Home > > Matthew Ward — 14. januar 2019

Matthew Ward — 14. januar 2019

Anklager mod Illuminati-topfolk, reaktioner; lysarbejderes udvidede mission; symptomer på den intensiverede energi, afhjælpning; paver, pædofili indenfor præsteskabet; tidligere, nuværende og fremtidig udenjordisk hjælp

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Kombinationen af ??positive og negative reaktioner på stadigt stigende vibrationer har holdt Jordens energipotentiale i alt for stort røre til, at nogen aktivitet har kunnet opnå ustoppeligt momentum. Energistrømmene omkring bestræbelserne på at rejse tiltale mod alle Illuminatis topfolk er imidlertid konstant tiltaget i styrke, og af de mange aktiviteter bag kulisserne for at gøre en ende på den mørke kontrol over jeres verden, ser det ud til, at anklagerne vil være de første, der kommer til at bære frugt. Hvis det nuværende tempo i styrkelsen fortsætter, kan handlinger, der allerede er i gang, blive kendt over hele verden inden for få måneder.

Kendte personer, der bliver anklaget for forbrydelser mod menneskeheden, vil komme som et chok for de fleste mennesker, og det er rimeligt at forvente reaktioner, der spænder fra "falske nyheder" (”fake news”) til voldsom benægtelse, vrede og frygt. Lavere rangerende Illuminati ”medlemmer” vil forsøge at springe fra skibet snarere end at gå ned med det, fejlagtigt anklagede personer vil gøre alt for at bevise deres uskyld, og hvis der skulle opstå stærk modstand i nogle kvarterer, vil militære tropper højst sandsynligt blive sat ind for at opretholde offentlighedens sikkerhed. Forvirring vil være udbredt, indtil samfundet forstår den vidtrækkende godgørende effekt af det, der sker.

I kære, inden alt for længe vil jeres mission som lysarbejdere rykke et hak eller to op. Jeres frygtløshed og opstemthed kan berolige personer omkring jer, og det vil være en umådelig stor hjælp, men I må også være gode mentorer. Folkene bliver nødt til at få at vide, at fjernelse af disse personer fra deres indflydelsesrige positioner fører til en fredelig verden med kloge hæderlige ledere og til afslutning på ??krige, korruption, bedrag og forarmelse. I kan underbygge jeres forklaringer ved at henvise tvivlere til relevante oplysninger samlet af forskere og udgivet på internettet eller andre steder, og hvis personer tror, telepatisk kommunikation er mulig, så fortæl dem om kanaliserede informationer fra kilder, I stoler på.

Flere af jer spørger, om de indkommende energistrømme kan forårsage de betingelser, I oplever, og hvis ja, hvad kan I gøre for at lindre ubehaget. I tidligere meddelelser har vi ret udførligt talt om denne vigtige ting, men det kan tåle at blive gentaget, og vi giver jer en sammenfattet version af disse oplysninger.

Primære symptomer i kroppe, der tilpasser sig de intensiverede energier, er træthed, svaghed og en generel følelse af uro; perioder med hukommelsestab, hovedpine, humørsvingninger, ømme muskler og led, ringen for ørerne, sløret syn, krampe, kvalme og kløe er ikke ualmindelige. For at mindske deres virkninger, få tilstrækkeligt med søvn, udøv alderssvarende træning og drik meget vand. Undgå sukker og alkohol undtagen en fornuftig mængde rødvin og fødevarer med kemiske tilsætningsstoffer. Af alle fødevarer har frugt og grøntsager mest lys, og hvis økonomien tillader det, så vælg økologiske produkter. Hvis jeres kost ikke er vegetarisk eller vegansk, så vælg fisk og skaldyr certificeret fri for urenheder, og æg, mejeriprodukter og kød fra dyr, der ikke har fået antibiotika eller væksthormoner.

At reducere mental og følelsesmæssig stress er af afgørende betydning - stress er roden til al sygdom - men tag ikke lægemidler som hjælp til at sove, for at blive peppet op eller beroliget. Det, der hjælper jer bedst med hensyn til at nedsætte stress, er lige så forskellig, som I hver især er, men de følgende forslag kan højne jeres vibrationer og er dermed gavnlige for alle. Ændr negative tanker og følelser til positive. Undgå situationer, der dræner jeres energi. Føl jer taknemmelige over det gode i jeres liv. Giv slip på bitterhed og tilgiv dem, I føler, har begået uret mod jer. Vær i naturen, så ofte I kan. Tilbring tid med dyr. Afsæt tid til at være alene og kigge indad. Mediter. Lyt til jeres yndlingsmusik. Læs opløftende poesi eller prosa. Se sjove, underholdende tv-programmer. Skriv kilden til frustration ned og slip derefter følelsen. Tal med ligesindede mennesker. Smil ofte og elsk jer selv, så meget som vi elsker jer.

Vi gør opmærksom på, at symptomerne nævnt herover også kan være tegn på begyndende sygdom; hvis en tilstand varer ved, så konsulter en sundhedsspecialist, helst en, der har en holistisk tilgang til diagnose og behandling. Jo mere samvittighedsfuldt I tager jer af jer selv med hensyn til krop og ånd, jo mere lys absorberer I; lys højner jeres vibrationer, og det vil gøre det lettere for jer at tilpasse jer de kommende bølger af energi.

"I årevis har Vatikanet kendt til pædofile præster. Hvorfor har en pave ikke gjort noget for længe siden for at stoppe den vederstyggelighed?" I århundreder har paver været medlemmer af de rigeste familier, forløberne for Illuminati. De kontrollerede masserne via "pavelig ufejlbarlighed" og "Guds love", mens pavernes familier høstede flere rigdomme gennem tiende, skatter og "tjeneste for Gud".

Fromme troende arbejdede nærmest gratis i det arbejde, der rejste overdådige bygninger på Vatikanets grunde, og mestermalere, skulptører og skabere af glasmosaikker og fine mosaikvægge lavede den kunst, som bygningerne så prægtigt er udsmykket med. Selv om paverne i disse år og op gennem århundrederne måske ikke selv har været pædofile, ønskede de helt sikkert ikke, at nogen skulle vide, at pædofili grasserede inden for katolicismens hierarki.

Da de første anklager blev fremsat, hævdede lovovertræderne deres uskyld, og det var så enden på ??det; men som lyset intensiveredes, forstærkedes flere og flere misbrugte personers beslutning om at tale åbent om det. Når de samme påstande mod voksne i betroede stillinger i det sekulære samfund førte til indrømmelser og domfældelser, kunne beskyldninger mod præster ikke længere fejes ind under tæppet. Selv om paven har anerkendt, at disse overtrædelser længe har fundet sted, mangler omfanget af uforsonlige handlinger, der har fundet sted i Vatikanet, endnu at blive afsløret. Hvor chokerende for offentligheden bekendtgørelsen om anklager end vil være, vil afsløring af sandheden om, at Vatikanet er det internationale hovedkvarter for satanisme, være endnu mere chokerende.

"Jeg tror ikke, at Matthew har en god forståelse for, hvad der kan ske, når ET'er træder ind i denne verden og forsøger at lave forandringer. Når først de laver forandringer med deres teknologier, vil vi blive afhængige af dem. Når først denne afhængighed er blevet etableret, finder kontrol sted. Vi har en planet med mange ressourcer, og sandsynligvis er disse ressourcer værdifulde for civilisationer udefra. Kabalen (the Cabal) er de slemme drenge, og vi kan befri vores verden for dem over tid, efterhånden som flere og flere mennesker bliver oplyste. Vi har ikke brug for kilder udefra til det, især ikke når disse kilder udefra er interesseret i vores planet på grund af handel og profit. Min intuition fortæller mig, at enhver kilde udefra, der besøger vores verden, ikke vil være godt for os på lang sigt."

I flere beskeder har vi talt om vigtigheden af ??at stole på jeres intuition, guidning til det bevidste sind fra sjæleniveau, hvor sandhed er kendt. Dette er et tilfælde, hvor tro blokerer for intuitiv bevidsthed - hvad man tror på, om det stammer fra fakta eller løgn eller antagelse, er den enkeltes virkelighed. At fordrive bekymringerne hos den kære sjæl, der skrev, er nødvendig, fordi hun ikke er ene om at være på vagt over for andre civilisationer, og besætninger i rumfartøjer omkring jorden kan ikke lande, og ET'er, der lever blandt jer, kan ikke give sig til kende, før samfundet er klar til at hilse dem velkommen uden frygt.

Nuvel, lad os behandle de to emner, der er relevante her. Det ene er Gaias ønske om, at livet på hendes planetiske krop er i overensstemmelse med hendes vision om, at alle lever fredeligt i harmoni med Naturen og deler verdens overflod. Den anden er en universel lov: Ingen civilisation må påtvinge nogen anden civilisation sine ideer, hvor gavnlige de end ville være. Derfor er der blevet indgået før-fødsels aftaler af de sjæle, der valgte at leve på Jorden, så de kunne fuldende tredje tæthedsgrads karmiske lektioner og af de myriader af sjæle, der ville hjælpe dem med at blive oplyst, så de sammen kunne skabe den verden, de, folket, ønsker - det er den samme verden, som Gaia ønsker for dem. Og Gud bemyndigede civilisationer, der er avancerede i åndelig og bevidst bevidsthed, til at hjælpe deres jordiske familie med at befri planeten for det mørke, der har forhindret dem i at manifestere sådan en verden.

Det er for sent at tro, at I kan befri verden for kabalen alene. Den store mængde lys, der blev strålet til Jorden fra civilisationer for ca. 80 år siden, afbrød kabalens dominerende mørke, der styrede livet i jeres verden. Medlemmer af disse civilisationer, der frivilligt meldte sig til at tage til Jorden, forankrede det lys og genererede deres eget og kastede derved lys over kabalens længe skjulte, vederstyggelige aktiviteter. Besætninger i jeres himmel har forhindret detonering af atomsprænghoveder afskudt af kabalen og reducerer de giftige elementer i deres chemtrails. Nogle af de mange extraterrestriske, der lever blandt jer, har forpurret kabalens bestræbelser på at starte pandemier, nogle har afsløret deres andre ulovlige og umoralske aktiviteter, nogle arbejder for at fravriste kabalen deres kontrol over den globale økonomi, nogle er med i den internationale gruppe, hvis bestræbelser i sidste ende vil stille kabalen juridisk til ansvar.

ET'er etablerede også lysgitteret omkring planeten, der forhindrer indtrængen af kilder med lave vibrationer. Derfor kan kun væsener med høje vibrationer komme til Jorden, og de, der har ventet på at slutte sig til jer, har ingen hensigt om eller interesse i at profitere af jeres verdens ressourcer eller at have kontrol over befolkningen.

Ja, deres teknologier vil sandelig forandre planeten. Med en hurtighed, der vil forbløffe jer, vil de dematerialisere atomaffald; fjerne giftige stoffer i jorden, vandet og atmosfæren; gøre ørkener til opdyrkeligt land; og udvide regnskovene; og jeres forskere vil arbejde side om side med de extraterrestriske i alle disse bestræbelser. Befolkningen vil hverken ønske eller behøver at blive afhængig af andre civilisationer, og efter de besøgende hjælpere har undervist jer i brugen af ??deres teknologier og giver dem til jer, ønsker de at vende tilbage til deres hjemlande og familier.

Vær taknemmelige for disse "kilder udefra"! Mens jeres regeringer benægter deres eksistens, fremstiller jeres underholdningsindustri dem som skrækindjagende væsner, som vil spise jer, udslette jer eller gøre jer til slaver. Det er mere end nok for samfundet at overvinde uden at tilføje bekymringer om, at folk fra andre verdener har til hensigt at profitere af jeres naturressourcer - det er, hvad kabalen har gjort i århundreder. Andre civilisationer har hjulpet Jordens folk på utallige måder i årtusinder, fordi de sjæle, der inkarnerer der, er elskede medlemmer af den universelle familie.

Vi siger farvel for nu, kære brødre og søstre, men hvert eneste øjeblik støtter vi og alle andre lysvæsner i dette univers jer med ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |