Home > > Matthew Ward — 14. juni 2019

Matthew Ward — 14. juni 2019

Verdens situation, nære fremtid; fremskridt i international gruppe; abort, sjæle skifter plads i en krop under udvikling i livmoderen; antisemitisme; feminin energi balancerer maskulin energi; rumforskning

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Formålet med vores budskaber har altid været at tilbyde oplysning, spirituel guidning og opmuntring i denne enestående tid i universet, og til tider er der mest brug for opmuntring.

"Jeg ville elske at tro på eksistensen af en mere retfærdig, tryggere, sundere verden og at have fundet og læst jeres budskaber giver mig håb, men det ser bare ud til, at det bliver værre. Med verdens politiske tilstand og lederne, pres til vaccinationer, frygt, indførelsen af 5G, alle de ting, som får mit hoved til at svimle og giver mig mareridt om, hvad de næste år vil bringe. Der er ingen intelligens i verden, så vidt jeg kan se, så jeg ved ikke, hvordan dette paradis på Jorden nogensinde vil manifestere sig i min levetid. Det ser ud til, at de mørke kræfter stadig er ekstremt magtfulde og ikke kan stoppes."

Vi ønsker at fordrive denne kære sjæls ængstelige syn på tingene, og andres, som har udtrykt deres følelser omkring verdensanliggender på måder, som omfatter urimelig, skræmmende, ildevarslende, farlig, alarmerende og sindssyg. Det, I ser, er revolutionsaspektet i evolutionen – folk, der vågner, gør oprør mod uretfærdigheder, der længe har hersket - og denne revolution vil ikke indbefatte flere krige.

Det til stadighed intensiverende lys trækker alle aktiviteter frem forrest på verdensscenen, som er baseret på mørke intentioner, så de involverede placeres direkte i lysets høje vibrationer. Hvis de fortsætter med at afvise det lys, der stråles til Jorden i store mængder, kan hverken de eller deres aktiviteter understøttes meget længere. Det samme princip gælder begge - uden tilstrækkeligt med lys kan intentionen i en aktivitet og menneskenes kroppe ikke overleve på de høje vibrationsniveauer i astralplanerne, som Jorden støt stiger op i.

Fordi disse mennesker med mørke hjerter og sind har brugt næsten alle deres forhandlingskort til ingen nytte, kæmper de vældigt for at bevare et spinkelt fodfæste på deres meget formindskede magt, så uroligheder vil fortsætte et stykke tid endnu. Vi ved, at I ville ønske at sætte en bestemt tidsramme på "et stykke tid", men det kan ikke gøres præcist. Det er ikke kun vanskeligheden ved at fastsætte lineær tid i kontinuummets tidløshed; det handler mere om, at det er de talløse beslutninger taget af fri vilje, som sendes ind i den kollektive bevidsthed hvert sekund, der rykker tidspunktet til snarere eller senere.

Det, vi kan fortælle jer, er, at de mørke ikke stille og roligt accepterer, at deres tid, hvor de kontrollerer livet på Jorden, er forbi. Jamen, det er den! Og mens I iagttager deres nyttesløse kamp for at klynge sig til deres sidste rest af indflydelse, så husk venligst, hvad vi fortalte jer for noget tid siden - det er lige så sandt i dette øjeblik, som det var dengang:

Planetariske vibrationer vil udelukkende styrke og fremme de bestræbelser, der tjener Jorden og alle hendes livsformer bedst; alt det modsatte kan ikke holde længe.

Hårdt vundne rettigheder og fremskridt inden for social retfærdighed kan ikke opløses. Det er ikke Jordens folks skæbne at gå baglæns, men at bevæge sig støt fremad mod fred, gensidig respekt, samarbejde og liv i harmoni med naturen.

Den verden, hvor livet er sådan og hvor planeten er genoprettet til en sund tilstand og dens oprindelige skønhed - den verden, I hjælper med at skabe i lineær tid - eksisterer allerede lyslevende i kontinuummet. [9. december 2016]

Nuvel, ikke alle lysarbejderes sjælskontrakter indeholder en levetid i denne langt finere verden i denne inkarnation - nogle af jer valgte at flytte til mere udviklede verdener, som tilbyder pladser ved ringsiden, hvor I kan betragte Jordens Gyldne Tidsalder udfolde sig. I vil ikke blot føle jer glade over at have hjulpet Jordens civilisation med at manifestere denne Tidsalder, men ved at have meldt jer frivilligt til at tage del i denne store unikke begivenhed, tog I et stort spring fremad i spirituel og dagsbevidst bevidsthed. I vil genopdage iboende evner, som ikke er tilgængelige for jer nu, og når den Gyldne Tidsalder står i fuldt flor, når Jorden endnu engang er et paradisisk Eden, kan I vælge at vende tilbage og have en lang glædesfyldt levetid.

Elskede brødre og søstre, glæd jer over Jordens fremtid - husk, den trives med pragt i kontinuummet - og det næste kapitel i jeres udødelige liv!

"Hvad foregår der præcist "bag lukkede døre", som giver os grund til at føle os håbefulde over den verden, som vores børn vil arve?" Det er bag lukkede døre, at fremskridt unægteligt er tydelige, endnu ikke for verdenen, men for os og for den internationale gruppe af personer, som har været i gang med at finde løsninger på komplekse sager, der er globale i omfang. De handler i fællesskab for at fjerne de sidste lommer med Illuminati indflydelse, bilægge konflikter, skabe en retfærdig fordeling af verdens enorme velstand og etablere en forvaltning, der tjener alle folk lige. Kort sagt sætter gruppen gang i det strukturelle fundament for den transformerede verden, som lyset muliggør, at samfundet kan manifestere.

"Mine venner og jeg er bange for at miste valget til at få en baby eller en abort, hvis vi bliver gravide. Det er ikke et regeringsanliggende eller nogen andens, når vi beslutter os for at starte vores familier, men vi ønsker at vide, om abort er imod Guds love?" Nej - Guds love vedrører kun universets velordnede virkemåde. Abort ville ikke være et legalt, religiøst eller politisk spørgsmål, hvis folk vidste, hvad et medlem af en ottende tæthedsgrads civilisation fortalte min mor for mange år siden:

En sjæl behøver ikke en krop til selve livet, da livet er iboende i enhver sjæls essens. Det er kun for fysisk at kunne opleve det, og som ikke kan være uden nogen masse for at kunne fungere, at sjæle vælger at have en eller anden form for krop.

Blandt jeres folk er der en stor misforståelse om, hvad "liv" er, og forskellen mellem en sjæl og en krop. I har en proces kaldet "abort", som nogen tror, er ødelæggelse af et nyt liv, og der er diskussioner om, hvornår en sjæl går ind i en krop, som vokser i livmoderen. Ingen sjæls liv bliver nogen sinde ødelagt ved at afslutte dannelsen af en krop under udviklingen i livmoderen. Kroppe vokser uafhængigt af sjæle gennem de fysiske mekanismers naturlove og reproducerer sig i overensstemmelse med den cellulære programmering i hver enkelt civilisation.

Sjæle er ikke begrænset til at inkarnere i en specifik civilisation. En sjæls spirituelle evolutionære status placerer den automatisk på et vist vibrationsniveau, og den vælger en civilisation inden for den sfære, som kan give den den erfaring, der er nødvendig for dens videre udvikling. Jo større den spirituelle udvikling, jo højere lysstation, hvortil en sjæl vælger civilisationen at legemliggøre sig i eller vælger at leve som en fri ånd.

Sjæle, hvis spirituelle vækstbehov ligger inden for Jordens tredje tæthedsgrad eller andre steder med samme vibrationsmæssige status, har et antal valg med hensyn til kroppe. De kan befinde sig rundt om forældrene, selv før undfangelsen finder sted, og efter undfangelsen kan de gå ind i fostret for at opleve følelsen af en krop i vækst. Hvis sådan en oplevelse ikke er nødvendig, kan de forblive "udenfor" for at have andre oplevelser inden fødslen, men med et sjælskontraktligt "krav" på kroppen, der befinder sig under udviklingen i livmoderen, hvilket andre sjæle respekterer.

Hvis en sjæl går ind i en krop under udviklingen i livmoderen og så ombestemmer sig, oplever kvinden en spontan abort. En sjæl kan bebo en krop under udviklingen i livmoderen lige indtil den forestående fødsel, og til sidst beslutte sig for ikke at fortsætte i denne krop, og resultatet bliver et dødfødt barn. Derudover kan en sjæl tage en af disse beslutninger, opleve, hvad der kræves følelsesmæssigt, og i enighed med en anden sjæl beslutte sig for at forlade fostret og den anden sjæl går ind i stedet, indtil spontan abort, dødfødsel eller almindelig fødsel sker. En sjæl med et "krav" på en krop under udvikling i livmoderen kan tillade, at en anden sjæl bor i kroppen for at opleve følelsen ved udviklingen som foster og fødslen, så forlader denne sjæl kroppen og den første overtager det fysiske liv.

Disse forskellige situationer sker altid i enighed med alle involverede sjæle, som naturligvis inkluderer forældrene og ethvert andet familiemedlem, og formålet er at gøre det muligt for flere sjæle at få de valgte oplevelser på det niveau, som de behøver. Abort, som alle andre stadier fra før undfangelsen til et levedygtigt liv, giver muligheder for de deltagende sjæle at opleve de tilhørende følelser, som udfylder huller i deres erfaringer indtil dette øjeblik.

Tak, Mor. Fordi disse sandheder ikke kendes og følelser omkring abort i verden strækker sig over hele følelsesregistret, vil heftig uenighed om dette spørgsmål fortsætte. I sidste ende vil det blive besluttet, at folk, der føler abort er forkert, vil leve efter deres overbevisninger og folk, der ønsker at vælge det, der tjener deres omstændigheder, vil have den mulighed uden retslig modstand. Vi vil tilføje, at når folkene har udviklet sig betragteligt spirituelt og bevidsthedsmæssigt, vil undfangelse kun ske, når forældrene bevidst ønsker og vælger det, lige som det sker i udviklede civilisationer, hvor reproduktion sker gennem seksuel forening, snarere end mental fokusering eller kloning.

"Terrorangreb på synagoger og den skamløshed neo-Nazi bevægelsen har vist, gør mig bange på vegne af mine jødiske venner. Hvordan startede antisemitismen, og hvorfor er den tiltagende?" Den startede før bibelske tider med jalousi og vrede mod succesfulde hebræiske forretningsmænd, og det blev næret af falske påstande og efterfølgende kristne overbevisninger om, at jøders forræderi mod Jesus førte til hans død på korset - som nævnt i tidligere budskaber, fandt korsfæstelsen ikke sted. Antisemitisme fortsatte op gennem århundrederne af disse grunde og i nyere tid stammer den måske fra, hvordan zionismen, som begyndte harmonisk og sammen med palæstinensere for godt over 100 år siden, har udviklet sig.

Kontrollen over Israel er blevet overtaget af krigsmagere, der nedstammer fra Khazarerne, en vild stamme, som brugte judaisme som et middel til forening af de forskellige stammer, de besejrede, da de spredte sig mod vest. Nogle af disse personer befinder sig i regeringen, og mange flere med det samme mål arbejder uden for den, og alle befinder sig i Illuminatis øverste rækker; de har aldrig tjent israelske og det jødiske folks bedste interesser nogen steder i verden - deres forfædre anstiftede folkeforfølgelser i europæiske lande og holocaust. Men ved at betegne enhver, der er modstander af deres behandling af palæstinensere eller af deres fremprovokerede konflikt med nabolande, "antisemitisk", opnåede disse personer international støtte, som udvidede deres magt. Et langsigtet mål, en af de mange mål, som de aldrig vil opnå, er at gøre Jerusalem til Illuminatis hovedkvarter, hvorfra de ville regere hele Mellemøsten.

Som alle andre former for mørke, som har iturevet Jordens civilisations struktur, er de destruktive effekter i antisemitismen og alle andre former for intolerance og undertrykkelse kommet i verdens spotlys. Denne afsløring er grunden til, at muslimer, kristne og ikke-religiøse personer demonstrerede i solidaritet med jødiske menigheder. Det er grunden til, at kvinder verden over tager fat på at gøre en ende på den mandsdominerede kultur, og det mindsker fordomme og diskriminerende handlinger sigtet mod muslimer, homoseksuelle og transkønnede befolkninger og indfødte stammer. Disse ændringer i attituden er af uvurderlig betydning - samfundet griber til handling for at rette op på uret.

Dette sker som reaktion på den feminine energi, der strømmer ind for at balancere den maskuline energi, hvorfra alle former for undertrykkelse og stridbarhed stammer. På ingen måde underkender vi maskulin energi eller ophøjer feminin energi. Begge har stærke kvaliteter, og når de to er i balance, komplementerer de hinanden og skaber høje vibrationer, der gør det muligt for en civilisation at udvikle sig. Nu hvor energierne kommer i balance på Jorden, inspireres den største del af befolkningen til at skabe den langt bedre verden, som de ønsker, en verden, hvor ingen lave aspekter af menneskets natur eksisterer.

"Jeg fortvivles over så meget i denne verden, der må rettes op på. De hjemløse, sult, fattigdom, ødelagte byer, ødelagt miljø - jeg kunne blive ved og ved. Det er så nedslående, at penge bruges på udforskning af rummet i stedet for at forbedre livet her på Jorden. Kunne Matthew venligst give os sin mening om det?" Vores mening om ting i jeres verden ville ikke få nogen opmærksomhed overhovedet fra jeres beslutningstagere, men vi giver jer den med glæde, kære lysarbejdere.

Enhver civilisation har brug for visionære personer, som ser på stjernerne og længes efter at vide, hvad der er "derude". Uden visionære personer ville der ikke være opdagelser eller oplysning, ingen opfindelser eller innovationer eller fremskridt af nogen art. Sandelig skal der rettes op på mange ting i jeres verden, og det hele kan der blive rettet op på - det skal der rettes op på! - side om side med udforskningen af rummet. Det sidstnævnte vil blive langt mere morsomt end tidligere projekter - medlemmer af jeres universelle familie vil være tekniske rådgivere og tour-guider - det lys, som I udstråler til verden, hjælper med at bringe denne dag nærmere.

Alle lysvæsner i hele dette univers ærer og støtter jer med den ubegrænsede kraft i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[I Bookshop på www.matthewbooks.com kan I læse om emnerne og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag fra min lille bog, Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr), også.

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |