Home > > Matthew Ward — 14. april 2019

Matthew Ward — 14. april 2019

Udvikling af Jordens civilisation; fængsels- og retssystemet; kost; cellulær struktur; "æteriske anordninger"; tanke kontrol; valutaomskrivning; Illuminatis plan for Jorden vs. den virkelige fremtid

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi er blevet spurgt, om der er et bestemt aspekt af livet på Jorden, som lysarbejdere kan fokusere på og fremskynde civilisationens evolution. I utallige tidsaldre er civilisationer på planeten blevet degenereret på grund af deres umenneskelige behandling af hinanden og dyrene. Derfor må den modsatte adfærd - kærlighed, venlighed og respekt for alt liv – være vejen til en civilisations udvikling.

Og sandelig udvikler den sig, kære familie. Lysets høje vibrationer, der åbner sind og hjerter, bevæger samfundet henimod velvilje i alle livets aspekter der. Det er sandt, at fremskridt på nogle områder er alvorligt bagud, og her er en læsers kommentar relevant: "Jeg vil gerne vide, hvad sjæle på Matthews station siger om vores fængsels- og retssystem, og hvordan de påvirker planetarisk og personlig opstigning?" Selvom fængsling kan være et karmisk valg, er en af ​​jeres verdens store onder dens fængslede befolkning.

Vi ser, hvad I selv gør. I undertrykkende regimer bliver mennesker, der betragtes som "politiske dissidenter", spærret inde uden retssag, berøvet basale livsnødvendigheder og ofte udsat for tortur, og behandlingen af krigsfanger er stort set det samme. Mennesker kaldet "minoriteter" får lange domme for mindre lovovertrædelser og sendes i ofte overfyldte fængsler, der yder ringe eller ingen rehabiliteringsmuligheder; og nogle, der vides at være uskyldige i anklagerne, bliver alligevel fundet skyldige inden for dårlige eller korrupte retssystemer. Hvis personer, der begår økonomisk kriminalitet, dømmes, afsoner disse forbrydere kort tid i faciliteter, der giver dem deres sædvanlige bekvemmeligheder. Hyppigt bliver personer med psykiske sygdomme sat i fængsel i stedet for plejecentre, hvor de kan få passende pleje.

Så udbredt som denne uretfærdighed er, har den ingen virkning på planetarisk opstigning – Jorden bevæger sig støt på kursen mod hendes destination i femte tæthedsgrad.

Personlig opstigning adskiller sig i høj grad fra den planetariske opstigning. Det er et spørgsmål om, hvor tæt ens valg livet igennem overholder bestemmelserne i sjælskontrakten, som er en del af før-fødselsaftalerne med alle andre, der deler levetiden. At sætte enhver fængslet i verden ind i denne sammenhæng, er den første overvejelse: Er fængsling en del af en aftale?

Hvis det er tilfældet, repræsenterer dommen, om den er retfærdig eller ej, for alle den vækstmulighed, de valgte for selv at fuldføre tredje tæthedsgrads karmiske lektioner eller for at hjælpe andre i aftalen med at fuldføre dem; hvis de følger deres intuition om på en positiv måde at klare livsforandrende nye udfordringer, opnår de det ønskede fremskridt. Når en retfærdig eller uretfærdig dom ikke er en del af en aftale, er det samme potentiale tilgængeligt for den fængslede og alle andre, hvis liv bliver berørt; langvarig bitterhed, vrede eller forvirring – følelser, der ikke er ualmindelige hos personer, der kommer i svære situationer, der ikke er indbefattet i sjælskontraktlige valg - kan forhindre dem i at foretage et stort spring i deres vækst, hvis de undlader at anerkende disse muligheder.

Andre overvejelser, der vedrører enhver fængslet, kan også være kontraktlige bestemmelser eller ej: handlingen, der førte til fængsling; opførsel over for andre fanger og fængselspersonalet; hvordan tiden i fængslet bruges; og, hvis prøveløsladt, valg af aktiviteter, holdninger og ny eller gammel bekendtskabskreds. Denne vifte af mulige reaktioner inkluderer desuden alle valg forud for fængsling, og det er grunden til, at verdens fængslede befolkning omfatter personer, hvis opstigningsstatus er tredje, fjerde og i tilfælde af frivillige sjæle fra andre civilisationer højere tæthedsgrader.

Grådighed og korruption går hånd i hånd med magten til at svinge truslen om fængsling over masserne, og hvad samfundet gør ved det og ved fremtiden for de mange millioner, der er fængslet, er en væsentlig faktor i Jordens civilisations evolutionære tempo. Få mennesker ved, hvad I gør: At sende kærlighed-lys til sjæle i fængselslejre og til lederne af disse undertrykkende regimer vil hjælpe med at gøre en ende på dette tyranni. Men det er almindeligt kendt, at reduktion af forbrydelser kræver, at der rettes op på de forhold, der ofte fører til dem - fortvivlelse på grund af fattigdom, nem adgang til stoffer og våben på gaden, manglende uddannelse og vejledning, dårligt eller intet arbejde, fordomme i dens mange former.

Historisk set starter reformer inden for disse områder og andre med stor indflydelse i lokalsamfund og forgrener sig udad og opad, indtil der er nationale kriminalitetsforebyggelsesprogrammer, retfærdighed i retssager og fængselsstraffe, uddannelsesmæssige ressourcer og jobtræning for fængslede og ansættelsesbistand ved løsladelsen, og love, der forbyder diskrimination af tidligere dømte og andre "minoritetsgrupper". Der er også behov for at afskaffe privatejede fængsler. Jo flere mennesker, der dømmes, jo mere rentable er disse fængsler, og det kan resultere i – og gør det - gensidigt fordelagtige økonomiske arrangementer mellem fængselsejere og samarbejdsvillige dommere.

Vi ser også de opmuntrende fremskridt, I gør - nogle fængsels- og retssystemer har i nogen grad indført de førnævnte reformer, økonomisk kriminalitetsforbrydere bliver dømt hyppigere end tidligere, og antallet af nationer, der har afskaffet dødsstraf, stiger. Som reaktion på stigende vibrationer vil retfærdige og upartiske retssager og domfældelse, respektfuld behandling af alle, der fængsles, og afskaffelse af ​​fængselslejre og kulturelt betinget dødsstraf komme gradvist. Når Jordens Gyldne Tidsalder er i fuld blomst, vil der ikke findes nogen fængsler nogen steder i jeres verden.

"Vil en vegetarisk eller vegansk kost hjælpe med at regenerere DNA?" Ja, i et vist omfang, når intentionen er at hjælpe med at stoppe dyrs lidelser inden for industrielt landbrug, og vi ærer alle, der vælger denne kost af den grund. Men det er den kollektive energi af en persons overordnede holdning, overbevisning og gerninger, der bestemmer mængden af ​​lys, kroppen absorberer, og lys er det, der forvandler kulstofbaserede celler til krystallinske, hvori slumrende DNA-strenge reaktiveres.

"Hvis cellerne fra et højt udviklet menneske blev undersøgt i et forskningslaboratorium i dag, ville ændringen fra kulstofbaserede celler til krystallinsk baserede celler være målbar? Hvis ja, hvad får forskere ud af denne "uforklarlige" ændring i menneskekroppen?" Hvis der fandtes en præcis målemetode, ville der være en påviselig forskel i kulstofbaseret og krystallinsk cellevæv, men jeres forskere ville ikke vide, hvad der er grunden til det. Kroppe med krystallinske celler vil blive det "nye normale", efterhånden som personer, der lever på planeten, fortsætter med at udvikle sig og udviklede sjæle inkarnerer der, og forskerne blandt dem vil vide, hvordan lys påvirker cellestrukturen.

"Hvilket råd kan du give om implantation af æteriske enheder i os? Kan du venligst fortælle, hvem der indsætter dem, hvorfor, hvad de er til og vigtigst af alt, hvordan slipper vi af med dem?" Det, du refererer til som "æteriske enheder", er højst sandsynligt DNA-kodning, der holder en specifik cellulær hukommelse intakt, så kumulative sjæles personligheder, der lever i forskellige civilisationer, bevarer deres viden om deres Begyndelse og forfædrene arv.

Nuvel, der er "fysiske" implantater, og nogle er designet til tankekontrol, men i antikken var det kun et kneb til at skabe frygt. Da de mørke kræfters marionetter deaktiverede DNA-strenge i spirende civilisationer for at svække dem i alle aspekter af væren, fortalte de folkene, at de var blevet implanteret med en ikke-fjernbar substans, som ikke kun ville kontrollere deres tanker, men ville gå i arv til alle efterfølgende generationer. Hvilken bedre måde at skabe frygt på, hvis lave vibrationer nærer og optanker de mørke, og derved sikrer deres overlevelse?

Efterhånden som civilisationerne udviklede sig, blev denne påstand om implantation glemt, og æoner senere i lineær tid udførte mørke personer på Jorden et egentligt tankekontrol program. De konditionerede tilfangetagne personer gennem barsk fysisk, psykisk og følelsesmæssig mishandling, implanterede så programmerede enheder, der, når de blev "trigget", tilskyndede personerne til at udføre tildelte opgaver. Mænd blev programmeret til at deltage i tilfældige skyderier, derefter til at dræbe sig selv; kvinders programmering var at videregive fortrolige oplysninger til bestemte personer og udføre ønskede seksuelle handlinger, og så glemme hele oplevelsen.

Men længe før disse programmer blev udviklet, blev massetankekontrol med held styret af religiøse dogmer og skoling, der holdt folkene hen i uvidenhed om alt det, de mørke ikke ønskede, blev kendt. De fremmede begreber, der også tjente dem godt: At dræbe "fjenden" er patriotisme og beviser kærlighed til landet; hvad end "autoriteter" gør, er i jeres bedste interesse; vold i arenaer og amfiteatre og årtusinder senere i film og spil, er til for jeres underholdning. Og når som helst en af ​​de utallige mørke aktiviteter kom frem i lyset, kaldte de kontrollerede mainstream medier det for konspirationsteori, etiketten, der fordømmer sandfærdige informationers troværdighed.

Efterhånden som det intensiverende lys afslørede mere og mere mørke, er tankekontrol blevet mindre og mindre effektiv. De mørke opgav deres program med at bearbejde personer til at reagere på strategiske triggere, men de kunne ikke hindre folk i at stille spørgsmål til "autoriteter" i regeringer, religioner, medierne og økonomiske, erhvervsmæssige, sundheds-, sportslige, underholdnings-, juridiske og retlige sektorer. De kan ikke hindre folkene i at befri deres verden for ​​mørk kontrol, og det, I kære, understøtter Jordens civilisations udvikling.

"Er alle milliardærer og multimillionærer Illuminati? Vil 'reval' tage deres penge og distribuere dem til resten af ​​befolkningen?" Nej, ikke alle verdens rigeste er Illuminati, og det er kun Illuminatis illegalt eller umoralsk tjente formuer, der vil blive inddraget og brugt til at gøre en ende på fattigdom over hele verden.

Formålet med "reval", valutaomskrivning [eng.: ”currency revaluation”], er at indføre et globalt økonomisk system baseret på ædelmetaller. Det var grundlaget for dollaren, før Illuminati indførte et system, hvorigennem de kunne kontrollere verdens guldreserver, så vel som profitere rundhåndet gennem valutahandel, overtage landes nationale ressourcer og manipulere aktiemarkeder, hvorved de alle medvirkede til at øge uligheden mellem ”dem, der har” og ”dem, der ikke har” i verden. Til sidst vil Jordens folk lære, hvad udviklede civilisationer længe har vidst: Udveksling af varer for tjenester og at hjælpe enhver person på planeten med at trives gør det muligt for hele befolkningen at leve i velstand og harmonisk i en fredelig verden.

"Matthew og andre budbringere fra lyset har sagt, at Illuminati ønskede at etablere en verdensregering, men mistede magten til at gøre det. For nylig læste jeg en artikel om en forenet global regering, der lyder som Illuminati planen. Spørg venligst Matthew om dette." Uden at vide, hvad artiklen sagde om en forenet global regering, kan vi kun tale om, hvad vi ved. Ny Verdensorden og Én Verdensregering er to betegnelser for det autoritære styre, som Illuminati planlagde at indføre, efter at have udryddet størstedelen af ​​verdens befolkning gennem krige, pandemier, giftig forurening og sult. De havde til hensigt at lade nok mennesker overleve til at dyrke og forberede deres mad, yde lægehjælp og uddannelse, rengøre boliger og offentlige bygninger, sørge for transport, offentlige forsyningsværker, beklædning, byggeri, landskabspleje, reparationer - kort sagt en befolkning af tjenere, der ville levere, hvad som helst Illuminati ønskede.

Der er en verden til forskel mellem den plan og det, der er Jordens fremtid. De bedste aspekter af jeres nuværende forvaltningsmæssige filosofier vil blive integreret i et, der vil tjene alle mennesker over hele verden, med universelle love og respekt for naturen som grundlaget, og med personer internationalt respekteret for visdom, fornuft og moralsk integritet valgt som ledere. Denne form for styring, som i lineær tid er i diskussions- og planlægningsfasen, blomstrer i kontinuummet, og den glædesfyldte befolkning trives. Udviklet åndelig og bevidst opmærksomhed erstatter menneskeskabte religiøse dogmer og uretfærdige love; undertrykkelse og krige er historie, ligeledes er kaster og andre former for splittelse på Jordens overflade; og hele menneskeheden deler af Jordens overflod.

Elskede lysarbejdere, I er fortroppen af ​​de bevægelser, der bliver stærkere og stærkere, og som i sidste ende vil manifestere denne verden. Aldrig er I alene i denne tjeneste for Jordens folk - Guds ubetingede kærlighed og alle andre lysvæseners i hele dette univers støtter jer hvert skridt på vejen.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[I Bogshoppen på www.matthewbooks.com kan I læse emnerne og prøvekapitlerne af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er et kapitel fra min lille bog også — Amusing to Profound - My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig – mine samtaler med dyr).

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |