Home > > Matthew Ward — 16. december 2017

Matthew Ward — 16. december 2017

Et årti med forsinkelser slutter; sende kærlighed-lys; pave Francis; parallelle, mulige verdener; udseende af ET'er på jorden; universelle familiemedlemmer

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Hvert år i jeres højtidelige juletid afspejles den uendelige godhed i jeres verden, når de, der har, deler med dem, der ikke har. Generøsitet, omsorg og medfølelse genererer lys i overflod, og netop i disse dage skinner Jorden som aldrig før.

I tidligere meddelelser har vi sagt, at jeres år 2017 slutter et årti med forsinkelse for Jordens folks udvikling åndeligt og bevidst, fordi nogle sjæle løb fra deres aftale om at slutte sig til lyskræfterne efter at have skabt de omstændigheder, der gjorde det muligt for masser af sjæle at opleve deres valgte karma. Nu vil vi sætte det ind i sammenhængen med det, der er sket til dato og det, der kommer.

Meget få personer var oplyste, da Jorden stadig sad fast i dyb 3. tæthedsgrad for kun ca. 80 år siden. Den store mængde af lys fra andre civilisationer, der gjorde det muligt for planeten at begynde at stige op, var tilgængelig for alle hendes beboere, og frivillige kom fra deres hjemlande for at generere lys som medlemmer af samfundet. Personer, der reagerede ved at vågne op, begyndte at udstråle deres eget lys, og den stigende mængde lys på planeten fik andre til at åbne deres hjerter og sind. Og således var det, at antallet af oplyste sjæle gennem årtierne langsomt og støt voksede. Fremover vil antallet hurtigt stige, indtil lyset vokser til en "kærlighedsrevolution", der omslutter kloden, og Jordens Gyldne Tidsalder kan begynde at blomstre i prægtig fylde.

En nylig e-mail fremkaldte følgende tanke, som andre lysarbejdere måske også funderer over: "Jeg vil virkelig gerne være en god lysarbejder, men jeg kan ikke sende kærlighed eller lys til folk, der behandler andre mennesker og dyr brutalt. Fortæl mig ikke, 'De er dem i vores universelle familie, der har mest brug for det'. Det ved jeg godt. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal adskille det, de ER fra det, de GØR. Er kærlighed i metafysisk eller åndelig forstand forskellig fra den kærlighed, der er naturlig at føle for ens familie og venner?" I en forstand kan den være det, men kærlighed, som tillægges ånd, og lys, som tillægges videnskab, er en og samme energi, så der er ingen egentlig forskel.

Og dog, selvom energi ikke kan opdeles i "lys" og "kærlighed" kasser, kan den udtrykkes på begge måder og opleves på begge måder. Enklest sagt opleves lys som den visuelle oplysning, og kærlighed opleves som følelserne hos personer, som kan lide hinanden, men andre facetter gælder også. Energi er kosmisk bevidsthed, som kontinuerligt trækker ind, hvilket enhver sjæl i eksistens gør. Energi i sig selv er neutral; hver energistrøm får retning af den hensigt, der ligger i tanken og følelserne bag. Når hensigten er visuel oplysning, opfatter jeres synssans lys, der kommer fra Sol eller fra elektrisk lys; når hensigten er kærlighed, skabes denne følelse, og handlinger baseret på kærlighed følger naturligt. Den universelle lov om tiltrækning giver mere af den hensigt, hvad end den er, tilbage, som er sendt ud i energistrømme. Og kærlighed er lys indefra, der udstråler dets gude-selv, Skaberens rene kærlighed-lys essens, og den mængde, der udstråles, svarer til sjælens mængde af ??lys.

De mørke blev fortabt i indre mørke, de er blottet for indre lys, undtagen for den inderste gnist, der er deres livskraft. Intentionerne knyttet til deres tanker og følelser kommer fra dette indre tomrum, og det mørke, de sender ud, kommer hele tiden tilbage til dem selv igen. Kun lys kan fylde tomrummet og skabe handlinger skabt i kærlighed. Det er på vegne af alt liv på Jorden, at vi har opfordret jer til at sende kærlighed-lys til disse personer - ved at forvandle mørkets lave vibrationer til kærlighedens høje vibrationer, forsvinder mørket.

Kort efter at min mor og jeg begyndte at samtale, fortalte hun mig, at hun ikke kunne adskille sine tanker om mennesker, der forårsagede frygtelige lidelser, fra hendes følelser om dem. Vi håber, at det, jeg fortalte hende, vil være nyttigt for læseren og andre, som måtte føle det samme:

Mor, ville du ikke tænde en lygte for at guide nogen ud af usikkerhedens og angstens mørke ind på en vej, hvor de er trygge og sikre? Disse sjæle er faret vild og er angste og er gået på grund. Tænk ikke på dem ud fra, hvad de har gjort, men hellere på, hvad du ønsker for verden! Tænk på venlighed, hjælpsomhed og retfærdighed og at dele, og forestil dig, at verdens folk lever i harmoni, fred og kærlighed og send disse tanker til disse sjæle i mørke.

Kære familie, undervurder aldrig jeres kraft til at "lyse verden op"!

"Jeg har hørt, at bag hans venlige fremtoning er pave Francis en ond mand, der arbejder for Illuminati og er på neo-nazisternes side. Jeg er ikke katolik, men det er svært for mig at tro, at det kunne være sandt." Det er ikke sandt. Dette her er sandt: Pave Francis har oplevet ubøjelig modstand fra Illuminati, fordi han gør sit bedste for at fjerne eller degradere kardinaler, der befinder sig højt indenfor deres rækker; sætte en stopper for ofringsritualer - Vatikanet er det internationale hovedkvarter for satanisme; stille Vatikanets umoralsk tjente monetære formuer til rådighed for at opløfte de fattiges liv; gøre op med hundreder af år gamle dogmer udtænkt for at kontrollere masserne; og han er et eksempel på religionens åndelige aspekter - kærlighed, medfølelse, empati, ydmyghed og tilgivelse. Alt dette er fuldstændig det modsatte af Illuminatis interesser og hensigter. Pave Francis’ eneste forbindelse med noget nazistisk er hans ønske om at returnere de kunstskatte, der blev stjålet af nazisterne under 2. verdenskrig og er skjult i Vatikanet, til deres retsmæssige ejere.

"Jeg har aldrig hørt om parallelle og mulige verdener, før Matthew nævnte dem i en meddelelse. Hvad er det, og har de nogen betydning?" Selvom vi talte om disse verdener med reference til Jorden, hvordan I skaber jeres personlige verdener, er det det samme princip og meget sandsynligt af større interesse, fordi de har betydning. I starter en parallel verden, hver gang I når til en vigtig skillevej, så at sige - måske med hensyn til hvilket kald, I skal forfølge, om I skal på college eller bruge jeres evner i en bestemt bestræbelse, hvilken slags virksomhed, I skal arbejde for, hvem, I skal gifte jer med, hvor meget af indtjeningen, I skal spare op, hvor I skal flytte hen.

Lad os sige, at I har modtaget to gode jobtilbud. Mens I tænker på, hvad hvert job indebærer og overvejer, hvilket job mest sandsynligt vil føre til den fremtid, I ønsker, lægger I meget energi ind i begge muligheder. Energi kan ikke ødelægges og den energi, I lægger ind i "den ikke-valgte vej", fortsætter en kurs, der er logisk for det, der var opstået forud for jeres beslutning. Kursen får yderligere retning og momentum af energien i jeres efterfølgende tanker og følelser, så som Jeg er sikker på, at jeg foretog det rigtige valg ved ikke at tage det andet job. Eller Hvis jeg havde accepteret det andet job, ville jeg arbejde i udlandet og kunne rejse og lære mere om verden. Eller Jeg spekulerer over, om det andet job ville have været lige så stressende som dette. Al den energi, I lægger ind i "det andet job" før og efter jeres beslutning, skaber en parallel verden i overensstemmelse med den energi, I genererer og det er det samme med alle andre "skilleveje", I støder på.

Ingen af ??jeres parallelle verdener bliver en del af jeres livsaftryk i de Akashiske optegnelser, men intet af den ??energi i de utallige verdener, der bevidst er ukendt for jer, er spildt. Det optegnes i et separat system, hvor det kan bruges gavnligt i dette liv som underbevidste hjælpere for jeres valgte karmiske lektioner. Anvendelige aspekter af jeres parallelle verdener kan tjene lige så godt som en "fremtidig" fysisk levetid kunne, i hvilken I vælger at arbejde på at mestre disse lektioner. Og der kan ikke være nogen tvivl om, hvor hjælpen går hen. Hver sjæls unikke registrering i den universelle massebevidstheds frekvensbølger er permanent knyttet til sjælens Akashiske optegnelser og til dens parallelle verdens optegnelsessystem, og fra sidstnævnte flyder energistrømme fejlfrit til sjælen, hvor end den oplever en fysisk levetid.

Der er to store forskelle mellem parallelle og mulige verdener. For det første ligger mulige verdener helt og holdent inden for jeres bevidste bevidsthed og kan føre til sandsynlige verdener og videre til noget, der er sikkert. Lad os bruge som et eksempel, at I tænker på at tage på en rejse. Efterhånden som I giver dette mere opmærksomhed - hvor I skal hen, hvornår og hvordan I skal budgettere med udgiften - bliver mulighedens verden sandsynlig og forbliver således, medmindre den når til noget, der er sikkert, jeres afrejse. For det andet er energistrømme i parallelle verdener meget stærkere end dem i mulige verdener. Når en idé om en rejse ikke når længere end til nogle flygtige tanker, danner de en svag strøm, der svæver rundt, indtil den kobler sig til en pulje af energi, der venter på tilknytninger for at give den retning.

"Vil de menneskeligt udseende ET'er, du sagde er 'special styrker', beholde det udseende, efter at de har vist sig, eller vil de skifte til deres 'sande' kroppe?" Det ville være svært for de fleste mennesker at tro på, at personer kommer fra andre civilisationer, bare fordi de siger det, så det er sandsynligt, at de ville præsentere sig i deres genkendelige form og derefter skifte til deres hjemlands kroppe, så skiftet kunne iagttages. Bagefter, tror vi, at de ville gøre det, der er mest trygt for alle dem, der arbejder med dem. Vi tilføjer, at en del af at udvikle sig bevidst og åndeligt er at acceptere forskelle i folks fysiske udseende så naturligt som forskellene hos blomster og dyr.

I opdager måske, at I og nogle af de besøgende extraterrestriske har de samme forfædre. Et medlem af en af ??de mange civilisationer, der hjælper Jorden, talte om familiære relationer i hendes præsentation. Mor, vær sød at kopiere den del, hvor Agnes fortæller om det.

Min civilisation var delvist ansvarlig for Jordens bosættelse i dens tidligste tilsåninger med liv. Vi har altid holdt inderligt af ikke kun de mennesker, der lever i denne atmosfære, men også det paradis af et hjemland, der blev valgt for jeres formering og oplevelser. Det var meningen, at vi en dag ville genforenes med jer i al herlighed og genkendelse, men der har endnu ikke været nogen forsøg fra jeres side, der tilskyndede til en sådan genforening. Det er af frygt og tab af erindring, men det ændrer ikke vores forhold, det mindsker ikke vores kærlighed og broderskab. Så det fortæller jer yderst klart, hvorfor vi er her i denne tid med store forandringer. ....

Vores formål er at genforenes med de sjæle, der kom fra vores egen oprindelse. Alle sjæle her er dyrebare i Guds øjne, så vi fornægter ikke én sjæl og opløfter en anden vilkårligt. Det er som, hvis en familie på Jorden inviterede fætre og kusiner og tanter og onkler, så alle er under bedsteforældrenes tag til en genforening. Det er et naturligt valg, ikke sandt? Og I føler ikke, at det er nødvendigt at invitere alle, der tilfældigvis kommer forbi ude på vejen, vel? Sådan er det også med vores mission og formål. Ja, af Gud, på alle måder og altid. [Disse uddrag af kapitlet "Agnes", som jeg modtog i 1994, findes i bogen ”Revelations for a New Era” (Åbenbaringer for en Ny Æra).]

Tak, Mor. Elskede søstre og brødre, vi er med jer i ubetinget kærlighed og glædelig ånd i jeres juletid med gudstjenester, opløftende musik og festligheder med familie og venner. Byd jeres nytår velkommen med taknemmelighed for velsignelserne i jeres liv, vær spændte i forventningen om godgørende begivenheder i den nære horisont, og hav fredelige følelser - fred i verden begynder med fred indeni.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Note fra Suzy: De bedste ønsker for en meget god jul og hjertelige tider i hele juleferien.

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |