Home > > Matthew Ward — 16. september 2019

Matthew Ward — 16. september 2019

Budskab fra en ET frivillig; Jorden: skole, fængsel; visualisering: sport, andre måder; opstegne mestre; direkte forbindelse med Gud

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi deler med glæde det budskab, som min mor fik af en af de frivillige, som tog til Jorden for at hjælpe hendes folk.

Hallo, Suzanne. Tillad mig at præsentere mig selv som Arnold, det navn, jeg bruger som repræsentant for min civilisation, som lever i en galakse langt væk fra Mælkevejen. Jeg ved, du gerne vil have et billede af denne fremmede, der taler til dig. Vi kan manifestere en hvilken som helst krop, vi ønsker, og den form, vi vælger i vores hjemland, er, hvad du ville beskrive som en meget høj gennemsigtig sølvblå myre, der står oprejst. Vi forstår, at det i dine øjne ikke er et tiltalende udseende, men det afspejler den store mængde lys, vi rummer, og tjener os godt med hensyn til bevægelighed og aktivitet.

Hvad der er vigtigere for jer at vide om min civilisation, jeg kunne sige det vigtigste, er, at nogle af os, som dig, er her for at hjælpe Jordens folk med at blive klar over, at de kan skabe den verden, de ønsker. Vores fremskridt i bevidst og spirituel bevidsthed er sket lige som jeres gennem selv-opdagelse/egne erfaringer, og nogle af os har betydningsfulde stillinger og deltager i beslutningstagningen. Den eneste forskel mellem jer og os i denne inkarnation er, at vi ved, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvorfor.

Jordens folk har brug for at vide, at de er sjæle, ikke mennesker, der har en sjæl, og hver og en af dem er en del af dette univers' Øverste Væsen. Dette Væsen er forpligtet til af Skaberen at respektere alle de valg, som dens dele tager i en fysisk oplevelse; ligegyldig hvad en person på Jorden gør, om det er en handling eller en reaktion, gøres gennem den frie viljes valg og ikke på grund af "Guds vilje". Der er en åndeverden, som alle kommer til efter en jordisk levetid, men der er hverken en himmel eller et helvede, steder for respektive evig belønning eller straf. En stor del af de informationer, der formidles eller på en anden måde gøres tilgængelige, har til hensigt at bedrage eller forvirre.

Suzanne tænker, at det, jeg siger, ikke er nyt for dem, der læser disse budskaber. Men der er en god grund til, at jeg nævner det alligevel. Det er vigtigt for jer at vide, at denne viden, som I kender, den kender vi også.

Vi ved også godt, at Jorden universelt respekteres som en fortræffelig skole, som tilbyder en overflod af læringsmuligheder for folk i en 3D verden, som er rig på lave vibrationer. Der er faktisk kun en grundlæggende lektie: Alt er energi af Skaberens lys og kærlighed, som kun er forskellig i, hvordan det udtrykkes. At udlede noget af den lektie bringer imidlertid energien ned til Jorden, så at sige, og det er, hvad vi alle kom for at fortælle disse medlemmer af vores universelle familie, så de kan udvikle sig bevidst og spirituelt.

Alle livsformer i dette univers er uadskillelige, evigt forbundne, og alle sjæle har ubegrænset evne til at manifestere hvad som helst, de kan forestille sig ved brug af Skaberens energi for at give det form. Den kosmiske sandhed er kendt på sjæleniveau, men at lære at bruge den rigtigt præsenteres i mange inkarnationer, fordi lavniveau bevidsthed ikke kan mestre den i kun én levetid. I denne universelt unikke æra tilbyder Jorden hidtil usete "beståelses" muligheder, fordi hendes lange tjeneste som en 3D skole slutter.

Planeten blev kendt som et fremragende læringscenter, fordi den ligeledes var velkendt som et fængsel. I umindelige tider har Gaia sørget over, at hendes planetariske krop opnåede den status, da gamle civilisationer underlagde sig indflydelsen fra mørkets marionetter, og efterfølgende civilisationer fulgte den samme vej. Gaia har givet hendes nuværende civilisation tegn til at bryde ud af denne indespærring og at befri hendes krop for dets indflydelse, og hun bønfaldt lysvæsner fra andre civilisationer om at hjælpe til.

Det er grunden til, at nogle af os, som I, inkarnerede i Jordens forskellige racer og kulturer for at hjælpe befolkningen med at blive bevidst om deres iboende kraft til at udvirke forandringer. Andre inkarnerede i de højere dyreordener eller som mægtige træer og sender telepatisk budskaber til modtagere, som sender dem videre til personer, som er modtagelige. Vi alle kom for at hjælpe Gaias civilisation med at opnå det, de valgte i deres før-fødselsaftaler: En fredelig verden, hvor kærlighed og retfærdighed dominerer, hvor ressourcer deles ligeligt, og hvor liv er i harmoni med naturen.

Gennem vores fælles mission om at hjælpe dem med at bringe denne verden til blomstring har en skare af himmelske partnere støttet vores bestræbelser. Og vi har sejret. Den verden, som manifesteres i den lineære opfattelse af tid, er endnu engang Guds strålende juvel i kontinuummet.

Tak, kære sjæl Arnold, for din tjeneste for vores jordiske familie, og tak, mor, for at modtage dette budskab.

Matthew, ved du, hvem Arnold er?

Ja, sandelig, det ved vi! Hans ydmyghed giver et forkert indtryk af hans sjæls udviklingsniveau og den høje stilling, han har i sin civilisation så vel som hans vigtighed i jeres verden - han er en af de særligt begavede kræfter, vi har talt om.

Lad os nu gå videre. "Forskning inden for professionel sport bakker påstanden op om, at en atlets visualisering af sin sportsudøvelse er LIGE så kraftfuld som den faktiske udøvelse af sporten. Hvorfor skaber visualisering af gode ting så kraftfulde 'hvide strømme'? Hvad er deres funktion, hvad sker der med dem efter visualiseringen, og hvordan kan deres faktiske virkning i den fysiske verden ses?"

Vi hilser jeres sportsgrenes brug af visualisering velkommen som et positivt skridt mod forståelse og anvendelse af selv-styrkelse [eng.: ”selfempowerment”]. Vi har ofte sagt, at den universelle lov om tiltrækning tiltrækker mere af det, som matcher energien i jeres tanker og følelser, så fokusér på det, I ønsker. Visualisering tilføjer et billede til tanker og følelser og styrker derved den energi, der er rettet mod det ønskede udfald. Atleter, der "ser" sig selv som vindere, anvender loven til deres fordel, og når det opretholdes under turneringen, vinder de.

Mens sejr er målet i sportskonkurrencer, kan visualisering også have en dyb virkning på andre måder. Visualisering af jer selv som sunde og aktive er et vigtigt aspekt, når man kommer sig efter en sygdom eller skade. Visualisering af en bugnende bankkonto fører til opnåelse og bevarelse af økonomisk sikkerhed. Visualisering af et tilfredsstillende job åbner døre til at få det; og hvis man skal flytte, vil visualisering af et ideelt hjem lade jer finde det.

På globalt plan hjælper visualisering af Jorden i gyldent hvidt lys med at bevare miljøet. Visualisering af voldsomme storme, der drejer væk fra tætbefolkede områder, reducerer dødstallet og ødelæggelserne. Visualisering af mennesker som venlige og samarbejdsvillige skaber harmoni, og visualisering af en fredelig verden hjælper med at gøre den fredelig.

Det er sandt, at andre kræfter end visualisering er involveret - overbevisning og intentionens styrke i alle tilfælde og i tilfælde, hvor det gælder globale forandringer, planetariske vibrationer og hjælp fra andre civilisationer. Og når en gruppes bestræbelser rettes mod det samme ønskede udfald, øges kraften eksponentielt.

Det, som kan ses som "hvide strømme", når man visualiserer "gode ting", er sindet, som skaber et billede, der afspejler de høje vibrationer i den energi, der bliver genereret.

"Jeg har for nylig opdaget jeres webside. Det er en utrolig lettelse at læse, hvad jeg har troet på, siden jeg var barn, men ikke har kunnet fortælle til nogen. Må jeg stille Matthew et spørgsmål? Han sagde, at nogle New Age grupper lægger lag af sjæle, som 'de kalder opstegne mestre', mellem os og Gud. Hvis han mener, de ikke er Opstegne Mestre, hvem er de så? Er deres informationer af lyset eller ikke?"

Vi kan ikke komme i tanke om noget bedre svar end det, Hatonn fortalte min mor for flere år siden:

Suzy: Jeg bliver ved med at glemme at spørge Gud, om Metatron er navnet på den del af Ham, som folk hører, så jeg spørger - er det?

Hatonn: Er det ikke pinligt at spørge om noget, du i virkeligheden ved, Suzy? Hvorfor ville Gud give sin stemme et særligt navn? Har han nogensinde bedt dig om at tiltale Ham som Metatron?

Nej, men nogle folk tror, at Metatron er Guds talende del.

De tager fejl. De lægger blot endnu et unødvendigt lag mellem deres bevidste selv og deres gude-selv. Og som alle andre sjæle i dette univers, som er deres egen unikke sjæle-selv med dets egen stemme, er Metatron sit eget unikke sjæle-selv med sin egen stemme.

Hvad med de andre opstegne mestre? Bliver informationer om dem rigtigt formidlet?

Suzy, de fleste af dem er FORFÆRDET over meget af det, der bliver formidlet om dem! Hvis nogen vidste, hvor fejlagtig denne idé er om, at de skal påkaldes for at guide og instruere på vejen til Gud, det er dem selv, der gør det! På Matthews udviklingsniveau rangerer han på højde med de "opstegne mestre", men han betragter ikke sig selv som sådan og med god grund - de sjæle, som får disse ophøjede betegnelser, beskriver ikke sig selv på den måde!

Som alle andre sjæle har enhver af dem et navn, en sjæle-mission, målet om reintegration med Gud og Skaberen og deres egen sjæle-vej at opdage på deres rejse, og de gør det, ligesom I gør det - ved at forbinde sig direkte med Gud. I ved, at lagene i kirkehierarkiet bevidst blev etableret for at distancere sjæle fra Gud. Kan I ikke se, at denne "opstegne mestre" betegnelse har nøjagtig den samme effekt, men måske med ædlere motiver?

Jeg havde ikke tænkt på den sammenligning. Men er det ikke sandt, at de er meget højere i lyset end størstedelen af sjælene, og at de har en "guddommelig" status, som vi kunne have gavn af at efterligne?

Du har en god pointe med hensyn til at efterligne det, som betragtes som "guddommeligt", snarere end at vælge at bruge jeres frie vilje til at ignorere sjælens budskaber til jeres bevidsthed om jeres valgte mission. Men husk, opnåelse af balance gennem karmiske lektioner foregår stadig, og det sker hurtigere og hurtigere, hvilket ligger uden for jeres forståelse, så I ville næppe betragte al adfærd som "guddommelig", selvom den er i præcis overensstemmelse med sjæles behov, og I ved ikke, hvad disse behov er! Hvad angår "guddommeligheden" i det, I kalder "opstegne mestre", jo, de er højere med hensyn til spirituel vækst og viden, fordi deres sjæle aldrig steg ned til 3D's begrænsninger.

Matthew levede på Jorden og den er 3D!

Suzy, Matthews sjælsudviklingsstatus steg aldrig ned til 3D! Han startede ud som en højt udviklet sjæl og hans personligheder i deres forskellige uafhængige inkarnerede levetider har ikke formindsket hans kumulative sjæls status. Altså, i det virkelig "tidløse" univers, hvor Alt er Nu, hvis en personlighed falder en smule, stiger en anden.

Jeg siger ikke, at viden og visdommen i de autentiske budskaber fra dem ikke er vigtige! Det ER de! Jeg siger, at det ikke er nødvendigt for jer at gå gennem dem for at nå Gud!

Kanalerne med gode intentioner, som ikke modtager budskaberne korrekt, "overlejrer" transmissionerne med deres ideer om adskillelse, deres egne behov for at mestre esoterisk viden som middel til at nå deres absolutte overbevisning om forbundethed med Gud. De fejlgengiver ikke bevidst de opstegne mestre. De kender blot ikke en bedre måde, og de ønsker seriøst at hjælpe andre til at finde den samme vej, som de selv går. Det er ikke den bedste måde, naturligvis, fordi det er ikke den direkte vej.

Kanaler, der bukker under for egoet, har ikke forbindelse med nogen kilde i lyset, og de videregiver de falske informationer, som kommer fra de lavere kilder, som de når. I nogle tilfælde tilskrives budskaberne opstegne mestre, så I må være kritiske over for hvilken kategori, budskaberne falder ind under.

Himlen ved, hvor tit vi har fortalt jer alle om at bruge jeres skelneevne over for alt, I hører og læser! Hvis I føler stærk modstand mod informationer, er det et alarmsignal fra jeres sjæl - vær opmærksom på dette! [Uddrag fra Voices of the Universe: Your voice affects the universe (Universets stemmer: Jeres stemme påvirker universet) - Lad det være med KÆRLIGHED]

Tak, mor, og vores taknemmelighed til Hatonn også. Idet vi byder jer farvel for nu, så lad os understrege hans pointe: I har aldrig brug for en mellemmand for at nå Gud - som en del af Gud er I uadskillelige, evigt forbundne.

Og, som Arnold sagde, har I en himmelsk skare af partnere med i jeres mission om at hjælpe Jordens folk. Alle lysvæsner i dette univers støtter jer med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[I Bookshop på www.matthewbooks.com kan I læse om emnerne og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr).

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |