Home > > Matthew Ward — 17. oktober 2018

Matthew Ward — 17. oktober 2018

Vaccinationer; 5G mobil teknologi; Donald Trump: præsident, person; ansvar for at ødelægge Illuminati netværket, verdens transformation; assistance fra ET’er; Afsløring (Disclosure)

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Lad os begynde med at tale om de to ting, som læserne er mest bekymret over - den første ting er obligatoriske vaccinationer til børn. Extraterrestriske videnskabsmænd i specialstyrkerne neutraliserer toksinerne i vacciner i det omfang, det er muligt; ikke desto mindre er en fortsat modstand mod at vaccinere børn som en betingelse for at gå i skole nødvendig for at gøre en ende på denne praksis, der har forårsaget en autisme lignende tilstand hos mange børn. Kroppens kemi og immunsystem bliver stresset af kviksølv indeholdt i vaccinerne, og unge, der er særligt sårbare, får neurologiske skader, der resulterer i symptomer, der meget ligner autisme; ægte autisme er i virkeligheden en meget sjælden tilstand. Oppositionen kan blive stærkere ved at nægte vaccineringer tilrådet af læger, som bliver belønnet af producenterne af vacciner, eller som tror på den falske påstand om, at "forebyggende" vaccinationer mod influenza og en mængde andre sygdomme er nødvendige for folkesundheden.

Vi tilføjer, at vacciner - ligesom de første opfundne lægemidler - blev udviklet med gavnlige formål til hensigt. Enhver innovation, der er beregnet til gavnlige formål, kan også anvendes til ondsindede formål, og det er, hvad Illuminati har gjort i alle stadier af civilisationens fremskridt.

Den anden ting er den trådløse 5G teknologi, der tilbyder stærkt accelererede hastigheder og større båndbredde. Den nye generation inden for kommunikationstjeneste befinder sig stadig i udviklings- og markedsundersøgelsesfasen, og medlemmer af vores universelle familie reducerer emissionernes indvirkning på kroppen hos de relativt få mennesker, der bliver udsat for dem. Når apparaterne bliver masseproduceret, vil disse medlemmer udvide deres teknologiske assistance i overensstemmelse hermed. En væsentlig faktor er mængden af ??lys i ens krop - jo mere lys, jo højere vibrationshastighed, og jo mindre bliver kroppen påvirket af emissionerne.

Efterhånden som samfundet hører fakta om vacciner og den virkning, som emissioner kan have på kroppens elektriske systemer, vil unødvendige vaccinationer, efter krav fra befolkningen, blive stoppet, og alt elektronisk udstyr og apparater vil blive designet med en sundhedsgaranti som det vigtigste hensyn.

I tidligere budskaber har vi nævnt en del læseres udfordringer med den amerikanske præsident Trump, at han med bl.a. sine simple udtalelser viser en mangel på præsidentielle kvalifikationer og en sund dømmekraft, og at landets fremskridt er gået tilbage. De følgende uddrag fra nogle af de mange lignende reaktioner på vores sidste budskab viser, at I vil have forklaringer, og vi skal give jer dem her.

"Hans opførsel synes bare ikke at stemme overens med personen hos én, der forsøger det vigtige arbejde med at afvikle Illuminati".
"Han synes ikke at tage hensyn til andre end sig selv. Kunne Matthew venligst forklare det?"
"Trump er en patologisk løgner. Hvordan kan nogen i den internationale gruppe have tillid til ham?"
"Bed venligst Matthew om at gøre rede for denne mand i det hvide hus"
"Vores præsident synes at være meget langt fra "lyset" i ord og handlinger. Hvordan kan det være, at der ikke gøres noget ved det?"
"Hvis Matthew vil fremstille Donald Trump som en, der arbejder for at vælte de onde og føre os ind i lyset, skylder han os en forklaring på, hvordan sådan et ekstremt ubehageligt menneske kunne få et sådant ansvar at forandre verden til opgave".

"Hvad jeg ikke kan forstå er, hvorfor nogen stemte for den narcissistiske, misogyne (kvindehadske), racistiske løgner, der er indbildsk og grov ovenikøbet. Fra det øjeblik han begyndte valgkampen, var det indlysende, hvilken slags person han er".
"Hvis Matthew synes, det er for det højeste gode, kunne han så venligst tale om den kontrast, vi ser, i alle de handlinger, Donald Trump har foretaget, der er ødelæggende for så mange af de programmer, der hjælper miljøet og vores amerikanske borgeres sundhed og velfærd?"
"Jeg kan ikke forstå, hvordan amerikanere kunne vælge en mand som Donald Trump til at være deres præsident".
"Kan du venligst forklare mig, hvordan han kan være så modsat af kærlig energi for vores verden og stadig arbejde for at udrydde Illuminati".
"Trump er en meget modbydelig mand, der har FORÅRSAGET megen vrede og splittelse i landet. Hvorfor blev sådan en mand blottet for moral valgt til at sidde i den stilling? Det giver ikke mening".
"Jeg ønsker virkelig at have tillid til dette lands politiske ledelse, men synes, at rigtig meget af den mangler integritet. Hvem kan vi stole på?"

Det første vi vil sige, er, at vores kærlighed til Donald Trump er ubetinget, ligesom den er til alle andre sjæle på Jorden. Når vi svarer på disse spørgsmål og kommentarer, vil det være uden fordømmelse eller kritik af ham, men snarere en ligefrem redegørelse for, hvad vi ved.

Da han gik ind i præsidentvalget, manglede han en støttebase, som de andre kandidater havde. For at etablere en base afgav han løfter, som han vidste, ville appellere til chefer inden for fossile brændstofindustrier og bankvirksomheder, der ønskede regler, der ville regulere deres virksomheder, afskaffet; de velhavende og virksomhedsledere, der ønskede lavere skatter; personer, der ønskede, at deres religiøse overbevisninger skulle være landets love; de, der ikke ønskede indvandrere i landet; og de mange mennesker, der følte, at deres regering ignorerede dem samtidig med, at andre havde fremgang. Vedtagelse af love og politikker, der ville behage vælgere i dette spektrum, var direkte i tråd med Hr. Trumps mål om at lave om på alt det, han kunne, som den tidligere administration havde opnået.

Så vidt vi ved, er han ikke bekendt med navnet Illuminati - hans "uhæderlige Hillary" [eng.: ”crooked Hillary”] var bekendt dermed. Ligesom hans opfundne slogans om "at dræne sumpen" og "at bygge muren", var for at tiltrække og bevare støtten fra ligesindede borgere. Selvom han havde ret i "uhæderlige Hillary”, havde han ikke noget bevis, der kunne underbygge det indtil for nylig, og vi er godt klar over, at han vil have hende "buret inde", så han kan sige, "hvad sagde jeg". Mens denne selviske grund ikke er beundringsværdig, har det overhovedet ingen betydning for, hvorfor han er med i den internationale gruppe, der arbejder på at gøre en ende på alle Illuminatis aktiviteter - som nævnt i vores sidste budskab er det præsidentembedet, han sidder på, der er af betydning. Vi er også klar over, at mens andre i gruppen behandler ham med den værdighed, der tilkommer statsoverhoveder, har de ringe respekt for ham og er forsigtige med, hvad de afslører. Men de ved, at hans samarbejde er vigtigt - han er leder af det land, hvor de fleste af top Illuminati medlemmerne er statsborgere, hvilket må håndteres af dette lands retssystem.

"Personen" Donald Trump. Hans egocentricitet, sandhedsfordrejende pralerier om sig selv og hans bedrifter, og udnævnelse af personer, der i deres smiger af ham ofte overstiger deres kompetence, stammer fra en dybtliggende usikkerhed og behov for anerkendelse, følelser fra barndommen, der er blevet stærkere, som årene er gået. I de flygtige øjeblikke, hvor disse følelser dukker op, resulterer hans frygt og forvirring i en gentagelse af en sætning, et utydeligt udtalt eller forkert ord eller fagter. For at skjule sit kortvarige tab af kontrol, gentager han med vilje sætninger eller fagter, så det altid ser ud, som om han blot vil understrege dem. Hans mentale processer er dog ikke længere så skarpe, som de var engang.

For at elske og respektere andre, må man først elske og respektere sig selv, og i modsætning til offentlighedens opfattelse har Donald Trump ikke disse følelser over for sig selv. Det er grunden til, at han ikke kan føle kærlighed eller respekt, empati, taknemmelighed, medfølelse, tilgivelse eller bekymring for andre. I stedet er han drevet af at vinde, få succes, kontrollere, opnå og bevare, og han lader ikke love eller etik stå i vejen for at nå sine mål. Og han er bestemt ikke enestående i den henseende - det er sådan, at den vidt udbredte omtale om hans rigdom, forretningsforetagender, relationer og nu præsidentembedet har holdt ham i spotlyset. Og han er bange for at miste det. Under hans offentlige udfordrende optræden og selvsikkerhed ligger der en frygt for tab, og der findes ikke lys i frygt.

Tillid gør man sig fortjent til, og hvis personer handler på måder, der ikke skaber tillid, fortjener de den ikke. Lad det være sådan, og placer jeres tillid, hvor den er fortjent: jeres intuition, instinkt, samvittighed, inspiration og aspirationer. At leve i overensstemmelse med sjælens vejledning fremkalder en følelse af indre fred, selvom omstændighederne ikke er tilfredsstillende.

Og nu, kære familie, lad os lægge dette emne om betænkelighederne over USA's præsident til side. Vi siger ikke, at disse følelser er uberettigede! Men en langt bedre retning at lede jeres energi er ind i lysfyldte tanker og følelser. Lyset, den samme energi som kærlighed, der er inden i hver af jer, er den kraft, der forandrer jeres verden.

"Det virker umuligt for os selv at ødelægge kabalen (the Cabal). Hvis extraterrestriske skal hjælpe os, som du og andre kanaliserede budbringere siger, hvad venter de så på?" Extraterrestrisk familie, der befinder sig på planeten og i rumskibe omkring den, har hjulpet jer hele tiden på alle de måder, det er tilladt. De kan ikke gribe ind i nogens frie vilje undtagen for at forhindre forsøg på at starte en atomkrig, hvilket er dekreteret af Skaberen, eller på at starte pandemier, hvilket er Guds måde at respektere Gaias frie viljes valg.

Der er et andet hensyn her. Jorden er hjemland for civilisationen der, og ved universel lov er det deres ret og ansvar at manifestere den verden, de gerne vil have. Men i denne tid, som er uden fortilfælde i universet, er andre civilisationer blevet bemyndiget til at hjælpe Jordens folkeslag, og I meldte jer frivilligt til at hjælpe dem med at erkende, at de har kraften til at indrette deres verden sådan, som de ønsker, den skal være. På sjæleniveau ved de det - erkendelsen, der stadig er tåget på et dagsbevidst niveau, vil blive klarere, fordi vibrationshastigheden accelererer mere og mere.

Selv uden bevidst at kende deres iboende kraft, er deres fremgang prisværdig, og jeres vedholdenhed i lyset har været et uvurderligt bidrag. Tænk på de utallige græsrodsbevægelser, der forbedrer forholdene i landsbyer og byer rundt om i verden; idet de finder snilde løsninger på udfordringer inden for sundhedspleje, uddannelse, kommunikation og multikulturelle relationer; bevarelse af miljøet; behandling af dyr på en human måde; udvidelse af filantropisk hjælp og humanitær bistand. Alle disse bestræbelser har undermineret forarmelsen, ødelæggelsen, intolerancen og volden fastholdt i det uendelige af kabalen; og den førnævnte internationale gruppe arbejder på at stille kabalen, Illuminati, til ansvar for deres forbrydelser mod menneskeheden.

Besætninger på rumskibe vil lande med deres teknologier, og extraterrestriske, der lever blandt jer, vil præsentere sig selv, det er sikkert, men det sker sandsynligvis ikke, før kabalens globale netværk er ødelagt. Gud bestemmer tidspunktet for den begivenhed, der almindeligvis kaldes Afsløring (Disclosure), og den afgørende faktor er en garanti for, at det kan ske med sikkerhed for alle. Det vil komme med elimineringen af trusler fra kræfter, der stadig befinder sig under Illuminatis kommando og en civilisation, der er klar til at møde fremmede fra andre verdener. Stigende vibrationer hjælper med til at slippe af med al mørk aktivitet og forbereder Jordens folk bevidsthedsmæssigt og åndeligt til den vigtige dag, hvor vi hilser andre medlemmer af den universelle familie velkommen.

Elskede søstre og brødre, lysvæsner i hele dette univers støtter jer med ubetinget kærlighed og ærer jeres dedikerede tjeneste for Gaia og hendes civilisation.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |