Home > > Matthew Ward — 18. juli 2019

Matthew Ward — 18. juli 2019

Lysets healende vibrationer, kilder; kollektiv bevidsthed, energipotentiale, manifestation; ekstremt vejr; jordskælvene i Californien

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Accelererede vibrationer øger tempoet for at bringe sårene i jeres verden op i lyset, så de kan blive healet. Det, der healer, er lyset, den samme energi som kærlighed og den kraftfuldeste kraft i universet, og sjæle langt væk fra og på Jorden sørger for det.

Dette begyndte for ca. 80 år siden, da højt udviklede civilisationer strålede store mængder af lys for at redde Gaias planetariske krops liv. Mere lys kom til med de mange tusinde udviklede sjæle, som forlod deres hjemlande for at inkarnere på Jorden og hjælpe hendes folk med at reagere positivt på lysets høje vibrationer.

Alle de personer, som gjorde det, blev healet for sår forårsaget af barske oplevelser, som de havde valgt i sjælskontrakter for at fuldende tredje tæthedsgrads levetider eller svære ikke-valgte oplevelser. Ved at udstråle det lys, de havde absorberet, opløftede disse personer andre, som også reagerede positivt og begyndte at udstråle lys; og efterhånden som denne kritiske lys-healing proces bredte sig, fik Jorden mere styrke og healingen af hendes dybe sår skred fremad.

Lys er også blevet strålet til Jorden fra andre kilder. Dyre- og planteriget, naturfolk, elementalerne og mineralerne bidrager til jeres verdens helse og helhed. Efterhånden som en civilisations bevidsthed vokser, vokser bevidstheden hos alle andre livsformer og kræfter i den verden tilsvarende, men på Jorden har det været anderledes: hvalerne og delfinerne, træerne, udviklede sjæle, som valgte at opleve en levetid som et dyr, og mangfoldigheden af naturfolk har længe haft universel viden, som først nu udfolder sig hos størstedelen af den menneskelige population.

Dog har det aldrig været et spørgsmål om: "Kan Jordens folk manifestere en fredelig verden, hvor alle deler dens overflod og lever i harmoni med naturen?" Det har altid været et spørgsmål om: "Hvor hurtigt kan de manifestere det.....?" Da forsinkelsen på ti år med hensyn til samfundets bevidste og spirituelle udvikling sluttede, begyndte sind og hjerter at åbne sig rundt omkring i verden. Folkene indså, at frygt, krig, bedrag, fattigdom, uretfærdighed, grådighed og korruption længe havde været levemåden i deres verden. Fordi de ikke længere ville acceptere disse betingelser, satte mange sig for at ændre dem; og i større antal går personer ind i dette monumentale foretagende med entusiasme, beslutsomhed og optimisme. At løse nye og længerevarende konflikter og at rette op på al uret vil zigzagge et stykke tid endnu, men lysfyldte intentioner understøttes af tempoet i vibrationerne, som fortsat vil øges på Jordens opstigningskurs. Gode forandringer, som engang lå i Jordens fjerne horisont, nærmer sig hendes nære horisont.

"Hvad er Jordens energipotentiale? Hvordan ser sjæle på Matthews station, hvad der er der? Hvad er potentialets forhold til den kollektive bevidsthed, og hvad sker der her på Jorden?" Det er i den grad vigtigt for os at forklare det - den kollektive bevidsthed og energipotentialet er generatorerne for det, der sker på Jorden.

Alle livsformers tanker og følelser på planeten udgør den kollektive bevidsthed, og kraften i denne evigt forandrende energetiske masse "styrer" al aktivitet i energipotentialet. Vi giver bevidstheden og potentialet disse betegnelser for at beskrive deres funktion; energien i disse indeholdte aspekter i den universelle lov om tiltrækning, som er i konstant bevægelse, er imidlertid den samme, og de virker afhængigt af hinanden.

Potentialet er et uendeligt antal af neutrale energetiske strømme, hver med en tilknytning - enhver tanke og følelse hos en person og ethvert dyrs følelser - og tilknytningen er strømmens retning og finder af en forbindelse, så at sige. Vi ser strømmene som tråde, der forbinder aktiviteten i potentialet med tilsvarende aktivitet på planeten. Trådene glimter og skinner, når der er glæde, glad forventning, hengivenhed, opmuntring og enhver anden opløftende følelse i begge ender. De er flossede og matte, når de forbinder sig med lavt vibrerende følelser som modløshed, hævngerrighed, kvaler, vrede og fordomme.

Mange tanker og følelser går ind i potentialet fulgt af en intention, og enhver intention skaber en situation, som har udviklingspotentiale. Hvis flere af den samme slags tanker og følelser om situationen går ind i potentialet, aktiverer deres energi udviklingsprocessen. Når disse tanker og følelser vokser tilstrækkeligt i antal og styrke, rykker deres kombinerede energi situationen fra en mulighed til en sandsynlighed.

Hvis mængden og styrken i disse specielle tanker og følelser fortsætter med at vokse, vil den tilførte energi rykke situationens sandsynlighed mod sikkerhed; og bevægelse i potentialet er jævn og støt. Når næsten alle tanker og følelser om situationen er samlet, bliver momentummet i energien ustoppeligt og muliggør manifestationen af de involverede personers tilsigtede udfald.

Hvis et stort antal strømme med tilknytninger til tanker og følelser omkring et andet udfald pludselig går ind i potentialet, afbryder deres kollektive energi processen, der havde drevet situationen mod sikkerhed. Den tumultagtige aktivitet, som følger, får potentialet til at ligne et gigantisk fyrværkeri, da energien i det først tilsigtede udfald forsøger at genvinde dens tidligere styrke og energien i den modsatte intention prøver at blive dominerende.

Afhængig af vigtigheden af den pågældende situation, intensiteten af de modsatrettede tanker og følelser om den og en stigning eller et fald i antallet på hver "sides" strømme, kan denne frem-og-tilbage svingende bevægelse fortsætte i dage, måneder eller år, før en af de energetiske masser bliver kraftfulde nok til at generere en vedvarende aktivitet, indtil udfaldet manifesteres gennem de personer, som opnåede deres tilsigtede resultat.

Og nu, når vi sætter aktiviteten i potentialet i relation til det, der sker på Jorden, kæmper de mørke forgæves for at holde intentionen om verdensdominans i live, og de opvågnede mennesker handler på deres lysfyldte intention om at gøre en ende på den æralange kontrol. Og sådan er det, kære familie, at I ser Illuminatis fald, som bliver aktualiseret af usynlige kilder.

En bemærkning mere om den kollektive bevidsthed og Jordens energipotentiale. De er virkelighedens mikrokosmiske perspektiv om, at det eneste, der findes, er kosmisk bevidsthed - alt andet er utallige opfattelser af det, der findes. Endvidere påvirker det, der sker hvor som helst, alt andet hvor som helst. Det er den ene grund til, at højt udviklede civilisationer har hjulpet Jordens folk på så mange måder med at udvikle sig spirituelt og bevidst. Den anden grund er, at de elsker disse medlemmer af vores universelle familie, ligesom vi gør, og alle jer, der tog dertil for at være lysarbejdere og vejvisere.

"Bed venligst Matthew om at kommentere det voldsomme vejr i USA. Jeg føler, at det skyldes mange menneskers manglende evne til at forløse deres vrede, frustration og frygt på en konstruktiv måde. Måske har der på andre steder, hvor menneskers følelser er i oprør, været dårligt vejr også." Følelsers vibrationer, som er iboende i alle intentioner og gerninger påvirker ikke blot omstændigheder i jeres verden positivt eller negativt, de manifesterer disse omstændigheder. Og mens det er sandt, at de stærke følelser, som læseren nævnte, udsender lave vibrationer, der bidrager heftigt til alle former for uro på planeten, har vejrkontrolteknologi den største del af skylden for voldsomt vejr alle steder.

Illuminati har stadig magt nok til at undertrykke jeres teknologi, som blev udviklet til gode formål, og til at misbruge den for at skabe ødelæggende vejrforhold. Vilde storme, tornadoer, oversvømmelser og rekordhøje og -lave temperaturer forårsager en stor del af menneskehedens lavt vibrerende følelser, og mørke hjerter og sind har brug for den type af energi for at overleve.

For at forhindre negativitet i at akkumuleres og blive de mørkes genopladningsstationer, frigiver Jorden den i form af jordskælv og vulkanudbrud. Hun vælger områder, hvor tab af liv og skader på ejendomme minimeres så meget som muligt, og besætningers teknologi i jeres himmel hjælper med at formindske virkningerne af disse udladninger. Besætningerne reducerer også giften i chemtrails og industriel forurening så vel som de skadelige stråler ved 5G og andre teknologier.

Lad os tale om de to jordskælv i Californien, som ikke var Moder Naturs gerninger. Den seismiske aktivitet var forårsaget af den eksplosive ødelæggelse af Illuminatis kæmpestore underjordiske base med laboratorier og veludstyret overdådig beboelse, et kæmpe skridt til udryddelse af dette hemmelige selskabs globale netværk. Et andet skridt mod den ende er arrestationen af Jeffrey Epstein, en Illuminati hovedmand inden for sexhandel, hvis klienter omfatter talrige kendte personer. Selvom begge begivenheder fandt sted i USA, er deres virkning verdensomspændende.

Jeres lys har banet vejen for ophøret af mørke på Jorden, kære søstre og brødre, og for hver dag, der går, bringes den storslåede transformerede verden nærmere, som I meldte jer frivilligt til for at hjælpe folk med at få til at ske. Alle lysvæsner i dette univers ærer og støtter jer med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[I Bookshop på www.matthewbooks.com kan I læse om emnerne og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr).

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |