Home > > Matthew Ward — 13. december 2018

Matthew Ward — 13. december 2018

“Tid”; december lys; hvad kærlighed er; oversigt over Jordens historie

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. En almindelig tanke rundt omkring i jeres verden er, ”Jeg kan ikke tro, at året næsten allerede er gået!”. De fleste mennesker, der fornemmer, tiden går hurtigere og hurtigere, ved ikke det, som I ved, at vibrationerne accelerer, fordi Jorden bevæger sig længere og længere ind i lysere energetiske planer. Men enhver, der mærker, at forandring vejrer i luften, har ret i det. Jeres nye år vil bringe længe tilslørede sandheder frem i lyset og solide tiltag for en verden i fred, hvor samarbejde vil erstatte splittelse og verdens ressourcer vil blive retfærdigt fordelt.

Nuvel, planeten stråler altid lyst i december måned, når familie og venner fejrer den traditionelle juletid og nyder festlighederne, men den funklende oplysning kommer fra mere end opløftelsen over glad musik, munterhed og religiøs hengivenhed. I denne juletid er der et større ønske om forbedringer for alles liv overalt, om trøst til sørgende og om at dele med dem, der er tynget af hårde prøvelser. Den hjertelige ånd hos giverne og modtagernes taknemmelighed øger stråleglansen, der udgår fra Jorden, fordi disse følelser – som tilgivelse, medfølelse, empati og glæde – er af lysets høje vibrationer.

I ved, hvordan disse fineste kvaliteter i den menneskelige natur føles og hvordan kærlighed føles, så det er naturligt at tænke på kærlighed som den specielle følelse i romantiske forhold og som følelser over for familie og kære venner. Kærlighed er uden sammenligning mere. Kærlighed er selve livet! Da jeg fortalte det til min mor for mange år siden, bad hun mig forklare, hvad kærlighed er og hvordan den fungerer ”i handling”. Dette er, hvad jeg fortalte hende:

”Enklest sagt er kærlighed Gud, der deler af Sig selv med alle Sine skabninger. Kærlighed er den helende kraft i universet. Kærlighed er inde i sjælen og har kun brug for jeres tilladelse til, at I gennem disse iboende følelser elsker andre og modtager deres kærlighed til jer. Kærlighed har ingen begrænsninger, ingen grænser i omfang”.

”Udtrykt i handling, er kærlighed at behandle andre med venlighed, retfærdighed, ærlighed, medfølelse, hjælpsomhed, omsorg. Hvis kærlighed kan siges at have ”ingredienser”, så er følgende nogle af ingredienserne i gudelige udtryk i handling”.

”At vide, at I og Gud og enhver anden af Guds skabninger er uadskillelige, er kærlighed. At vide, at Jorden er et sansende, bevidst liv, og at respektere alle hendes livsformer, er kærlighed. At erkende, at ingen kan kende andre på sjæleniveau og derfor ikke dømmer dem, men heller ikke tolererer en handling, som anses som krænkende, er kærlighed”.

”At lytte til ens gude-selv er kærlighed. At leve det liv, der fremkalder et kærligt selv, er kærlighed. At føle glæde selv, når I ser det i andre, er kærlighed. At gøre noget, der bringer glæde for andre, er kærlighed. At tilgive sig selv og andre er kærlighed. At dele jeres ressourcer af hele jeres hjerte er kærlighed. At gøre gode gerninger uden forventninger om modydelse er kærlighed”.

”At føle fred i hjerte og sind er kærlighed. Den stille frydefulde fornemmelse over at se en solnedgang eller over at høre en sangfugl er kærlighed, og et smil er et af de enkleste og mest strålende udtryk for kærlighed”.

”I nogen eller alle disse eksempler og mange andre, som I måtte opleve, hvor I instinktivt ved, det er kærlighed i handling, manifesterer I jeres kærlighed over for og af Gud”. [Uddrag fra ”Love in Everyday Life” (”Kærlighed i dagligdagen”) kapitlet i Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra)]

Mor, tak, for at du tilføjede den passage. At kende nogle af de utallige måder, kærlighed kan udtrykkes på, lader jer se, hvor I, kære lysarbejdere, og alle andre sjæle, der lever på gudelige måder, spreder kærlighed rundt omkring på hele planeten!

Til den kære sjæl, der skrev, at juletiden forøger hendes sorg over alle de mennesker, der lider, siger vi, at de lave vibrationer i sorg ikke hjælper dem, som du tænker på. Ændr venligst dine tanker og tænk på noget, der får dig til at smile – et glad minde måske eller et kæledyrs hengivenhed, dit favoritbillede eller -digt, en kommende rar begivenhed – og sorgløshed vil følge. Venlige handlinger og et smil til forbipasserende letter også dit hjerte og højner modtagernes ånd – kærlighed ”i handling”. Med den universelle lov om tiltrækning som en konstant virkende faktor – og hav i tankerne, at denne lov ikke har nogen selvræsonnerende egenskaber; den kan kun sende noget tilbage, der matcher den energi, du sender ud – bidrager tanker, følelser og gerninger, som genererer høje vibrationer, umådeligt meget til dit og jeres verdens velbefindende.

“Hvad er der med energierne fra rummet/solen/bølger af lys, der kommer ind til Jorden?” De er en del af alt i universet, der er i accelerationsmode, og de er alle til gavn for jer. Disse energier, som højner vibrationsniveauet på planeten og inde i dens indbyggere, understøtter skiftet i polariserede holdninger og adfærd til balance, hvor alt er lys.

“Jeg har netop læst Matthews budskab, hvor han siger, at Jorden engang var Edens Have. Der fandtes ikke store ørkener eller is på polerne dengang, og helt sikkert ingen giftig forurening eller vold. Hvad ændrede Jorden til den verden, den er i dag?” Med et ord, mørke. Oprindeligt var planeten, legemliggørelsen af sjælen kaldet Gaia, et ubefolket paradis, Edens Have i sin helhed. Kære familie, I er nødt til at kende den sande historie om det, der i dag er jeres hjemland, og vi vil give jer en kort oversigt.

Det første folk, der kom til denne uberørte lysfyldte planet, som dengang blev kaldet Shan, var en gruppe fra Lyren, som håbede at finde guld [eng.: ”Lyra”. I Lyren ligger stjernen Vega, en af de lyseste stjerner på nattehimlen]. De havde ikke fået tilladelse fra det Intergalaktiske Råd til at rejse dertil og havde ikke indsendt en anmodning om minedrift, fordi de ikke ønskede at dele en eventuel guldåre med andre civilisationer. Disse overtrædelser af de universelle love plantede frøet for bedrag og grådighed, og det startede de lave vibrationer i negativitet på planeten. Derefter bragte gruppen en laverestående race til Jorden for at udføre det hårde arbejde med udvindingen; den skånselsløse behandling af denne slavebefolkning og ødelæggelserne af landet på grund af guldudvindingen føjede mere negativitet til.

De mørke styrker, et kæmpestort og kraftfuldt styrkefelt med lave tankeformer, som bugter sig gennem hele universet, hvor end lave vibrationer tiltrækker det, styrede mod Shan. Det blev mørkets indgang. I de efterfølgende æoner kom nogle af de mange befolkninger, der levede på planeten, i de mørke styrkers negative fortryllelse. Deres vold og degenerering skabte så meget negativitet, at det måtte frigøres gennem jordskælv og vulkanudbrud, så Gaias legeme kunne overleve. I en række af disse vigtige hændelser blev bjergkæder, indsøer og dybe kløfter dannet, idet landmasser og oceaner undergik drastiske forandringer, og to gange blev alle livsformer udryddet i kataklystiske udrensninger. De mørke styrker blev imidlertid i nærheden i solsystemet, hele tiden parat til at øve indflydelse på senere befolkninger.

På et eller andet tidspunkt blev Shan også kendt som Terra, men begge disse navne blev glemt igen der, efter en population kaldte planeten Jorden. Og da negativiteten endnu engang blev akkumuleret på grund af de mørke styrkers indflydelse, brugte Jorden sit lys til at opretholde sine beboeres liv. Fordi der ikke var nok lys til at bevare naturen også, tørrede søer og floder ind, ørkenområder dannedes og de mest nordlige og sydlige områder blev dækket af is.

I mange forskellige epoker gennem ca. en halv milliard år i lineær tid var nogle af planetens indbyggere det folk, I kalder Neanderthalere, en race, der udvikledes fra Lyrens slavebefolkning, og deres højere udviklede efterkommere. Andre indbyggere kom fra civilisationer i forskellige stjernesystemer og var forfædrene til Jordens forskellige racer og kulturer. De var højere udviklede, hvad angår intelligens, spiritualitet og manifestationsevner, og de, som forenede sig med de sig udviklende mennesker i oldtiden, begavede deres efterkommere med disse højere egenskaber.

På et eller andet tidspunkt i den universelle historie gav de mørke styrker løfter om rigdom, magt og kontrol til mange enkeltindivider, og de, som faldt for denne tillokkelse, blev deres marionetter. En af deres afskyelige handlinger var at overtage mindre udviklede civilisationer og deaktivere alle deres DNA strenge bortset fra to for at formindske deres intelligens, indføre voldelige tendenser og gøre kroppe modtagelige for svaghed, sygdomme og en kort livslængde.

For årtusinder år siden begyndte nogle af disse folk at leve på Jorden, hvor deres marionetter nemt havde kontrol over dem gennem frygt, uvidenhed, evig krigsførelse, overlevelse på et eksistensminimum; betingelser, der fremkaldte det laveste i menneskelige karaktertræk. Endnu engang akkumuleredes negativitet, da de var brutale over for hinanden og over for dyr og tankeløst ødelagde planeten, og endnu engang brugte Jorden sit lys som støtte for sine livsformer. For ca. 80 år siden, var hendes lys blegnet til et niveau, hvor hendes kredsløb om solen var så ustabil, at hun var i overhængende fare for at hvirvle ud i rummet mod en sikker død.

Gaia ønskede ikke, at hendes legeme skulle få sådan en ende og hun ønskede heller ikke, at alt liv på jorden igen blev ødelagt, så hun udsendte et råb om hjælp. Gud autoriserede straks spirituelt udviklede civilisationer til at tilføre planeten intenst lys for at stabilisere dens akse og at lade den begynde rejsen ud af dyb tredje tæthedsgrads lave vibrationer. Nogle indbyggere blev vækket til at favne lyset, som reddede planetens liv, og ved at gøre det, var de i stand til at kaste marionetternes lænker af sig, som havde holdt dem fanget.

Jorden blev en slagmark (o.a.: i de sidste ca. 80 år), hvor de universelle styrker af Lyset bekæmpede de mørke styrker og besejrede dem i jeres solsystem. Meget fjerne civilisationer blev ved med at stråle lys for at rykke det mørke op med rode, som var forankret på planeten, og nogle af deres medlemmer meldte sig frivilligt til at inkarnere der for at sprede og forankre lyset. Efterhånden som flere og flere mennesker på Jorden ”så lyset”, begyndte de at generere deres eget lys, og de mørke styrkers marionetters længe hemmeligholdte hemmeligheder og aktiviteter begyndte at komme ”frem i lyset”. Og det bringer os til jeres verdens tilstand i dag.

Lad os nu se fremad. De dybe sår, som mørket længe har tildelt planeten og alle dens livsformer, vil hele på Jordens rejse tilbage til hendes destination i femte tæthedsgrad, hvor Gaia hele tiden er forblevet spirituelt og bevidsthedsmæssigt, mens hendes krop har bevæget sig spiralformigt nedad til dyb 3. tæthedsgrad fra hendes oprindelse i den høje femte tæthedsgrad lokationsmæssigt. Under opstigningsprocessen vil civilisationens intelligensniveau stige, når bevidst og spirituel bevidsthed vokser, og planeten vil atter blive, som den oprindeligt blev skabt – skøn, vidunderlig, sund og fredelig. Ved at hjælpe jeres familie på Jorden med at vågne op, så de kan manifestere vejen til Jordens Gyldne Tidsalder i al dens herlighed og glans, udvikler I jer ligeledes som værende multi-dimensionelle gude-selver.

Elskede søstre og brødre, gå ind i jeres nye år med tillid og optimisme. Lev sandheden i ordene fra jeres populære sang og inspirér andre til at gøre det samme: ”All you need is love … love is all you need.” (Det eneste, I behøver, er kærlighed … kærlighed er det eneste, I behøver.)

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Note fra Suzy: Hav en glædelig jul og et lyst, spændende nytår!

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |