Home > > Matthew Ward — 16. maj 2018

Matthew Ward — 16. maj 2018

Nordkorea; Iran aftale; asteroide påvirker ikke jorden; dyr; samtidige levetider; autisme, demens, vacciner; specialrådets undersøgelse af præsident Trump; status for kabalen; ords betydning

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Lad os begynde med en læsers kommentarer om et emne, som flere andre har spurgt om: "Nordkoreas tidligere fredstiltag er aldrig blevet til noget. Analytikere, jeg har hørt, forventer ikke, at dette mønster skulle ændrer sig. Jeg vil gerne høre Matthews perspektiv." Analytikere udleder en sandsynlig situations udfald ved at se tilbage i historien, og i årtusinder har dette også fungeret. Det gør det ikke længere. Alle tredie tæthedsgrads mønstre, der engang har tjent befolkningerne godt som lærings- og udviklende oplevelser, er blevet forældede, og det omfatter at vurdere en udviklingsmæssig situation baseret på fortiden. Forandringer i hele jeres verden sker i stadigt stigende tempo på vingerne af de accelererende vibrationer, og det er uden fortilfælde i jeres optegnede historie.

Drøftelser om genforeningen af Nord- og Sydkorea vil skride fremad, om end i ryk, hvis egoer blander sig, og familier, der blev adskilt for årtier siden, vil blive genforenet. Fredsprocesser i alle konfliktområder vil gradvist blive sat i gang - lande, hvor mange stadig arbejder med karmiske lektioner, vil være efternølerne med hensyn til afslutning af kampene - og denne del af historien vil blive henvist til fortiden, hvor den hører til.

"Spørg venligst Matthew, hvilken betydning USA’s tilbagetrækning fra den multinationale aftale med Iran får for verdenssikkerheden." Vi føler, at den truende retorik fra Iran vil vige for ræsonnerende personers tanker i det pågældende land, fordi de andre nationer i aftalen overholder den, og global respekt for USA er blevet stærkt reduceret. Men hvis iranske "tilhængere af en hård kurs" vælger at fremskynde udviklingen af ??atomvåben, vil det være forgæves. Da vibrationerne på planeten fortsætter med at stige, vil alle atomvåben blive ødelagt, og atomkraft blive opgivet - begge udsender de lave vibrationer, som ikke kan eksistere i de astrale planer, som Jorden er på vej ind i.

"Mit spørgsmål angår asteroiden, Apophis, der siges at skulle passere Jorden i 2029 og 2036. Asteroidens bane er blevet beregnet til at ville ramme Jorden. Jeg har også hørt om flere tidslinjer/muligheder. Bed venligst Matthew sige noget om dette emne." Vi har talt om den samme katastrofale forudsigelse i forbindelse med andre asteroider, kometer, Nibiru og "Planet X". Vores svar er det samme nu som før, og således vil det også blive fremover, hvis andre frygtbaserede forudsigelser popper op: INTET himmellegeme vil kollidere med Jorden. Planetens skæbne er at vende tilbage til sit oprindelige paradis selv.

"Er det normalt, at dyr dræber hinanden for at ernære sig? Er det begyndt på grund af menneskets indflydelse?" Da de dyrearter, I kender, blev bragt til planeten af ??den menneskelige befolknings forfædres civilisationer, var alle dyrene planteædere og venskabelige over for hinanden - løven og lammet, der repræsenterer den stærke og den fromme, lå side om side. Alle dyr og mennesker levede fredeligt sammen og kommunikerede telepatisk. Så gjorde de lave vibrationer, der blev udsendt fra de mørke kræfter, det muligt, at frygtenergi indfandt sig, og at ringeagt for dyrelivet blev indpodet i den menneskelige psyke, og indledte rovdyrets bytteinstinkt; den telepatiske kommunikation gik tabt for menneskers bevidsthed. Som Jorden og hendes befolkning fortsætter med at udvikle sig fremadrettet, vil dyrenes mad blive plantebaseret, menneskeheden vil ære og behandle dyrs sjæle med respekt, og endnu engang vil alle livsformer tale med hinanden telepatisk og leve sammen i indbyrdes harmoni.

"Forstår jeg det rigtigt - lever vi i virkeligheden alle vores livstider på samme tid?" Ja, i kontinuummet sker de alle sammen på samme tid, men kun i de højeste vibrationsmæssige planer har hver enkelt personlighed dagsbevidst bevidsthed om alle de andre, og ikke samtidigt. At opleve hver eneste af personlighedernes livstider i det samme øjeblik ville være som at se 1000 film på mange skærme på samme tid - det ville være overvældende. Alle livstider er imidlertid kendt på sjæleniveau - det er det, der gør det muligt, at man kan få informationer om ”tidligere liv” under regressionssessioner og clairvoyante læsninger, hvis sådanne er præcise. Og jo mere I udvikler jer, jo oftere forbinder I jer bevidst med andre personligheder i oplevelser, I nu tænker på som déjà vu.

"Jeg læste for nylig, at tilfældene af autisme i 1980'erne var 1 ud af 10.000, nu er den 1 ud af 68. Tilfældene af Alzheimers og senilitet synes også at være skudt vældigt i vejret. Kan Matthew venligst tale om disse problemer?" Næsten alle diagnoser om autisme er forkerte. De symptomer, som disse unge børn udviser, ligner den meget sjældne tilstand, som er valgt på forhånd i sjælskontrakten og er en del af familiens før-fødselsaftale, men de er nu og her forårsaget af toksiner i vacciner, der alvorligt beskadiger hjerneceller. Vi ærer de læger, der har offentliggjort farerne ved vacciner i rapporter på internettet og i kliniske papirer, der er langt mere udbredte og tillægges større troværdighed end vores talrige budskaber, der indeholder de samme advarsler. Det er i den grad opmuntrende at se, at flere og flere forældre lytter til lægernes råd om at undlade de inokulationer, der rutinemæssigt gives til spædbørn og småbørn.

Endnu et ord om vacciner. De første af slagsen blev udviklet med gode hensigter, men de mørke så, at det, der skulle forhindre sygdom, kunne forfalskes til i stedet at sprede den, og det var det, de gjorde. Og som årene gik, blev mange slags vacciner brygget sammen specifikt for at forårsage de tilstande, som det blev hævdet, at de ville kunne forhindre.

Selv om genetiske prædispositioner for Alzheimers og andre former for demens ikke kan underkendes, er tilfældene af mentale sygdomme stærkt forøget på grund af kemikalier i fødevarer, gødning, pesticider, lægemidler, chemtrails og anden forurening i jeres luft, vand og jord; og personer, hvis immunsystem er svækket, er betydeligt mere modtagelige end dem med mere robust immunitet. Kemikalier forværrer også tilstanden hos børn, der er diagnosticeret, korrekt eller ukorrekt, som autistiske.

Kyndige helbredsspecialister kan foreslå næringsrige kostvaner, ordentlige kosttilskud og mentale øvelser, som kan lindre toksinernes virkninger og måske endda afhjælpe nogle af de hjerneskader, de har forårsaget. Stigende vibrationer vil reducere symptomerne på alle mentale og fysiske tilstande, og til sidst vil civilisationen nå det bevidsthedsniveau, hvor ingen form for sygdom eksisterer.

"Ved Matthew, hvorfor det specielle råds [engelsk: ”Special Councel”] undersøgelser har stået på i så lang tid? Vil det resultere i en rigsretssag for Trump?" Ifølge Nirvanas overvågere af Jorden fører undersøgelserne tiltagende til områder, der er langt mere vidtrækkende i omfang, end undersøgerne nogensinde havde forventet. Hvis alle resultater ved afslutningen af ??denne undersøgelse bliver offentliggjort, ville folk, der ikke har nogen anelse om, hvor omfattende den finansielle korruption er, få sig noget af en overraskelse. Der er intet bevis for, at præsident Trump personligt sammensværgede sig med nogen i Rusland for at vinde valget, derfor ville en rigsretssag af den grund ikke være berettiget. Hans finansielle handler og de, der er foregået på hans vegne, er en anden sag. Det vil vise sig, om de vil blive afsløret eller fejet ind under gulvtæppet for ikke at svække nationens forhandlingskort i livsvigtige situationer, så som fredsforhandlinger med Nordkorea.

"Der synes at være en øget internet snak om, at det etablerede system eller måske den århundreder gamle kabale (the Cabal) er ved at blive opløst? At vi befinder os i denne holocausts mørkeste stunder, som vi er i lige nu (iltre, vrede, skadevoldende, skræmte amerikanske borgere). Kan Matthew sige noget om det? Jeg vælger at holde det enkelt: Tale Lys, Fred, Kærlighed, idet jeg ser det som vibrationer i alt, hvor end jeg er. Jeg foretrækker at gøre det på denne måde end at tro, jeg kan have indflydelse globalt." Længe før en hemmelig gruppe blev betegnet som kabalen eller Illuminati, elitister, Shadow Government (skyggeregeringen), New World Order (den Nye Verdensorden) eller en anden betegnelse, levede masserne under kontrollen af kendte grupper - Khazarerne, Vatikanets hierarki, vikingekrigere, dynastier i Fjernøsten, europæiske kongelige - og "mørkets stunder" var der mange af op gennem århundrederne.

Mange af jer levede i disse tider og oplevede ekstreme lidelser, men I husker det ikke, så hændelserne i dag synes måske som de mørkeste tider, ikke kun for folk i USA, men rundt om i verden. Hvor tumultagtig verden end synes, mens civilisationen gør sig fri af lange, lange tider med reelt fangenskab, er det kun kabalen, der befinder sig i deres mørkeste stunder: De er rasende over, at deres internationale netværk er ved at blive opløst, og de frygter, hvad der vil ske med dem, når retssystemerne ikke længere befinder sig i deres kollektive magt, og når de stilles til ansvar for deres forbrydelser mod menneskeheden.

Ord på alle sprog, som alt andet i eksistens, er energi. Uanset om det tales, høres, tænkes, skrives eller læses, udsender ord vibrationer, og vibrationerne af lys, fred og kærlighed er blandt de højeste. Venlighed, medfølelse, generøsitet, taknemmelighed, tilgivelse, gudelighed, ærlighed, håb og optimisme ligger ligeledes i et højt frekvensområde. Vigtigheden af ??at vælge jeres ord med omhu kan ikke overvurderes - de påvirker langt, langt mere end rummet lige omkring jer. Via den universelle lov om tiltrækning, eller "lige tiltrækker lige", forbinder ords vibrationer sig med "lige" eller tilsvarende energier og strømmer ud i jeres verden. Ord i høje vibrationsmæssige områder slutter sig til lyset, ord i lave tiltrækkes til energistrømme med mørke tilknytninger, og ords udstrålinger intensiverer kilden, de slutter sig til.

En vigtig faktor i denne "ordkrig" så at sige, er hensigten, som udsender sine egne vibrationer. Hvis brugen af ord som vold, bedrag, fangenskab, nød, katastrofe og andre, der betegner skadelige eller ødelæggende situationer, har til hensigt at informere eller oplyse, dominerer hensigtens høje vibrationer. Hvis de samme ord eller andre bruges til at skabe frygt, udsender hensigten vibrationer i det laveste område.

En kær sjæl, som for nylig læste nogle af Guds samtaler med min mor, skrev: "Matthew, jeg håber ikke, du vil tro, jeg er fræk, når jeg spørger dig, hvorfor du altid taler formelt med din mor, og Gud taler ligefremt til hende. Det synes som om, det burde være omvendt." Det er overhovedet ikke frækt at spørge, og jeg vil med glæde svare, men jeg tror, ??du vil synes, at det, Gud fortalte til min mor, er meget mere interessant.

Suzy: Du lyder anderledes, når du taler med mig, end når du taler med Celeste og David - det synes som, du altid taler mere "ligefremt" med mig end med dem. Hvorfor?

Gud: Suzy, kære lille sjæl, jeg taler simpelthen med dig på samme måde, som du tænker og taler og med dem på den måde, som de gør. Du forstår det ikke, vel, fordi du tænker på, hvad Matthew fortalte dig, at telepatisk kommunikation er en energioverførsel af kildens tanker til dit sind. Og han har selvfølgelig ret med hensyn til sig selv og alle de andre, der taler med dig. Men du og jeg er En og den Samme, så naturligvis bruger vi begge dine udtryk, din måde at tænke og tale på, dine referencerammer. Lad mig lave en enkel sammenligning her. Lad os sige, du er en skefuld chokoladeis, andre er kirsebær eller vanilje eller karamel, nogle er appelsin, lime eller citron sorbet, og endnu andre er en jordbær flødeis eller en bananasplit. Jeg følger bare trop med hvad end smagen, som skefulden eller det, der serveres, er. [Uddrag fra bogen Og så sagde Gud ... Så sagde jeg ... Så sagde han ...]

Tak, Mor. Mange religioner har lagt lag af paver, præster, helgener, engle og ærkeengle mellem jer og Gud, og nogle "New Age" grupper gør det samme med de dusinvis af sjæle, de kalder for Opstegne Mestre, så det er naturligt at tænke, at hvis Gud talte med jer, ville det ske på en særlig klangfuld måde.

Nuvel, min formelle tone i disse budskaber er passende, fordi jeg taler for mange tusinde sjæle på denne station. I min mors og min indbyrdes daglige snakke lyder vi som enhver anden kærlig mor og søn. Vi joker og griner, vi taler om vores familie, hendes hunde og andre ting af interesse for os begge, vi diskuterer vores forskellige perspektiver på verdensforhold, og jeg minder hende ofte om at trække vejret dybt eller at drikke mere vand.

Elskede brødre og søstre, som en uadskillelig del af Gud er I aldrig alene, I er aldrig uelsket, I er aldrig uden guddommelig hjælp. Og oplyste sjæle i hele dette univers opmuntrer jer altid til at fortsætte fremad i jeres tjeneste for lyset.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |