Home > > Matthew Ward — 15. maj 2019

Matthew Ward — 15. maj 2019

Bevidsthed, kollektiv bevidsthed, vibrationer; sjæle; Notre Dame branden; Robert Mueller rapporten; Julian Assange; ”sort hul” fotografi; energi, energetiske tilknytninger; Jesus: Kristus energi, Kristusbevidsthed, kristendom

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. De forøgede vibrationer rører millioner af mennesker til at tænke dybere end sædvanligt, ”ud af boksen” så at sige, og denne nye oplevelse er for mange mennesker forvirrende og gådefuld. De hører også om registreringen af høje Schumann Resonans frekvenser, lysbølger, soludbrud, frekvenser, smeltende isbjerge, mini istid, polskifte – hvad varsler alt dette for livet på Jorden?

I, kære lysarbejdere, meldte jer frivilligt til at være, hvor I er, så I kan fortælle nye sjælesøgende, hvad der sker og hvorfor. Begynd måske med at forsikre dem om, at der ikke kommer en mini istid, planetens akse har langsomt rettet sig op i de sidste otte årtier, og solaktivitet og andre astrale aktiviteter er en del af skabelsen af en bedre verden. Et oplagt spørgsmål fra dem kunne være: ”Hvor har du hørt det?”

Og I kunne svare: ”Det vil være lettere at fortælle dig om det, hvis jeg starter ved begyndelsen”. I er ikke en person, der har en sjæl – I er en sjæl, der har en levetid som en person. Enhver sjæl er evig og multi-dimensionel, og dens Begyndelse er Skaberens rene kærlighed-lys energi, den kraftfuldeste kraft i kosmos. Enhver sjæl i dette univers kommer fra vores kraftfuldeste kildes kærlighed-lys, kaldet Gud og andre navne, og alle sjæle er uadskillelige fra denne kilde, fra hinanden og alt andet i hele Skabelsen.

Denne levetid er blot en af mange fysiske oplevelser, og mellem hver levetid er der en levetid i den åndelige verden, hvor et nyt dødeligt liv planlægges, igen sammen med andre sjæle, og formålet er at opnå balancerede oplevelser. Det, som kendes som karma, er ikke en belønning eller straf – det er en mulighed for alle, der deler levetiden, om at hjælpe hinanden med at nå længere i udviklingen.

Af de utallige andre civilisationer i denne universelle familie er mange langt mere udviklede bevidsthedsmæssigt, spirituelt og teknologisk end Jordens nuværende befolkning. Medlemmer af nogle af disse civilisationer er forfædre til Jordens folk, og de hjælper befolkningen og planeten på talløse måder – nogle befinder sig på rumskibe omkring Jorden, andre lever blandt jer.

Alt i eksistens er bevidsthed, der vibrerer på ufatteligt mange forskellige frekvenser, og vibrationsfrekvensen er målet på dagsbevidst bevidsthed i en person og kollektivt i en civilisation. Den kollektive bevidsthed hos alle Jordens livsformer vibrerer på stadigt højere frekvenser, fordi lyset intensiveres. Folk, som behandler hinanden og dyrene med venlighed og respekt udstråler lysets høje vibrationer, som transformerer livet på Jorden og gør en ende på umindelige tiders mørk kontrol.

Det er de grundlæggende informationer, som nytilkomne inden for universelle sandheder behøver at vide. Deres sind ville stejle, hvis alt kom frem på én gang, og det gør det heller ikke – tro venligst ikke, at I er nødt til at blive professorer med velforberedte forelæsninger! Sjælesøgende vil komme med spørgsmål, som I godt kender svarene på, og henvis dem endelig til websider og bøger, som vil hjælpe dem i deres forståelse. I tilbyder måske at mødes med modtagelige personer eller foreslår måske, at hvis de opretter en diskussionsgruppe, vil I med glæde deltage.

Vi fortalte om informationer, som I godt kender til for at understrege, hvad flertallet af Jordens folk ikke kender til, og det er grunden til, at mørke stadig er en del af livet på jorden. Når de lærer, at de har kraften til at lave og skabe den bedre verden, de ønsker, vil de lede deres energi ind i manifestationen af denne verden i stedet for at koncentrere sig om, hvad de IKKE ønsker, men bidrage til dens fortsættelse via den universelle lov om tiltrækning.

Elskede brødre og søstre, vi ved, at jeres viden godt kan blive tilsidesat på grund af sorg over de mange millioner, der er hjemløse og fattige; på grund af smerte over masseskyderier, bekymringer om de mange lande i politisk og ideologisk omvæltning og utålmodighed over, at alle kampe og stridigheder, grådighed og korruption ikke ender. Hvor naturlige disse følelser end er, beder vi jer indtrængende om ikke at dvæle ved de situationer, der fremkalder dem. At stå urokkelig i lyset er af uvurderlig værdi, når det gælder om at gøre en ende på disse situationer og at bringe en fredelig, harmonisk verden fyldt med overflod for alle til blomstring.

Og nu er vi glade for at tale om de emner, som mange af jer har anmodet om.

Der findes beviser på, at branden i Notre Dame i Paris blev startet af brandstiftere, men mest sandsynligt vil den ”officielle” forklaring være: fejl i elinstallationer eller ganske enkelt ”ukendt”. Katedralen blev sat i brand af Illuminati som umiskendelige advarsler til den franske præsident Macron og pave Frans.

Budskabet til Macron, en af Illuminatis vigtigste marionetter i regeringer, er at knuse Gule Veste bevægelsen og ikke engang at tænke på at lade Frankrig forlade EU, som blev dannet og kontrolleres af Illuminati.

Budskabet til pave Frans: Afslør intet om Vatikanets finansielle handler og enorme pengerigdom – Illuminati bruger noget af denne rigdom til at fremme deres mål – og stop bestræbelserne på at gøre en ende på sataniske ritualer. Vatikanet, hovedkvarteret for den internationale satanisme, er det primære sted for menneskeofringer, som producerer de allerlaveste vibrationer og muliggør selve Illuminatis eksistens. For dem er ødelæggelsen af katedralen et symbol på Satans magt til at ødelægge Gud.

Tumulten i energipotentialet omkring Robert Muellers rapport og de mest involverede chefer kan sammenlignes med den kontinuerlige knalden fra fyrværkeri, som kun skaber larm og røg. Fordi der ikke er klarhed om denne sag i energifeltet, ved vi ikke, om rapporten vil føre til rigsretssager eller om beviser, der refererer til forskellige retsinstanser, vil føre til nogens retsforfølgelse.

Julian Assange er en af de sjæle, der meldte sig frivilligt til at forlade sit hjemland og opleve de barske ting, der ville overgå dem, for at fortælle sandheden eller for at være ”whistleblowere”. Da han først var inkarneret på Jorden, blev alt dette glemt i hans dagsbevidste bevidsthed, som det sker med alle andre sjæle i en tredje tæthedsgrads verden, som er fuld af menneskelige svagheder. Da lejligheden bød sig, hvor Assange kunne gøre informationer tilgængelige for offentligheden, som den amerikanske regering ikke ønskede afsløret, opfyldte han sin sjælskontraktlige forpligtelse ved at følge indre tilskyndelser til at handle på lejligheden. Vi ærer ham og alle andre sjæle, som opfylder deres mission om at gøre sandheder kendt for Jordens folk.

Og nu til fotoet af et ”sort hul”, den betegnelse, som jeres astrofysikere bruger til at beskrive et energifelt, der er så tæt, at ikke engang lys kan trænge ud af dets tyngdekraftmæssige greb. Det, de kalder sorte huller, er lys – kærlighed-lys energien, som ER universet – og intet teleskop eller netværk af teleskoper kan fotografere det. Selvom ”rummet” fremstår sort for jer, er det lys, som svinger på mange forskellige frekvenser, eller båndbredder eller radiobølger, og de billeder, I ser, er en kombination af, hvordan I opfatter astrale legemer eller fragmenter og hvad teleskoplinsernes begrænsede kapacitet kan registrere.

“Matthew sagde, at energi er neutral. Hvordan kan neutral energi tiltrække ’tilknytninger’?” Det er den anden vej rundt. Dette univers har kæmpemæssige felter af energi, som kan betragtes som ler, der venter på, at pottemagere giver det form efter deres intention. Jeres tanker og følelser er former med intentioner. De trækker energistrømme ud af de neutrale felter, knytter sig til energistrømmene og giver dem retning – det er en integreret del af den universelle lov om tiltrækning. Universets konstante udvidelses- og sammentrækningsbevægelse holder neutral energi klar, så enhver ny tanke og følelse kan tage del i tilknytningsprocessen.

“Jeg har fået at vide, at Kristus energi kommer fra Jesus. Ifølge Matthew blev meget af det, der står i Biblen om Jesus, opdigtet af tidlige stats- og kirkeledere. Hvis han har ret i det, hvad menes der så med Kristus energi? Er det det samme som Kristusbevidsthed?” Sjælen, I kender som Jesus, ønsker at tale om dette.

JESUS: Tak, Matthew, for at give mig dette forum. Kristus energi er det navn, nogle har givet essensen af det rige, der befinder sig nærmest Skaberen, hvor sjæle kom i eksistens, da Skaberens uendelige, evige ubetingede kærlighed blev udtrykt som lys. Dette lys’ vibrationer, hele Skabelsens ultimative kraft, er selve Skaberen/Skabelsen, hvori alt, der eksisterer i hele kosmos, har dets begyndelse.

Skaberens første individuelle udtryk er de sjæle, I kalder ærkeengle. De forbliver til fulde i dette rige af JEG ER [eng.: ”I AM”], Totaliteten, Enheden af Alt, og de har brugt dette riges energi til at skabe andre sjæle. En af disse sjæle er Sananda, og en af Sanandas personligheder er den sjæl, I kender som Jesus eller Yeshua eller Jesus Kristus, hvoraf Kristusbevidsthed kommer. Kristus er enhed med Gud. Det betyder intet, hvad I kalder det Øverste Væsen i dette univers, der er ingen adskillelse mellem sjæle og dette Væsen eller mellem den ene og den anden. Kristusbevidsthedens kraftfulde energi findes i hele universet.

Grundlæggelsen af kristendommen er det, der er blevet skrevet om mig i Biblen, min fødsel af en jomfru, korsfæstelsen og genopstandelsen. Intet af det er sandt, det er en historie skrevet af de få, der ønskede at have kontrol over alle andre dengang. Ved at forvrænge eller udelade nogle af mine budskaber og ophøje mig til ”Guds enbårne søn”, skabte de en falsk adskillelse mellem folk og Gud. De skrev også det, som de kaldte ”Guds love” og fortalte folk, at hvis de ikke adlød dem, ville de udsætte sig for Guds vrede og opleve evig fordømmelse.

I sidste ende vil Biblens store bedrag om Gud og mig og den faktiske historie om kristendommen blive afsløret. Der vil ske det samme med jeres andre religioner, som ligeledes havde deres oprindelse i sandheder, bragt af budbringere af lyset og efterfølgende blev forvrænget af personer, som ønskede at have kontrol over masserne. Når det bliver kendt, vil Jordens folk blive forenet i spirituelle sandheder.

Min ubetingede kærlighed til alle sjæle i hele dette univers er evig.

MATTHEW: Tak, Jesus, som jeg kender som min kære ven Emmanuel. Og nu, elskede lysarbejdere, mens vi siger farvel, så hav fremmest i tankerne, at alle lysvæsner i dette univers støtter jer på jeres jordiske rejse.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |