Home > > Matthew Ward — 15. juli 2018

Matthew Ward — 15. juli 2018

Stress fra accelererende vibrationer, tilpasning til skiftende frekvenser, ”information overload”, forslag til lindring; skelneevne; gøre befolkningen ”dummere”, cellulære forandringer, DNA manipulation; ADD, ADHD; plastaffald i oceanerne

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Lad os begynde med at tale om de voksende bekymringer, som en læser udtrykte således: "Der sker så meget på én gang, der truer det amerikanske folks velfærd, og undergraver demokratiet her. Hvordan passer det med Matthews udtalelser om, at kabalen (The Cabal) er ved at miste deres magt? Det føles i den grad, som om det er ved at opsluge os." Og et andet spørgsmål: "Hvordan kan det passe, at lyset vokser i dette land? Det føles, som om mørket vokser i stedet for."

Hvis kabalen, som vi oftest refererer til som Illuminati, ikke hurtigt er ved at miste deres magt, ville der ikke være sådan en uro i USA eller andre steder i jeres verden. Kernen er de mørkes vanvittige forsøg på at bevare de rester af magt, de stadig har i regeringer og den globale økonomi, ved at skabe så megen splittelse og frygt som muligt - folkets enhed og sammenhold vil blive deres endeligt, og de har brug for frygtens og voldens energi for at kunne overleve.

Så der er sandelig megen tumult, men der findes langt mere godhed og mange flere fremskridt end uro! Der sker hurtigt fremskridt i vigtige ting, som sker bag lukkede døre, og det, I kan se, er ikke altid, hvad det ser ud til at være. Nogle ledere, som ser ud til at forsvare demokratiet, er villige eller uden vidende mørkets marionetter. Nogle ledere, som ser ud til at undergrave demokratiet, arbejder for at afsløre og fjerne mørket, som i umindelige tider har kontrolleret livet på Jorden. Nogle ledere i sidstnævnte gruppe har taget ukloge beslutninger, som mange finder bekymrende og med rette, men disse beslutninger vil hverken påvirke indsatsen med at fordrive de mørke i negativ retning eller være langvarige. Jordens stabile opstigning op i stadig lysere planer sikrer, at kun det, der er i overensstemmelse med disse planers høje vibrationer, fortsat kan eksistere. Hav følgende sandhed forrest i jeres tanker: Intet kan måle sig med, endnu mindre afspore, lysets kraft!

Nuvel, lad os tale mere om, hvad der foregår for tiden, og hvordan det påvirker jer. En medbestemmende faktor til opfattelsen om, at folks velfærd er truet, og at mørket vokser, er accelerationen af ??energi, som I føler, efterhånden som tiden går hurtigere og hurtigere. Ikke blot bliver aktiviteten verden over fortættet, så at sige, så tredje tæthedsgrads karmiske lektioner kan afsluttes, før "tiden løber ud", men I oplever den fysiske og mentale stress, der kommer af tilpasningen til de hurtigt skiftende frekvenser. Mor, vær sød at kopiere her, hvad vi har sagt om virkningerne af stress og om forslag til at lindre dem.

Sikkert er det, at den intensiverede energi påvirker kroppe meget, primært i form af træthed eller svaghed - I får næsten ikke tid til at tilpasse jer den sidste energetiske bølge, før der komme en mere. Hovedpine, der kommer og går kortvarigt, depression, hukommelsesbesvær, ømme muskler og led, ringen for ørerne, uregelmæssig søvn, sløret syn, kramper, kvalme og kløe er også almindelige symptomer.

For at mindske virkningerne, få tilstrækkeligt med god søvn, men tag ikke lægemidler som hjælp til at sove eller for at blive peppet op eller for at falde ned, engager jer i alderssvarende motion og drik masser af vand. Spis mindre end normalt; undgå sukker, alkohol (undtagen små mængder rødvin) og fødevarer med kemiske tilsætningsstoffer; hvis jeres budget tillader det, vælg økologiske produkter, fisk og skaldyr, som ikke er forurenede og æg, fjerkræ og kød fra fritgående, økologiske dyr. Der er ingen adskillelse mellem krop, sind og ånd. Derfor er det lige så vigtigt at reducere mental og følelsesmæssig stress. Ændr negative tanker til positive; ophold jer i naturen, så ofte I kan; foretag prioriteringer, så jeres dag bliver tilbragt på tilfredsstillende måde; afsæt tid til alene-tid, fri for andres energier; og meditation er også nyttig til lindring af spændinger.

I kære, I er unikke, således er jeres reaktion på nye energetiske niveauer det også. Men når I tager jer godt af jer selv, absorberer jeres celler mere lys, og det gør tilpasningsprocessen nemmere. Og vær opmærksom på, at effekten af ??energetiske bølger er den samme som tegnene på begyndelsen eller tilstedeværelsen af en sygdom. Hvis jeres symptomer bliver værre eller kroniske, så konsultér en læge, helst en med en holistisk tilgang til diagnose og behandling. [Flere budskaber indeholder lignende informationer - uddraget fra budskabet den 20. november 2017 er den mest koncise. Længere referencer nævner fordelene ved vegetarisk og vegansk kost.]

Tak, Mor. Et andet aspekt af hændelser, der opfattes som truende eller mørke, er følelser forbundet med disse indtryk, såsom frygt, angst, forvirring, vrede, modløshed, voksende utålmodighed over for, at jeres verden skal være fredelig. Stress forårsaget af disse tunge følelser skaber energetiske blokeringer, der kan opløses ved at ånde langsomt og dybt ind, derefter langsom udånding. Denne enkle vejrtrækningsøvelse bliver endnu mere relevant, hvis I er sammen med andre - fordi energien hos enhver person i en gruppe påvirker alle de andre, stress smitter, så at sige. Obs: pludselig kraftig indånding øger blokeret energi i stedet for at opløse den jævnt og glat, så den kan begynde at strømme. Og hvis I befinder jer i en gruppe, hvor meningsforskelle har nået et ophedet stadie, kan en pludselig indånding ses af andre som et udtryk for ophidselse, fordi de ikke kender jeres gavnlige hensigt. Overvej at være ligefrem og sig: "Lad os alle lige tage en dyb indånding."

En anden årsag til stress er jeres "informationstidsalder". Samtidig med autentiske rapporteringer bliver I overvældet med skræmmende forudsigelser, rygter, "manipulerede" billeder og videoer, udeladelse eller forvanskning af vigtige fakta og direkte løgn i mainstream medier og kanaliserede budskaber fra mørke entiteter, der hævder at være kendte respekterede udviklede væsner. Hvad kan man stole på?

En læser skrev: "Jeg har hørt nogle nylige døds- og dommedagshistorier, hvor menneskeheden ikke vil kunne stige op, og massive krige vil bryde ud. Vil det ske?" Nej, det sker ikke, men ingen af ??jer behøver at spørge en ekstern kilde om svar - de kendes på sjæleniveau. For at hjælpe med at skelne mellem det, der er sandhed og det, der ikke er, så gør jer stille i hovedet og vær opmærksom på, hvad der kommer. Det kan være et billede eller et ord, der peger på "sandt" eller "falsk" eller en fysisk fornemmelse. En mild strøm i hjerteområdet - som Gud har sagt, hjertet er sjælens sæde - indikerer, at informationerne sandsynligvis er sandfærdige; modstand, en svag modstand, er et ”rødt flag” - højst sandsynligt er informationerne falske.

Hvis guidet meditation eller meditativ musik hjælper med at stilne jeres sind, så brug for alt i verden disse hjælpemidler, men vid, at informationer fra sjæleniveau kommer intuitivt, uden at denne form for hjælp er nødvendig. På ingen måde forklejner vi meditation - det er en af ??de fineste måder at hæve sig over bekymringerne i en træt verden og at tillade sig bare at VÆRE! - det er blot sådan, at sjælen ikke behøver et redskab som meditation for at kende de svar, I søger. Men når en persons sind er lukket for at overveje muligheden for, at informationer, der adskiller sig fra vedkommende persons overbevisninger, stadig kunne være gyldige, forhindrer det sjælens budskaber i at nå frem til personens bevidsthed. Dette refererer kun til informationer, ikke til en persons grundlæggende værdier – gå aldrig på kompromis med jeres værdier!

Elskede søstre og brødre, i mange år har vi set jer stå overfor og overvinde tumultagtige situationer. I vil mesterligt klare det, der endnu skal komme, og I vil glæde jer over det sejrrige udfald!

"Er det sandt, at Illuminati forsøger at sløve verdens befolkning på forskellige måder?" Illuminati, det hemmelige selskab dannet for blot to og et halvt århundrede siden, derfor ganske ny i jeres historie, har sandelig brugt forskellige midler til at holde befolkningen hen i uvished om sandhederne. Men "sløvningen" af Jordens nuværende civilisation begyndte tilbage i forhistorisk tid, lineært forstået, med manipulationen af ??jeres DNA.

Med begyndelsen af ??livsformer i dette univers var menneskelige legemers cellulære struktur krystallinsk, den letteste mulige sammensætning i tæt, fast form. På et eller andet tidspunkt brugte personer, der var under indflydelse af de mørke kræfter, Skaberens gave, den fri vilje og dens iboende manifestationsevne, til at manipulere DNA’et i en befolkning, der havde ringe eller ingen erfaring med at gøre modstand.

Som alt andet i eksistens, er DNA-strengens sammensætning energi, der svinger på en eller anden elektromagnetisk frekvens og kan, som sådan, ikke ødelægges. Strenge kan imidlertid hensættes i slumrende tilstand, og det er, hvad disse mørke væsener gjorde, undtagen med de to, der kræves til sammensætningen af en tæt, fast krop. De trak en stor mængde lys ud af disse to aktive strenge for at sænke deres vibrationsfrekvens og for at ændre kroppens celler fra krystallinsk til kulstof. Det gjorde det muligt for væsnerne at formindske civilisationens intelligens, sanselighed og bevidsthedsniveauer sammen med deres manifestationsevne og for at indgyde følelser af adskilthed og egocentricitet; karakteristika som vold, raseri, grådighed, uærlighed, brutalitet, intolerance og magtbegær; modtagelighed over for sygdomme og andre former for fysisk og psykisk degeneration; aldring og død. Denne befolknings efterkommere arvede deres cellulære struktur med alle dens svagheder og gav det videre til deres børn, som gav det videre til deres, og så videre i æoner.

Denne situation begyndte at ændre sig, da højt udviklede civilisationer strålede en massiv mængde af lys til Jorden for over otte årtier siden. De personers kroppe, der favnede dette lys, initierede celletransformationsprocessen, og mange sjæle, der inkarnerede i løbet af de sidste ca. tre årtier, er blevet født med krystallinske celler. Blandt dem er børn, til hvem de mørke inden for jeres medicinal industri opdigtede diagnosen ADD eller ADHD, og den medicin, som lægerne udskrev, begrænsede udviklingen af ??disse børns medfødte evner. Nogle forældre afslog intuitivt at medicinere deres børn, men de fleste fulgte lægernes råd - befolkningen er blevet hjernevasket til at tro, at "autoriteter ved bedst". De mørke undertrykte også teknologi, der kunne nære det unikke hos autistiske børn med krystallinsk cellestruktur, og kemikalier i fødevarer og toksiner i vacciner har kun gjort skaden større. Når disse sandheder bliver offentligt kendt, vil medicinering af børn ophøre, ligeså vil udbredelsen af kemikalier og vaccinationer ophøre, og alle gavnlige teknologier vil blive bragt frem i lyset. Efterhånden som flere og flere sjæle bliver født med regenereret DNA, så bliver Jordens civilisation gradvist genoprettet til menneskehedens oprindelige sammensætning.

"Mængden af ??plastaffald i vores oceaner kvæler bogstaveligt talt livet i havene til døde. I jeres bøger har I refereret til extraterrestriske væsner, der bekæmper forureningen i vores atmosfære. Er der noget håb om at få hjælp til også at fjerne plastforureningen? Det er klart, at det er noget, menneskene alene ikke kan gøre." Bekæmpelse af luftbåren forurening og rensning af havene for faste genstande kræver forskellige former for intervention, og sidstnævnte er ikke noget, rumfartøjsteknologi er designet til at gøre.

Livet i havenes stærkt beklagelige situation, forårsaget af den skammelige praksis med at dumpe plastaffald i oceanerne, er Jordens befolknings ansvar og den må løse det. Omend det er et enormt foretagende, kan det gøres uden extraterrestrisk hjælp. Miljøfolk over hele kloden er involveret på flere forskellige måder, som for eksempel de besætninger, der samler netfulde af plastaffald på strande og i farvande tæt på mange landes kystlinjer. Fra opsamlingsstederne af plastaffald bringes det til genbrugsanlæg; nogle virksomheder fremstiller beholdere af biologisk nedbrydeligt materiale, andre reducerer eller fjerner brugen af ??engangsplast. Personer udvikler produktive måder at bruge det akkumulerede affald på, og forskere arbejder på midler, med hvilke småbitte stykker plast kan opløses til en harmløs substans.

Ligesom mange andre progressive aktiviteter skaber disse ikke overskrifter i mainstream nyhedsudsendelserne, men mange græsrodsbevægelser finder vej til internettet og nogle gange til fjernsynet. At kende til succesfulde bestræbelser rundt omkring i verden er opløftende, opmuntrende og inspirerer til optimisme, følelser, der er lysfyldte og smittende. Når I deler gode nyheder med familie, venner og kolleger, føler de det samme, som I gør, og det samme gør dem, som de sender informationerne videre til. Og det, kære familie, er en af måderne, I oplyser jeres verden på.

Alle lysvæsner i dette univers ærer jeres dedikation for at hjælpe Jorden og støtter jer med den ubetingede kærligheds uovertrufne kraft.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |