Home > > Matthew Ward — 15. marts 2019

Matthew Ward — 15. marts 2019

To flystyrt; mange sprogs virkning på kommunikation, interaktion; etiketter; maskuline og feminine energier; kraften i ord; mæslinger, vacciner; pornografi

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi er blevet bedt om at tale om de to flystyrt med den samme flymodel. Nirvanas overvågere af Jorden ved ikke, om det nylige flystyrt eller det, som skete for nogle måneder siden, skyldtes en ”normal” funktionsfejl eller om der har været tale om fjernstyret manipulation. Der er ingen klarhed i energipotentialet heller – stærke modreaktioner fra de mørke, der forsøger at afværge lysets fremskridt, har skabt virvar med lavt vibrerende energetiske strømme, så at sige.

To faktorer, som gælder for begge flystyrt, er imidlertid kendt. Piloterne har ikke skylden, og meget få af dødsfaldene var i overensstemmelse med sjælskontraktlige valg, hverken tidsmæssigt eller angående den pludselige død, selv i betragtning af den store fleksibilitet, som disse kontrakter tilbyder. Derfor er muligheden stor for, at flyene blev udsat for sabotage, måske for at dræbe en eller flere af passagererne, for at skabe problemer for flyproducenterne eller for at indgyde frygt i mennesker, der er nødt til at rejse med fly.

“Spørg venligst Matthew, hvor meget vores mange forskellige sprog bidrager til kommunikationsproblemer og disrespektfuld interaktion”. At jeres mange sprog og dialekter ville skabe problemer, var intentionen hos de mørke styrkers marionetter, som nedgraderede den genetiske sammensætning i tidlige civilisationer, herunder indpodning af tankemønstre, som ville føre til forskellige sprog. Hos Jordens befolkning er resultatet blevet, som de mørke havde til hensigt – dårlig kommunikation, som skyldes fejlagtig eller bevidst fejl i oversættelsen, og hårde reaktioner, som skyldes misforståelser.

Ikke desto mindre er det fra vores udsigtspunkt ikke så meget jeres mange sprog, der bidrager til disrespektfuld interaktion, men det er den enkeltes modvilje mod at tro på andre perspektiver end deres egne, så den underliggende holdning i diskussioner bliver: ”Jeg har ret, du tager fejl”. Den tilgang til kommunikation forstærkes af de etiketter, som mørke sind fandt på for at opsplitte befolkningen i religiøse, politiske og filosofiske lejre, så de kunne sætte dem op imod hinanden – jeres historie viser, at dette kneb sandelig har været succesfuldt.

Mørket trives på energien i vrede, splid og vold og det mister sin magt, når ideologisk splittelse viger for åndens enhed i kærlighed til familien, kærlighed til frihed, fred og fremgang og retfærdighed for alle. Og denne ånd vokser. De høje vibrationer i den feminine energi, der strømmer til Jorden, gør en ende på den ældgamle maskuline energis dominans på planeten.

Forstå venligst, at dette på ingen måde nedgør den maskuline energi, og at hverken maskulin eller feminin energi har noget at gøre med køn eller seksuel orientering. Faktisk er al energi neutral, indtil den gives kraft og retning af vibrationerne i tanker, følelser og handlinger, og dem, der er forbundet med maskulin energi, manifesterer sig som fysisk styrke, drive efter succes, kamplysten konkurrencelyst, innovation, barskhed og beslutsomhed om at kontrollere alle situationer. De blide, men lige så stærke facetter i feminin energi omfatter pleje, medfølelse, sensitivitet, samarbejde, kunstnerisk udtryk og at leve harmonisk med naturen.

En civilisation udvikler sig ved at integrere aspekter af begge energier og ved at udvikle sig hen mod androgyni – balanceret energi, hvori kærlighed-lys bor. Kraften i kærlighed-lys er det, som motiverer en tredje tæthedsgrads civilisation til at gøre en ende på kontrollen over deres verden, som udføres af dem, hvis energi er forankret i mørke, fraværelse af kærlighed-lys. At hjælpe til med, at det lykkes for mennesker at transformere jeres verden, kære lysarbejdere, er grunden til, I meldte jer frivilligt til denne jordiske rejse.

Men nu for at vende tilbage til ”kommunikation”. Når I taler om et hvilket som helst emne, ikke kun dem, som er kontroversielle, vælg så jeres ord med omhu – ord er kraftfulde. Mor, indsæt venligst det, vi tidligere har sagt om dette.

Ord på alle sprog, som alt andet i eksistens, er energi. Om ord bliver udtalt, hørt, tænkt, skrevet eller læst, udsender de vibrationer, og vibrationerne i ordene lys, fred og kærlighed er blandt de højeste. Venlighed, medfølelse, generøsitet, taknemmelighed, tilgivelse, gudelighed, ærlighed, håb og optimisme indeholder også en høj frekvens. Vigtigheden af at vælge jeres ord klogt kan ikke undervurderes – de påvirker langt, langt mere end rummet lige omkring jer. Via den universelle lov om tiltrækning, eller ”lige tiltrækker lige”, forener ords vibrationer sig med deres ”lige” og strømmer ud i jeres verden. Ord af høje vibrationer smelter sammen med lyset, ord af lave vibrationer tiltrækkes til energetiske strømme med mørke tilknytninger, og ords emissioner forstærker den kilde, de slutter sig til.

En vigtig faktor i denne ”ordkrig”, så at sige, er intention, der udsender sine egne vibrationer. Hvis brug af ord så som vold, bedrag, fangenskab, nød, katastrofe og andre, som betegner skadelige eller ødelæggende situationer, har til hensigt at henlede opmærksomheden eller oplyse, er de høje vibrationer i hensigten fremherskende. Hvis de samme ord eller ethvert andet bruges for at skabe frygt, udsender denne hensigt vibrationer af laveste frekvens.” [Uddrag fra budskabet af 16. maj 2018 lagt ud på www.matthewbooks.com.]

Tak, Mor. Det er min fejl, at jeg i ovenstående passage udelader, at alle ord, der betegner opløftet ånd, positive gerninger og sensitivitet over for andres følelser ligeledes udsender høje vibrationer – for eksempel empati, mildhed, glæde, omtanke, hjælpsomhed, pålidelighed og loyalitet. Vi tilføjer, at sprog ikke er en barriere, når det kommer til at hjælpe en i nød – ønsket om at hjælpe mennesker i alvorlige problemer deles af alle godhjertede mennesker.

“Vil du spørge Matthew om mæslingeudbruddet i Vancouver, WA. Skal folk lade sig vaccinere?” Lad os stille dette spørgsmål: Mæslingevirusset kan ikke overleve i luften år efter år, så hvordan kunne en sygdom, som har været næsten fuldstændigt udryddet i USA i adskillige år, pludselig dukke op igen? Der er to mulige svar. Virussets styrke i en portion mæslingevaccine kan øges nok til at forårsage denne meget smitsomme sygdom et godt stykke tid efter børn med svage immunsystemer er blevet vaccineret, således er der ingen direkte sammenhæng med vaccinationen. Eller, hvis virusset tilsættes andre gifte i chemtrails i et bestemt område, kan børn i det område, der har et svækket immunsystem, blive smittet og give sygdommen videre.

Lidt historie vil være til hjælp her, og det fører os tilbage til de mørke styrkers marionetter. Da de manipulerede DNA’et i tidlige civilisationer for at svække dem fysisk, spirituelt og bevidsthedsmæssigt, skabte de også sygdomsfremkaldende mikrober; og da nogle af de svækkede personer bosatte sig på Jorden, indførte marionetterne disse mikrober på planeten. Nogle mikroskopiske livsformer er vigtige for kroppens sundhedstilstand, men dem, som I kalder patogene, blev udviklet til at forårsage forskellige sygdomme. Årtusinder senere blev forskere indenfor det medicinske område inspireret til at udvikle vacciner, der kunne forhindre smitsomme sygdomme i at sprede sig i befolkningen.

Alt, hvad der oprindeligt har haft et godgørende formål, kan misbruges til ondsindet brug, og det er, hvad de mørke gjorde med vacciner – de har brugt dem til at skabe sygdomme i stedet for at forhindre dem. Det er grunden til, at vi længe har rådet til ikke at blive vaccineret. Sundhedspersonale, som taler for tvungne vaccinationer som forudsætning for at kunne starte i skolen af ”sundhedsmæssige hensyn”, kender ikke sandheden eller også samarbejder de med firmaer, der laver mange typer af vacciner. Nogle af dem indeholder ingredienser, der forårsager autismelignende symptomer hos børn; og mens nogle læger, som kender til denne sandhed, udtaler, at der ikke er bevis for at understøtte det, handler forældre, der nægter at lade deres børn blive vaccineret med de anbefalede vaccinationer, i deres bedste interesse.

Der er tre vigtige og positive faktorer til dette her. For det første vil sandheden om vaccinationer til sidst blive offentligt kendt og denne praksis vil ophøre. Efter mørke sind udviklede og smittede personer med AIDS virusset for ca. fire årtier siden – en del af deres plan med betragteligt at reducere verdens befolkning – fik extraterrestriske forskere guddommelig bemyndigelse til at mindske alle laboratorieudviklede virussers styrke. Det er grunden til, at kun få personer med alvorligt svækkede immunsystemer pådrog sig hver ny sygdom, som de mørke hver gang havde til hensigt skulle blive en pandemi – og mainstream medierne rapporterede vidt og bredt om ”frygten for, at den bredte sig” – og alle blev opfordret til at blive vaccineret. Er det ikke mistænkeligt, at der ved det første eller andet tilfælde af hver ny smitsom sygdom – SARS, fugleinfluenza, svineinfluenza, N1H1 – allerede fandtes nok vacciner til at vaccinere mange millioner?

Den anden faktor er, efterhånden som offentligheden bliver bevidst om chemtrails skade for helbredet og miljøet, at deres krav om at stoppe med at spraye dem vil sætte en stopper for denne plage. Og for det tredje forandrer lys kulstofbaserede celler, som er modtagelige for sygdomme, til krystallinske celler, som er modstandsdygtige; folk, der absorberer tilstrækkeligt med lys, vil styrke deres immunsystem og afhængig af en sygdoms stadie kan kroppens selvhelende mekanismer stoppe eller hele de nedbrydende virkninger.

“Jeg ville gerne spørge Matthew om pornografi, dens indflydelse på menneskers, jordens og universets energifelter. Den er helt sikkert skabt og udtænkt af Illuminati, som svøber pornografi i et despotisk frihedsflag”. Illuminati er stærkt involveret i pornografisk produktion, det er sikkert og vist, og mange i deres rækker er ivrige fans, men de er ikke ansvarlige for dens popularitet. Blandt tredje tæthedsgrads modbydeligste produkter appellerer film og fotos, som udnytter børn og kvinder, som bliver narret eller kidnappet og tvunget ind i sexslave handlen, til personer, som har stor mangel på selvværd, er ude af stand til at skabe kærlighedsbånd, føler sig seksuelt utilstrækkelige eller er afhængige af sex eller en kombination af disse lidelser.

I tillæg til at Illuminati profiterer økonomisk, tjener pornografi dem godt på andre måder. Folk, som hengiver sig til denne fritidsbeskæftigelse, forhindrer lys i at nå deres bevidsthed og sløver derved samvittigheden. Det kan føre til voldtægt, mishandling inden for hjemmets fire vægge og drab, og voldsomheden i sådanne handlinger skaber den energi, som giver næring til Illuminatis mørke sind og hjerter.

Pornografi skaber også grobund for afpresning af mennesker, som de ønsker at rekruttere eller lukke munden på om, hvad de ved – beviser skaffes ved at hacke sig ind i de enkeltes computere el.lign. Også for at overtale personer i indflydelsesrige stillinger til at gå ind på deres krav, såvel som trusler om at dræbe dem og deres familier, fabrikerer Illuminati fotos og film, der viser personerne i aktiviteter, som de aldrig har deltaget i.

Energien i tanker, følelser og handlinger forbundet med pornografi er i den kollektive bevidsthed, og fordi loven om tiltrækning til stadighed forsyner dette publikum med det, der matcher deres energi, fortsætter pornografi med at flyde. Den energi bliver en del af den universelle massebevidsthed, men jo længere væk fra Jorden strømmene når ud, jo svagere bliver de og deres effekt mindskes tilsvarende. Lige som stigende vibrationer vil bevirke, at alle andre kilder med mørke tilbøjeligheder bliver mindre, for så at forsvinde, vil også pornografi ende med at blive et skamfuldt kapitel i Jordens historie.

Elskede søstre og brødre, I er aldrig alene på denne rejse, hvor I oplever trængsler, der er forbundet med livet i en tredje tæthedsgrads verden. Alle lysvæsner i dette univers ærer jeres dedikerede tjeneste for folkene på Jorden og støtter jer med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[I Bogshoppen på www.matthewbooks.com kan I læse emnerne og prøvekapitlerne af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens gyldne tidsalder).

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |