Home > > Matthew Ward — 17. november 2018

Matthew Ward — 17. november 2018

Tilgivelse: vigtighed, kraft; universel lov, der påvirker de mørke, Guds ord; forandringer, når Illuminatis styre slutter

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. ”Hvor meget hjælper tilgivelse til at ændre energien, der forårsager storme, og massebevidstheden på planeten, og hjælper det jorden??” Det er ikke en overdrivelse at sige, at tilgivelse er en af de bedste måder at hjælpe Jorden og dens civilisation på. Energien i tilgivelse udsender de høje vibrationer, som understøtter planetarisk og personlig opstigning, og det er det samme med energien i taknemmelighed, medfølelse, venlighed og at dele af hjertet – alle disse følelser er fyldt med lys, den samme energi som kærlighed og den mest kraftfulde kraft i kosmos.

Dog er der to ting, der må tages i betragtning, når det kommer til at ændre den energi, der forårsager storme. Ved at udløse en stor mængde negativitet er storme en form for planetarisk rensning, og hvis det var op til Moder Natur, ville der være færre af dem og de ville være mildere. Men i mange år har dette ikke været tilfældet. Illuminati-kontrolleret teknologi, som har været holdt skjult for jer, bruges – misbruges – til at gøre storme bredere, forøge vindhastigheden og sætte turbulente regnskyer i venteposition, så de kan forårsage voldsomme skybrud og oversvømmelse; og extraterrestriske besætninger bruger deres teknologi til at reducere disse faktorer så meget som muligt. Så, selvom energien i tilgivelse sandelig er kraftfuld, er den, når det gælder storme, op imod modstridende teknologier.

Imidlertid formindsker det ikke virkninger på den, der tilgiver, en tøddel, og deri ligger værdien i tilgivelse. At tilgive dem, I føler, behandler jer uretfærdigt eller ondt – og hav i tankerne, at de måske præcist gør det, I og dem valgte i før-fødselsaftalerne for at hjælpe med at udvikle hinanden – fjerner de lave vibrationer i bitterhed og fortørnelse og tillader lys at komme ind i jeres hjerter og sind. Opløftede følelser gavner jer, således gavner det også dem, hvis liv I berører, jeres alles sorgløshed går ind i Jordens kollektive bevidsthed og videre ind i den universelle massebevidsthed – det er så kraftfuld, lys i tilgivelse er!

“Som en af mange lysarbejdere, der fokuserer vores intentioner på at stilne storme, naturbrande og andre miljømæssige udfordringer, vil jeg gerne høre, om vores arbejde har en mærkbar effekt set fra Matthews perspektiv”. Lige som storme, renser brande planeten ved at frigive negativitet, og hvis mennesker ikke blandede sig i det, ville Moder Natur håndtere skovbrande på en måde, der forynger skovene. Men mørke individer blander sig i denne naturlige proces. Når først en brand er startet – f.eks. en lille brand i underskoven, som er blevet antændt af en gnist fra en el-ledning – forøger de vindhastigheden ved hjælp af teknologi og styrer vindstødene i forskellige retninger, så flammerne pisket rundt af vindstødene hurtigt bliver til en ukontrollerbar naturbrand.

Men de intentioner, som I har fokus på, er absolut mærkbare i forhold til mange miljømæssige forbedringer! Tænk på den øgede læggen vægt på begrænsning af menneskeskabte årsager til klimaændringer, bevarelse af regnskove, beskyttelse af dyrs naturlige levesteder og skabelse af andre former for indkomst for krybskytter, brug og udvikling af naturlige gødningsstoffer og herbicider og protester mod brug af disse indeholdende giftige kemikalier, fjernelse af plastaffald fra kyster og have, genbrug af brugte materialer. Det er lyset i godgørende intentioner, der motiverer mennesker til at starte eller slutte sig til progressive bevægelser, og hvad end I retter denne slags intentioner mod, intensiverer I kærligheden-lyset på planeten og inden i dens indbyggere. I ville føle jer lige så opmuntret som os, hvis I kunne se jeres verden fra vores perspektiv: Efterhånden som den hvide stråleglans fortsætter med at sprede sig på kloden, funkler nogle områder nu, som engang så mørke og uhyggelige ud, og andre lyser strålende.

“Jeg ved, at det er vigtigt at tilgive de mørke, som forårsager lidelse for så mange mennesker, men jeg kan ikke få ud af hovedet, hvad de gør, og jeg vil aldrig kunne billige det. Spørg venligst Matthew om, hvordan jeg kan håndtere det”. Vi siger til denne kære sjæl og til andre, som måtte have lignende følelser, at tilgivelse aldrig betyder at billige handlinger, som forårsager smerte og pine eller at slette disse begåede handlinger af jeres hukommelse. Vi råder jer imidlertid til ikke at blive for optaget af, hvad gerningsmændene gør, og at tilgive dem er at give slip på had, hævngerrighed eller et intenst ønske om at se dem blive straffet hårdt.

Tilgivelse er en proces, som kan heale sind, krop og ånd, og når det lys, som fremkaldes af sådan en healing, når massebevidstheden, er kraften i tilgivelse uvurderlig.

Og om man bliver dømt eller ikke dømt i jeres retssale, vil personer, der begår kriminelle handlinger mod menneskeheden, blive stillet til ansvar for deres handlinger gennem universets love. I overensstemmelse med den energi, som de har genereret i deres fysiske levetid, vil de blive trukket til det nederste lag i Nirvana; og ved livstidstilbageblikket, vil de ved genoplevelse af hvert eneste øjeblik føle den samme intensitet af traumer hos enhver person, hvis liv blev påvirket af deres mørke gerninger. Og at rydde den karma, de har pådraget sig, vil kræve mange inkarnationer under hårde omstændigheder i dyb tredje tæthedsgrads verdener.

Vi har tilrådet jer til at sende dem lys, fordi af alle sjæle i vores universelle familie er de dem, der har mest brug for det; deres mangel på lys isolerer dem i et mørkt tomrum, og det influerer deres bevidste valg. Disse sjæle, de svageste i Enheden af Alt, er elsket ubetinget og fordømmes ikke – lige som enhver anden sjæl er de af Skaberens rene kærlighed-lys essens.

Nogle af jer har skrevet, at “en kærlig Gud” ikke ville have tilladt nogen af hans børn at forårsage stor lidelse for så mange andre. Min mor talte for længe siden med Gud om dette, og jeg bad hende om at kopiere korte uddrag af deres samtaler, som meget godt opsummerer, hvad Han fortalte hende.

Ønsker jeg, at alle dele af mig var i Lyset, hvori jeg blev skabt? Ja! Hvem ville ikke ønske, at den perfektion fra Skaberen vendte tilbage? Men jeg fordømmer ikke og jeg straffer heller ikke nogen dele af mig, der er snublet. Jeg er her for at besvare det, I kalder, den ”gudeliges” bønner, lige som jeg er bundet af Skaberens love (den frie vilje), som er lavet inden for rammerne af mine udøvende kræfter, hvis det foretagne valg ikke er af lyset.

….

Du har sagt, at du oplever præcist den samme glæde eller smerte, som enhver af dine børn oplever hvor som helst på grund af din udelelighed med os alle.

Mange gange har jeg fortalt dig det, Suzy.

….

Men du oplever også det onde hos dem, der forårsager så meget lidelse for andre. Hvordan har du det med det?

Mit barn, tænk på, hvordan en fugleunge har det, når den skubbes ud af reden af en anden fugl. Tænk på chokket og frygten ved faldet, dens smerte fra et fysisk sår og en angst, den end ikke kan forstå, om hvad der skete, og hvad der nu sker som det næste. Jeg føler den samme skræmte, hjælpeløse måde om de dele af mig, som er faldet så langt fra lyset, at de fryder sig over det, I kalder, ondt. Hvad vil der ske med dem?

Afskyr jeg den lidelse, som de forårsager hos andre? JA, og jeg sender lys for at nå sjælene hos disse væsner, der forårsager lidelsen. Men det er op til hver enkelt, som ukrænkelige dele af mig, der handler uafhængigt af mig, at reagere på lyset eller ej. Jeg bliver trist ud over alle grænser, når mørke ”flammer op”, især når uskyldige lider, ofte slås ihjel, fordi, som du ved, ikke alle har valgt det, de fysisk kommer ud for.

Med den øgede mængde af lys, som villigt modtages af mine børn på Jorden, ændrer den største kilde til det, du kalder ondt, som har hæmmet Jordens energi i æoner, sig. [Uddrag fra ”Gud: Mere om Hvem jeg Er” kapitlet i Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra)].

Tak, Mor. Lad os gå videre med “Spørg venligst Matthew om, hvad vi kan forvente, efter vi er kommet af med hele Illuminati”. Virkningerne af deres lange, mørke styre vil ikke slutte med deres fald. Afsløringen om, hvem de er og om hvordan dette hemmelige selskab har haft kontrol over livet på Jorden i århundreder, vil være et chok med en styrke som en kategori 5 storm. Og selvom lyset for årtier siden besejrede de mørke styrker i jeres solsystem, forbliver deres styrkers påvirkning i tyranniske diktatorer og dynastier, som ikke er Illuminati, og disse regimer må knuses, så det undertrykte folk kan være frie.

At religioner blev udtænkt til at kontrollere masserne, og at Kristendommen er baseret på løgne, vil også være chokerende. Ligeledes vil det være chokerende at høre, at civilisationer, som der er masser af i dette univers og mange i former, som ville forbløffe jer, er meget højere udviklet end mennesker på Jorden.

Folk, hvis tro og tillid er blevet knust, vil have brug for tid og hjælp til at heale – de har brug for at kende kraften i tilgivelse, så healing kan begynde ved at tilgive dem, der bedrog dem. I har viden og iboende visdom til at hjælpe dem under deres tilpasning til sandheder, som er chokerende forskellige fra det, I har lært, og i det vil stadigt stigende vibrationer være jeres allierede og deres. Efterhånden som deres bevidste og åndelige bevidsthed vokser, vil fred, kærlighed, gensidig respekt og at være i harmoni med Naturen blive det nye fundament for livet på Jorden.

De mange tiltag, som vil danne dette fundament, kan ikke ske hurtigt, og der vil være forvirring og mistænksomhed, når regeringer, retssystemer, multinationale selskaber, mainstream medier og alle andre organisationer og bureauer, som påvirker livet på Jorden, bliver renset for korruption og bliver reformeret af vise personer med moralsk og åndelig integritet og evner for lederskab.

Når den nye globale økonomi er blevet etableret, vil første prioritet være at gøre en ende på fattigdom, genopbygning af krigshærgede lande og muliggøre millioner af flygtninges tilbagevenden. Fordi folk har været holdt hen i uvidenhed om den faktuelle historie og forskning, så vel som deres oprindelse i Skaberen, vil akkurate bøger om alle tidsaldre blive skrevet på alle sprog og delt ud til uddannelsessteder over hele verden.

Industrier, der fremstiller krigsmateriel, vil fremstille produkter designet til en sund, fredelig verden, de millioner af mennesker i militærtjeneste eller de, som har mistet deres job på grund af ny teknologi, vil få uddannelse inden for områder, som vil åbne eller udvides for at imødekomme alle dem, der ønsker at arbejde. Omfattende udbygning af infrastrukturen vil blive udført eller moderniseret, hvor som helst der er brug for det; handel, medicinalindustrien og transport-, informations- og energisystemer vil blive ændret. Kort sagt vil alt det, Gaia forestillede sig for Jordens Gyldne Tidsalder, blive til virkelighed.

I Kære, det er sandsynligt, at mange af jer vil forlade planeten, før denne Tidsalder når sin fylde, men I vil ikke blive skuffede – I vil se hele panoramaet, hvor end I befinder jer. I vil ikke kun føle jer glade over at have hjulpet Jordens folk med at manifestere deres nye verden, men ved at gøre det, tog I ligeledes et stort skridt i jeres egen sjæleudvikling. Og når I endnu engang bliver bevidst om jeres ubegrænsede kræfter som multi-dimensionelle sjæle, kan I opleve lige præcis de glædelige eventyr, I vælger.

Alle lysvæsner i dette univers ærer jer for, at I villigt forlod jeres hjemland for at hjælpe Jordens civilisation med at vågne op og indtage sin retmæssige plads i vores universelle familie.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Note fra Suzy: Jeg ved, Matthew ikke ønsker, at budskaberne er et forum for omtale af bøgerne. Der er ikke brug for reklame der, hvor han er, men jeg er ”hernede” og det er bøgerne også — de indeholder informationer, som ikke kan findes andre steder. Hvis I læser emnerne og en smagsprøve på et kapitel af hver bog på www.matthewbooks.com, vil I se, hvorfor det er vigtigt at have disse bøger og dele dem med ligesindede sjæle.

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |