Home > > Matthew Ward — 18. august 2019

Matthew Ward — 18. august 2019

Jorden som "emotionel skole"; følelser i forhold til verdensanliggender; lysarbejderes hjælp; enhed i kærlighed som reaktion på intolerance; dyr: sjæle, udvikling, vigtighed for menneskeheden, visualisering

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi har haft levetider på Jorden eller andre verdener i røre og vi ved, hvor svært det er at se sjæle udholde ekstreme lidelser og ikke samtidigt at føle sorg, fortvivlelse og måske vrede over de omstændigheder, der ligger til grund for dem. Det er meget svært at have i tankerne, at de fleste af dem vælger oplevelserne for at fuldende tredje tæthedsgrads karmiske lektioner, så de kan avancere til fjerde tæthedsgrad spirituelt og bevidst.

Ikke et øjeblik foreslår vi at være ufølsom over for andres liv i jeres nærhed eller langt væk! Jorden er kendt som en af universets fineste skoler for "emotionel læring", fordi livet der tilbyder endeløse muligheder for fx. at lære, at glæde styrker alle aspekter af livet. Grådighed avler foragt, mens generøsitet opløfter givers og modtagers hjerter. Medfølelse, tilgivelse og taknemmelighed er egenskaber, der er værd at skatte. Latter letter hjertet. Vrede og bedrag kan have alvorlige konsekvenser. Kærlighed og respekt over for én selv gør det muligt at elske og respektere andre.

Hvorfor taler vi om det? Fordi alt på Jorden er i accelerations mode, hvilket forstærker alle følelser, og at blive emotionelt trukket ind i andres vanskelige situation gør ikke en ende på de situationer, som forårsager lidelserne. Kun lysets kraft kan gøre det, og der er ikke lys i de følelser, som verdensanliggender fremkalder i mange, mange mennesker. Den universelle lov om tiltrækning kan ikke skelne mellem det, de ønsker og det, de ikke ønsker - det sender det tilbage fra den "universelle suppe", der bedst matcher den energi, de sender ud.

Dette er grunden til, elskede søstre og brødre, at det lys, I udstråler, er lige så vigtig i denne tid, som det har været hele vejen for den vågnende Jords befolkning og styrker bestræbelserne hos alle dem, der er opsatte på at rette op på verdens uret. Dag for dag hjælper I dem med at manifestere Jordens skæbne: En fredelig verden, hvor alle deler af dens overflod og lever i harmoni med Naturen - den verden, som allerede blomstrer i fuldt flor i kontinuummet.

"Stigningen i racemæssig, etnisk, religiøs og kulturel intolerance rundt omkring i verden er alarmerende. Hvad kan vi lysarbejdere gøre for at stoppe dette had og snæversyn med at sprede sig yderligere?"

Lad os først nævne korruptionen, bedrageriet og grådigheden, som bliver afsløret i regeringer, multinationale selskaber og deres kontrollerede mainstream medier. I har tendens til at tænke om dem som gigantiske upersonlige enheder snarere end det, de omfatter - millioner af personer med forskellige interesser, ideer, meninger, overbevisninger og adfærd. Kollektivt influerer disse millioner - det er ikke en overdrivelse at sige kontrollerer - livet på Jorden, dog er de alle uvidende om dette, bortset fra dem, der befinder sig i enhedernes øverste rækker, som har mørke sind og hjerter.

Og lad os gentage begyndelsen af et tidligere budskab:

Vi er blevet spurgt, om der er et bestemt aspekt af livet på Jorden, som lysarbejdere kan fokusere på for at sætte fart i civilisationens evolution. I umindelige tider er civilisationer på planeten blevet degenereret på grund af deres umenneskelige behandling af hinanden og dyrene. Derfor må den modsatte adfærd - kærlighed, venlighed og respekt for alt liv – være vejen til en civilisations udvikling.

Og nu, efterhånden som en civilisation udvikler sig, udvikler dens verden sig tilsvarende. Og vice versa. Det, I ser førstehånds, så at sige, er den primære grund til, at Jordens engang spirituelt, bevidsthedsmæssigt og teknologisk højt udviklede civilisation begyndte at degenerere. Da mørke kræfters marionetter manipulerede DNA'et i uerfarne civilisationer, fjernede de viden om Enheden med Alt, hvor alt er kærlighed, og indpodede i stedet frygt og had over for "forskellighed". Lige siden nogle af disse sjæle inkarnerede på Jorden for æoner siden med jeres opfattelse af tid, er disse følelser vokset, da hver generation såede dem i den næste.

Så det er ikke, fordi intolerance og had begynder at stige, men snarere at hændelser, der opstår på grund af dem, er kommet i søgelyset globalt, hvor alle kan se deres ødelæggende og opsplittende indflydelse. Denne svaghed, som mørket indprentede i den fysiske sammensætning, måtte bringes op i lyset, så de dybe årtusinder gamle sår, de har forårsaget, kan blive healet. Og healing sker - indbyggere i samfund, der er direkte påvirket af de tragiske hændelser, reagerer på had ved at forene sig i kærlighed, og mennesker rundt omkring i verden slutter sig til dem.

Lysarbejdere, I har hjulpet til i healingprocessen hele vejen ved at VÆRE kærlighed-lys, som er fundamentet for verdens transformation. En verden ændrer sig ikke ved at ønske det - det er kraften i kærlighed-lys inden i folk, som sætter gang i og skaber gode forandringer.

"Jeg beder jer tale om dyrs lidelser på Jorden, især dem, som avles for profit. Deres lidelser er så ekstreme, og de er så uskyldige."

Det er uløseligt forbundet med grunden til, at Jordens civilisation begyndte at degenerere. Vi har ofte talt om dyr, og jeg bad min mor kopiere nogle passager fra tidligere budskaber:

Efterhånden som højnelsen af bevidstheden fortsætter, vil folk lære, at dyrenes sjæle, ikke kun menneskenes sjæle, udvikler sig, og de fortjener den samme omsorg og respekt som mennesker. Nogle dyr - som regel dem, der er kæledyr - er aspekter af menneskelige sjæle, som vælger at opleve i en dyrekrop, og selv når det ikke er tilfældet, har de emotionelle og karakter træk, der ligner menneskers og mangler kun tillærte træk som takt, bedrag og snuhed. De højere dyreordener har brug for at give og modtage kærlighed lige så meget som mennesker - i mange tilfælde gør de det mere villigt og loyalt - og selv dem i de lavere ordener knytter bånd til folk, der tager sig af deres behov. Når vi fortæller jer, at enhver sjæl er en del af Gud og alle sjæle er Ét, omfatter det også dyr.

***********

På sjæleniveau er dyr bevidste om den englelige velvilje på deres vegne. Selv de, hvis liv er ulykkeligt, har en englekraft eller engleindflydelse ved deres side for at lette deres smerte eller til at gøre en ende på forfærdeligt smertelige fysiske liv. Nogle engle har større antal af dyr eller mere intelligente dyr at beskytte end andre, men ingen engels ansvar er vigtigere end nogen andens, fordi alle disse liv er meningsfulde i den universelle balance af animalsk energi.

Englene bringer en følelse af enhed til deres respektive dyr for at bevare arterne, men det er ikke deres privilegium at fjerne de mennesker fra Jorden, som er grusomme mod individuelle dyr eller endda en hel art. Miljøaktivister, der handler i god tro - dvs. ikke af egoistiske politiske, personlige eller økonomiske grunde - bliver inspireret til deres bestræbelser af dyrenes engle.

***********

I de nogen og halvfjerds år, hvor Jorden har været på opstigningskurs, har lyset hævet bevidstheden i jeres samfund, så I ser dyrs afgørende vigtighed for balancen af alt liv på Jorden.

Efter nogle stemmer erklærede, at dyr har den samme ret til at blive behandlet humant og med værdighed og respekt, begyndte grupper at dannes for at handle på den præmis; og nogle få modige personer blev inspireret til at leve i vildmarken og optegne/filme deres observationer af specifikke arter. Disse initiativer voksede til de nuværende lokale, nationale og internationale organisationer med missioner om at redde dyrene og deres naturlige levesteder. Nogle laver eller udvider naturreservater til sårede og forældreløse vilde dyr, andre driver dyreinternater eller rednings- og rehabiliteringsprogrammer for mishandlede husdyr, og mange mennesker støtter disse grupper økonomisk.

Vrede over inhumane forhold, hvorunder husdyr lever og dør, medfører forbedringer på disse områder. Zoologiske haver udvider og laver naturlige omgivelser til deres dyr, og avlsprogrammer redder truede arter. Cirkusser reagerer på appeller om at passe dyrene samvittighedsfuldt og venligt. Nationale love forbyder eksport af hjemmehørende dyr; en del af håndhævelsen af love mod krybskytteri hjælper krybskytter med at finde et andet levebrød; love kræver dyreavlere at opfylde højere standarder.

Omfattende forskning i dyrenes adfærd, intelligens og kommunikation viser deres lighed med jer i disse henseender. Antallet af selskabsdyr stiger; skolebørn lærer om behovet for at sterilisere og kastrere kæledyr, samt om deres rigtige pleje og ernæring. Mange underskriftsindsamlinger for dyrs trivsel cirkulerer - selve handlingen med at skrive under sender strømme af lys ud - og internettet er fyldt med film og fotos, der viser venskaber mellem forskellige arter, selv i rovdyr-byttedyr kæden, så vel som vilde dyrs villighed til at blive ven med mennesker.

Tak, Mor. Vi beder jer om, at I giver den sidste passage særlig opmærksomhed, fordi al jeres korrespondance, der vedrører dyr, igennem årene har været fyldt med fortvivlelse over dem. Kære, ret jer venligst efter det, vi sagde tidligere i dette budskab om loven om tiltrækning - fokusér på de betydningsfulde forbedringer på deres vegne! Og i årene siden vi opregnede nogle gavnlige forandringer i dyrs liv, er mange flere sket.

At højne jeres vibrationer ved at føle jer taknemmelige over disse forbedringer vil hjælpe med at udbrede denne type programmer og sætte fart i fremskridtet i alle bestræbelser. Visualisér løver, giraffer, elefanter, æsler - alle dyr, som ikke er husdyr eller avlsdyr - i gyldent hvidt lys i jungler, skove, ørkener, på sletter, marker og i polarområder, og havdyr i krystalklart vand. Gør det samme med kvæg og heste på græs, se grise og fjerkræ løbe frit omkring på gårde, se alle selskabsdyr leve lykkeligt i kærlige hjem. Visualisering af dette skaber store mængder af lys!

Hvis I kan, så deltag i lokale dyreværnsgrupper eller støt dem økonomisk eller støt nationale eller internationale projekter. At vælge vegetarisk eller vegansk kost er i den grad nyttigt, men vid venligst, at nogle dyrearter kærligt har lavet aftaler på sjæleniveau med menneskeheden om at give næring i bytte for et godt liv og en barmhjertig afslutning. Så når folk kender til denne aftale og opfylder deres del, højner det stadigt stærkere lys bevidstheden verden over om, at det at behandle dyr med venlighed, respekt og taknemmelighed er en altafgørende faktor for menneskehedens trivsel.

Elskede brødre og søstre, når I vender tilbage til de verdener, I frivilligt forlod for at hjælpe Jordens folk, vil I se, hvor omhyggeligt, modigt og vedholdende I fuldførte jeres mission. Alle lysvæsner i dette univers ærer jeres uvurderlige tjeneste og støtter jer med kraften i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[I Bookshop på www.matthewbooks.com kan I læse om emnerne og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr).

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |