolen. De, der kom fra højere civilisationer for at hjælpe Jorden på særlige måder under hendes opstigning, kan hurtigt bevæge sig igennem Nirvana på deres vej til en åndeverden med en højere densitet end Nirvana, mest sandsynlig den åndeverden, der tjener deres eget oprindelige hjemland, eller de kan også manifestere nye kroppe og inkarnere i en anden civilisation for forskellige former for vækst-oplevelser. Andre vil opholde sig en tid i Nirvana, der fortsat vil være jordens åndelige verden, og som vil stige op parallelt med planet. Sjæle, der har afsluttet tredje tætheds karmiske lektioner, kan vælge endnu en levetid på Jorden eller slutte sig til en civilisation i en anden fjerde tætheds verden.

18. Et stort antal mennesker, der har levet på gudelige måder, vil vælge ikke at stige opad med Jorden, efter at sandheden om oprindelsen af religioner vil komme frem, nemlig, at de er blevet skabt i mørke for at vildlede og kontrollere folk, være det mest splittende element af livet på Jorden, og høste rigdom for lederne af kirker. Selv om alle på Jorden kender til denne sandhed på sjæleplan, og det er en del af den valgte kontrakt dagsbevidst at huske dette, vil mange af de andægtig religiøse være ude af stand eller uvillige til at acceptere, at deres dybt rodfæstede tro er baseret på falske lærdomme. Ved at gøre dette, benægter disse personer lyset i sandheden, at de er gud og gudinde selv, evigt uadskillelige fra Gud og alle andre sjæle i dette univers. Deres næste førfødselskontrakt vil igen indeholde bestemmelsen om at blive dagsbevidst opmærksomme på denne sandhed i løbet af deres næste fysiske levetid, som vil befinde sig i en anden tredje tætheds verden.

19. Uanset årsagen til at en sjæl forlader dette liv, vil fysisk død komme fra de samme mange årsager, der findes nu. Der vil ikke komme en masse-afgang af mørke personer, når Jorden når et specifikt vibrationsniveau, da mængden af lys i folks kroppe varierer. Og der findes ingen måde for jer at kunne skelne mellem lysfyldte personer, der forlader Jordens levetid i overensstemmelse med deres sjælskontrakter, dem, der vælger at forlade Jorden i stedet for at acceptere sandheden om religioner, og de personer, hvis kroppes levedygtighed er stoppet, fordi de mangler lys for at kunne overleve i det vibrationsniveau Jorden har bevæget sig ind i.

20. I de fleste tilfælde kan der finde en genforening sted af sjæle, der bor i fysiske eller åndlige verdener af forskellig densitet. De, der har udviklet sig ind i en højere densitet, kan astralt rejse til en lavere tæthedsgrad, som har tilstrækkelig med lys til at forsikre de besøgendes afgang. Genforeninger er ikke mulige med de sjæle, som af deres levetids energi er overdraget til første eller andet tætheds verdener, hvor intelligens er næsten ikke-eksisterende, og ingen minder eller følelser eksisterer. Dette er ikke en straf - det giver disse sjæle en ny begyndelse, fri for den negativitet, de har skabt, der automatisk førte dem til disse laveste eksistensniveauer.

21. Uskylden af dyr, der handler ud af instinkt, aldrig ud fra ondskab, kvalificerer automatisk alle undtagen få arter at stige opad med Jorden. Undervejs vil dem, der nu er vilde, blive tamme, rovdyr vil blive vegetarer, og alle vil leve fredeligt med hinanden og menneskeheden. Og der findes allerede vidnesbyrd på venskab på tværs af arterne, selv mødre af en art, der plejer børn af en anden, og tilfælde af ’bonding’ mellem vilde dyr og mennesker.

22. Antallet af dyr vil skrumpe i de kommende år, da de instinktivt vil avle mindre ofte og producere færre afkom. Mens de fleste arter vil være i stand til at tilpasse sig miljø- og klimaændringerne, alt som Jorden bliver genoprettet til hendes Eden selv, da der ikke fandtes nogen ekstreme temperaturer, og alle lande var dyrkelige, vil arter, der lever i polarområderne, ikke overleve. Deres sjæle vil gå til Nirvana og fortsætte udviklingen, og med tiden vil de inkarnere i en verden, hvor forholdene er egnede til deres nye kroppe og livsformål.

23. Nuvel, på trods af vægten der lægges på den sidste dag i år 2012, er der ingen absolut fast dato for Jorden at gå ind i fjerde tæthed. Der findes et "himmelsk vindue" for problemfri sejlads, så at sige, men det giver en vis fleksibilitet i jeres kalenderes tid. Og husk, at opstigning er en proces, der har stået på i omkring syv årtier, så I skal ikke forvente en dramatisk begivenhed, der indvarsler den første dag i den Gyldne Tidsalder. 1. januar 2013, som ofte anses for at være denne dato, vil ikke være meget anderledes end dagen før eller efter. Der er ingen gyldighed i forestillingen om, at umiddelbart forud for Jordens indtræden i fjerde tæthed, vil der være tre dage med mørke, eller som andre rapporter nævner det, tre dage med brændende sol.

24. Det er ikke sådan, at livet efter 2012 vil være stort set det samme, som de sidste mange århundreder. Lige som livet på Jorden ikke har været statisk, men er skredet fremad gennem mange faser af udvikling, således vil det også blive med livet i den Gyldne Tidsalder. Forskellen er, at alt vil finde sted i den fred, harmoni og de grænseløse muligheder for læring og udvikling i denne herlige verden! [Besked dateret 31. december 2007, "Essay om 2012", giver en samlet beskrivelse af livet i denne æra].

25. De sidste faser af overgangen fra tredje tæthed til fjerde vil præsentere nogle udfordringer, alt som Illuminati vil forsøge at ophidse urocentre. At følge jeres intuition vil bære jer gennem disse bumpede episoder, som ikke kan vare meget længere alligevel, fordi de mørke ikke kan kæmpe i lyset, og lyset bliver stærkere dag for dag.

26. I kan ikke dagsbevidst huske, at I var ivrige efter at inkarnere i denne skelsættende tid på Jorden, og selv om mange, mange andre også ville deltage, der manglede de de medfødte evner, erfaringer og mod, for at kvalificere sig til at være blandt de udvalgte. Få kan være i fremtrædende lederroller, men I er alle ledere blot ved at være de lysende guds-gnister, I er! Tvivl ikke blot et øjeblik på, at I er stærke sjæle, hvis bidrag til lyset hjælper med at forsikre dets triumf over mørket - i kontinuum’et, er I allerede sejrrige!

27. Nu vil vi rette os imod spørgsmål om situationer af aktuel interesse. Ved Jordens invitation, mindskede andre civilisationer i videst muligt omfang skaderne på det marine liv og kyststrækningerne som følge af olien i Den Mexicanske Golf, og ved Jordens ønske vil der ikke finde nogen eksplosion af metangas sted, som kan forårsage omfattende sygdom og tab af menneskeliv. Jeres planets healingsevne og andre verdeners teknologi kan afhjælpe eller forebygge disse og andre former for menneskeskabt destruktivitet, uanset om det sker forsætligt eller ved uagtsomhed eller uvidenhed.

28. Olieudslippet var et stort vendepunkt i Jordens favør. Olieselskabernes dominans i energiproduktionen er blevet drastisk reduceret, alt som krav for alternative kilder er eksploderet. Snart vil I se længe undertrykte teknologier komme i brug til mange formål, fra at kurere sygdomme og udryddelse af forurening til at give lys og varme og brændstof til transport.

29. Er du stadig overbevist om, at USA's præsident Obama er en højt udviklet lys sjæl, som kom fra en avanceret civilisation for at føre os ind i den Gyldne Tidsalder? Ja! Der er ingen grund for os eller andre budbringere i høje stationer til at tvivle på dette, men vi forstår godt, hvorfor nogle af jer gør. Bedømmelser og konklusioner kan kun stemme overens med oplysninger, der står til rådighed for jer. I har ikke vores udsigtspunkt i universet eller vores informationskilder, og I har ingen mulighed for at kende til alle de understrømme, der vil indvarsle jeres nye verden.

30. Tvivl om Obamas lyse hensigter styrker blot hans opposition - det er derfor, vi opfordrer jer til at tilbageholde at dømme og i stedet forestille jer ham og jeres verden i gyldent lys. Negative tanker og følelser i forbindelse med Obamas lederskab reducerer hans evne til at overbevise sin egen regering og andre ledere til at handle i harmonisk samarbejde for at nå en fredelig verden med fælles velstand og velfærd for alle. Det er ikke hans fejlen, men snarere loven om tiltrækning, der gør sig gældende – negativitet, der sendes i en hvilken som helst retning, bringer flere negative situationer tilbage til Jorden. Sammen med at vibrationerne intensiverer det bedste og det værste af de menneskelige træk, skaber loven splittelse i politik, ideologier og filosofier, der danner alle systemer og organisationer, der regulerer livet i jeres verden. Hver side af ethvert spørgsmål planter blindt hælene i gulvet i stedet for at give sig en tomme. Men fortvivl ikke - denne stædighed for at holde status quo, og at modstå reform-forsøg er blot et element i billedet, hvis fulde design snart vil "komme frem i lyset".

31. Det er stadig til gavn for de lasede totter af mørke, der styrer mainstream medierne, udtømmende at dække sportsbegivenheder eller en persons afskyelige gerning og at ignorere den stadigt voksende græsrodsbevægelse mod selvforsyning, opfindsomhed, innovation, der deler ressourcer og andre tegn på, at enorme forandringer er ved at finde sted inden i hjerter og sind. Ligesom alt andet i jeres verden, som er skabt af mørket, vil tankekontrol gennem massemedierne snart være historie - alle metoder for tankekontrol opererer ved de lave frekvenser, der vil forsvinde, alt som lyset fortsætter med at intensiveres. Jeres bedste kilde til ærlig information er Internettet, men vær opmærksom på, at det også vrimler med bevidste usandheder, utilsigtede unøjagtigheder og misforståelser - vær mere og mere kræsne!

32. Ingen af de frygtelige situationer, som nogle analytikere og nogle kanaliserede budskaber foregiver at være sandsynlige eller endog uundgåelige, vil ske. Der vil ikke finde nogen gentagelse af "9 / 11" sted, ingen 3. verdenskrig, ingen atomkrig i rummet, ingen verdensomspændende optøjer på grund af fødevaremangel, ingen oversvømmelse af kystlinjer indtil havene når frem til bjergene, ingen pandemier eller mangel på drikkevand, som vil true eller udrydde milliarder af liv, ingen invasion af en mørk civilisation, ingen planetarisk ødelæggelse, der vil nødvendiggøre masseevakueringer eller et liv under jorden.

33. Hatonn bad os give jer hans budskab: "Mit job som manager for kommunikationen mellem Jorden og alle andre steder i universet er svært nok. Vær venlig ikke at føje til dette, ved at videregive falske oplysninger eller forudsigelser, der er det rene pladder. Tak.”

34. Nogle inden for lysarbejder-samfund er bestyrtede, fordi tilstedeværelsen af andre civilisationer ikke er blevet officielt anerkendt endnu, og ikke noget fartøj er landet. Hvis vi vidste, hvornår annonceringen vil finde sted, og hvornår skibene vil lande, ville vi gerne fortælle jer det, men selv vores bedste kilder til disse oplysninger ved det ikke. Jeres rumfamilie medlemmer, der bor iblandt jer er ivrige efter at præsentere sig selv, og de tusinder, der befinder sig i stjerneskibe, ønsker at være på jorden for at hjælpe jer, men de må vente på det rigtige tidspunkt. Illuminati's afledningsmanøvrer har holdt Jordens repræsentanter optaget af store omvæltninger, som har udelukket endelige beslutninger om en tv-annoncering, og der kan ikke finde nogen landinger sted, indtil jeres sikkerhed er fuldt sikret – her og nu kontrollerer Illuminati våben, som udgør en risiko for fare for et stort antal, og ingen chancer vil blive taget med jeres liv.

35. Selv om der er optimistiske tegn på økonomiens genopretning, er alle forbedringer ren og skær manipulation. Den langvarige korruption i bank-, investerings- og handelsverdenen kan ikke holdes skjult meget længere, og ej heller kan ågerrenterne og de urimelige beskatninger fortsætte - Illuminati's verdensomspændende økonomiske netværk er ved at smuldre uopretteligt. Jeres monetære system vil vende tilbage til ædelmetaller som sit grundlag, indtil at jeres øgede bevidsthed ikke længere kræver brugen af penge i bytte for varer og tjenesteydelser.

36. Bekymringer om den aktuelle hjemløshed og arbejdsløshed er naturlige og ligeså er overvejelser i forbindelse med, hvad der vil være loddet for de hjemkomne tropper, hvis alle militære styrker i verden bliver opløst. Disse bekymringer ville forsvinde i løbet af et øjeblik, hvis I kunne se den fred og glæde, den harmoni og det samarbejde, den overflod af livets nødvendigheder og nydelse af Jordens Gyldne Tidsalder, som vi gør. Ikke alene opmuntrer oplyste sjæle fra hele universet jer på hele jeres vej til denne herlige verden, vi ser jer, leve der!

                             _________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Translation: Kim Dyrlund

[Note fra Suzy: Hjertelig tak til alle, der har sendt bønner for Bob's helbredelse. Jeg er sikker på energien i jeres omsorg hjalp i hans overgang og tilpasning til det åndelige liv. Efter at have modtaget tilpasset pleje i Nirvana's "ICU" for at styrke hans æteriske legeme, blev Bob genforenet med sjæle, med hvem han havde kærligheds-bånd, herunder vores hunde, som er der, og han nyder det aktive og alsidige liv i Jordens åndelige verden.

Jeg har aldrig tidligere brugt disse beskeder til personlige anmodninger, men Matthew har sagt, at til dette formål, kan jeg godt. Læs om Jane på

http://www.galacticchannelings.com/english/Jane_Burgermeister.html

og send lys til hende og alle dem, der ønsker at straffe hende for ærligt at rapportere, hvad H1N1 svineinfluenza drejede sig om.]Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.