Home > > Matthew Ward — 18. juni 2018

Matthew Ward — 18. juni 2018

Indvandrere i USA; handel med børn, børnemishandlere; børnene er morgendagens ledere; masseskyderier; selvmord; naturkatastrofer, vejr; ekstremistiske synspunkter; underskriftsindsamlinger skaber lys

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. De fleste af jeres spørgsmål og kommentarer vedrører to situationer, der giver anledning til bekymring og fortvivlelse, og vi begynder med indvandrerne i USA. Dette er, hvad en af ??dem skrev: "Jeg er virkelig bekymret over indvandrernes forhold. Vi ser hver dag, hvordan USA's præsident behandler os dårligt med hans aggressive retorik, og han har også lavet mange lovændringer, der går os imod. Spørgsmålet er, om der i fremtiden vil komme en gunstig forandring for os?"

Det er trist at se medlemmer af vores universelle familie behandle andre hjerteløst, selv når det kan være indeholdt i sjælskontrakter, og det er ikke tilfældet med de fleste af disse indvandrere. Så det er med glæde, at vi kan fortælle jer, at på grund af offentlige ramaskrig over adskillelse af børn fra deres forældre ved den mexicanske grænse vil denne afskrækkende politik over for indvandring straks stoppe, måske endda før udbredelsen af ??dette budskab. Vi ønsker, vi kunne give lige så gode nyheder om deportation og afvisning af asylansøgninger, men der er ingen tegn i energipotentialet på, at disse situationer snart vil ændre sig; men med de stigende vibrationer vil det også få en ende på sigt. Et positivt aspekt er, at alle berørte indvandrere, der ikke valgte at opleve nogen af ??disse følelsesmæssige og fysiske problemer, tog et spring i evolutionær status, men først når de er gået over til åndelivet, vil dette blive kendt for dem.

Et eventuelt udfald vil gavne mange i løbet af deres levetid på Jorden. USA, der blev grundlagt af indvandrere og voksede sig til en stærk nation på grund af indvandrernes og slavernes døtre og sønner, er den af de "udviklede nationer", der er hårdest ramt af racisme og etnisk intolerance. Lederskab uden empati og medfølelse bringer disse dybe sår ”frem i lyset”, så landet og dets beboere kan heales.

Børn, der befinder sig i meget anderledes omstændigheder, er det andet spørgsmål, som bekymrer mest. "Jeg er en rådgiver, der har arbejdet med mange (for mange) overlevende efter traumer. Jeg bliver nødt til at vide, om højere entiteter arbejder flittigt for at gøre en ende på børnehandel og børnepornografi? Disse børn bliver gjort usynlige; ses som undværlige og bliver ofte myrdet, for aldrig at blive set igen." Lad os først sige, at der er et stærkt karmisk bånd mellem omsorgfulde rådgivere og disse børn, som de hjælper med at overvinde de traumer, de har været udsat for - i andre livstider har der været byttet om på disse sjæles roller.

Ethvert barn er en del af Gud, alle er Ham kære, og Hans udsendinge er i konstant tjeneste for børn overalt. Selv om disse guddommelige væsener ikke kan blande sig i misbrugeres frie vilje, kan de rette stærke lysstråler mod dem for at styrke ånden hos de børn, der bliver misbrugt og udnyttet, herunder dem, der valgte et kort liv med ekstraordinært hårde oplevelser, så de hurtigt kunne komme videre til fjerde tæthedsgrad. Når dette intense lys ikke kan bevare det fysiske liv, ledsager væsner, der kan se ud som engle, børnene til Nirvana, hvor de modtager personlig pleje, indtil sundhed i sindet, det æteriske legeme og ånden er helt genoprettet.

Nogle af jer spurgte om sjælskontrakter eller retsforfølgelse af gerningsmænd og "klienter" i forbindelse med børnehandel, såvel som af producenter af pornografi og personer, der begår andre forbrydelser mod børn. Mens den frie viljes valg altid ligger til grund for disse handlinger, kan der desuden ligge to slags faktorer for karmiske lektioner bag for at opnå karmisk balance i denne levetid - en anden levetid, der inkluderede den slags smertefulde oplevelser eller en anden levetid med retsforfølgelse retteligt fortjent, men som ikke blev oplevet for at udligne en kriminel handling.

Forholdsvis få af de mange tusinder af børnemishandlere verden over er blevet afsløret, navnlig de katolske præster og biskopper, sports trænere, undervisere og medicinsk personale, der tog deres afsked eller blev afskediget fra deres stillinger og i nogle tilfælde fængslet. Det samme sker - og hvor retfærdigheden sker fyldest hurtigere - i samfund, hvor trænere, ledere af børneorganisationer, undervisere, sundhedsspecialister, rådgivere og andre er fundet skyldige i beskyldninger om deres adfærd. Disse grufulde forbrydelser er kommet i det globale spotlight for at vise befolkningen, hvor omfattende de er i deres omfang, og for at fremskynde tiltag for at rense jeres verden for denne oldgamle plage.

Det kan være chokerende for den kollektive psyke, at børneofringer i sataniske ritualer er så udbredt, men satanisterne vil blive kendt i offentligheden og en rasende offentlighed vil gøre en ende på deres urimelige handlinger. Pave Frans' og nogle få kardinalers bestræbelser for at fjerne Satanismens internationale hovedkvarter i Vatikanet vil fortsætte, indtil deres mission lykkes for dem, ligesom retsforfølgelse af enhver, der er involveret i seksuelle forbrydelser mod børn, vil fortsætte, indtil ethvert barn i jeres verden er i sikkerhed for forbryderne. Alle personer, der gør børn fortræd, oplever under deres livstilbageblik de selv samme fysiske smerter og følelsesmæssige traumer, de påførte børnene, og den karma, satanister pådrager sig, vil kræve mange livstider med ekstreme prøvelser, inden karmisk balance kan opnås.

"Hvis de børn, der kommer ind i denne verden, skal være fredsskaberne og bevidste forandrere, hvorfor så det fortsatte misbrug, vold og grusomme handlinger imod dem?" Bortset fra de situationer, der netop er blevet omtalt, mishandler de fleste ikke børn, og de føler sig magtesløse med hensyn til at ændre de forhold, hvori de bliver stærkt mishandlet. De millioner, der sulter, syge uden lægehjælp, de, der bor i flygtningelejre eller krigszoner, de, der tvinges ind i militære tropper. De millioner, der er slaver på fabrikker. De millioner af unge piger, der ikke får en uddannelse, lemlæstes seksuelt eller tvinges ind i ægteskaber i overensstemmelse med kulturelle skikke. De millioner af børn i USA, der er bange for, at en masseskydning vil finde sted på deres skoler. Alle disse sørgelige situationer må og skal ophøre.

De børn, der vil blive morgendagens ledere, er højt udviklede sjæle, der kom ind i verden med en stærk skæbnefølelse om at udrydde verdens onder og med den iboende visdom om at gøre det. Inspireret af personer, der udstikker den vej, som disse nye ledere i løbet af få år vil betræde, er de godt forberedte til at tage udfordringen op med at gøre en ende på alle forhold, der står i vejen for tryghed, sundhed, uddannelse og fælles velstand for alle verdens folk. Kære familie, Jordens fremtid, der allerede er manifesteret i kontinuummet, stråler lyst og skinnende!

En læser i USA skrev: "Jeg undrer mig, bruger Kabalen (the Cabal) tankekontrol på disse masseskytter for at få dem til at gøre det?" Kabalen har ingen grund til at bruge tankekontrol over for masseskytter for at få dem til at handle, som de gør. Deres sind har været programmeret gennem kabalens succes med at fremelske splittelse med rod i kulturelle og sociale tilhørsforhold og underholdningsindustriens forherligelse af "dræb fjenden". Skyttens sindsforvirrede mentale proces, der giver anledning til følelsen af at have ??retten til at dræbe, gør resten.

Vi er blevet spurgt, hvorfor antallet af selvmord verden over vokser, og hvad der sker med disse personer i åndelivet, og en læser henviste til Kate Spades og Anthony Bourdains nylige dødsfald. Overlevelsesinstinktet i mennesket er så stærkt, at psyken fortsætter med at håndtere unødig stress og depression, indtil selvopretholdelsesmekanismens kraft er opbrugt, og nødvendigheden af at undslippe yderligere fortvivlelse bliver for overvældende. Det sker for enkelte personer, som tror, at deres personlige eller verdslige forhold er håbløse, eller fordi de sørger dybt over tabet af en af deres kære. En medvirkende faktor til selvmord er giftige kemikalier i jeres drikkevand, luft, jord, mad, og ordinering af lægemidler og andre laboratorieudviklede stoffer - giftstofferne reducerer hjernens funktion, forværrer depression og forårsager irrationel adfærd. Selvmord er ikke "en dødssynd", så der er ikke behov for straf.

Vi ved ikke, hvad der motiverede de kære sjæle Kate og Anthony til at gøre en ende på deres liv, men vi ved, at de blev mødt kærligt og fik helbredende pleje i Nirvana. [Budskabet fra den 23. september 2014 beskriver denne specielle modtagelse og pleje].

"Hvad med vulkanudbruddene på Hawaii? Hvad med de forfærdelige vejrforhold i vinter og orkanerne og tornadoerne, der kommer oftere og oftere? Er de menneskeskabte? Er HAARP årsagen til de ugunstige vejrforhold?" Teknologi, der omfatter HAARP for at skabe "naturkatastrofer", blev senest brugt for omkring tre år siden med jeres tidsregning; vulkanudbrud og jordskælv siden da er dominoeffekter af teknologisk indblanding i Moder Natur. De mørke bruger stadig vejrstyringsteknologi til at skabe voldsomt regnvejr og oversvømmelser, tørke, tornadoer på usædvanlige steder, vind af kraftig styrke, rekordhøje og -lave temperaturer. Der er et lyspunkt, så at sige, i alle disse hændelser - ved at frigive mere negativitet end de forårsager, renser de planeten, og besætninger på rumfartøjer bruger deres teknologi til at udjævne den kraftige virkning af jordskælv og vulkanudbrud lige så stille som muligt, og de styrer orkaner og tyfoner væk fra de tættest befolkede områder. Vejrmanipulation, som alt andet baseret på mørke, vil ophøre, og Jorden kan fortsætte uden afbrydelse mod et moderat klima globalt.

"Spørg venligst Matthew, om han kan forklare, hvad vi kan gøre med muslimer, der ønsker at indføre sharia-loven i andre lande end i Mellemøsten." At muslimer ønsker at indføre sharia-loven i de pågældende lande, hvor de lever, er en Illuminati løgn med sigte på til stadighed at bære brænde til splittelsens bål, som religioner har forårsaget op gennem århundrederne. Det er korrekt, at nogle muslimer gerne vil have deres fortolkning af islam til at gælde for alle mennesker; det samme gælder for andre religioners stærkeste tilhængere. Disse holdninger er ikke i overensstemmelse med lyset, og efterhånden som vibrationsniveauerne stiger, vil folk se dogmers vildfarelser og kun favne de åndelige aspekter i deres forskellige trosretninger. Alle radikale filosofier og ideologier vil forsvinde, når Jorden stiger op til lysere og lysere energiplaner.

"Hvordan bekæmper vi den mørke, skygge-, kabaleregering? Jeg er træt af at støtte underskriftsindsamlinger. Jeg ønsker at sparke nogen i røven." Vi forstår dit ønske om at handle mere kraftigt, men lys er det eneste våben, der kan bekæmpe de mørke. Ved at skabe lys gennem tanker, følelser og vejvisende gerninger hjælper I folk til at vågne op. Hvad mere er nødvendigt for at fremskynde opvågningen? Uddannelse, oplysninger, oplysning. (eng: ”Education, illumination, enlightenment”)

Falske informationer findes der masser af, og sandfærdige rapporter som "pizzagate" kaldes falske nyheder [eng:”fake news”]. 9/11 var et insiderjob, nogle få familier har kontrol over verdens rigdom, og der findes en skyggeregering, men enhver, der siger det højt, betegnes som konspirationsteoretiker. De fleste mennesker ved ikke, at den globale økonomi simpelthen er en hel masse computer transaktioner understøttet af intet andet end blå luft, eller at det usædvanlige vejr er skabt teknologisk, eller at historien er skrevet af personer, der udelader de dele, de ikke ønsker at indrømme. At dele disse informationer med andre og at foreslå, de tænker over det, planter nogle frø, der kan få disse personer til at blomstre og vækkes, så de begynder at tænke dybere over tingene, blive sjæle-søgere og selv begynder at skabe lys. Det er sådan, at "den mørke, skygge-, kabaleregering" bliver bekæmpet og besejret.

Men nu et ord om underskriftsindsamlinger. Den energi, I lægger i ved læsning og underskrivelse af dem af grunde, I anser for værdige, forøger ikke kun deres effektivitet, men fysikkens love, som styrer livet i dette univers, intensiverer denne energi og leder den derhen, hvor end på Jorden der er brug for lys. Fortsæt endelig med at støtte underskriftsindsamlinger!

Elskede brødre og søstre, I meldte jer frivilligt til et monumentalt foretagende, om at hjælpe Jordens civilisation med at vende deres tredje tæthedsgrads verden til en verden af ??kærlighed, fred og harmoni med Naturen. Alle lysvæsner i hele dette univers ærer jer for denne tjeneste, som opløfter hele familien af ??sjæle: Ligegyldigt hvad der sker et eller andet sted i verden, påvirker alt det, der sker hvor som helst i verden, og efterhånden som Jordens civilisation udvikler sig, så gør alle andre det også.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |