Home > > Matthew Ward — 18. august 2018

Matthew Ward — 18. august 2018

Privat møde mellem Trump og Putin; Rusland har utallige computerfiler og optagne samtaler, der beviser Illuminatis forbrydelser mod menneskeheden. Sjæl – oprindelse, personligheders levetid, informationskilder, guidningssystem, sjæleklynge, roller, feminine og maskuline energier; første inkarnation; 3D hjerne begrænsninger

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. De fleste af jeres spørgsmål og kommentarer vedrører det private møde mellem USA’s præsident, Donald Trump og Ruslands præsident, Vladimir Putin, så lad os begynde med det. Mødet var nødt til at være privat, med kun deres oversættere til stede, fordi karakteren af ??de yderst vigtige informationer, de talte om, krævede hemmeligholdelse. Det er, hvad extraterrestriske specialstyrkers medlemmer i efterretningstjenester har fortalt os: Rusland har myriader af computerfiler og optagede telefonopkald, der er beviser på Illuminatis forbrydelser mod menneskeheden.

Denne samling af beviser har været yderst vigtig, da Putin, en af ??de mest magtfulde og velinformerede personer i jeres verden, leder den gruppe, som arbejder bag scenen for at arrestere og retsforfølge de skyldige personer. Ud over de to præsidenter er andre indflydelsesrige personer i regeringer og økonomiske, juridiske, virksomheds-, militære, religiøse og medie sektorer involveret i dette foretagende af et kæmpestort omfang; og indtil alle brikkerne er på plads, kan det mest betydningsfulde aspekt af Putins og Trumps samtale på Helsinki-mødet ikke offentliggøres.

Illuminatis top følte dog, at der var noget i gære. Oprindeligt har deres beskyldninger mod Putin og Rusland for urostiftelserne, forårsaget af Illuminati marionetter, været deres hævn for hans gentagne afslag på at slå sig sammen med dem. Det var derfor bydende nødvendigt at stille ham og hans land i et dårligt lys. "Russisk indblanding i de amerikanske valg i 2016" og "Rusland skaber splittelse blandt vælgerne via sociale medier" er blevet optrappet til, at "Rusland vil forsøge at manipulere valgene i alle demokratiske lande", "Putin fører krig i cyberspace" og "Rusland kan lukke elkraft-værker ned og skabe kaos".

Formålet med denne optrappede anti-russiske propaganda er at overbevise befolkningen om, at intet, der kommer fra dette land, kan man have tillid til, intet, som Putin siger, er troværdigt, så når de førnævnte beviser kommer frem, vil de blive affejet. Denne reaktion er sandsynlig og det samme vil Illuminatis heftige benægtelser være, men i sidste ende vil sandheden og retfærdigheden sejre. Hvis I har hørt eller læst om forestående anholdelser og anklager, skal I bruge jeres skelneevne - nogle af disse informationer er korrekte, nogle er det ikke, og hvor end Illuminati stadig kontrollerer medierne, bliver det sande rapporteret som "konspirationsteorier".

De stadigt stigende vibrationer understøtter de fælles bestræbelser for at gøre en ende på deres lange styre med bedrag og verdenskontrol gennem deres ondsindede internationale imperium. Men når dette imperium ligger i ruiner, vil virkningerne af dets økonomiske ødelæggelser og samfundsmæssige manipulationer stadig være mærkbare for mange mennesker, og mange andre vil stadig blive undertrykt af tyranniske regimer. Så jeres mission som lysarbejdere er fortsat af vital betydning! At sende kærlighed-lys energi i jeres tanker, følelser og gerninger og at visualisere Jorden gennemtrængt af gyldent lys, vil hjælpe med at fremskynde den dag, hvor alle mennesker kan glæde sig i frihed og dele verdens overflod.

Nu til næste emne. Vi ønsker altid at tale om jeres interesse i verdens begivenheder, og at gøre det i en sammenhæng med de universelle love og planetarisk og personlig opstigning øger jeres bevidsthed. Vores budskabers formål er også at tilbyde oplysning i forhold til andre ting, der er lige så vigtige for jer at kende til, og vi byder alle kommentarer og spørgsmål af åndelig karakter velkommen.

"Jeg forstår godt, at jeg er en sjæl med en persons krop, ikke omvendt. Problemet er, jeg ikke præcist ved, hvad en sjæl er eller gør, eller hvor den kommer fra. De få folk, jeg kan tale med om metafysik, synes heller ikke at vide det. Hvad kan Matthew fortælle os om den mystiske sjæl?" - Vi skal gøre vores bedste for at forklare "mysteriet". Sjælen kommer fra Skaberen/Skabelsen - Skaberen er Kilden til alt i eksistens; Skabelsen er "produktet" af den skabende handling. For enkelheds skyld siger vi Skaberen, og andre betegnelser for dette Ultimative Kosmiske Væsen indbefatter: Helheden, Alt der er, Jeg ER [eng.: ”I AM”] og Enheden af ??Alt. De fleste mennesker tilskriver Gud disse altomfattende betegnelser, hvilket navn religioner end har givet den sjæl (Gud), som er det Højeste Væsen i dette univers, fordi religionerne mener, at Han (Gud) og Skaberen er en og samme ”person” og jeres videnskab skelner heller ikke mellem dette univers og kosmos, som i øjeblikket indeholder syv universer i alt af uvurderlig størrelse.

Vi ved ikke, hvad der eksisterede forud for Skaberens første udtryk af Sig selv, hvilket ofte refereres til, og som vi er blevet fortalt, ukorrekt, som "Big Bang". Skaberens første udtryk var den stille udløsning af den kraftfuldeste kraft i kosmos, Skaberens rene kærlighed-lys essens. Denne uendelige, uforgængelige guddommelige energi, som omfatter kosmisk bevidsthed, eller Skaber Sind, er Begyndelsen og er ??hver eneste sjæls beskaffenhed i hele kosmos.

På et tidspunkt begavede Skaberen sjæle med den frie viljes gave og dens iboende evne til at manifestere. Det er grundlaget for liv i dette univers, hvor sjæle manifesteres af Gud, den sjæl, som er valgt af Skaberen til at være herskeren i dette univers, gennem Hans medskabende kræfter med Skaberen. Gud bruger Skaberens energi til at virkeliggøre sine tanker; og som Guds mikrokosmos’er har hver eneste sjæl i Hans universelle familie forholdsmæssigt den samme medskabende evne som Ham.

Sjælen kan leve i en fysisk eller æterisk krop eller som en formløs fri ånd, som husker sin oprindelse og kender sin livslange mission. Når en sjæl vælger en fysisk levetid, afhængigt af dens bevidstheds evolutionære status, kan valget være en menneskelig krop eller enhver anden inkarneret civilisations ydre udseende, enhver dyre- eller planteart, en planet, sol eller et andet himmellegeme. Ligegyldig hvilken form og hvor i dette univers en sjæl vælger at være, er den altid et ukrænkeligt, uafhængigt evigt væsen, samtidigt er den energetisk uadskilleligt forbundet med Gud og Skaberen og alle andre sjæle i hele kosmos.

Lad os nu henføre dette til Jorden, som er planetens nuværende navn, og som blev valgt som den sjæls krop, der hedder Gaia. Hun er livskilden til alt, der eksisterer på og i hendes krop, og hver sjæl, der inkarnerer der, er sine personligheders livskraft, som den skaber sammen med for mangfoldige fysiske oplevelser. Når en sjæl producerer en personlighed, bliver denne sjæl en "kumulativ" eller "forældre" sjæl, og al viden, som opnås af hver enkelt personlighed i afstamningen er tilgængelig for alle de andre. Når personligheders sjæle får efterkommere, bliver de kumulative sjæle, og efterhånden som denne "familie" bliver større og større, udvides (hukommelses)lageret med visdom, viden og erfaringer, med hvilket hver ny personlighed kan begaves tilsvarende.

Vi siger kumulativ sjæl for at angive akkumulering af personligheder i afstamningen, men det, der faktisk akkumuleres, er småbidder af husket viden fra Begyndelsen.Den viden er inde i hver eneste sjæl, men alt det glemmes af personligheden, så han eller hun kan handle med den frie vilje og manifestere valg.

Men det betyder ikke, at sjælen forlader sine efterkommere! Hver personlighed har adgang til alt i familiens (hukommelses)lager, Jordens civilisations kollektive bevidsthed, dette univers’ massebevidsthed og den kosmiske bevidsthed; så det er ikke et spørgsmål om at lære på ny, men snarere at huske, hvad der er kendt på sjæleniveau, og anvende den viden i det fysiske liv. Endvidere giver sjælen sin personlighed et fremragende guidningsystem: samvittighed, grænseløs kærlighedsevne, æresfølelse, overlevelsesinstinkt, intuition, inspiration, kreativitet - alle udtryk for kunst kommer fra sjælen - og evnen til at kommunikere telepatisk og udføre andre "paranormale" aktiviteter. At tappe ind i informationskilderne afhænger af en personligheds dagsbevidste bevidsthedsniveau og at nyde godt af guidningsystemet, afhænger af den frie viljes valg.

Når de samme sjæle vælger at have mange liv sammen, kan de kaldes en sjæleklynge, og disse varierer betydeligt i antal. Hvis en klynge er vokset til mange tusinde sjæle, deler relativt få en bestemt levetid. Hver sjæl, der gør det, laver en kontrakt om sin rolle forud for levetiden - forældre, barn, bedsteforældre, søskende, andre familiemedlemmer, ægtefælle, lærer, arbejdsgiver, ven, arbejdskollega, konkurrent, modstander. De forskellige generationers sammensætning aftales nemt, fordi sjæle befinder sig i det tidløse kontinuum, hvor alle levetider forekommer samtidigt, og de kollektive kontrakter bliver gruppens førfødselsaftale. Aftalerne laves med ubetinget kærlighed og er designet til at indeholde muligheder for vækst - karmiske lektioner - for ethvert medlem af gruppen. Nogle sjæle indvilliger i at spille "tunge" roller for at skabe omstændigheder, som andre i gruppen valgte for at balancere andre livstiders oplevelser, og efterhånden som hver personlighed udvikler sig åndeligt og bevidsthedsmæssigt, så gør alle de andre det også.

Sjælen ødelægges ikke, hvis dens krop springes i stumper og stykker eller hærges af sygdom, ej heller skades en sjæl negativt ved abort. Sjælen i kvindens rolle i aftalen, kan have valgt at opleve omfanget af ledsagende følelser; og med fuld bevidsthed om dette valg kan en sjæl gå ind i fosteret, derefter forlade det igen og en anden sjæl kommer ind i stedet, så begge kan føle de samme følelser som kvinden har - denne korte eksponering kan tjene de to sjæle lige så godt, som en hel fysisk levetid med oplevelse af disse følelser ville have gjort det.

Der er et andet vigtigt aspekt angående sjæle. Selvom Gud normalt refereres til som "han", er Gud androgyn, den perfekte balance mellem kvindelige og maskuline energier. Alle andre sjæle har ligeledes begge energier, men den ene er fremherskende i processen hen imod udviklingen af androgyni - for eksempel er Gaia overvejende feminin, og den sjæl, der er legemliggjort som planeten Mars, er overvejende maskulin.

Personligheder har de samme energier i vidt forskellige grader, men i modsætning til sjæle har kroppe et køn og en seksuel orientering, og det vælges af sjælen i overensstemmelse med det, de ønsker at opleve i en levetid. Det kan være som en heteroseksuel mand med en overvejende feminin energi, der giver ham en mild, tankefuld karakter og balancerer sjælens levetid som en selvsikker, aggressiv mand eller kvinde. Det kan være som en kvinde, der er født i en mandlig krop, med kvindelige mentale og følelsesmæssige egenskaber - I kalder personer, der retter op på den ”uheldige” kombination, for transkønnede - eller et liv, hvor homoseksualitet er sjælens valg som et naturligt seksuelt udtryk. Målet for enhver sjæl i ethvert fysisk liv er at opnå balancerede oplevelser, og ligegyldig hvor mange inkarnationer en sjæl har, og den kan have hundreder eller tusinder, er enhver af dens personligheder en sjæl, uafhængig af alle de andre, dog evigt energetisk forbundet med dem.

Mellem inkarnationer lever sjæles personligheder i en åndeverden i en æterisk krop, som ikke har reproduktive organer eller seksuelle følelser. Og nogle sjæle er så højt udviklede, at et talløst antal lever som et kollektiv i en formløs tilstand af gruppebevidsthed, hvor der hersker perfekt balance og harmoni, en tilstand af lyksalighed, der ligger langt ud over jeres forestillingsevne, eller mere præcist, langt ud over jeres nuværende dagsbevidste bevidsthedsniveau.

Hvis vores forklaring stadig efterlader sjælen som noget "mystisk", skyldes det nok vores over-forklaring. Virkeligheden kan ganske enkelt opsummeres således: Ved at bruge Skaberens perfekte kærlighed-lys energi skabte Gud det prægtige, guddommelige, udødelige væsen, som er dig: en sjæl.

"Findes der et begrænset antal sjæle i den kollektive bank af ??sjæle, der vil blive menneske, og bliver de ved med bare at blive ”genbrugt” og inkarnerer igen og igen ... eller bliver nogle babyer, der er født, skabt nye til denne jord og har en første inkarnation ved deres fødsel?" - Der findes ikke et begrænset antal sjæle i dette univers, og det kan der heller aldrig være, men det skyldes ikke ”genbrug” eller reinkarnation - en, der er gået over fra en levetid på Jorden, kommer ikke tilbage som den samme person i en ny krop. [Budskabet af 3. februar 2014 indeholder en omfattende forklaring.] Sandelig, babyer bliver "skabt nye" for at blive født på Jorden! Mens det kunne være sjælens "første inkarnation" - den første gang som en "kumulativ" eller "forældre" sjæl - er det denne lille nye persons eneste inkarnation, eller personlighed. "Forældre" sjælen vil have andre inkarnationer, og det samme vil sjælen, der netop er inkarneret. Dog er hver fysisk levetid den "første og eneste" for enhver af en sjæls personligheders afkom.

Lad os her svare på en anden læsers beslægtede spørgsmål. Når en baby vokser op, og personlighedstræk og evner, som ligner et afdødt familiemedlems, træder frem, spiller genetisk arv en rolle, men at følge i denne slægtnings fodspor kan være sjælens valg i familiens førfødselsaftale. Eller, som årene går, kan barnet udvikle andre evner og egenskaber og forfølge andre interesser. Mens hver sjæl kommer ind med den skattekiste af viden, vi talte om i vores "sjæle" forklaring, bliver alt dette hurtigt glemt, hvilket er guddommeligt bestemt, så barnet kan vokse op i overensstemmelse med dets egne ideer, valg og mål.

"Er der en måde, hvorpå en 3D hjerne kan forstå forholdet mellem sjælen og personaen, og hvordan det kan være, at hver persona fortsætter med at eksistere selvstændigt? Betyder det, at en persona (med tiden?) bliver en sjæl?" - Lad os først sige, at hjernen er en computer. Alle indtastede data - alt det, som personen har oplevet til dato sammen med al erhvervet læring og alle erhvervede tanker - lagres i hjernens hukommelsesbank. Når behovet for at hente nogen af ??disse data opstår, får sindet adgang til informationer, der er relevante for den aktuelle situation, så personen kan handle eller reagere kognitivt.

En tredje tæthedsgrads hjernes evne til at acceptere data er imidlertid begrænset - informationer må passe ind i personens trossystem eller forestillingsevne - og i Jordens civilisation, overstiger forholdet mellem sjælen og persona’en eller personligheden hjernens opfattelsesevne. Derfor er der ingen data tilgængelige, som sindet kan hente og derved forstå evige sjæles mange liv, der leves samtidigt og uafhængigt af hinanden, og dog uadskilleligt energetisk forbundet.

Ud fra andre informationer i vores budskab ved I, at en persona ikke med tiden bliver en sjæl - hver persona er en sjæl i al evighed.

Elskede søstre og brødre, vi støtter jer med ubetinget kærlighed, ligesom I hjælper vores universelle families medlemmer på Jorden med at vågne op til deres multi-dimensionelle gude-selvs bevidsthed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |