Home > > Matthew Ward — 15. september 2018

Matthew Ward — 15. september 2018

Præsidenterne Trump, Putin; energi, loven om tiltrækning; klimaændringer, vejr-manipulation; acceleration af den lineære tid; aktiviteter i Nirvana; Nirvanas overvågere af Jorden

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Hvis I føler, at noget vigtigt er under opsejling, reagerer I måske på energien i de bestræbelser, der foregår bag scenen, og som er klar til at skride fremad. Disse bestræbelser er grunden til, at vi taler om mange læseres skepsis over for, at den russiske præsident Vladimir Putin og den amerikanske præsident Donald Trump er med i den internationale gruppe, der arbejder for at udrydde Illuminatis kriminelle imperium og at stille de skyldige til ansvar for deres gerninger.

Er det ikke realistisk, at lederne af disse to magtfulde nationer ville være involveret i et så vitalt globalt foretagende? Er det ikke realistisk, at kun personer i stillinger med den grad af indflydelse kan rykke århundreders kontrol over jeres verden op med rode? Er deres deltagelse i virkeligheden ikke fundamental, da Rusland har beviser på Illuminatis kriminalitet, og mange i toppen af ??det hemmelige samfund er amerikanske statsborgere, der må stilles for retten i overensstemmelse med landets love?

Alligevel skrev et overraskende antal læsere, at vi "ødelagde", "undergravede" eller "mistede (vores) troværdighed", fordi vi ikke gentog harmen, frustrationen, fordømmelsen og frygten i deres e-mails om de to præsidenter. De lave vibrationer i disse følelser kan ikke eksistere på denne station, men vi forstår dem - de er vidt udbredte i jeres verden, og det er grunden til, at det er en sag af stor vigtighed. Den universelle lov om tiltrækning – lige tiltrækker lige - er kontinuerligt gældende, og energien i lavt vibrerende følelser udmønter sig i yderligere situationer for at fremkalde den samme slags reaktioner. Denne selvopretholdende cyklus tjener jer ikke godt.

At løfte verdens åg af korruption, bedrageri og undertrykkelse kræver de høje vibrationer i lysfyldte tanker og følelser. Lys, den samme energi som kærlighed, er det, der vil manifestere en fredelig verden, hvor folk respekterer hinanden og samarbejder for alles bedste, hvor alle lever i harmoni med Naturen og ligeligt deler af Jordens fantastiske overflod. Kære brødre og søstre, tvivl aldrig på jeres evne til at samskabe [engelsk: ”co-create”] sådan en vidunderlig verden! Den blomstrer allerede i kontinuummet, og jeres dedikation som frivillige lysarbejdere hjalp til, at denne hidtil usete præstation blev til virkelighed.

Vores svar på følgende e-mail vil også henvende sig til andre læseres spørgsmål og kommentarer om klimaændringer. "Matthew, ville du sige, at Jorden har været udtørret - med ørkener og ulige fordeling af vandressourcerne - og at de klimaændringer, der finder sted nu, er en ændring fra en udtørret jord til en fuldt re-hydreret jord? Men mest af alt, kunne du give os nærmere detaljer om den igangværende vejrmanipulation - hvem, hvor, hvordan. Og hvad vi kan gøre for at stoppe det, hvis vi bør gøre noget."

Udtørret jord vil blive re-hydreret, det er helt sikkert, men da klimaændringer er et resultat af menneskehedens mishandling af planeten, vil den få lidt kredit for denne transformation. Ørkener vil blive opdyrkelig land igen og alle have, søer og floder blive renset ved Jordens egen hjælp og med hjælp fra jeres teknologi, når de mørke ikke længere undertrykker den, og ved hjælp af teknologi, som extraterrestriske (ET) medlemmer i vores universelle familie vil indføre. I vil blive forbløffet over, hvor hurtigt jeres skadede miljø kan blive genoprettet til sundhed og spillevende frugtbarhed!

Dette ligger i Jordens horisont, men lad os nu tale om i dag. Manipulering af vejret ved teknologisk at forøge og dirigere vindhastigheden og intensivere eller formindske skyaktiviteten for henholdsvis at forårsage skybrud eller tørke er Illuminatis, kabalens [engelsk: the Cabal] værk. De behøver ikke at starte en begivenhed fra bunden, de behøver bare at forværre en hvilken som helst eksisterende tilstand, der tjener deres interesser. De kan manøvrere en mild storm til at udvikle sig til en orkan, få en lille brand til at udvikle sig til en skovbrand, få temperaturer til at skyde i vejret eller falde drastisk, intensivere rystelser ved jordskælv eller vulkanudbrud.

Og energien i ??disse begivenheder er ikke begrænset til de områder, hvor de forekommer - det går globalt, så at sige. En tyfon på vej mod Indonesien for eksempel sætter ikke kun forhold i bevægelse tusinder af mil væk, men laver også rav i den inde i planeten. Det opmuntrende ord her er, at ET rumskibes teknologi reducerer omfanget af ødelæggelserne tilsigtet af Illuminati – tænk på formindskelsen af ??orkanen Florences styrke [Se evt. HER -> http://vejr.tv2.dk/2018-09-13-alvorlige-konsekvenser-truer-stadig-trods-nedgradering-af-orkanen-florence]. Ikke desto mindre, hvis vejrmæssig og seismisk aktivitet skete naturligt, ville frigivelsen af ??negativitet ske mere blidt, og Jorden ville være længere ad hendes vej mod et moderat klima globalt.

Det ville imidlertid være uretfærdigt at give Illuminati skylden for alt unormalt vejr og alle "naturlige" katastrofer, I oplever. Forureningen af jeres luft, jord og vand; dyb minedrift, boring og fracking; ødelæggelse af regnskove og inddæmning af floder bidrager til klimaændringerne, hvilket kommer side om side med miljø skader. Og i vid udstrækning opstod disse situationer med moderniseringen af ??jeres verden, hvor industrielle produkter og tjenester har givet beskæftigelse og øget komfort og bekvemmelighed for mange. Øget bevidsthed om, at fremskridt i disse henseender ikke kan fortsætte med at ødelægge planeten, ansporer til visionære innovationer inden for elproduktion, ingeniørarbejde, brændstof, byggeri, transport, landbrug og genanvendelse af affald til anvendelige former.

Der er en anden årsag, og måske den største, til ekstremt vejr – myriader af energetiske strømme med tilknytninger til negative tanker og følelser. Det er på dette område, I kan og "bør gøre noget". Vi talte om vigtigheden af ??lysfyldte tanker og følelser over hele linjen, og handling må der også til. Tal med tillid og optimisme om fremtiden for at inspirere personer til at se fremad mere positivt; deres nye udsyn vil motivere dem til at tale på samme måde, og så videre og så videre. Støt lokale organisationers bestræbelser på at opløfte forholdene for de trængende i samfundet. Vær en stemme for kunstarterne, som nærer sjælen. Deltag i eller start en gruppe for at bevare lokalmiljøet, spar energi, etabler og finansier et dyreinternat, hvor dyrene ikke bliver dræbt. Alt, der fremmer positive holdninger og forbedrer situationer, udsender de høje vibrationer, som "lyser jeres verden op" og fremskynder Jordens tilbagevenden til hendes tidligere paradisiske selv.

"Matthew talte om, at tiden accelererer lige nu, og jeg undrer mig over: Hvad sker der med vores begreb om tiden, når planeten stiger op til den næste tæthedsgrad? Vil tiden igen gå langsommere/ophøre med at eksistere?" Befolkningens bevidsthed vil stige i takt med Jordens opstigning ind i højere tæthedsgrader, og afhængighed af ??ure og kalendere vil gradvist ophøre, når livet i kontinuummet bliver naturligt. Som det er nu, er begrebet tidløshed ikke forståeligt for jer, det behøver det heller ikke at være, men vær forvisset om, at overgangen vil ske gnidningsløst.

"I sagde, at nogle oplysninger i jeres budskaber kommer fra Nirvanas overvågere af Jorden. Er de anderledes end andre sjæle i åndelivet? Hvordan fungerer deres informationssystem?" Vi takker denne læser for at gøre os opmærksom på, at vi sandelig er nødt til at fortælle jer om disse informationsindsamlere og -givere, og hvordan de tjener Jorden og vores elskede familie der.

Overvågeres detaljerede rapporter supplerer oplysninger, som vi henter fra lokale og planetariske vibrationer og relevante strømme i Jordens energetiske potentiale, så deres assistance for os er betydningsfuld. Men den vigtigste brug af deres data tjener jer på livreddende måder via ET specialstyrker på planeten og rumskibsbesætninger i jeres himmel, hvis ekstraordinære evner er effektive på stedet eller fra afstand. Andre brugere omfatter Nirvanas Råd, sjæle i stationer som vores, der også hjælper Jordens folk med at vågne op, og udviklede civilisationer, der "filtrerer" universelle principper ned til udvalgte forskere og filosoffer på Jorden.

Al kommunikation mellem overvågere og brugere er telepatisk, og med få undtagelser er de millioner af overvågere sjæle, hvis sidste levetid var på Jorden. Undtagelserne kan kaldes "besøgende proffer", medlemmer af udviklede civilisationer, der har avanceret viden og erfaring, og ligesom i jeres verden træner de, der har mere viden og erfaring dem, der har mindre af det. Overvågerne skiftes til "24/7" at observere de aktiviteter på Jorden, der ligger inden for deres kompetenceområde.

Lad os forlade emnet et øjeblik. Indbyggere i Nirvana bliver aldrig trætte, og at skiftes er kun for at give alle mulighed for at tjene som overvågere, hvis de vælger det. Hvilket af de mange beskæftigelsesområder, de vælger at gå ind i, er altid et personligt valg, og det samme gælder selve beskæftigelsen - indbyggere kan bruge deres tid på at gøre, hvad end der er tilfredsstillende for dem. For eksempel at rejse rundt i hele riget, forfølge uddannelsesmæssige interesser, udvikle kunstneriske talenter eller håndværksmæssige færdigheder, dyrke sommer- og vintersport, designe og manifestere indretninger til hjemmet, materialisere underholdning som tv-programmer, deltage i teaterforestillinger, slappe af i ensomhed eller genoptage et kærligt forhold, eller enhver kombination af disse valg sammen med perioder med beskæftigelse, hvis de ønsker det.

Og overvågningen blev først etableret for ca. 25 år siden i lineær tid. Før dens etablering var det ikke tilladt for nogen i Nirvana at spejde eller aflytte livet på Jorden, medmindre der var kærlighedsforbindelser, og disse har et energiskjold, der respekterer privatlivets fred hos de personer, der er elskede af rigets indbyggere. Efter at Skaberen dekreterede, at der ikke skal finde flere nukleare detonationer sted i rummet, og Gud bemyndigede civilisationer med evnen til at forhindre dem i at gøre det, blev Nirvanas overvågningstjeneste etableret som et kommunikationsværktøj for at hjælpe med at forhindre den slags massive ødelæggelser, og den udvidedes til andre områder som hjælp til Jordens livsformer.

Og nu tilbage til emnet, antallet af overvågere, der fokuserer på det samme mål, varierer alt efter, hvad der sker på Jorden, og om dette tal er hundreder eller tusinder, sammenligner alle deres observationer for at sikre nøjagtigheden, før de videregiver oplysningerne til de relevante brugere. De mest kritiske mål er atomvåben og atomkraft, begge ting er dårskab i en tredje tæthedsgrads verden. Overvågere med ekspertise inden for disse områder overvåger udviklinger i alle lande, der har disse faciliteter og opretholder åbne kanaler med besætninger på rumskibe og ET specialstyrker. Når besætninger får at vide, at missiler med atomsprænghoveder bliver gjort klar til affyring, bruger de deres rumskibes teknologi til at forårsage funktionsfejl – det er grunden til, at alle forsøg på at sende et sprænghoved mod dens tilsigtede destination har fejlet.

Når overvågere registrerer fare på et atomkraftværk, underretter de medlemmerne af specialstyrkerne, der kan forhindre udviklingen af ??en eksplosiv situation. Katastrofen i Japan var unik. På den tid kontrollerede Illuminati stadig teknologi, der kunne initiere og holde kæmpe jordskælv i gang, og intet kunne have forhindret den efterfølgende tsunami. Men hurtigt derefter landede en besætning, så deres rumskibs teknologi kunne hjælpe specialstyrke kollegaer med at holde strålingen under farlige niveauer og minimere aktiviteten i reaktorerne.

Et andet eksempel på overvågning, der afværger en omspændende dødbringende situation, har at gøre med Illuminatis laboratoriefremstillede sygdomme. At informere specialstyrke forskerne om disse udviklinger har gjort det muligt for dem at gøre virusserne uvirksomme forud for deres frigivelse og har således forhindret de tilsigtede pandemier.

Overvågere, der koncentrerer sig om jeres atmosfære, holder sig i kontakt med besætninger og sjæle fra en avanceret civilisation, der fremstår som skyer på jeres himmel; de to mandskaber, der reducerer giftige aspekter af chemtrails og andre forurenende stoffer. Overvågningsgrupper, der observerer Jordens have og oceaner, underretter specialstyrke medlemmer, der til en vis grad kan bevare rev og det marine liv i forurenede farvande. Da boreriggen eksploderede ud for Texas’ kyst for nogle år siden og spyede olie ud i den mexicanske Golf, udsendte disse overvågere toner for at lede det marine liv væk fra olieudslippet. At bekæmpe branden og at kappe riggen lå ikke inden for deres extraterrestriske jurisdiktion - ansvaret lå hos de mennesker, hvis beslutninger havde muliggjort denne miljøkatastrofe.

I tillæg til samarbejdsmæssige informations- og handlingsbestræbelser har vi fra overvågere fået kendskab til personers upublicerede aktiviteter, som påvirker det, der sker i jeres verden. Det er grunden til, at vi f.eks. kunne fortælle jer, at Illuminatis marionetter i USA, som fuskede med de demokratiske primærvalg i 2016, fejlede i deres forsøg på at gøre det samme ved præsidentvalget, og at Rusland ikke er skyldig i mange af de beskyldninger, der er fremsat mod det. At vi modtog de samme informationer fra ET specialstyrker i forskellige efterretningstjenester, bekræfter rigtigheden af overvågernes rapporteringer.

Som alle andre lysvæsener i dette univers har overvågere ikke tilladelse til at blande sig i nogens frie vilje, men i deres mission for at hjælpe med at beskytte Jorden og hendes livsformer har de bemyndigelse til at hjælpe med at ændre udfaldet af mørke hensigter og mindske de skadevoldende virkninger. Kære familie, når I udtrykker jeres velsignelser, så medtag venligst disse sjæle og de utallige andre i vores universelle familie, hvis hjælp for jeres velbefindende er uvurderlig.

Alle oplyste væsner ærer jeres tjeneste for Jorden og støtter jer med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |