Home > > Matthew Ward — 15. april 2018

Matthew Ward — 15. april 2018

Vigtigheden af optimisme; Illuminati er ”the bad guys”, ikke Putin; personlig opstigning; sjælekontrakter, før-fødsels aftaler; ”Kærlighedsrevolution”; OL

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi takker den læser, der oplistede flere områder, hvori hun ser fremskridt og så skrev: "Så tak for, at I hjælper os med at holde kursen, at bevare vores optimisme og fortsat at arbejde for den verden, vi ved, er mulig!" Fordi optimisme er lys-fyldt, spiller den en vigtig rolle i et samfunds udvikling, og folk, der ser verden som kaotisk og frygtindgydende, kan sjældent føle sig optimistiske over det, der skal komme. De ved ikke, at det, de ser som omvæltninger, er sammenstød af ??lave vibrationer med høje, og de høje vibrationer bliver mere og mere dominerende og er på vej til at være fremherskende overalt. De ved ikke, at denne "storm før stilheden", så at sige, er meningsfuld, den indvarsler kraftige forandringer over hele verden. I ved dette, og at tale med folk om kraftige forandringer, der er undervejs, er en fremragende måde at lade lyset i jeres optimisme skinne ind i deres liv.

Der findes opmuntrende historier i artikler på internettet og i nogle publikationer, og beviser herpå findes også tæt på hjemmet. Et voksende antal samfundsgrupper løfter livet for dem i nærområdet, der befinder sig i nød, og støtter lokalt visionært lederskab. Verdenstransformationen forplanter sig ikke oppe fra nationale regeringer og ned, kære familie - den starter med jer, jeres venner og naboer og forplanter sig derfra opad.

"Der kan ses nogle gode tegn på, at positive ting er i gang, men så er der Putin og de russiske ’trolls’, der har kontrollen over nyhederne i medierne. Hvad har Putin gang i? Jeg ved, Matthew har sagt, at han ikke er en del af Kabalen*, men han synes at være i stand til at dræbe uden anger eller omtanke. Ikke hvad man ligefrem ville kalde en god fyr! Kan Matthew kommentere, hvad det handler om?" Præsident Putin har gjort nogle usmagelige ting, det er sandt, men han står ikke bag og er ikke skyldig i de mange beskyldninger, som Illuminati har udbredt om ham som gengældelse for hans afslag på at samarbejde med dem.

I de fleste tilfælde har Illuminati’s håndlangere været ansvarlige for det, de har tilskrevet ham eller hans land - for nylig var det indblandingen i andre landes valg og forgiftningen af en far og datter i England. Putin har helt ret, når han afviser at være involveret, men den globale opfattelse er "skyldig i anklagen", en dom afsagt af Illuminati. Og ved at hænge russiske ’trolls’ ud for at påvirke folks meninger og forværre splittelsen, er at give trollene skylden for det, Illuminati i virkeligheden selv står bag og gør via deres politikere og korrupte mainstream og sociale medier.

Putin ønsker ikke en kold krig, og slet ikke en regulær "varm" krig, som de vil have Vesten til at føre mod Rusland og Iran og måske Nordkorea, hvor de vil gøre, hvad som helst de kan for at forhindre et fredeligt resultat af de multinationale forhandlinger. Ikke alene har slagmarker brug for det krigsmateriel, der fremstilles i deres virksomheder, men de har også brug for voldens og frygtens lave vibrationer for at kunne opretholde deres eksistens. Så at straffe den russiske præsident for det, han ikke ville gøre for dem, er blevet til, hvad han nu gør mod dem: Han er en af ??hovedfigurerne, der samarbejder bag lukkede døre for at gøre en ende på deres internationale net af modbydelige aktiviteter, for at holde dem juridisk ansvarlige og for at nå en verden i fred.

At forstå personlig opstigning er vigtig, og informationer i tidligere meddelelser har givet anledning til flere spørgsmål. "Hvis nogle af os stiger op med Gaia og andre familiemedlemmer vælger ikke at gøre det, hvordan sker det så fysisk? Forsvinder vi simpelthen ud af deres verden?" At stige op med Jorden er ikke nær så dramatisk som en pludselig forsvinden, der overlader familien til spekulationer om, hvor dette familiemedlem mon er blevet af. Opstigning indebærer ikke pludseligt at forlade planeten og ankomme til en sublim fysisk verden, men at udvikle sig fra tredje tæthedsgrad til fjerde i løbet af levetiden på Jorden. Det er en gradvis lysabsorptionsproces, hvis to effekter sker parallelt - spirituel og bevidsthedsmæssig vækst, og forandringen af ??kulstofbaserede celler til krystallinske, hvilket gør det muligt for kroppe at overleve i de vibrationsniveauer, som Jorden er på vej ind i. Personer, der absorberer lys, vil blive på planeten i hele den levetid, der er valgt i deres sjælekontrakter, og går derefter over til Nirvana i en fjerde tæthedsgrads tilstand.

At stige op eller ikke at stige op er ikke et bevidst valg. Det er et spørgsmål om, hvor tæt beslutninger taget af den frie vilje holder sig til sjælekontrakten, som er en del af den før-fødsels aftale lavet af sjæle, der vil spille større roller i hinandens liv på Jorden. Lavet i ubetinget kærlighed giver disse aftaler muligheder for vækst for alle deltagere.

"Hvis nogen på opstigningsvejen dør, før de når fjerde tæthedsgrads tilstand, hvordan vil det påvirke deres liv i Nirvana og den næste inkarnation?" Det vil være det samme som nu. Energien af ??tanker, følelser og handlinger gennem hele livet bestemmer, hvilken del af Nirvana personer tiltrækkes til energetisk, og hver del giver den specifikke læring, som hver sjæl har brug for. En person, der har mestret de fleste karmiske lektioner, kan fuldføre resten i Nirvana, hvor den også forbereder sin personlighed til den næste inkarnation; det kan være at vende tilbage til Jorden, når den Gyldne Tidsalder er i fuldt flor eller at opleve den samme slags stimulerende levetid i en anden fjerde tæthedsgrads niveau verden.

"Hvordan kan vi vide, om folk, vi elsker, vil stige op eller endda om vi selv vil?" Der er ikke nogen måde, hvorpå vi kan vide, om folk, I elsker, eller andre, vil stige op, og handlinger er ikke pålidelige indikatorer. En, der behandler en anden hårdt, følger måske til punkt og prikke det, de begge valgte i en før-fødsels aftale, mens en person, der er bredt anerkendt for filantropi, måske deler af en velstand tjent gennem dårlige handlinger og kun gør det for berømmelse og ros. Det er grunden til, at vi og andre budbringere fra lyset ofte giver dette råd: "Døm ikke nogen som helst". Også livslængden har kun lidt at gøre med opstigning. En sjæl kan tage et stort spring fremad i åndelig og bevidst bevidsthed i løbet af en kort levetid, og en, som opnår en alder af 100 år, vokser måske ikke en tøddel i den henseende.

Med hensyn til at kende jeres egen opstigningsfremskridt, betyder en følelse af ægte fred og sorgløshed omkring, hvordan jeres beslutninger har påvirket jeres og andres liv, fremskridt. Og tro ikke, at opstigning kræver et fejlfrit liv! Mens stræben efter sådan et liv er en beundringsværdig bestræbelse, eksisterer perfektion kun inden for Skaberens rene kærlighed-lys essens.

"Matthew, der er meget snak om oplyste sjæle, der transcenderer til en parallel planet eller en anden dimension, mens de mindre heldige udholder trængslerne. Kan du give os din indsigt om det og en tidsramme?" Der er ingen parallel planet, hvor oplyste sjæle går hen, men de går ind i en anden dimension, alt som de rejser med Jorden ind i stadigt højere vibrationer. Og ved livets slutning som valgt i sjælekontrakten går de ind i den del af Nirvana, der svarer til deres niveau af oplysning.

Man kunne sige, at de "mindre heldige" – lad os sige personer, der konsekvent afviser det lys, der er tilgængeligt for alle - vil "udholde trængslerne", når de oplever livstilbageblikket i Nirvana og ser, hvor alvorligt de afveg fra deres sjælekontrakter. At opnå den balancerede erfaring, der er nødvendig for at udvikle sig, er enhver sjæls valg og mål i alle fysiske levetider. Der er også en anden faktor i dette. Nirvana stiger nemlig op sammen med Jorden, og når planeten når vibrationsmæssige niveauer, hvor kroppe uden krystallinske celler mister evnen til at leve der, vil sjælene gå over til en anden tredje tæthedsgrads civilisations åndeverden, hvor de vil forberede personligheder til inkarnation i den civilisation.

Personlig opstigning sker i hver sjæls eget tempo, og det er så forskelligt, at det ville være tåbeligt bare at gætte, hvad en realistisk tidsramme ville være. Derudover er der i tillæg til sjæles uanede muligheder for at træde ind på eller fortsætte opstigningsvejen, i denne hidtil usete æra på Jorden endnu en anden fordel tilgængelig - at fremsætte en anmodning på sjæleniveau om en forlængelse af levetiden ud over den, der allerede er fastlagt i kontrakten. Fordi det ville påvirke alle andres liv i før-fødsels aftalen, må de enstemmigt billige eller afvise anmodningen. Når der er en rimelig forventning om, at yderligere tid vil resultere i fremskridt i personens opstigningsproces, godkendes anmodningen.

Det, vi kan sige i forhold til en tidsramme, er, nu da de ti år med forsinkelse i det samfundsmæssige fremskridt er gået, vågner sjæle op og slutter sig til verdens ”Kærlighedsrevolution”. Den uforlignelige kraft i kærlighed er nøglen til at skabe en verden i fred og liv i harmoni med Naturen, og de utallige måder, hvorpå kærlighed manifesterer sig, vil oplyse nytilkomne og er en nyttig påmindelse for lysarbejdere, der har virket længe. [I budskabet af 1. maj 2012 dækkes lys-kærlighed fuldt ud, og budskabet af 23. maj 2015 indeholder dele af det.]

"Hvad sker der med personer, der ikke har hørt om planetarisk og personlig opstigning?" Af de syv og en halv milliard mennesker, der lever på Jorden, har kun en forholdsvis lille håndfuld hørt om opstigning. Det er heller ikke nødvendigt, at masserne ved, at Jorden stiger op, for at hun kan fortsætte sin støtte kurs ind i lysere energiplaner, og mange mennesker, der lever på gudelige måder, befinder sig på en opstignings vej uden at vide det. Vi taler om bevidst viden - mennesket kender på sjæleniveau til Jordens opstigning, og personer ved på det niveau, om de udvikler sig eller ej. Med tiden vil alle være bevidst bevidste om planetarisk og personlig opstigning.

I vores sidste budskab sagde vi, at NRA - National Rifle Association - i USA blev dannet af Illuminati. Vi vil gerne forklare korrekt, at den er en af de ??mange lokale, nationale og internationale grupper og foreninger, der er dannet af konstruktive grunde, og som Illuminati infiltrerede og undergravede for at tjene deres egne ondsindede formål. De har gjort det samme med udviklinger, der skulle have været formålstjenlige, især vacciner, landbrugsmetoder, nyhedskilder og teknologier. Hvor end Illuminati har haft taget kontrollen, bliver deres indflydelse hurtigt afsløret – mørke hensigters lave vibrationer kan ikke overleve i den lysintensitet, som Jorden nærmer sig.

"Vores diskussionsgruppe har forskellige meninger om OL i Sydkorea. Vil Matthew være så venlig at give os perspektivet fra hans udsigtspunkt?" Det gør vi med fornøjelse. Fra de deltagende landes folks ankomst til afrejse strålede den energi, der udsprang af Pyeongchang, som et hav af diamanter. Glansen var de høje vibrationer fra de ekstraordinære atleters spænding ved at deltage, medaljevinderes glæde og deres konkurrenters respekt, deltagernes spænding ved åbnings- og afslutningsceremonierne, beundring og ærefrygt hos tilskuere på stedet og hos tv-seere, der energetisk var forbundet med legene.

Vi overser ikke, at dette års OL, som de foregående, betød en ødsel udnyttelse af økonomiske midler, som kunne have været bedre brugt til gavn for alle borgerne. Men stolthed ved at være valgt til at være vært for legene, stolthed hos deres egne fremragende atleter og ved udførelsen af spektakulære ceremonier fortjener anerkendelse, og dette års lege fik et unikt efterspil. Energierne fra tidligere OL flød ind i en neutral pool i universet. Energierne, der blev genereret i Pyeongchang, blandede sig i stedet med det mest intense lys i Jordens skrevne historie.

Elskede familie, lysvæsner i hele dette univers ærer jeres vedholdenhed med at hjælpe Jordens folk og støtter jer med kraften i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


* Kabalen (The Cabal) er et ord ladet med frygt. Nogle gange kaldes den the Illuminati, the New World Order (den Nye Verdensorden), eller endda the Global Elite (den Globale Elite); den refererer til en hemmelig fraktion, der arbejder inde i vores regeringer med en dagsorden for verdensherredømme og tilintetgørelse af menneskeheden.


[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |