Home > > Matthew Ward — 14. februar 2019

Matthew Ward — 14. februar 2019

Uro sinker ikke lysets fremskridt; traumer kommer op til overfladen, så civilisationen kan heale; ego: aspekter, hvordan det tjener jer; journalister, ”nyhederne”

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Lad os begynde med at tale om jeres bekymringer med hensyn til, hvordan følgende situationer påvirker lysets fremskridt: Gule Veste-bevægelsen i Frankrig, Brexit-kompleksiteter, politisk omvæltning i Venezuela, virkninger af Kinas økonomiske afmatning på verdensøkonomien, virkninger af USA’s statslige nedlukning, krigsførelse i cyberspace, krise i Yemen, fortsat terrorisme rundt om i verden, afvisning af klimaforandringer, Ruslands hensigter, nukleare programmer i Iran og Nordkorea.

Disse situationer og alle andre i en eller anden grad af omskiftelighed er modstanden mod forandringer, der tørner sammen med en insisteren på forandringer, og de sinker på ingen måde lysets fremskridt. En proces så monumental som verdens transformation sker ikke på en snorlige måde - den zigzagger i overensstemmelse med milliarder af menneskers frie viljes valg, der foretages dagligt.

Illuminati, nu almindeligvis kaldet ”Deep State”, gør modstand mod at acceptere, at deres bestræbelser på at bevare deres indflydelse i jeres verden er komplet nyttesløse. Og uden at vide, at lysets uovertrufne kraft udstiller og udrydder mørket, reagerer menneskene på lysets høje vibrationer ved at insistere på retfærdighed og lighed. Det, I ser, er en civilisation, der bringer dens ældgamle traumer til ophør, så healing kan finde sted.

Kære søstre og brødre, vi kender jeres ønske om, at alle Jordens folkeslag lever i en fredelig, harmonisk og godgørende verden – I kom hertil for at hjælpe dem med at vågne bevidsthedsmæssigt og åndeligt, så de kan manifestere det! Og selvom vi ved, at dette sker med en hurtighed, der er unik i dette univers, og ser, at den smukke vidunderlige verden blomstrer i kontinuummet, forstår vi jeres utålmodighed med at se og opleve dette i lineær tid.

Da I meldte jer frivilligt til at tage til Jorden, vidste I, at jeres rejse ville medføre oplevelse af de følelser og trængsler, der er forbundet med en tredje tæthedsgrads civilisation. I vidste også, at ved guddommeligt design ville alt dette blive glemt, når først I var inkarneret, og I ville ikke kunne huske, hvorfor I er, hvor I er. Derfor ville I følge jeres intuition, forbinde jer med jeres åndelige styrke og blive ved med beslutsomhed og opfindsomhed at overvinde de mange forhindringer, I ville støde på - og I har gjort det så ædelt! Sammen med hædring af jeres vedholdenhed i lyset og jeres uvurderlige tjeneste for Jordens folkeslag, ønsker vi at forsikre jer om, at bevis for, hvad I har hjulpet dem med at opnå, befinder sig i den nære horisont.

"Spørg venligst Matthew, hvordan Egoets behov håndteres i opgaven med at lære at tjene i lys og kærlighed." For det første vil vi sige, at ego får et ”dårligt omdømme”, når det begrænses til at betegne egoisme eller indbildskhed, og det rækker også længere end jeres ordbogs definition, som værende den del af psyken en person er dagsbevidst om.

Ego kan betragtes som et ”igangværende arbejde”, fordi det konstant forandrer sig, når I gennem akademisk og religiøs lære øger jeres bevidste bevidsthed; observationer; ideer; udvidet omgangskreds; overensstemmelse med eller oprør mod forældres, jævnaldrendes forventninger og relationsmæssige forventninger; forfølgelse af interesser; udvikling af færdigheder og talenter; erhvervelse af sociale kompetencer; udvikling af værdier og standarder for adfærd; succes eller fiasko i personlige forhold og faglige mål. Kort sagt er ego sammensætningen af ??alt det, I har oplevet fra barndommen til i dag.

Så det er ikke et spørgsmål om egoets behov, når det handler om at lære at tjene i lys og kærlighed eller i enhver anden kapacitet. Ego er, ganske enkelt. Det er jeres idé om, hvem I er, en reel del af jer, der fungerer 24/7, så naturligt som at trække vejret. Ego går til samtlige af alle de menneskelige træk og handlinger, det har oplevet eller observeret - dets forsyningslager, så at sige - og vælger automatisk, hvad det vil, når I interagerer med andre og reagerer på omstændighederne.

Alt i forsyningslinjen, der er tilgængeligt for egoet, udsender vibrationer. Den høje ende af linjen omfatter "gudelige måder": venlighed, empati, medfølelse, ydmyghed, mildhed, omtanke, hjælpsomhed, taknemmelighed, generøsitet, glæde, ærlighed, tilgivelse, troværdighed, loyalitet, pålidelighed, håb og vedholdenhed i tider med modgang. Den lave ende omfatter apati, umoral og amoral, grusomhed, bedrageri, forræderi, intolerance, arrogance, frygt, vrede, smålighed, jalousi, misundelse, pessimisme, bitterhed, skyld, egoisme, hybris og hævngerrighed. Denne dualitet i tredje tæthedsgrads menneskehed kommer af troen på, at hver enkelt person er adskilt fra alle andre og fra Gud.

Nuvel, at vælge træk og handlinger med høje vibrationer gør det muligt for jer at opnå klarhed omkring opfattelsen af jer selv og andre og at handle med sund dømmekraft, mens valg fra den vibrationsmæssigt lave ende bevirker vildledte meninger om jer selv, fejlbehæftet vurdering af andre og uoverlagt frem for fornuftig adfærd. Og det I tænker som jeres karakter, natur eller personlighed, er det, egoet oftest vælger fra sit spektrum af mulige valg. I dette er jeres samvittighed – det område af sjælen, der puffer jer i retning af at foretage valg, der er i overensstemmelse med bestemmelserne i sjælekontrakten - egoets fælle og allierede. Men hvis samvittigheden konsekvent ignoreres, svækkes den og bliver ikke-funktionel, hvorved egoet efterlades på tynd is [eng: ”out on a limb”], så at sige.

For at give et eksempel på ego "i aktion", så lad os sige, at fire fremmede netop er blevet bedt om at sætte sig i venteområdet i en fyldt restaurant. Deres reaktioner er i overensstemmelse med det, der automatisk kommer til hver: en tænker på den lækre middag forude, en bekymrer sig om at blive forsinket til et forretningsmøde senere på aftenen, en ser sig omkring i rummet og beundrer dets indretning, den fjerde viser irritation over at skulle vente på et bord. Disse fire forskellige opfattelser af en fælles situation går ind i Jordens kollektive bevidsthed. Mens de venter, opfatter hver person selvet - selv-billedet - og danner sig et indtryk af de andre tre, så der er yderligere 16 opfattelser inden for gruppen, og disse, ligesom alle de andre tanker og følelser, der kommer til dem, bliver ligeledes en del af den kollektive bevidsthed.

Lad os tage dette et skridt videre. I ser genstande som faste, men intet er fast - alt er energi, der svinger inden for meget varierende frekvenser – og, ligesom syn, er alt det, jeres andre fire sanser også fortæller jer, det, I opfatter, det skal være – det, I opfatter, er det, I tror, og det er jeres virkelighed. Lad os nu sætte dit spørgsmål i perspektiv med, hvordan forskellige situationer påvirker lyset – dem, som du nævnte og alle andre afspejler de myriader af opfattelser af virkeligheden i befolkningen på ethvert givet tidspunkt.

At sætte dem alle ind i en sammenhæng med dagens hændelser skaber to primære og modsatte opfattelser. En verden styret af de få, der føler sig berettiget til at gøre, lige hvad de har lyst til, er en opfattelse. Den anden er en fredelig, harmonisk verden med retfærdighed og overflod for alle. Den stadigt stigende styrkelse af den sidstnævnte opfattelses energi i den kollektive bevidsthed manifesterer den visualiserede og ønskede verden. Og det stopper ikke der. Energien i den opfattelse strømmer ud i den universelle massebevidsthed og ud i den kosmiske bevidsthed – alt det, der sker overalt, påvirker alt overalt.

Vi tog et gevaldigt sidespring, så lad os bringe egoet ned på Jorden igen og tale om personer, der tjener i lys og kærlighed, eller lysarbejdere. De handler på egoets naturlige valg fra dets forsyningslager af de kvaliteter, der udsender de højeste vibrationer. Det samme gælder for mennesker, der lever på gudelige måder, men de har ikke hørt udtrykket lysarbejder, så de tænker ikke om sig selv som lysarbejder. Forskellen mellem jer, der ved, I er lysarbejdere, og de mange millioner, der ikke ved, at de er det, er jeres viden.

I ved, at I er multi-dimensionelle udødelige sjæle uadskilleligt forbundet med hinanden og Gud, og alle sjæle er Skaberens rene kærlighed-lys essens. I kender til sjælekontrakter og før-fødsels aftaler, universelle love og planetarisk og personlig opstigning. I ved, at der er utallige sjæle i andre civilisationer, hvoraf mange er højt udviklede åndeligt, bevidst og teknologisk, og nogle er jeres forfædre. Og I ved, at i denne æra af forandring uden fortilfælde i hele dette univers besejrer kærlighed-lys, den kraftfuldeste kraft i kosmos, resterne af mørket på Jorden.

Glæd jer, kære familie, over at kende disse sandheder.

"Jeg er en tidligere medarbejder inden for nyhedsmedierne og må sige, at jeg ikke tror, ??at alle medarbejderne inden for nyhedsmedierne er korrupte. Måske deres chefer og nogle meget højt profilerede talenter er det. Men de fleste journalister, jeg arbejdede med i 80'erne og 90'erne, var ærlige, hårdtarbejdende mennesker. Jeg er sikker på, at det stadig er sandt også i dag." Ja, det er det. De fleste presse-, radio- og tv-journalister ved ikke, at de informationer, de rapporterer om og som kommer fra telegrambureauer og andre kilder, er, hvad mediers mørke chefer ønsker, offentligheden skal tro.

Få journalister ved, at informationer, som bliver kaldt "falske" nyheder [eng: ”fake news”], i stedet er sandheden. For eksempel, da pædofili-ringen, der betjener medlemmer af den amerikanske regering og besøgende rangspersoner, kom frem i lyset i Washington DC området - dette blev kendt som "Pizzagate" – karakteriserede mørke personer det hurtigt som falske nyheder, og uvidende journalister gentog denne løgn. En mangeårig betegnelse, som blev udtænkt for at skjule sandheden, er ”konspirationsteori”, og offentligheden er blevet indoktrineret til at forvise alt det, som medier rapporterer som konspirationsteori, til skraldespanden.

Selv om mange stadig tror, ??at de informationer, hvortil en af disse to betegnelser ”fake news” eller ”konspirationsteori” knyttes, er løgne eller vanvittige ideer, er andre godt klar over, at emner betegnes således for at tilsløre sandheden om dem, og det skyldes indsatsen fra journalister over hele kloden, hvis udtømmende forskning har udstillet den vidt udbredte korruption inden for deres egen branche; selskaber; medicinal-, underholdnings- og sportsindustrien; regeringer og finansielle institutioner.

Vi ærer disse mænd og kvinder, hvis sjælekontrakter omfatter ikke kun skrivetalent, vedholdenhed og mod, men også risiko for professionel diskreditering, fængsling eller attentat på grund af deres engagement med at afdække og offentliggøre sandheden. Det burde ikke være overraskende, at et stort antal af dem er sjæle fra andre civilisationer, som meldte sig frivilligt til at inkarnere på Jorden for at tjene i denne stilling.

Selv om historien bag St. Valentin er skubbet i baggrunden, og kommercialiseringen af 14. februar har nået hyperspace, hvem kan undgå at fejre kærlighed? Der vil finde en universel fejring sted, når kærligheden har gennemtrængt hvert hjerte i jeres verden!.

Elskede familie, alle lysvæsner i hele dette univers støtter jeres mission på vegne af Jorden med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |